Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna

TARNOBRZESKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK WISŁOSAN

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. w Warszawie

Oddział w Tarnobrzegu
ul. Zakładowa 30
39-400 Tarnobrzeg
tel. +48 15 822 99 99, 823 66 88
fax +48 15 823 47 08
e-mail: biuro@tsse.pl
www.tsse.pl

 

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN została utworzona w 1997 roku na terenach byłego Zagłębia Siarkowego, jako jeden z głównych instrumentów wsparcia przemian gospodarczych upadających przedsiębiorstw państwowych, działających w obszarach wydobycia i przetwórstwa siarki (okolice Tarnobrzega i Staszowa) oraz w branży metalowej (Nowa Dęba) i hutniczej (Stalowa Wola). Recesja na rynkach w tych branżach spowodowała masowe zwolnienia załóg kopalni siarki oraz w potężnych przedsiębiorstwach z branży metalowej i hutniczej. Od roku 2001 tereny strefowe rozrastały się kilkukrotnie, zaczynając od Radomia, Ożarowa Mazowieckiego, aż po ostatnie włączenie 2 nowych podstref na terenie województw lubelskiego i podlaskiego.
Zarządcą Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN jest Agencja Rozwoju Przemysłu  S.A. Tereny strefy podzielone są na 20 głównych podstref, co stwarza zróżnicowaną i atrakcyjną ofertę dla potencjalnych inwestorów TSSE.
Łączny obszar strefy wynosi 1 632,31 ha. Na dzień 31.12.2012r. wydano łącznie 232 zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy.
Aktywnie działa w strefie 109. przedsiębiorców - firmy reprezentujące różne branże, m.in. przetwórstwo aluminium, farmaceutyki, szkło gospodarcze, elektronikę, produkcję materiałów budowlanych, meble i przemysł poligraficzny. W znaczący sposób zmienił się dotychczasowy wizerunek pierwotnych terenów strefy.  Zarządzający wybudował kompleks 5 nowych hal produkcyjnych pod wynajem dla nowych inwestorów, powstało kilkadziesiąt nowych obiektów, zmodernizowano kilkanaście kolejnych – projekty te zrealizowali nowi przedsiębiorcy, wykorzystujący zakupione w strefie nieruchomości.
TSSE dzisiaj to 30 023 pracowników, w tym 20 635 na nowych miejscach pracy i blisko 7,2 mld PLN nowych inwestycji oraz kilkadziesiąt firm z kapitałem zagranicznym, m.in. z Niemiec, USA, Japonii, Korei, Francji, Włoch, Danii, Holandii. Spośród 1 632,31 ha gruntów objętych TSSE zagospodarowano 1035,31 ha, co stanowi 63 % ogólnej powierzchni strefy.

Atuty TSSE

- Zróżnicowana terytorialnie, cenowo i logistycznie oferta inwestycyjna
- Bogata oferta nowych terenów „green field”, hal produkcyjno-magazynowych i powierzchni administracyjno-biurowych
- Funkcjonalne, oddane „pod klucz” nowe obiekty produkcyjne i magazynowe
- Wysoko oceniana kadra pracownicza w każdej branży i specjalizacji
- Szybki, tani i bezpośredni transport towarów na Wschód – szerokotorowa linia kolejowa LHS wraz z bocznicami kolejowymi
- Różnorodne formy kooperacji z istniejącymi przedsiębiorcami
- Pakiet przywilejów i zachęt podatkowych, zgodnych z prawem UE
- Dobrze przygotowane i uproszczone procedury lokowania nowych inwestycji
- Stabilne i przyjazne samorządy wspierające lokalną przedsiębiorczość
- Profesjonalizm i doświadczenie pracowników strefy – już ponad 200 przeprowadzonych procedur i wydanych zezwoleń