Tarnobrzeska Izba Przemysłowo-Handlowa Tarnobrzeska Izba Przemysłowo-Handlowa

Tarnobrzeska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. M.Dąbrowskiej 15/217
39-400 Tarnobrzeg
Tel/fax 15  822 59 52
tiph@tg.onet.pl
tiph@onet.pl

Tarnobrzeska Izba Przemysłowo-Handlowa(TIPH) powstała w 1995 roku. Działa na terenie województwa podkarpackiego, zrzesza ok. 30 aktywnych członków i czynnie uczestniczy w tworzeniu ruchu samorządu gospodarczego w Polsce. Jednym z najbardziej istotnych zadań TIPH jest reprezentowanie interesów zrzeszonych przedsiębiorstw oraz ich promocja.
Celem Izby jest wypracowanie w regionie silnego samorządu gospodarczego, który ma charakter publiczny jest powszechny i apolityczny, broni respektowania kodeksu etycznego w gospodarce i reprezentuje interesy wszystkich przedsiębiorców. Zarząd Tarnobrzeskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oferuje swoim członkom prawdziwą pomoc i współpracę dotyczącą działalności zrzeszonych podmiotów gospodarczych.
Działalność firm około biznesowych wspierają szkoły wyższe i środowisko naukowe Tarnobrzega.