Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego

 

 

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Adres: ul. Sandomierska 25
39-400 Tarnobrzeg
Telefon / fax: (+ 48) 15 822 00 22
www.tarr.pl

email: tarr@tarr.pl

 

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (TARR SA) została założona w 1993r. a jej misją jest "Wspieranie rozwoju gospodarczego regionu poprzez inicjowanie, współudział, samodzielną realizację przedsięwzięć nastawionych na długoterminowe efekty ekonomiczne i społeczne oraz prowadzenie działalności gospodarczej w celu zapewnienia środków finansowych na realizację przedsięwzięć i działalności bieżącej Agencji".

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oferuje szeroki wachlarz usług związanych z rozwojem lokalnym, przedsiębiorczością  i promocją regionu m.in.:
- świadczenie szerokiego wachlarza usług kierowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w ramach prowadzonego Inkubatora Przedsiębiorczości - TARR SA funkcjonuje w sieci Krajowego Systemu Usług dla ww. sektora
- wsparcie finansowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą
- opracowania dokumentów strategicznych dla jednostek samorządowych
- opracowania studium wykonalności  oraz dokumentacji projektowej związanej z aplikowaniem o wsparcie finansowe ze źródeł zewnętrznych
- świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych, doradczych oraz animacyjnych w ramach Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego funkcjonującego sieci 49 jednostek tego typu w kraju
- organizację szerokiej gamy szkoleń menedżerskich dla kadr przedsiębiorstw oraz pracowników urzędów jednostek samorządowych.
Oferta TARR S.A. obejmuje również udostępnianie powierzchni biurowej do prowadzenia działalności gospodarczej oraz wynajem sali konferencyjnej zdolnej pomieścić 70 osób.