Biała Sobota

Wady postawy znajdują się na czele chorób cywilizacyjnych. Niekontrolowane i bagatelizowane, mogą przynieść w przyszłości różne powikłania chorobowe.Jesli dokonamy analiz statystycznych, niestety ok.80% dzieci ma płaskostopie, krzywy kręgosłup i koslawe kolana. Główną przyczyną takiego stanu zdrowia jest przede wszystkim zmiana naszego trybu zycia tj. z aktywnego ruchowo do tzw. sedenteryjnego, czyli siedzącego. Młody organizm reaguje negatywnie w postaci osłabienia siły mięsniowej, obniżenia ogólnej sprawności i wydolności organizmu.
 
Dlatego też Urząd Miasta wraz z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym , organizuje w dniu 28 listopada bezpłatne konsultacje ortopedyczne dla 10-letnich dzieci, których serdecznie zapraszamy wraz z rodzicami w godz. 9-12.
 
Poradnie, w których będą przyjmowli specjaliści, mieszczą się na parterze szpitala od strony wejścia głównego. 
 
Jest to kolejna kampania zdrowotna, kierowana tym razem do grupy, której przyszłość zdrowotna jest w rękach dorosłych, wykorzystajmy to i spotkajmy się w "biała sobotę".
 

Dni Otwarte Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Laboratoria  Oddziału  Laboratoryjnego w Tarnobrzegu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie zapraszają mieszkańców Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego oraz wszystkich zainteresowanych na Dni Otwarte Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które odbędą się w dniach  25 – 27 listopada  2015 r. pod hasłem „Zadbaj o zdrowie – wykorzystaj wiedzę”.
 
Podczas Dni Otwartych będzie można uzyskać wiele ciekawych informacji prozdrowotnych do wykorzystania w życiu codziennym, w ramach akcji zaplanowano przebadanie 30 próbek wody ze studni przydomowych. Dla młodzieży przygotowano pokazy badań hałasu od najczęściej używanych słuchawek dousznych oraz promieniowania elektromagnetycznego od  telefonów komórkowych itp. Zostaną także przeprowadzone konkursy oraz zawody sportowe z cennymi nagrodami dla podopiecznych:
 
1. przedszkoli: Festiwal piosenki  ,,ZDRÓWKO’’.
2. szkół podstawowych: „Czytam etykiety - wiem ile cukru jem”
3. gimnazjów: konkurs wiedzy: „Czytam etykiety - wiem ile cukru jem” i rozprawka „Moje zdrowie – mój kapitał” oraz zawody sportowe
4. szkół ponadgimnazjalnych: spot  „Moje zdrowie – mój kapitał”.
  
Pełna informacja oraz program szczegółowy oraz formularze zgłoszeń do konkursów znajduje się na stronie www.wsse.rzeszow.pl
 
Szczegółowy rozkład działań: w załączniku.
 
 
 

Mikroinstalacja OZE dla Twojego domu

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje, że w drugiej połowie przyszłego roku, tj. 2016, Gmina Tarnobrzeg planuje złożyć wniosek o dofinansowanie „projektu parasolowego” realizowanego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE (Odnawialne Źródła Energii), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
 
Projekt polegał będzie na dofinansowaniu, ze środków RPO WP na lata 2014-2020, wykonania mikroinstalacji OZE, z których korzystać będą gospodarstwa domowe z terenu Gminy. Energia wytworzona w mikroinstalacji powinna być zużywana na własne potrzeby gospodarstw domowych, a tylko jej niewykorzystana część może być wprowadzona do sieci elektroenergetycznej.
 
Ostatecznymi odbiorcami projektu będą osoby fizyczne, mieszkańcy Gminy Tarnobrzeg, natomiast Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego, pełnić będzie rolę pośrednika i operatora projektu. Maksymalny poziom dofinansowania wykonania mikroinstalacji wynosi 85 %, co znaczy, że wkład własny gospodarstwa domowego wynosił będzie nie mniej niż 15 % wartości zadania. Dofinansowanie przyznawane jest w formie bezzwrotnej dotacji pochodzącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotacja bezzwrotna nie jest formą kredytu.
 
Warunki i zasady przyznawania dotacji zostaną określone przez Instytucję Wdrażającą, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w późniejszym terminie. 
 
W związku z powyższym, wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zapraszamy do złożenia wstępnej deklaracji uczestnictwa. Deklaracja dostępna jest na stronie www.tarnobrzeg.pl oraz w budynku UM Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7. 
 
Wszelkie informacje oraz składanie deklaracji wstępnych odbywa się w Urzędzie Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7, stanowisko nr 5 – Biuro Obsługi Interesanta, tel. 15 822 65 70 w. 279. 
 
 

Wioska Mikołaja w Tarnobrzegu

Odnawialne źródła energii oraz systemy efektywnego zarządzania energią

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza na konferencję pn. Odnawialne źródła energii oraz systemy efektywnego zarządzania energią. Konferencja odbędzie się w dniu 3 grudnia 2015 roku o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo - Technologicznego, Al. Warszawska 227.
 
Program konferencji 
10.00 – 10.15 Rejestracja uczestników i otwarcie Konferencji 
10.15  – 11.15 Informacja Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania  dotycząca dotacji  
w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego oraz przedstawienie oferty dla przedsiębiorców ośrodka Enterprise Europe Network.
11.15 – 11.45 Proces inwestycji  w OZE  z uwzględnieniem inwestycji samorządowych oraz dla przedsiębiorców. Energetyka wiatrowa
11.45 – 12.05 Instalacje fotowoltaiczne – zagadnienia praktyczne
12.05 – 12.20 Przerwa kawowa/ poczęstunek 
12.20 – 12.50 Inteligentne  zarządzanie i sterowanie instalacjami OZE wraz z instalacjami współpracującymi- pokaz  możliwości sterowania 
12.50 – 13.15 Efektywne zarządzanie energią – programy komputerowe, norma ISO 50001 jako narzędzia  umożliwiające obniżenie kosztów energii i ciepła w budynkach użyteczności publicznej i obiektach przemysłowych
13.15 – 13.30 Pytania/dyskusja
 
Konferencja organizowana pod patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega.
 

Podróże małe i duże

Tarnobrzeski Dom Kultury jest organizatorem eliminacji rejonowych podkarpackiego konkursu Literatura i dzieci 2015 „Podróże małe i duże”.
 
Przedmiotem konkursu jest twórczość wybitnych autorów, którzy w swoich utworach poruszają tematykę związaną z podróżowaniem po świecie (realnym i tym w wyobraźni), wiedzą o krajach bliskich i dalekich oraz życiu ich mieszkańców. 
 
28 listopada 2015 r. o godz. 11:00 w Tarnobrzeskim Domu Kultury odbędą się eliminacje rejonowe w których wezmą udział najlepsi wykonawcy wyłonieni podczas eliminacji miejskich i powiatowych, które odbyły się w Nisku, Stalowej Woli i w Tarnobrzegu (trzydziestu pięciu uczestników) Uczestnicy zaprezentują  utwór wybranego autora w formie recytacji, inscenizacji lub piosenki.
 
Finał konkursu LITERATURA I DZIECI 2015 odbędzie się w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie w dniach 3 i 4 grudnia 2015 r.  
 
 
 

Informacja

Wszelkie informacje dot. otwartych konkursów ofert, tzw. małych grantów, a także grantów zewnętrznych można znaleźć w kolejnych zakładkach po lewej stronie menu.

Merkuriusz Tarnobrzeski 2015

"Z historią w tle" Kwartetu Proforma

Krwiodawcy świętowali

Kto nie doświadczył, jak cennym darem jest krew, nie docenia gestu setek krwiodawców. Oni sami też nie oczekują splendorów, nie oddają krwi w blasku fleszy. Tego dnia jednak było inaczej. Były dyplomy, puchary i podziękowania. Dawców, zarówno tych z najdłuższym stażem, jak i debiutującą w tym gronie młodzież, władze Klubu Honorowych Dawców Krwi „Bartosz” w Tarnobrzegu oraz Tarnobrzeski Oddział Rejonowy PCK zaprosił do wspólnego świętowania Dnia Honorowego Dawcy Krwi. W piątkowej (20 listopada) uroczystości władze miasta reprezentował wiceprezydent Józef  Motyka oraz naczelnik wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego UM Marek Bukała.
 
W powiecie tarnobrzeskim ponad tysiąc osób oddaje honorowo krew. Liczba honorowych dawców krwi nie jest sprecyzowana, gdyż odkąd zlikwidowano tarnobrzeski  punkt krwiodawstwa, ci oddają krew w okolicznych miejscowościach, jak Sandomierz czy Stalowa Wola. W Tarnobrzegu dwa razy w tygodniu czynny jest jedynie punkt poboru krwi, co dla wielu krwiodawców jest pewnym utrudnieniem. Mimo to, nie rezygnują. - Krwiodawcy są bardzo ofiarni. Oddają krew, ratując życie mieszkańcom miasta - mówi Genowefa Stadnik, kierownik zarządu rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Tarnobrzegu. Cieszą ją zwłaszcza młodzi ludzie. W Tarnobrzegu we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych działają Klubu Honorowych Dawców Krwi. Taki klub działa też w Gorzycach. Działają kluby zrzeszające dawców dorosłych, m.in. w Tarnobrzegu i Nowej Dębie. Łącznie, w rejonie tarnobrzeskim działa 9 klubów zrzeszających ponad 600 krwiodawców.
 
Tarnobrzeski rekordzista, obecnie mieszkający poza granicami kraju, oddał w swym życiu aż 72 litry krwi. Mieszkający w mieście rekordzista, Waldemar Krempa, na swym koncie ma już 68 litrów oddanej krwi.  Tuż za nim plasuje się pracownik Urzędu Miasta w Tarnobrzegu, Zbigniew Wróblewski, z wynikiem blisko 60 litrów krwi.
 
Dzień Honorowego Dawcy Krwi był okazją do podziękowań wszystkim, i rekordzistom, i zaczynającej przygodę z krwiodawstwem młodzieży. Wręczano odznaki, dyplomy a także ufundowane przez miasto i starostwo puchary. Po raz pierwszy w rejonie tarnobrzeskim wręczono odznaczenie Zasłużony dla Zdrowia Narodu – Honorowy Dawca Krwi. Przyznano je lekarzowi Januszowi Kamińskiemu, który oddał ponad 30 litrów krwi. List gratulacyjny za działania na rzecz krwiodawstwa od prezydenta Tarnobrzega Grzegorza Kiełba dostała kierownik zarządu rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Tarnobrzegu Genowefa Stadnik. List odczytał wiceprezydent Józef Motyka. - Działam na tym polu już od 33 lat i po raz pierwszy władze miasta mnie zauważyły i doceniły - mówiła szczerze wzruszona pani Stadnik.
 
Działania w zakresie honorowego krwiodawstwa w 2015 roku realizowane są w ramach projektu „Krew Darem Życia”, finansowanego przez gminę Tarnobrzeg i powiat tarnobrzeski.
 
Galeria z wydarzenia będzie dostępna wkrótce.
 
 
PSK/JR

Barbara Gołaszewska - scenografia

Informacja

Wszelkie informacje o świadczeniach, jak i wnioski dostępne są na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie http://www.mopr.pl/

Banner

Stacje kontroli pojazdów na terenie miasta Tarnobrzeg

Stacje kontroli pojazdów na terenie miasta Tarnobrzega

Ośrodki szkolenia kierowców na terenie miasta Tarnobrzeg

 Ośrodki szkolenia kierowców na terenie miasta Tarnobrzega

Polecamy ...

Zapraszamy na kolejne spotkania z prezydentem

Prezydent spotka się z mieszkańcami Miechocina i Serbinowa.


W najbliższą niedzielę, 29 listopada, prezydent Tarnobrzega wspólnie z pracownikami magistratu odwiedzi osiedle Miechocin (godz. 14, dom osiedlowy) i osiedle Serbinów (godz. 16).
Serdecznie zapraszamy!


PSK

Rozmawiali o sytuacji i potrzebach osiedla Wielowieś

Miniona niedziela była kolejną, którą prezydent Tarnobrzega Grzegorz Kiełb poświęcił na spotkanie z mieszkańcami miasta. Tym razem urzędnicy z tarnobrzeskiego magistratu, wsłuchiwali się w potrzeby mieszkańców osiedla Wielowieś.
 
Spotkanie rozpoczął przewodniczący osiedla Marian Zioło, który przedstawił zgromadzonym sprawozdanie z działalności oraz inwestycji jakie miały miejsce w ostatnich ośmiu miesiącach na osiedlu Wielowieś.
 
- Wystąpiliśmy do pana Prezydenta z kilkoma wnioskami o realizację pilnych zadań na naszym osiedlu. Trzy z nich są jeszcze w trakcie realizacji. Chodzi między innymi o zakończenie prac remontowych na ulicy Szklanej (drobne uzupełnienia asfaltowe) oraz poprawa nadbrzeża stawu przy remizie strażackiej (poprawa bezpieczeństwa) a także dokończenie prac przy budynku szkoły (uzupełnienie ogrodzenia) - wyliczał przewodniczący Zioło.
 
Po przedstawieniu sprawozdania, nadszedł czas na wnioski i pytania mieszkańców na, które odpowiedzi udzielał  Prezydent Kiełb wraz z naczelnikami wydziałów : Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Środowiska i Rolnictwa, Techniczno-Inwestycyjnego i Drogownictwa oraz Straży Miejskiej.
 
Większość zagadnień poruszanych przez mieszkańców dotyczyła poprawy zabezpieczenia przeciwpowodziowego, wycinki i uporządkowania  drzewostanu, oraz zastosowania dodatkowych rozwiązań przy inwestycjach drogowych.
 
Dariusz Bajor/PSK
 

Odznaka honorowa dla dyrektorki Gimnazjum nr 3!

Dyrektor Gimnazjum nr 3 w Tarnobrzegu, Bogusława Jasińska została odznaczona Odznaką Honorową Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Odznakę wręczył Józef Dąbrowski, prezes koła nr 13 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Tarnobrzegu. Ogniwem łączącym szkołę i byłych żołnierzy jest wspólny patron, kapitan Józefa Sarna. 
 
– Nigdy nie robiłam niczego dla odznaczeń. Uważam, że naszemu patronowi należy się pamięć – mówi Bogusława Jasińska.
Dzięki zaangażowaniu byłych żołnierzy oraz pani dyrektor, nauczycieli i młodzieży z Gimnazjum nr 3 pamięć o bohaterskich czynach Józefa Sarny jest ciągle żywa w środowisku lokalnym.
 
Gimnazjum nr 3
 
 
 

Wybory do Rady Seniorów

Biuro Rady Miasta informuje, że 25 listopada o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta, przy ulicy Kościuszki 32 (sala 201) odbędą się wybory do Rady Seniorów.