Spotkaj się z prezydentem

Rozpoczyna się kolejna seria spotkań Prezydenta z mieszkańcami. Każdy będzie mógł porozmawiać z włodarzem miasta oraz pracownikami Urzędu Miasta o ważnych dla osiedli sprawach czy problemach.


Najbliższe spotkanie dla mieszkańców osiedla „Siarkowiec” odbędzie się już w niedzielę 11 października o godzinie 14 w budynku Gimnazjum nr 2 przy ul. Kopernika. W zebraniu będzie także uczestniczyć Przewodniczący Rady Miasta Kamil Kalinka oraz naczelnicy wydziałów UM. Będzie to okazja do poruszenia najważniejszych dla mieszkańców spraw, w tym kwestii związanych z przebudową dróg wewnętrznych między blokami nr 2, 4, 6, 8,10,12,14 przy ulicy Kopernika. Przedstawiona zostanie koncepcja zagospodarowania terenu i budowy nowych miejsc parkingowych. Mieszkańcy posiadający odrębną własność do lokali proszeni są o zabranie ze sobą dowodów osobistych, ponieważ na spotkaniu będzie możliwość wyrażenia zgody na tę inwestycję. Ponadto przedstawione zostaną dotychczas zrealizowane inwestycje i remonty oraz plany na najbliższe lata.


Kolejne spotkania zaplanowano na następny weekend: 17 października o godz. 15.00 w Mokrzyszowie, a 18 października o godz. 15.00 w Ocicach.

RD/PSK    
 

Remontów dróg ciąg dalszy...

Remonty drogowe idą pełną parą. W zeszłym tygodniu pisaliśmy o dobiegających końca robotach na osiedlu Wielowieś.

Podobnie sytuacja wygląda na osiedlu Podłęże. A konkretnie na ulicy Polnej ,Podwale, oraz Batalionów Chłopskich. Przedsiębiorstwo „Drokam” położyło na tych drogach nową nawierzchnię asfaltową, dokonało remontu zjazdów. Wykonano także umocnienie rowu melioracyjnego poprzez umocnienie go elementami betonowymi. Oprócz tego w ramach robót wykończeniowych przewiduje się uzupełnienie poboczy kruszywem oraz odtworzenie zieleni, która ucierpiała podczas prac remontowych. Na ten cel wydano 603, 626,42 tyś zł.

Dariusz Bajor/PSK
 

Pies czeka na właściciela

Zwierzę znaleziono przy bloku na ul. Kopernika 26.

Wczoraj, tj. 07.10.2015r. po godz. 23.00, policjanci zgłosili do lek.wet. Dominika Sałaty, że przy bloku nr 26 na ul. Kopernika została pozostawiona bez opieki, przywiązana do barierki sunia w kagańcu. Jest ona zadbana, nie ma żadnych zewnętrznych obrażeń. Najprawdopodobniej właściciel zapomniał zabrać zwierzę do domu. Obecnie zwierzę przebywa w Gabinecie Weterynaryjnym przy ul. Kopernika 19.

Osoby posiadające informacje, mogące pomóc w ustaleniu właściciela, prosimy o kontakt z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tarnobrzega, tel. 15 822 65 70 wew. 219 lub Strażą Miejską tel. 986.

 

UM

Podkarpacie najlepsze!


Drużyna z województwa podkarpackiego tryumfowała podczas XLI. Centralnych Zawodów Strzeleckich Klubów Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju o Puchar Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.


Organizatorami zawodów, rozegranych w Tarnobrzegu, byli: Liga Obrony Kraju Zarząd Główny i Klub Rezerwy Żołnierzy Rezerwy LOK Grom Tarnobrzeg. Reprezentacje wszystkich województw rywalizowały w strzelaniu z kbk AK, pistoletu Glock oraz w rzucie granatem, indywidualnie i -w pojedynkach strzeleckich - grupowo.


Zawody, poza utrwaleniem kontaktów pomiędzy członkami zakwalifikowanych zespołów wojewódzkich KŻR-LOK, miały aktywizować działalność statutową wśród żołnierzy rezerwy Wojska Polskiego, doskonalić ich umiejętności strzeleckie i obronne, kształtować społecznie pozytywne cechy osobowości poprzez rekreację i sporty strzelecko-sprawnościowe.


Uroczyste podsumowanie zmagań miało miejsce 4 października na Placu Bartosza Głowackiego. Poprowadził je dyrektor biura Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego LOK ppłk Jerzy Salamucha oraz prezes zarządu rejonowego LOK w Tarnobrzegu, Iwona Dybus-Grosicka, a znamienitych gości i zawodników z całego kraju przywitał Kamil Kalinka, przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnobrzegu. - Życzę nam wszystkim, by umiejętności strzeleckie były wykorzystywane przez przedstawicieli służb mundurowych tylko na strzelnicach, nigdy w prawdziwym życiu. Niech pokój towarzyszy nam jak najdłużej - mówił przewodniczący Kalinka.


PSK/JL
 

Pasowanie w Gimnazjum nr 1

6 października był ważnym dniem dla „pierwszaków” z Gimnazjum nr 1 w Tarnobrzegu: stali się oni pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej.

 

Uczniowie klas pierwszych przyrzekali na sztandar, że będą wierni wartościom wpajanym przez szkołę, którą postarają się godnie reprezentować; będą też szanować starszych i kochać swoich rodziców. Tej wzruszającej chwili towarzyszyły tony „Mazurka Dąbrowskiego”. Dyrektor Jolanta Mudzik w swoim przemówieniu podkreśliła, że jakość szkolnego życia zależy od wszystkich jego uczestników, więc wszyscy muszą się o nią starać. Życzyła sukcesów i wytrwałości w dążeniu do spełnienia planów i marzeń.

 

Następnie poszczególne klasy pierwsze zaprezentowały się na scenie. Były piosenki, skecze, pokazy taneczne, film. Trzeba przyznać, że energii, pomysłowości, talentów i dowcipu najmłodszym uczniom „Jedynki” nie brakuje. Starsi koledzy przeprowadzili konkurs sprawdzający m. in., czy pierwszoklasiści już dobrze poznali swoją nową szkołę. Najbardziej oczekiwanym punktem programu było popołudniowe spotkanie nad jeziorem. W ośrodku „Marina” spotkali się uczniowie, nauczyciele i rodzice.

 

Gimnazjum nr 1

 

Nowe place zabaw

Osiedle Zakrzów, Sielec, Ocice, Nagnajów oraz teren przy Marinie nad Jeziorem Tarnobrzeskim to miejsca w jakich pojawiły się nowe funkcjonalne place zabaw.
 
Najmłodsi tarnobrzeżanie już mogą korzystać z nowoczesnych i bezpiecznych placów zabaw jakie samorząd Tarnobrzega wybudował na terenie miasta.
 
Ich koszt  to ponad 475 tyś złotych. Wykonawcą jest firma „Ringpol” z Zagórza. Oprócz urządzeń zabawowych, nowe place posiadają bezpieczną antypoślizgową nawierzchnię, ławki, kosze na śmieci. Wykonawca zadbał również o nowe nasadzenia wokół obiektów. Całość  terenu jest ogrodzona. Zapraszamy wszystkich do korzystania.
 
Dariusz Bajor/PSK
 
 
 
 

Korty nie na kredyt

Nie 960 tys. zł jak początkowo zakładał budżet obywatelski, a 1 mln 750 tys. zł kosztować będzie budowa kortów tenisowych. Samorząd tarnobrzeski zdecydował o zwiększeniu zakresu inwestycji. Jednak wbrew rozgłaszanym informacjom, samorząd nie będzie zaciągał na realizację tej inwestycji żadnego kredytu. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ma charakter intencyjny i stanowi deklarację zabezpieczenia w przyszłorocznym budżecie miasta tej kwoty.
 
Na czwartkowej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta głosowana będzie uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2016 rok w kwocie 490 000 zł na realizację tej inwestycji. 
 
- Pragnę wyjaśnić i uspokoić. Miasto nie zaciąga żadnego kredytu. „Zaciągnięcie zobowiązania na 2016 rok” oznacza po prostu zgodę na zabezpieczenie tej kwoty w przyszłorocznym budżecie. Gdyby niektórzy doczytali, to także by wiedzieli, że zobowiązanie to, w kwocie 490 tys. zł, gmina spłaci z dochodów własnych w przyszłym roku. Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ma charakter intencyjny i stanowi deklarację zabezpieczenia w przyszłorocznym budżecie miasta tej kwoty. Nie jest to pierwsza taka uchwała, więc radni, w szczególności piastujący tę funkcję kolejną kadencję, powinni wiedzieć co oznacza – mówi Prezydent Tarnobrzega – Grzegorz Kiełb.
 
Dla jasności, wyjaśnijmy także skąd wzięła się kwota 490 tys. zł. Pełna, zakładana kwota zadania, to koszt 1 750 000 zł. W roku bieżącym w budżecie miasta zabezpieczono kwotę 960 000 zł (zgodnie z projektem zgłoszonym do budżetu obywatelskiego). Na realizację zadania samorząd pozyskał dofinansowanie w wysokości 300 tys. zł. W związku ze zwiększeniem zakresu inwestycji, brakująca kwota – 490 tys. zł, zostanie zabezpieczona w przyszłorocznym budżecie. 
 
Przypomnijmy. Zakres robót obejmuje budowę trzech kortów tenisowych o nawierzchni akrylowej, budynku magazynowo-szatniowo-sanitarnego, chodników, drogi dojazdowej i placów utwardzonych, oświetlenia kortów, ogrodzenia, niezbędnej infrastruktury technicznej podziemnej oraz odwodzenia nawierzchni kortów. Korty powstaną na Zwierzyńcu, przy kompleksie boisk piłkarskich. Obecnie w Urzędzie Miasta trwa procedura weryfikacji złożonych w przetargu ofert. 
 
AR/PSK
 
 

Kopernika wyremontujemy

- Remont ulicy Kopernika musi być przemyślany i kompleksowy. Dlatego zamiast wydawać w tym roku 250 tys. zł tylko na wymianę nawierzchni ulicy i chodników, chcemy przeprowadzić w 2016 roku kompleksową modernizację wraz z budową 150 miejsc parkingowych. Wartość tej inwestycji wyniesie blisko 2 mln zł i jest ona zaplanowana wspólnie z dwiema spółdzielniami mieszkaniowymi – mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej Prezydent Grzegorz Kiełb.
 
Na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w najbliższy czwartek radni będą głosować nad zmianami w budżecie dotyczącymi przesunięcia środków z zaplanowanego na ten rok remontu ulicy Kopernika (250 tys. zł) oraz przebudowy chodnika wzdłuż skarpy wiślanej (50 tys. zł) na m. in. inwestycje w oświacie.
 
Zgodnie z projektem uchwały, przeniesione środki zostaną przeznaczone na:
 
- „Rozwój działalności Domu Dziennego Pobytu w Tarnobrzegu poprzez zwiększenie miejsc opieki i zakresu świadczonych usług” – 35.000 zł,
- „Rozwój Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu poprzez przebudowę pracowni zawodowych i budynku Internatu oraz zakup wyposażenia” – 65.000 zł,
- „Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. Ks. Stanisława Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia” – 60.000 zł,
- „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez przebudowę infrastruktury
dydaktycznej Przedszkoli nr 7, 15 i 17 w Tarnobrzegu” – 60.000 zł,
- „Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez przebudowę obiektów dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 w Tarnobrzegu” – 60.000 zł,
- „Innowacyjny T@rnobrzeg – zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą” – 20.000 zł.
 
Ponadto kwota 80 000 zł zostanie przeznaczona na realizację zadania: „Remont elewacji
budynku Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega przy ul. Pawłowskiego - Muzeum Historii Siarki”.
 
 
Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Prezydent Grzegorz Kiełb wyjaśnił, że z pewnością nie rezygnuje z realizacji tej inwestycji, a nawet wręcz przeciwnie. Chce ją wykonać kompleksowo, aby rozwiązać chociażby problem z parkowaniem samochodów na ulicy Kopernika.
 
- Zamiast wydawać w tym roku 250 tys. zł tylko na wymianę nawierzchni ulicy i chodników, chcemy przeprowadzić w 2016 roku kompleksową modernizację wraz z budową 150 miejsc parkingowych. To pomoże rozwiązać problem z parkowaniem samochodów w tym rejonie. Plany inwestycji zostały już zaakceptowane przez obie spółdzielnie mieszkaniowe – mówi Prezydent Kiełb. 
 
Wartość tej inwestycji wyniesie blisko 2 mln zł. Jak zaznaczył Prezydent, samorząd będzie zabiegał o dofinansowanie do tej inwestycji. W takim przypadku, to gmina musi być właścicielem terenu, na którym będzie realizowana inwestycja. Dlatego w przyszłym tygodniu Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa przekaże nieodpłatnie gminie dwie działki, na których właśnie będzie mógł powstać parking.
 
- Myślę, że tak duża i kompleksowo zaplanowana inwestycja z pewnością ucieszy i zadowoli mieszkańców ulicy Kopernika – dodaje Prezydent.
 
AR/PSK
 
 

Spotkanie autorskie z Ryszardem Mściszem

Drzewo na świąteczną choinkę miejską

Urząd Miasta Tarnobrzega poszukuje drzewa na świąteczną choinkę miejską, która stanie na Placu Bartosza Głowackiego.
 
Właściciele drzew iglastych o zwartej, gęstej koronie na całym obwodzie i wysokości przynajmniej 15 m, którzy chcą usunąć drzewo z posesji, proszeni są o kontakt z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa UM Tarnobrzega pod numerem  822 65 70 wew. 219. Wybrane na choinkę miejską drzewo zostanie usunięte z posesji na koszt Gminy Tarnobrzeg, a po okresie świątecznym przekazane z powrotem właścicielowi w postaci drewna opałowego (tzw. metrówki) do dalszego użytku.
 

II Ogólnopolskie Regaty o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego

W sobotę trzeciego października odbyły się w Tarnobrzegu II Ogólnopolskie Regaty o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla. Regaty zorganizował Klub Kajakowy Jezioro Tarnobrzeg.
 
Gospodarze zapewnili doskonałą organizację zawodów. W zawodach brali udział zawodnicy Energetyka Gryfino, RKK Rzeszów, Fali Lublin oraz gospodarze KK Jezioro Tarnobrzeg. Łącznie w regatach startowało 70 zawodniczek i zawodników.
 
Piętnaście wyścigów rozegranych zostało przy słonecznej, bezwietrznej niemal letniej pogodzie. Należy nadmienić, że w regatach uczestniczył czołowy junior Polski szósty zawodnik MŚ Juniorów w K-1 200m Dominik Wawrzyniak z ENERGETYKA Gryfino.
 
Podczas regat prowadzona była punktacja drużynowa. Zwycięstwo w tej punktacji odnieśli gospodarze z KK JEZIORO Tarnobrzeg, drugie miejsce zajęli kajakarze LTK FALA Lublin na trzecim miejscu uplasowali się zawodnicy KS ENERGETYK Gryfino. Puchary w imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla wręczał Pan Wiktor Stasiak. Tarnobrzeskie regaty kończyły cykl imprez okręgowych w Lubelsko Podkarpackim Związku Kajakowym.
 
Nasi medaliści:
1.Szczęsna Magdalena 
II miejsce w K-1   200 m Juniorek młodszych
I miejsce w K-1     2000 m Młodziczek
II miejsce w K-1     200 m  Dzieci Dziewczynki 2003/2004
III miejsce w K-1     500 m Juniorek młodszych
III miejsce w K-2     2000 m Młodziczek
2.Śmiałek Karol       
II miejsce w K-1   200 m Juniorów
II miejsce w K-1   500 m Juniorów
II miejsce w K-2   200 m Juniorów Młodszych
3.Dobroń Bartłomiej 
I miejsce w K-1     2000 m Młodzików
II miejsce w K-2   200 m Juniorów Młodszych
I miejsce w K-2     2000 m Młodzików
4.Seweryn Artur       
III  miejsce w K-1     2000 m Młodzików
I miejsce w K-2     2000 m Młodzików
5.Zych Tomasz 
II miejsce K-1          200 m   Dzieci Chłopcy 2003/2004
6.Bajda Jagoda 
III miejsce w K-1     200 m  Dzieci Dziewczynki 2003/2004
7.Magda Hubert 
II miejsce w K-2     2000 m Młodzików
8. Piątek Jakub  
II miejsce w K-2     2000 m Młodzików
9. Mroziński Kacper 
II miejsce K-1          200 m   Dzieci Chłopcy 2005 i Młod.
10.Puzio Kacper     
III miejsce K-1          200 m   Dzieci Chłopcy 2005 i Młod.
11.Kołodziej Katarzyna  
III miejsce K-1   200 m   Dzieci Dziewczynki 2005 i Młod.
12.Krysa Monika               
III miejsce w K-2     2000 m Młodziczek
 
 

Zdrowe Życie Tarnobrzega

W dniach 12 i 13 października odbędzie się konferencja szkoleniowa połączona z II edycją Warsztatów Zdrowia pod hasłem „Zdrowe Życie Tarnobrzega”

pod hasłem „Zdrowe Życie Tarnobrzega”
Konferencja odbędzie się w dniu 12 X 2015r. o godzinie 11.00 w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu przy ul. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 10.
 
Tematyka konferencji:
skutki i przyczyny stosowania żywności modyfikowanej genetycznie
czy na starość kwaśniejemy?
jeść zdrowo, czy kolorowo - odwieczny problem
jak trafić do lokalnej społeczności z kampanią zdrowia
 
II edycja Warsztatów Zdrowia odbędzie się w dniu 13 X 2015r. o godzinie 11.00 w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tarnobrzegu przy ul. Kopernika 49.
 
Program przewiduje część artystyczną i degustację potraw przygotowanych przez uczestników:
Warsztatów Terapii Zajęciowej
Środowiskowego Domu Samopomocy
dzieci i młodzież szkół promujących zdrowy styl życia
stoisk lokalnych
 
 
 

Koncert Diany Ciecierskiej i Michała Jurkiewicza

Zaproszenie na konferencję

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Urząd Miasta Tarnobrzega i Gimnazjum nr 3 w Tarnobrzegu serdecznie zapraszają na konferencję pn. "Matematyka, nauki przyrodnicze i techniczne dawniej i dziś. Nowoczesne metody nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych".
 
Konferencja realizowana jest w ramach projektu: „Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych” w ramach programu ERASMUS+, Edukacja Szkolna, Akcja 2 „Partnerstwa Strategiczne”.
 
Konferencja odbędzie się 13 października 2015 r. w Hotelu ,,Nowy Dwór” w Świlczy, Świlcza 146 E, 36-072 Rzeszów
 
 
 
Warunkiem udziału w konferencji jest wcześniejsze zgłoszenie za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego na stronie projektu: www.projekt-matematyka.eu/pl/ lub telefonicznie pod nr: 17 85 340 97.
 
Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia: 07.10.2015 r.
 
Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty konferencji wraz z cateringiem dla wszystkich uczestników. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca spotkania.
 
Serdecznie zapraszamy!

Miejski Rzecznik Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów

 Miejski Rzecznik Konsumentów w Tarnobrzegu przyjmuje interesantów w poniedziałki 8;00 – 15;00, wtorki  12;30 – 15;30 i czwartki 8;00 – 15;00 w budynku Urzędu Miasta Tarnobrzeg przy ul. Mickiewicza 7, Biuro Obsługi Interesantów – sala 3, stanowisko 5.

Do zadań rzecznika konsumentów w zakresie ochrony praw i interesów konsumentów należy:
1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.

Ponadto rzecznik konsumentów może wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów. W sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 108, poz. 1148 z późn. zm.).

organizacja urzędu

Wydziały Urzędu Miasta mieszczące się w budynku przy ulicy Kościuszki 32

Gabinet Prezydenta Miasta Tarnobrzega

Doradca Prezydenta ds. zdrowia
Barbara Zych
tel. 15 822 65 70 wew. 595

Wydział Promocji, Sportu i Kultury
Naczelnik Wydziału: Renata Domka
tel. 15 822 65 70 wew. 589
e-mail: rzecznik@um.tarnobrzeg.pl

Wydział Organizacyjny
Naczelnik Wydziału: Agnieszka Bogdańska
tel. 15 822 65 70 wew. 525
e-mail: organizacyjny@um.tarnobrzeg.pl

Wydział Budżetu i Finansów
Naczelnik Wydziału: Aleksandra Pagacz
tel. 15 822 65 70 wew. 555
Z-ca Naczelnika: Elza Chelińska
tel. 15 822 65 70 wew. 581
e-mail: finanse@um.tarnobrzeg.pl

Biuro Rady Miasta
Przewodniczący Rady Miasta: Kamil Kalinka
kierownik: Sylwia Witczak
tel. 15 822 71 39, 15 822 67 75, wew. 587
fax: 15 822 50 42

 


Wydziały Urzędu Miasta mieszczące się w budynku przy ulicy Mickiewicza 7

Biuro Obsługi Interesantów
e-mail: um@um.tarnobrzeg.pl; boi@um.tarnobrzeg.pl

Sektor A  Sala 1
Kierownik  Biura Obsługi  Interesantów

Lidia Staszczyk
tel/fax: 15 822 52 81
tel. 15 822 65 70 wew. 242

Sektor A  Sala 2
Urbanistyka, Architektura
i Budownictwo
tel. 15 822 65 70 wew. 275

Sektor A  Sala 1 St. 2
Wydział. Geodezji  i Gospodarki  Gruntami – GODGiK

Mirosław  Szewc
tel. 15 822 65 70 wew. 276

Sektor A  Sala 1  St. 3
Ewidencja  Gruntów i Budynków

Marian Niemiec
tel. 15 822 65 70 wew. 277

Sektor A  Sala 1 St. 4
Gospodarka  Nieruchomościami

Elżbieta Grodzka
tel. 15 822 65 70 wew. 278

Sektor A  Sala1  St. 5
Edukacja, Zdrowie, Kultura, Środowisko
, Fundusze Pomocowe
Monika Ruszowska
tel. 15 822 65 70 wew. 279

Sektor A  Sala 1  St. 7
Podatki  i Opłaty Lokalne

Marta Zagórska
tel. 15 822 65 70 wew. 270

Sektor A  Sala 2  St. 1
Wydział  Komunikacji  Rejestracja  pojazdów

Janina Jugo, Elżbieta Wolska
tel. 15 822 65 70 wew. 271

Sektor A  Sala 2  St. 2
Wydział Komunikacji  Rejestracja pojazdów

tel. 15 822 65 70 wew. 280

Sektor A  Sala 2  St. 3
Wydz. Komunikacji Transport, Licencje, Ośrodki Szkolenia Kierowców

Mariusz Dadia
tel. 15 822 65 70 wew. 237

Sektor A Sala 2 St. 3
Wydział Komunikacji  Prawa Jazdy

Dorota Obara
tel. 15 822 65 70 wew. 237

Sektor A  Sala 3  St. 1
Centrum Obsługi Inwestora

Mateusz Bąk
tel. 15 81 81 299
tel. kom. 602 248 280
e-mail: coi@um.tarnobrzeg.pl

Sektor A  Sala 3  St. 2
Ewidencja  działalności gospodarczej. Zezwolenie na alkohol

Grzegorz Grabski
tel. 15 822 65 70 wew. 282

Sektor A  Sala 3 St. 3
Miejski Rzecznik Konsumentów

Robert Kwiatkowski
tel. 15 822 65 70 wew. 516

Sektor B  Sala1  St. 1, 2
Wydz. Spraw Obywatelskich, Dowody Osobiste

Anna Skubida
tel. 15 822 65 70 wew. 281

Sektor B  Sala 1  St. 3
Wydz. Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczej

Jerzy Panek,  Magdalena Korczak
tel. 15 822 65 70 wew. 230

Sektor B  Sala 2
Wydz. Spraw Obywatelskich, Ewidencja Ludności

Maria Słonina
tel. 15 822 65 70 wew. 243

KASA
tel. 15 822 65 70 wew. 201

Informacja  Kancelaria
tel. 15 822 65 70 wew. 200

Wydział Edukacji i Zdrowia
Naczelnik Wydziału: Jolanta Kociuba
tel. 15 822 65 70 wew. 213
Zastępca Naczelnika Wydziału: Agnieszka Kopeć
tel. 15 822 65 70 wew. 214
e-mail: edukacja@um.tarnobrzeg.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Naczelnik Wydziału: Piotr Pawlik
tel. 15 822 65 70 wew. 231
e-mail: komunalny@um.tarnobrzeg.pl

Wydział Środowiska i Rolnictwa
Naczelnik Wydziału: Paulina Długoń
tel. 15 822 65 70 wew. 223
e-mail: srodowisko@um.tarnobrzeg.pl

Wydział Techniczno - Inwestycyjny i Drogownictwa
Naczelnik Wydziału: Artur Anioł
tel. 15 822 65 70 wew. 262
e-mail: inwestycje@um.tarnobrzeg.pl

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Naczelnika: Anna Feręs - Niezgoda
tel. 15 822 65 70 wew. 253
e-mail: 

Wydział Komunikacji
Naczelnik Wydziału: Adam Napieracz
tel. 15 822 65 70 wew. 238
e-mail: komunikacja@um.tarnobrzeg.pl

Wydział Spraw Obywatelskich
Naczelnik Wydziału: Danuta Papiernik
tel. 15 822 65 70 wew. 233
e-mail: obywatelski@um.tarnobrzeg.pl


Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Naczelnik Wydziału: Marek Bukała
tel. 15 822 65 70 wew. 519
e-mail: obywatelski@um.tarnobrzeg.pl

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik: Krystyna Rycombel
tel. 15 822 65 70 wew. 274
Z-ca Kierownika: Anita Zachariasz
z-ca Kierownika: Adam Siek
tel. 15 822 65 70 wew. 272, 273
e-mail: usc@um.tarnobrzeg.pl

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Naczelnik Wydziału: Elżbieta Bochyńska
tel. 15 822 65 70 wew. 240
Z-ca Naczelnik, Geodeta Powiatowy: Wiesław Możdżeń
tel. 15 822 65 70 wew. 210
Z-ca Naczelnika: Stanisław Czuchara
tel. 15 822 65 70 wew. 210
e-mail: geodezja@um.tarnobrzeg.pl

Wydział Rozwoju Miasta i Programów Pomocowych
Naczelnik Wydziału: Joanna Kozub
tel. 15 822 65 70 wew. 236
e-mail: fundusze@um.tarnobrzeg.pl

 

Budynek przy ul. Mickiewicza 7a
Straż Miejska

Komendant: Piotr Sawa
tel. 15 822 75 43
tel. alarmowy: 986
e-mail: straz@um.tarnobrzeg.pl

Razem - malarstwo i rysunek

Budżet Obywatelski na 2016 rok

Poniżej publikujemy listę projektów poddanych pod głosowanie oraz listę projektów zaopiniowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem.

 

-------------------------------------------------------------------------

Do 13 września br. można zgłaszać projekty do Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego.

Głosowanie na zakwalifikowane projekty rozpocznie się 6 października.

Szczegóły znajdują się w regulaminie dostępnym poniżej.

Rusza głosowanie na budżet obywatelski

Aż trzydzieści trzy projekty zakwalifikowały się do głosowania w ramach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2016. Głosowanie ruszy 6 października, a potrwa do 23 października. Odbywać się będzie w dziewięciu punktach miasta. Każdy uprawniony do głosowania będzie mógł wskazać maksymalnie trzy projekty.

W ramach TBO na rok 2016 zgłoszono łącznie 41 projektów. Wymogi formalne spełniło 33, osiem zostało zaopiniowanych negatywnie. Który projekt wygra? O tym zdecydują mieszkańcy. Do podziału w ramach TBO na rok 2016 jest kwota jednego miliona złotych.

Prawo do głosowania nad wyborem projektu posiada każdy pełnoletni mieszkaniec Miasta Tarnobrzega, posiadający czynne prawo wyborcze według prawa wyborczego obowiązującego dla wyborów organów samorządowych. Oddanie głosu następuje poprzez wrzucenie karty do urny, po uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu podpisu potwierdzającego oddanie głosu. Głosować można w dowolnej lokalizacji i tylko jeden raz.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta głosować będzie można w dziewięciu punktach:
1) W siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 32 w Tarnobrzegu,
2) Dom Osiedlowy ul. Krzywa 2 - Osiedle Miechocin,
3) Dom Osiedlowy ul. Nadwiślańska 16 - Osiedle Nagnajów,
4) Ochotnicza Straż Pożarna ul. Ocicka 89 - Osiedle Ocice,
5) Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Sienkiewicza 215 - Osiedle Mokrzyszów,
6) Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Piętaka 53 - Osiedle Wielowieś,
7) Dom Strażaka ul. Spokojna 9 - Osiedle Zakrzów,
8) Dom Ludowy ul. Sielecka 29 - Osiedle Sielec,
9) Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Olszowa 1 - Osiedle Sobów,

Głosowanie w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, natomiast głosowanie w Osiedlach odbywa się tylko w niedziele tj. 11.X.2015 r., 18.X.2015 r. w godz. od 8.00 do 13.00.

Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy wybranych projektach na karcie do głosowania. Głosujący może wybrać maksymalnie 3, jego zdaniem najważniejsze projekty. Głos jest ważny także wtedy, jeżeli głosujący wybierze dwa lub tylko jeden ze wszystkich projektów. Jeżeli głosujący nie zaznaczy żadnego projektu lub zaznaczy więcej niż 3 projekty, jego głos zostanie potraktowany, jako nieważny.

AR/PSK
 

III edycja Narodowego Dnia Sportu za nami

Sobota pełna słońca i wiele sportowych atrakcji, z których skorzystało pół tysiąca tarnobrzeżan. Tak w skrócie wyglądała III edycja Narodowego Dnia Sportu. Imprezy propagującej zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną wśród najmłodszych.
 
Autorem tej inicjatywy jest Fundacja „ Zwalcz Nudę”. Jak zapewniają pomysłodawcy, celem imprezy jest zwrócenie uwagi na sportową ofertę Polski oraz możliwość darmowych treningów pod okiem profesjonalnych instruktorów w wybranych dziedzinach sportu.
 
- Tarnobrzeg jest miastem bardzo mocno nastawionym na sport - tłumaczy Renata Domka, naczelnik Wydziału Promocji, Sportu i Kultury UM w Tarnobrzegu - Ogromnie cieszy nas tak duża liczba uczestników. Dzisiaj każdy może sprawdzić swoje możliwości sportowe w wielu dyscyplinach sportowych
 
III edycja Narodowego Dnia Sportu cieszyła się w Tarnobrzegu wielkim zainteresowaniem.
 
- Do wspólnej zabawy zaprosiliśmy  wiele stowarzyszeń sportowych z terenu Miasta - mówił Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu, Adam Strumiński.
 
Faktycznie. Organizatorom udało się „namówić” do współpracy wiele tarnobrzeskich stowarzyszeń i sekcji sportowych. Możliwość treningu z drugoligowymi piłkarzami Siarki, nauka poprawnego odbijania piłki pod okiem trenera siatkówki, wspólny trening z karatekami z klubu Kyokushin, czy możliwość spróbowania swoich sił w tenisie ziemnym, to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekały na uczestników. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się ścianka wspinaczkowa oraz tor przeszkód, który przygotował klub Fitneska.
 
A żeby zregenerować siły po wyczerpującym wysiłku fizycznym, można było zjeść coś pysznego: zupę dyniową, kanapki, owocowe szaszłyki, pałeczki marchewkowe, czy ciasta ze szpinakiem – stoły wręcz uginały się pod ciężarem takich zdrowych przekąsek. Wszystko to przygotowali rodzice i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 3 i 1.
 
Każdy z uczestników zmagań podczas Narodowego Dnia Sportu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz upominki.
 
Dariusz Bajor/PSK