Otwarty konkurs ofert

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Zdrowia i zapobiegania patologiom - konkurs nr 4, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Oferta złożona zgodnie z art. 19a UoPPioW

Oferta Stowarzyszenia Mokrzyszów na realizację zadania pn. "Chleba naszego powszedniego ... znaczenie dawniej i dziś" złożona zgodnie z art. 19a UoPPioW
 
Oferta Stowarzyszenia Mokrzyszów na realizację zadania pn. "Chleba naszego powszedniego ... znaczenie dawniej i dziś" złożona zgodnie z art. 19a UoPPioW
 
Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie przez Stowarzyszenie Mokrzyszów.
 
Jeśli w terminie 7 dni nie zostaną zgłoszone uwagi, ze Stowarzyszeniem Mokrzyszów zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania.
 
Uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Poszukujemy nowych i perspektywicznych form pomocy

Prezydent Tarnobrzega – Grzegorz Kiełb wspólnie ze swoim doradcą ds. zdrowia – Barbarą Zych oraz prezesem Tarnobrzeskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Zofią Trochimowicz – Wargą wybrał się do Jarosławia, aby podejrzeć jak tam funkcjonuje rozbudowane centrum pomocy.
 
Podczas jednodniowej wizyty przedstawiciele tarnobrzeskiego samorządu mieli okazję zapoznać się z rozbudowanym centrum pomocy, wspomagania  psycho-fizycznego i pracy  zawodowej osób z upośledzeniem umysłowym oraz wymienili doświadczenia na temat  tworzenia mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo mieli także okazję obejrzeć placówki dla osób niepełnosprawnych, w tym Zakłady Aktywizacji Zawodowej, mieszkania chronione i tzw. mieszkania wspomagane, przygotowujące osoby niepełnosprawne do jak największej samodzielności. Podczas wizyty dużo dyskutowano na temat różnorodnych form pracy i zatrudnienia. 
 
- Poszukujemy nowych i perspektywicznych form pomocy dla osób niepełnosprawnych, aby mogły się one odnaleźć na rynku pracy w naszym mieście – mówi Prezydent Grzegorz Kiełb.
 

Komunikat w sprawie występowania wysokich stężeń ozonu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że utrzymujące się od kilku dni bardzo wysokie temperatury powietrza i duże nasłonecznienie sprzyjają występowaniu wysokich stężeń ozonu. Ozon jest zanieczyszczeniem wielkoobszarowym, którego cechą charakterystyczną jest to, że do jego przekroczeń dochodzi zarówno na obszarach zurbanizowanych jak i wiejskich.
 
Według badań prowadzonych przez WIOŚ w Rzeszowie 5 lipca 2015 r. odnotowano stężenie jednogodzinne ozonu na poziomie:
1) 154,0 µg/m3 – stacja monitoringu powietrza zlokalizowana w Krempnej (godz. 16.00), 
2) 154,0 µg/m3 – stacja monitoringu powietrza zlokalizowana w Mielcu (godz. 19.00).
 
Według prognozy krajowej sporządzanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska dziś w godzinach popołudniowych na terenie województwa podkarpackiego (szczególnie w rejonach północnych) prognozowane są stężenia ozonu przekraczające 180 µg/m3 tj. poziom informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego.
 
Apelujemy o ograniczenie przebywania na otwartej przestrzeni, oraz ograniczenie dużego wysiłku fizycznego na otwartej przestrzeni np. uprawiania sportu, czynności zawodowych zwiększających narażenie na działanie ozonu. Wysokie stężenia ozonu (powyżej 180 µg/m3) mają szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka. Sprzyjają nasileniu chorób układu oddechowego, układu krążenia, chorób o podłożu alergicznym, a także mają właściwości rakotwórcze. Do grup osób najbardziej podatnych na szkodliwy wpływ zanieczyszczenia powietrza ozonem, zalicza się:
1. Dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia. 
2. Osoby starsze i w podeszłym wieku. 
3. Osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego. 
4. Osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego. 
5. Mężczyzn z chorobami układu płciowego. 
6. Osoby palące papierosy. 
7. Osoby zawodowo narażona na działanie ozonu, m.in. osoby wykonujące prace na wolnym powietrzu.
 
Jak wynika z prognoz meteorologicznych na najbliższe dni sytuacja ma ulec poprawie 9 lipca, kiedy prognozowane są opady deszczu i znaczny spadek temperatury do ok. 20ºC.
 
Prognozy dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 
 
 
źródło -> .klik
 
 

Dwa złote medale w Macieja Nalepki w Rumunii

Maciej Nalepka zawodnik IKS Jezioro Tarnobrzeg w międzynarodowym turnieju w Cluj – Napoka w Rumunii zdobył dwa złote medale i kolejne punkty do światowego rankingu.
 
W rywalizacji grupowej w turnieju indywidualnym zawodnik IKS-u pokonał reprezentanta Czech, Chile i Tajpej. 
 
W grze ćwierćfinałowej miał wolny los, natomiast w półfinale pokonał Rumuna Petru Ifrosa 3:0. 
 
W finale trafił na Czecha Jri Zaka, z którym wygrał w fazie grupowej i po zaciętej walce zwyciężył 3:1.
 
W turnieju drużynowym Maciej Nalepka wraz z Rafałem Lisem startując w klasie 4-5 zajęli pierwsze miejsce w swojej grupie, awansowali do 1/8 finału i mieli wolny los. 
 
W półfinale pokonali drużynę Wielkiej Brytanii 3:0 a w finale drużynę mieszaną rumuńsko/czeską 3:1.
 
Dwa złote medale to świetny wynik Maćka. Brawo i Gratulacje!
 
Następny start w zawodach to turniej międzynarodowy w lipcu w Tarnobrzegu.
 
Kolejna walka o punkty do rankingu światowego i przepustkę do Igrzysk Paraolimpijskich w Rio to we wrześniu Czechy Open 2015 w Ostrawie, a w październiku Mistrzostwa Europy  - European Regional Championships 2015 w Vejle w Danii.

Rozkład jazdy MKS

Miejską komunikację samochodową w Tarnobrzegu obsługuje firma

Aktualny rozkład jazdy autobusów MKS

 

P.H.U. POLKAR  informuje pasażerów korzystających ze środków komunikacji miejskiej w Tarnobrzegu, że od dnia 24.05.2015 tylko w niedziele ulegają zmianie godziny odjazdu:
 
- Linia 3 z godz. 8:00 na 8:15
- Linia 3 z godz. 14:05 na 14:25
- Linia 10 z godz. 9:10 na 9:25
                                        

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 15 814 18 18

Uwaga na Barszcz Sosnowskiego!

Letnia aura zachęca nas wszystkich do codziennych spacerów czy też weekendowych wycieczek i wędrówek na łonie natury. Warto jednak wiedzieć i zwrócić uwagę na pewną, jak się okazuje niebezpieczną dla naszego zdrowia roślinę, zwaną Barszczem Sosnowskiego. Jej powszechne występowanie oficjalnie stwierdzono na terenie powiatu tarnobrzeskiego.
 
Mieszkańcy Miasta zgłaszają, że także u nas można natknąć się na tę niebezpieczną roślinę. Służby miejskie szybko zareagowały. Straż Miejska zabezpieczyła teren przy ul. Zakładowej, a następnie barszcz został wycięty. Może on natomiast występować na prywatnych działkach i tu już właściciele proszeni są o to, by roślinę wykosić. A wszyscy mieszkańcy i turyści podczas wakacyjnych wędrówek proszeni są o czujność.
 
Barszcz Sosnowskiego występuje głównie na terenach wilgotnych, w pobliżu cieków wodnych, kanałów i rowów, oraz na poboczach dróg i przy szlakach turystycznych,  na nieużytkach i odłogach. Jest rośliną silnie zachwaszczającą teren, ponadto włoski na liściach i łodygach wytwarzają parzącą substancję, która może powodować zapalenie skóry oraz błon śluzowych, powstawanie pęcherzy i trudno gojących się ran. Jego parzące działanie nasila się podczas słonecznej pogody, wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności powietrza. Szczególnie podatne są dzieci i osoby cierpiące na alergie. 
 
Barszcz Sosnowskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony roślin nie jest rośliną kwarantannową podlegającą obowiązkowi zwalczania. W świetle obowiązującego prawa nie ma obecnie możliwości wprowadzenia w kraju obowiązku zwalczania organizmu niekwarantannowego, a tym samym wydawania decyzji administracyjnej nakazującej zwalczanie tej rośliny. Właściciele i użytkownicy gruntów w przypadku stwierdzenia wystąpienia roślin barszczu Sosnowskiego we własnym zakresie winni zadbać o właściwą kulturę rolną nie dopuszczając do zachwaszczenia, wykorzystując przy tym metody agrotechniczne i chemiczne. 
 
Szczegółowe informacje na temat biologii, szkodliwości i sposobów zwalczania barszczu Sosnowskiego znajdują się w załączonej ulotce.
 
Info – Bożena Maruszczak – Kierownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie -  Oddział w Tarnobrzegu.
 
Michał Mazur
Wydział PSK

Wody dla ochłody!

Zbliża się fala upałów. W związku z tym władze Tarnobrzega zadbały o dodatkowe sposoby chłodzenia dla mieszkańców.
 
Od czwartku (2 lipca) na Placu Bartosza Głowackiego działa kurtyna wodna. Będzie ona dostępna tak długo, jak tylko będą tego wymagały warunki atmosferyczne. Wyposażona jest w specjalne dysze, tworzące mgiełkę wodną, delikatnie schładzającą, ale niemoczącą ubrań. Kurtynę zamontowali pracownicy miejskiej spółki Tarnobrzeskie Wodociągi. Lada dzień można też będzie korzystać z kranika, zlokalizowanego obok pomnika Bartosza Głowackiego na placu, przy głównym trakcie pieszym. 
 
Od 27 czerwca do 31 sierpnia br. kursuje specjalna linia nr 6 nad Jezioro Tarnobrzeskie. Co ważne, autobus dojeżdża do samej Mariny. Teraz wszyscy piesi będą mogli wysiąść z autobusu prosto na plażę i do stanicy wodniackiej. Autobusy linii nr 6 przejeżdżać będą przez ulice: Słomki, Sikorskiego, K. Wielkiego, Dąbrowskiej, 11 Listopada, Kopernika, Wyspiańskiego, Moniuszki, 1-go Maja, Mickiewicza, Wisłostrada. Autobusy kursować będą w dni robocze, a także w soboty i niedzielę.
 
3 lipca w teren, a konkretnie na mocno pylące, bo nieutwardzone drogi nad Jeziorem Tarnobrzeskim rusza też specjalny samochód zraszający. Będzie on niwelował pył i kurz we wszystkie dni weekendowe, a także w dni powszednie, kiedy tylko zaistnieje taka konieczność ze względu na brak opadów i wysoką temperaturę. – Wiem, że było wielu sceptyków mojego pomysłu. Z tym większą radością mogę ogłosić, że pomysł udało się zrealizować i sprawdza się. Samochód Tarnobrzeskich Wodociągów już pracuje i umożliwia mieszkańcom oddychanie pełną piersią także w miejscach, gdzie pył i kłęby kurzu dotychczas dokuczały tarnobrzeżanom – mówi wiceprezydent Tarnobrzega Wojciech Brzezowski.
 
Lekarze radzą, by osoby starsze i dzieci unikały przebywania na zewnątrz w najbardziej gorących godzinach oraz do wszystkich, by dbali o nawadnianie organizmu (co najmniej 3 litry płynów dziennie!). Dermatolodzy apelują, by uważać na nadmierne nasłonecznianie skóry i zapobiegać oparzeniom słonecznym, stosując kremy ochronne z odpowiednimi filtrami.
 
Ze swojej strony i za ekspertami przypominamy, że najlepszą ochłodę można znaleźć nad jeziorem. W przypadku Tarnobrzega: oczywiście nad Jeziorem Tarnobrzeskim. To idealny zakątek dla tych, którzy bez aktywnego wypoczynku i uprawiania najprzeróżniejszych sportów wodnych nie wyobrażają sobie spędzania wolnego czasu. Atrakcjom ruchowym sprzyjają wypożyczalnie sprzętów wodnych czy najdłuższa w kraju tyrolka – zjazd linowy o 520 metrach długości, z 20-metrową różnicą poziomów, pozwalającą osiągać prędkość 60 km na godzinę! Raj na ziemi znajdą tu także amatorzy leniuchowania, plażingu i tzw. „nicnierobienia” w pięknych okolicznościach przyrody.
 

Ochłoda na Placu Bartosza Głowackiego

Od dziś mieszkańcy miasta mogą chłodzić się w delikatnej bryzie rozpościerającej się z nowo zamontowanej kurtyny wodnej na Placu Bartosza Głowackiego. Kurtyna została ustawiona tak, aby ulżyć przechodniom i pomóc lepiej znosić obecne upalne dni. Pozostanie ona nam miejscu tak długo, jak tylko będą tego wymagały warunki atmosferyczne.
 
Kurtynę zamontowali pracownicy miejskiej spółki Tarnobrzeskie Wodociągi. Kurtyna wyposażona jest w specjalne dysze tworzące mgiełkę wodną, która delikatnie schładza nie mocząc ubrań. W otoczeniu kurtyny wodnej tworzy się swoisty mikroklimat (wilgotność, niższa temperatura). Tutaj można odpocząć od upałów!
 

Tarnobrzeski Dom Dziennego Pobytu świętował jubileusz 20-lecia

Tarnobrzeski Dom Dziennego Pobytu świętował jubileusz 20-lecia istnienia. Tego dnia nie zabrakło gratulacji, podziękowań, wspomnień, a wszystko to w obecności licznie przybyłych gości, m. in. byłych już kierowników placówki, ale też przedstawicieli wielu miejskich instytucji, na stale współpracujących z DDP.
 
Elżbieta Miernik-Krukurka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie podkreślała, że rocznica skłania do wspomnień, które w przypadku DDP wiążą się z częstymi przeprowadzkami: – Mam nadzieję, że tu, pod naszymi skrzydłami, jest wam dobrze. Dziękuję wszystkim, którzy współpracują z nami w każdej formie i zapraszam na duchową ucztę, która jest wynikiem 20 lat pracy. Zastępca prezydenta Tarnobrzega Józef Motyka razem z Barbarą Zych, doradcą prezydenta ds. zdrowia gratulowali i życzyli kolejnych jubileuszy, a także wręczyli pamiątkowy grawerton, kwiaty i album o Tarnobrzegu. 
 
 
Z kolei podopieczni DDP śpiewali, recytowali swoje wiersze oraz odegrali fragmenty „Zemsty” Aleksandra Fredry. Udowodnili tym samym, że są jak wino: im starsi, tym lepsi, a w ich ciałach mieszka wiecznie młody duch. O początkach ośrodka opowiedziała Barbara Bednarska, pracująca w DDP od samego początku. Historię placówki można było też szczegółowo prześledzić w prezentowanych tego dnia kronikach i wspomnieniach, a plastyczną twórczość artystyczną uczestników obejrzeć na okolicznościowej wystawie ich prac.
 
Jak informował kierownik DDP Krzysztof Kowalczyk, obecnie w placówce przebywa 50 uczestników, a liczba miejsc jest ograniczona tylko jej metrażem. Bo zainteresowanie pobytem jest bardzo duże. – Wynika to zapewne stąd, że u nas każdy dzień jest inny: mamy spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia muzyczne i taneczne, teatralne i muzealne, wycieczki w ciekawe miejsca. Na życzenie podopiecznych organizujemy też naukę gry na różnych instrumentach. Pobyt w tym domu to dla uczestników całe ich życie – mówi kierownik. 
 
Osoby, które korzystają z oferty ośrodka, cenią sobie wspólne towarzystwo i codzienne, urozmaicane spędzanie czasu. Alicja Młynarczyk, uczestniczka DDP od ponad roku podkreśla, że przychodzi tu z chęcią, bo ma możliwość doznawania nowych przeżyć: – Inspiruje mnie to do pisania wierszy, utrwalania na papierze drgnień mojego serca. Cenię sobie możliwość kontaktu z innymi osobami i wymianę doświadczeń. Zżywamy się ze sobą, a rodzinna atmosfera rekompensuje nam brak bliskich osób. Do tego mamy tu niezwykle przyjazną kadrę pracowników, ludzi wyrozumiałych, którzy nam pomagają, wysłuchują zwierzeń, doradzają, czasem pocieszają.
 
 

Piknik Integracyjny podsumowujący inicjatywę „Wspieramy Rodzinę”

22 czerwca odbył się Piknik Integracyjny podsumowujący inicjatywę „Wspieramy Rodzinę” realizowaną przez Nieformalną Grupę Terapeutyczną (NGT). Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 
Działaniami zostało objętych kilkanaście rodzin z Tarnobrzega i okolic. Inicjatywa realizowana była od kwietnia do czerwca. Działania prowadzone w ramach inicjatywy cieszyły się sporym zainteresowaniem.
 
W realizację projektu zaangażowani byli terapeuci pracujący z dziećmi, wolontariusze i rodzice. Rodziny mogły skorzystać z różnorodnej oferty działań, które obejmowały: spotkania  grupy wsparcia dla rodzin rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju;  warsztaty dla rodziców z zakresu radzenie sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci,  spotkania ze specjalistami w ramach punktu konsultacyjnego dla dzieci i rodziców, utworzenie i wyposażenie  wypożyczalni pomocy terapeutycznych oraz pikniku integracyjnego dla całych rodzin. 
 
 
Karolina Chyła, koordynator projektu: „Wszystkie podejmowane przez nas działania miały jeden wspólny cel: wsparcie rodziny z dzieckiem,  u którego stwierdzono trudności rozwojowe, pokazanie rodzicom, że nie są sami ze swoim problemem,  że mogą skorzystać z doświadczenia innych rodzin, pomocy terapeutów…”
 
Działania, które zostały podjęte w ramach projektu będą kontynuowane. „Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców do naszego Punktu Konsultacyjnego, gdzie można uzyskać poradę, informację, spotkać się z psychologiem, logopedą i innymi terapeutami. Spotkania ze specjalistami są bezpłatne”. 
 
 
Po zakończeniu inicjatywy „Wspieramy Rodzinę” członkowie NGT zapowiadają kontynuację swoich działań ukierunkowanych na wspieranie rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.
 
„Chcielibyśmy kontynuować działalność, a w przyszłości doposażyć, wypożyczalnię pomocy terapeutycznych. Mamy nadzieję, że rodzice w dalszym ciągu będą z nami współpracować, uczestniczyć w kolejnych szkoleniach, spotkaniach grupy wsparcia” – mówi Agnieszka Homarowicz, członek NGT. 
 
Punkt Konsultacyjny działa od września do czerwca
Zespół Szkół Specjalnych
Ul. M. Dąbrowskiej 10 A
39-400 Tarnobrzeg
 

Oferta TSIA FRAM na "Warsztaty taneczne polsko-ukraińskie"

Oferta Tarnobrzeskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Artystycznych FRAM na "warsztaty taneczne polsko-ukraińskie" złożona zgodnie z art. 19a UoPPioW

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie przez Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych FRAM na "warsztaty taneczne polsko-ukraińskie"

Jeśli w terminie 7 dni nie zostaną zgłoszone uwagi, z Tarnobrzeskim Stowarzyszeniem Inicjatyw Artystycznych FRAM zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania.
Uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Mały Książę szkołą odkrywającą talenty

,,Może nie będę musiał pisać egzaminu gimnazjalnego’’ – to pierwsza myśl, która przychodzi do głowy uczniom, gdy mowa jest o udziale w konkursach przedmiotowych. Kojarzone są one bowiem z  ogromem nadprogramowej  nauki. Przecież jaki sens ma ,,marnowanie’’ czasu na takie zagadnienia, skoro na zajęciach nie są one wymagane? Większość osób twierdzi również, że szansę na osiągnięcie dobrego wyniku mają jedynie uczniowie wybitnie uzdolnieni, którzy całe popołudnia spędzają nad książkami. Cóż…  z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że wymienione wyżej opinie są zwyczajnie błędne.
 
Co nas czeka?
Olimpiady organizowane są przez kuratorium oświaty i odbywają się corocznie, a przystąpić do nich może każdy uczeń. Składają się one z trzech etapów – szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego. By w ostatnim etapie osiągnąć tytuł finalisty trzeba otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia, a wymarzony tytuł laureata, zwalniający z danej części egzaminu,  należy się zaledwie 30 osobom z województwa. Pozwolę sobie więc powiedzieć, że bycie w tej nielicznej czołówce jest naprawdę niemałym wyróżnieniem.
 
Dlaczego wzięliśmy udział?
Kuba Deryło, laureat olimpiady z języka angielskiego, mówi: ,,Angielski jest bardzo przydatnym językiem, a za granicą zarobki są wyższe, więc dobrze jest umieć się nim posługiwać’’. Uczestnictwo w konkursie umożliwia nam przecież zdobycie wiedzy, która w przyszłym życiu okazuje się być naprawdę potrzebna. ,,Wziąłem udział w olimpiadzie chemicznej, ponieważ chemia to mój ulubiony przedmiot. Tą dziedziną nauki interesowałem się już od bardzo dawna. Mogę śmiało powiedzieć, że to moja pasja’’ – mówi Daniel Jońca, finalista konkursu przedmiotowego z chemii. Miron Czech, laureat olimpiady z matematyki, powiedział: ,,Zdecydowałem się na udział, ponieważ nie chciałem pisać testu szóstoklasisty. Matematyka to mój ulubiony przedmiot – dlatego to właśnie ją wybrałem’’.
 
Sposób na naukę
,,Moim zdaniem każdy powinien opracować swój własny plan nauki’’ – mówi Bartosz Rożek, laureat konkursu przedmiotowego z matematyki oraz finalista konkursu z fizyki. ,,Niektórzy lepiej zapamiętują, gdy usłyszą, a inni - wolą zobaczyć'''. Pamiętajmy też, że wokół nas jest wiele osób, które również są w stanie nam pomóc – mówię na przykład o nauczycielach. Dają nam oni potrzebne do nauki materiały, przygotowują dla nas pozalekcyjne zajęcia. Julia Siatka, laureatka konkursu z języka angielskiego mówi: ,,Ważne jest uczestniczenie w dodatkowych kółkach organizowanych w szkole. Bardzo pomocne może okazać się również rozwiązywanie przykładowych testów i arkuszy z poprzednich lat’’. Ale nie zapominajmy również o rodzicach, którzy codziennie wspierają nas, przynoszą do pokoju herbatę i często są nawet bardziej zestresowani niż my sami.
 
Tak wiele a wciąż za mało
,,W olimpiadzie brałem udział zarówno w tym, jak i w zeszłym roku’’ – mówi Piotr Pluta, laureat konkursu przedmiotowego z biologii. ,,Poprzednim razem do osiągnięcia wymarzonego tytułu zabrakło mi zaledwie punktu. Pojechaliśmy z odwołaniem, ale niestety z dość marnym skutkiem. Gdy w tym roku, spoglądając na wyniki, zobaczyłem, że sytuacja się powtórzyła, nie wiązałem wielkich nadziei z wizytą w kuratorium. Jednak kiedy okazało się, że nasz wniosek rozpatrzono pozytywnie, nie wiedziałem, czy byłem bardziej szczęśliwy czy raczej zaskoczony’’. Czasami punkty zostają po prostu niedoliczone, a bywa również tak, że zadanie jest zwyczajnie źle ocenione. Mateusz Pluta, laureat olimpiady z chemii, mówi: ,,Gdy czekałem na ogłoszenie wyników, często śmiałem się, mówiąc, że na pewno braknie mi bardzo niewiele. Cóż, okazało się, że moje przewidywania się sprawdziły. Pojechaliśmy razem z opiekunem do Rzeszowa – udało nam się, przyznali mi brakujący punkt’’. Z własnego doświadczenia wiem, że zdecydowanie warto udać się na wspomniane odwołanie. Już samo zobaczenie swojej pracy pisanej w stresie i pośpiechu jest naprawdę ciekawym doświadczeniem.  
 
Certyfikat: ,,Szkoła przyjazna utalentowanym uczniom’’
Nie byłoby olimpijczyków, gdyby nie wsparcie i ciężka praca nauczycieli. ,,Nauczyciele pomagają nam w zgłębianiu wiedzy z przedmiotów, którymi jesteśmy bardziej zainteresowani. Dają nam potrzebne materiały, motywują do nauki i pomagają uwierzyć we własne siły’’ mówi Dominika Wasiak, laureatka konkursu z języka polskiego. Nasza szkoła  - Zespół Szkół Społecznych nr 2 w Tarnobrzegu im. Małego Księcia - w tym roku otrzymała już po raz trzeci tytuł ,,Szkoły przyjaznej utalentowanym uczniom’’. Czym sobie na to zasłużyła? Wystarczy spojrzeć chociażby na rankingi. Nie jestem pewna, czy w jakakolwiek tarnobrzeska placówka może pochwalić się równie dużą ilością laureatów konkursów przedmiotowych. Ale przecież nie można polegać jedynie na liczbach i wykresach. Dlatego pragnę wspomnieć również o rodzinnej i przyjaznej atmosferze, która sprawia, że mamy ochotę wymieniać się zdobytą wiedzą. Co więcej – szkoła daje nam możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych z niemalże każdego przedmiotu. ,,Myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani do startowania w olimpiadach’’- mówi Monika Wilk, finalistka konkursu z języka francuskiego – ,,Nauczyciele zachęcają nas do wzięcia udziału i pomagają osiągnąć jak najlepsze wyniki, abyśmy mogli być  siebie dumni’’. W imieniu wszystkich olimpijczyków chciałabym szczerze podziękować naszym opiekunom: pani Annie Dumie, pani Barbarze Blasze, pani Małgorzacie Bukowskiej, pani Izabeli Tarnowskiej-Zagórskiej, pani Agnieszce Ziętek, pani Sylwii Sędrowskiej-Zając, pani Małgorzacie Kołeczek, pani Elżbiecie Bałacie, pani Elżbiecie Szczesiak, pani Bożenie Kopeć oraz panu Marcinowi Wdowiakowi za codzienne wsparcie, cierpliwość i niezwykłe zaangażowanie w to, by jak najlepiej przygotować swoich podopiecznych.  
 
Jak wpłynęły na nas konkursy?
W olimpiadach wspaniałe jest to, że każda z nich jest na swój własny sposób wyjątkowa. Nie mam oczywiście na myśli jedynie różniącego się zakresu materiału! Chodzi raczej o inne wartości i pasje, które dzięki nim się w nas rozwijają. Laureat konkursu przedmiotowego z fizyki i chemii, Kacper Dywan, mówi: ,,Przekonałem się, że stać mnie na dobry wynik. Zdobyłem wiedzę, którą z pewnością wykorzystam w liceum’’. Jeżeli chodzi o mnie, to udział w olimpiadzie z języka polskiego był jedną z najlepszych podjętych przez mnie decyzji. Miałam okazję sprawdzić swoje umiejętności i mogłam lepiej poznać naprawdę wspaniałe osoby. Zobaczyłam, na czym polega prawdziwa nauka, spędziłam wiele dni, a nawet nocy, na analizowaniu otrzymanych materiałów. Ale zdecydowanie nie żałuję. W miarę dalszej nauki zaczęłam dostrzegać w języku polskim coś więcej niż tylko chwilowe hobby. Teraz, gdy konkurs już dawno się zakończył, wciąż zastanawiam się, jaki kierunek mam wybrać. Będzie mi naprawdę ciężko zrezygnować z tego przedmiotu - może to dziwne, ale naprawdę brakuje mi tej naukowej atmosfery. Sara Bujczenko, laureatka konkursu z biologii oraz języka polskiego i francuskiego, mówi: ,,Rozwinęłam swoje zainteresowania i zobaczyłam, że ciężka praca może dać efekt. Przygotowania do konkursu stanowiły również doskonały początek tego, co czeka nas w liceum’’.
 
Wiele osób zapomina, że zwolnienie z egzaminu nie jest w olimpiadach najważniejsze. To prawda, na początku przygotowań jest to nasz główny, a wręcz jedyny cel.  Ale z biegiem czasu i w miarę dalszej nauki dostrzegamy, co tak naprawdę jest prawdziwą nagrodą. A jest nią wiedza, którą zdobyliśmy, wiedza, która zostanie z nami jeszcze przez długi czas. Dlatego szczerze zachęcam wszystkich do udziału w konkursach przedmiotowych. Nie twierdzę, że będzie łatwo, ale uwierzcie – naprawdę warto.
 
Katarzyna Moliszewska,
laureatka olimpiady z języka polskiego
 
 
 
 

Banner

Polecamy ...

Już odkomarzamy

Od 29 czerwca rozpoczęła się w Tarnobrzegu coroczna akcja odkomarzania. Za walkę z komarami w tym roku odpowiada firma „ROBAK”.

Pierwsze opryski przeprowadzono na razie na terenie osiedla Przywiśle, Lasku Bulońskiego, terenach rekreacyjnych Nadola, Ogrodów Działkowych na Nadolu oraz w Parku Dzikowskim. Kolejne prowadzone będą przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, m. in. po ustaniu opadów.

Odkomarzanie przeprowadzane jest metodą zamgławiania w godzinach wieczornych i nocnych. 

 

Chodnik, schody, balustrada – Zamek Dzikowski znów w remoncie

Tym razem nie same pomieszczenia w Zamku Dzikowskim, ale teren wokół obiektu czeka remont i zdecydowana poprawa wizerunku. Wartość inwestycji to ponad czterysta tysięcy złotych. Jest to kolejny etap projektu „Adaptacji zespołu parkowo-zamkowego w Dzikowie dla potrzeb Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega”.
 
Od kilku lat byłej siedzibie rodu Tarnowskich przywracana jest dawna świetność. Odremontowane zostały już piwnice, a także pomieszczenia na parterze i częściowo na pierwszym piętrze. Jednak od czasu rozpoczęcia adaptacji zespołu parkowo – zamkowego wykonano także część prac zewnętrznych tylko po stronie zachodniej zamku. Dotychczas od strony północno – wschodniej nie zostały jeszcze wykończone schody, ani chodnik, którym można by przejść na taras. To jednak wkrótce się zmieni, bowiem Urząd Miasta rozstrzygnął już przetarg na kolejny etap inwestycji, który właśnie dotyczyć będzie prac prowadzonych na zewnątrz obiektu.
 
Zakres zaplanowany prac obejmuje roboty drogowe, w tym wykonanie opaski i chodnika z kostki granitowej od strony wschodniej zamku. Od strony północno - wschodniej zamku zostaną także wykonane okładziny kamienne schodów z granitu palonego, a roboty kamieniarskie dotyczyć będą balustrady także od strony północno - wschodniej. W ramach prac zostanie także uzupełniona okładzina kamienna, tynki zewnętrzne i wymalowana zostanie część podpiwniczona tarasu zamku. Na koniec zostaną także uzupełnione trawniki przy budynku zamku.
 
Wykonawcą inwestycji jest Zakład Budowlano – Kamieniarski Produkcyjno – Usługowy z miejscowości Kostomłoty Pierwsze (Miedziana Góra). Cena brutto inwestycji, to 411 723,48 zł. Wszystkie prace powinny zakończyć się do 30 października bieżącego roku.
 
Agata Rybka
Wydział PSK
 
 

Znów „bańka” w budżecie obywatelskim

Na lipcową sesję Rady Miasta trafi uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Tarnobrzega dotyczących budżetu Miasta Tarnobrzega na rok 2016. Według harmonogramu od 1 sierpnia powinno ruszyć zgłaszanie projektów do TBO, czyli Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego. Do podziału wzorem lat ubiegłych będzie milion złotych.
 
Na zgłaszanie projektów będzie czas od 1 do 25 sierpnia br. Weryfikacja zgłoszonych pomysłów potrwa od 26 sierpnia do 10 września. 14 września zostanie ogłoszona lista zakwalifikowanych projektów. Głosować na projekty będzie można przez miesiąc , od 15 września do 15 października. Do 26 października potrwa przeliczanie głosów i ogłoszenie wyników głosowania. 
 
- Tym razem głosowanie nie będzie odbywało się tylko w budynku Urzędu Miasta – mówił Prezydent Grzegorz Kiełb. – Na spotkaniach na osiedlach podmiejskich, mieszkańcy coraz częściej wspominają o tym, żeby głosowanie mogło odbywać się także u nich, na osiedlu. Słusznie, bo trudno, aby mieszkańcy Wielowsi, Sobowa czy Nagnajowa jechali do centrum miasta, aby zagłosować. 
 
Jak zapowiada Prezydent, pojawił się także pomysł, aby osiedla podmiejskie miały swój wydzielony budżet obywatelski, w którym mieszkańcy mogliby zaplanować nieduże inwestycje, jak plac zabaw czy remont niewielkiego odcinka drogi.
 
– Jestem przekonany, że to mieszkańcy najlepiej wiedzą co im najbardziej potrzeba na osiedlu. Dlatego przymierzamy się do tego, aby w przyszłym roku oprócz dużego budżetu obywatelskiego, wydzielić pewną kwotę dla osiedli podmiejskich – dodaje Prezydent.
 
Agata Rybka
Wydział PSK
 
 
 

Aerobik nad jeziorem

Harmonogram pracy przedszkoli w okresie wakacyjnym

Przedstawiamy harmonogram pracy przedszkoli w okresie wakacyjnym.

lipiec: 

Przedszkole Nr 1
ul.Kosmonautów 4
Przedszkole Integracyjne Nr  9
ul.Wiejska 4
 Przedszkole Nr 13
ul.Sokola 8
Przedszkole Nr 5
ul.Dekutowskiego 19
Przedszkole 15
ul.Św.Barbary 20
Przedszkole Nr 17
ul.Orzeszkowej 7
Przedszkole Nr 18      
  ul.Kościelna 3
- Przedszkole Nr 1, ul. Kosmonautów 4
- Przedszkole Integracyjne Nr  9, ul. Wiejska 4
- Przedszkole Nr 13, ul. Sokola 8
- Przedszkole Nr 5, ul. Dekutowskiego 19
- Przedszkole 15, ul. Św.Barbary 20
- Przedszkole Nr 17, ul.Orzeszkowej 7
- Przedszkole Nr 18, ul. Kościelna 3
 
 
sierpień:
 
- Przedszkole Nr 2, ul. Kochanowskiego 7
- Przedszkole Nr 4, ul. Por.Jana Tracza 2
- Przedszkole Nr 6, ul. 1-go Maja 14
- Przedszkole Nr 8, ul. Sobowska 1
- Przedszkole Nr 3, ul. Dekutowskiego 2
- Przedszkole Nr 12, ul. Dąbrowskiej 10
- Przedszkole Nr 7, ul. Zwierzyniecka 4