Zapraszamy na otwarte szkolenie dla NGO

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych do udziału w otwartym szkoleniu pn. „Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym – problemy i wyzwania".

Szkolenie odbędzie się w sobotę, 18 kwietnia, o godz. 9:00, w budynku Klubu Osiedlowego Serbinów (ul. Zwierzyniecka 3 - wejście do budynku od tyłu). Poprowadzi je trener Artur Gluziński - specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, były pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, autor książki pt. „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Tematyka szkolenia obejmować będzie m.in. następujące zagadnienia:
• przygotowanie oferty realizacji zadania publicznego,
• analiza ogłoszenia konkursowego,
• przygotowanie części merytorycznej i budżetu zadania publicznego,
• elementy umowy realizacji zadania,
• zasady przekazywania dotacji: jednorazowy przelew i transze w ramach zadania – terminy,
• realizacja zadania zgodnie z harmonogramem,
• przesunięcia między pozycjami kosztorysu i aneksy do umowy,
• obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji,
• ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania – ważne zmiany,
• rozliczenie środków: dokumentowanie wkładu własnego osobowego,
• niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego – zapisy umowy a rozliczenie środków,
• prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej – dokumentowanie poniesionych wydatków, rozliczenie odsetek, zasady opisu faktur,
• w jakich przypadkach należy rozwiązać umowę – konsekwencje dla organizacji,
• sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – rozliczenie środków.

Przypominamy, że jedyną formą wsparcia z budżetu gminy inicjatyw podejmowanych przez różnego rodzaju organizacje, są dotacje przyznawane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie. Nie ma możliwości bezpośredniego dofinansowania z budżetu gminy różnego rodzaju działań, imprez, wydarzeń.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych; zarówno doświadczonych w pozyskiwaniu środków, jak i te organizacje, które do tej pory o nie nie aplikowały. Będzie to okazja, by dowiedzieć się, jak skutecznie sięgać po środki i realizować własne projekty. Szkolenie jest bezpłatne, więc inwestujemy tylko czas, a wiedza zdobyta na spotkaniu może zaowocować ciekawymi inicjatywami na rzecz miasta i mieszkańców
 

Co? Gdzie? Kiedy?

WYSTAWY

24.03.2015 – 30.04.2015
Biblioteka Główna
„Jan Paweł II w literaturze polskiej”
Wystawa czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 17.00

16.04 2015 – 15.05.2015
Biblioteka Główna, Galeria OKNO
„Z wiosennego szkicownika”- wystawa zbiorowa

20.04.2015 (poniedziałek)

Biblioteka Głowna, Oddział dla dzieci, godz. 16.00 - „Zaczarowany pędzel i ołówek”- zajęcia plastyczne dla dzieci poprowadzi Mariola Gadowska
Filia nr 7 (os. Dzików), godz. 13.00  - „Spotkajmy się w bibliotece” - zajęcia integracyjne dla dzieci poprowadzi Magdalena Zorić - Przykaza    
        
21.04.2015 (wtorek)

Biblioteka Główna, Oddział dla dzieci, godz.10.00 - „Książka moim przyjacielem” -
spotkanie głośnego czytania dla  przedszkolaków poprowadzi Katarzyna Opioła
Filia nr 1 (os. Serbinów), godz. 9.30 - „W krainie Książkolandii” - lekcję biblioteczną dla uczniów kl. I Szkoły Podstawowej nr 10 poprowadzą Teresa Rawska i Alina Szczepanik, pracownicy Oddziału dla dzieci
Filia nr 2 (os. Siarkowiec), Oddział dla dzieci, godz. 10.00 - „Poranki literackie dla
przedszkolaków - spotkanie z Krecikiem ”-  spotkanie poprowadzi Alina Byczek, kierownik filii    

22.04.2015 (środa)

Filia nr 1 (os. Serbinów), godz.. 9.30 - „Ratunku emocje! – czyli jak sobie z nimi radzić” - spotkanie poprowadzi psycholog Bożena Kozieł
Filia nr 3 (os. Miechocin), godz. 15.00 - „W krainie wyobraźni” - warsztaty artystyczne dla dzieci poprowadzi Edyta Szeląg, kierownik filii
Filia nr 5 (os. Wielowieś), godz. 11.00 - „Historia książki i piśmiennictwa” - lekcję
biblioteczną połączoną z prezentacją multimedialną dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 poprowadzi Katarzyna Opioła, pracownik Działu Udostępniania
Filia nr 5 (os. Wielowieś), godz. 16.00 - „Spotkania małych artystów ” - zajęcia plastyczne dla dzieci poprowadzi Sylwia Bornos, kierownik filii    
Filia nr 7 (os. Dzików ), godz. 10.00 - „Będę czytelnikiem! ” - lekcję biblioteczną dla
kl. I. Szkoły Podstawowej nr 9  poprowadzi Marlena Średzińska, kierownik filii
        
23.04.2015 (piątek)

Biblioteka Główna, Oddział dla dzieci, godz. 15.30 - „Godzina z lekturą – legendy polskie”  O  krakowskim hejnale czytać będzie Anna Czernecka, pracownik Oddziału dla dzieci
Filia nr 1 (os. Serbinów ), godz. 10.30 - „Bajeczki Jedyneczki” – spotkanie dla wychowanków Przedszkola Katolickiego poprowadzą  Alina Szczepanik i Teresa Rawska,
pracownicy Oddziału dla dzieci
Filia nr 1 (os. Serbinów), godz. 11.00 - „Bajka z lektorem”- spotkanie  dla  wychowanków Przedszkola Katolickiego poprowadzą Iwona Ziemba i Maria Świerszcz pracownicy Oddziału muzyczno – fonograficznego
Filia nr 2 (os. Siarkowiec), Oddział dla dzieci,  godz. 10.00 - „Poranki literackie dla przedszkolaków - spotkanie z Krecikiem ”- spotkanie dla przedszkolaków poprowadzi Alina Byczek, kierownik filii
Filia nr 5 (os. Wielowieś), godz. 16.00 - „Słowem i kredką” - zajęcia literacko – plastyczne
 dla dzieci poprowadzi Sylwia Bornos, kierownik filii
 

Posłanki z Gimnazjum nr 3

Uczennice Gimnazjum nr 3 są jedynymi przedstawicielkami gimnazjów powiatu tarnobrzeskiego, które będą reprezentować nasze województwo podczas warszawskich obrad XXI Sejmu Dzieci i Młodzieży. 1 czerwca 2015 r. Agnieszka Dzierzkowska i Paulina Marczak przeżyją niezwykłą lekcję demokracji, zasiadając w ławach poselskich gmachu Sejmu RP. Będzie to dla nich okazja do poznania kulis obrad sejmu i porozmawiania z czołowymi politykami. Posiedzenie sejmu zakończy się ogłoszeniem wypracowanej uchwały SDiM.  Przepustką do uzyskania mandatów poselskich było wykonanie zadania rekrutacyjnego przewidzianego przez organizatorów projektu: Kancelarię Sejmu RP, Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Gimnazjalistki tarnobrzeskiej „trójki” w ramach zadania rekrutacyjnego zorganizowały

27 marca 2015 r. I Tarnobrzeski Spacer Badawczy. Tym samym zbadały przestrzeń parku Zamku Dzikowskich oraz zaproponowały władzom miasta i lokalnym instytucjom  plan działań wynikający
z uzyskanych wyników.
 

100 tys. zł. dotacji na prace konserwatorskie

Dotację w kwocie 100 tys. zł na prace konserwatorskie budynku Zarządu Dóbr Tarnowskich przyznała Wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska. O otrzymaniu dotacji poinformowała podczas konferencji prasowej, na której ogłoszono listę beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie na prace konserwatorskie przy zabytkowych obiektach w 2015 r.
 
Pracom konserwatorskim zostanie poddany budynek znajdujący się przy ulicy Sandomierskiej 25 (po lewej stronie, tuż przed wejściem na teren Parku Dzikowskiego), gdzie obecnie mieści się siedziba Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
Dzięki przyznanej dotacji zostaną wykonane prace z zakresu: opracowania projektów, robót ziemnych,  izolacji przeciwwilgociowych  i termicznych ścian fundamentowych, impregnacji konstrukcji dachu, remontu elewacji, wymiany zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej.
 
Całość prac oszacowano na kwotę ok. 400 tys. zł.
 
Oprócz dotacji na remont budynku Zarządu Dóbr Tarnowskich specjalnie powołana komisja przy Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków przyznała dotacje na obiekty zabytkowe w Województwie Podkarpackim. Pozytywnie zostało ocenionych 266 z 428 złożonych wniosków, a łączna kwota przyznanych dotacji wynosi 9 301 000 zł.

Najnowszy rozkład jazdy autobusów MKS

Prezentujemy aktualny rozkład jazdy autobusów MKS.

Rozkład jazdy MKS

Miejską komunikację samochodową w Tarnobrzegu obsługuje firma

Aktualny rozkład jazdy autobusów MKS

XXVI kolejka II Ligi. Siarka Tarnobrzeg podejmie Zagłębie Sosnowiec

Przedszkolaki śpiewały o Tarnobrzegu

W dniu 14 kwietnia, Przedszkole 3 zorganizowało konkurs „Piosenka o Tarnobrzegu” pod patronatem Prezydenta Miasta. Celem konkursu było stworzenie dzieciom okazji do zaprezentowania swoich umiejętności muzycznych oraz promocja swojego miasta. Pielęgnowanie tradycji jest szczególnie ważne dla tarnobrzeskiej „trójki”. Naszym patronem jest Stanisław Jachowicz, bajkopisarz urodzony w Tarnobrzegu. Kutywujemy też tradycje powstałej w 1905 roku ochronki. Czynimy więc wiele, by wychowankowie czuli bliskość z miejscem, gdzie spędzają swoje dzieciństwo.

Do konkursu zgłosiło się 12 wykonawców z tarnobrzeskich przedszkoli w wieku 4-6 lat. Muzyka i słowa do prezentowanych utworów zostały przygotowane specjalnie na tę okazję przez nauczycieli i rodziców. Najmłodsze pokolenie tarnobrzeżan promowało swoje miasto, wymieniając ważne zabytki, znane miejsca i symbole. Ich prezentacje podziwiał zastępca Prezydenta Miasta, Józef Motyka. Wiele przyjemnych doznań dostarczyły również walory wokalne małych artystów oraz ogólny wyraz artystyczny prezentowanych utworów. Widzów zachwyciła też choreografia  „Tarnobrzeg, lata 20, lata 30” wykonana przez grupkę dzieci 6 letnich z Przedszkola 3.

W konkursie przyznano następujące nagrody:
I miejsce- Ala Kareta za piosenkę „”Nasz Tarnobrzeg” /Przedszkole Nr 2
II miejsce – Marta Mortka  i  piosenka „Hej Tarnobrzeg” /Przedszkole Nr 12
III miejsce – Wiktoria Dziadura za piosenkę „Moje miasto” / Przedszkole Nr 7
Wyróżnienia, trafiły do:
Natalii Jugo z Przedszkola Nr 15 za piosenkę „Tarnobrzeg-moje miasto”
Michaliny Tworek z Przedszkola Nr 3 za piosenkę „Bo to moje miasto”.
Ewy Lodzik z Przedszkola Nr 6 za piosenkę „Kto kocha Tarnobrzeg tak jak ja”

Dziękujemy wszystkim za wspaniałą promocję naszego miasta oraz gratulujemy nagrodzonym!
 

Międzywojewódzkie ćwiczenia służb ratowniczych.

Na Podkarpaciu odbyły się międzywojewódzkie ćwiczenia w zakresie reagowania na zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiacyjne i nuklearne (CBRN) pod kryptonimem „EDEN”.

15 kwietnia na terenie powiatu tarnobrzeskiego ćwiczyły jednostki służb z województw: podkarpackiego, lubelskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Praktyczne ćwiczenia dotyczyły współdziałania jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z podmiotami spoza systemu podczas zdarzeń z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych, biologicznych i radiologicznych oraz katastrofalnymi zjawiskami atmosferycznymi wymagających realizacji ratownictwa chemiczno – ekologicznego, poszukiwawczo-ratowniczego, wodnego oraz wysokościowego w zakresie specjalistycznym.

- W ćwiczeniach biorą udział specjalistyczne grupy ratownicze. Ich działalność będzie trwała nieprzerwanie przez 36 godzin-mówił Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Bogdan Kuliga.

Głównym celem ćwiczeń było ustalenie stopnia przygotowania sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do działań ratowniczych. W czasie ćwiczeń sprawdzono elementy związane z monitorowaniem sytuacji, wymianą informacji pomiędzy ośrodkami operacyjnymi i dyspozytorskimi, działaniami ratowniczymi, wsparciem logistycznym, a także sprawdzono działanie systemu ostrzegania i alarmowania ludności
o zagrożeniach.

- Zobaczymy jakie będą wyniki i wnioski z przeprowadzonych ćwiczeń. Mam nadzieję, że pozytywne. Celem tych ćwiczeń, jest również ewentualne wyłapanie takich elementów, które można by poprawić-mówiła Małgorzata Chomycz – Śmigielska, Wojewoda Podkarpacki.
 

Podwyżki także dla pracowników żłobka miejskiego

Od 1 kwietnia podwyżki wynagrodzenia zasadniczego do kwoty minimalnego wynagrodzenia krajowego (tj.  1 750 zł) otrzymali także pracownicy żłobka miejskiego.

Podwyżkę otrzymało dwudziestu jeden pracowników żłobka i średnio wynosi ona 216 zł (9,08%). W ślad za tą podwyżką nastąpi także wzrost dodatku za staż pracy, który teraz będzie naliczany od kwoty 1750 zł.
Samorząd na podwyżkę dla pracowników żłobka, od kwietnia do końca bieżącego roku, przeznaczy kwotę 48 969 zł brutto (wraz z ZUS i FP).
 

Są podwyżki dla pracowników niepedagogicznych

Po 150 zł do wynagrodzenia zasadniczego otrzymali już od kwietnia pracownicy niepedagogiczni tarnobrzeskich placówek oświatowych. Podwyżki otrzymały osoby, które nie osiągają najniższego wynagrodzenia czyli kwoty 1750 zł.

- Jest to dopiero pierwsza część podwyżek. Niestety pomimo, że bardzo byśmy chcieli, to nie możemy już w tym roku zaproponować pracownikom administracji i obsługi w szkołach tyle, ile powinni dostać. Dlatego w tym roku zabezpieczyliśmy pieniądze na połowę, czyli 150 zł. Drugą część podwyżek pracownicy dostaną w przyszłym roku – wyjaśniał podczas konferencji prasowej Prezydent Grzegorz Kiełb.

Pracownicy administracji i obsługi od kwietnia otrzymają podwyżki w wysokości 150 zł do wynagrodzenia zasadniczego dla osób nie osiągających najniższego wynagrodzenia, czyli kwoty 1750 zł, jednak nie wyższej niż ta kwota.

Ponadto, dyrektorzy placówek dodatkowo otrzymali do dyspozycji kwotę 2% od wynagrodzeń zasadniczych, do podziału na podwyżki dla pracowników administracji i obsługi.

Ogólnie na podwyżki (wraz z pochodnymi) od miesiąca kwietnia do końca 2015 roku samorząd tarnobrzeski przeznaczy kwotę 609 922,89 zł.
Średnio kwota podwyżki wynosi około 165 zł.
Łącznie podwyżki otrzymało 325 osób.

 

XV Konkurs Piosenki Angielskiej

Tarnobrzeski Dom Kultury i Szkoła Języków Obcych „Word” w Tarnobrzegu zapraszają publiczność do oglądania prezentacji wstępnych w XV Konkursie Piosenki Angielskiej. Do konkursu zgłosiło się 300 uczestników, co stanowi o jego popularności. Eliminacje zostały przeprowadzone w trzech ośrodkach kultury: Radymnie, Mielcu i Stalowej Woli. Tarnobrzeg jest ostatnim na drodze do Finału. Na scenie zaprezentuje się pięćdziesięciu dwóch solistów /w tym sześć zespołów/ prezentując jedną piosenkę  w języku angielskim.
Zapraszamy  18 kwietnia 2015 r. o godzinie 11.00 do sali widowiskowej TDK
 

Sukces Szymona Skulskiego z UKS Delfin Tarnobrzeg.

Kolejny sukces na swym koncie odnotował Szymon Skulski, zawodnik tarnobrzeskiego UKS Delfin. Podczas ogólnopolskich zawodów pływackich “Od młodzika do olimpijczyka”, które rozegrane zostały w Warszawie, Szymek  z  wynikiem 0:33,06, zajął I miejsce na dystansie 50 m stylem dowolnym.

Szymon,  podopieczny trener Angeliki Michalik osiągnął rezultat będący najlepszym wynikiem w Polsce na basenie 50 metrowym uzyskanym w 2015 roku w tej kategorii wiekowej.
foto&info: UKS Delfin Tarnobrzeg
 

Zaproszenie na spotkanie z podróżnikiem Henrykiem Atemborskim

Logo Dni Tarnobrzega wybrane

Projekt autorstwa tarnobrzeżanina Grzegorza Wójcika zwyciężył w konkursie na logo Dni Tarnobrzega i przez najbliższe lata będzie promował tę największą imprezę w naszym mieście.

Na konkurs nadesłano ponad sześćdziesiąt projektów. – Prace przysyłano z różnych zakątków Polski. Nie brakowało tych naprawdę profesjonalnych, ale i tych przygotowanych chociażby przez dzieci – wyjaśnia Renata Domka, naczelnik Wydziału Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Tarnobrzega.

Autor zwycięskiego projektu otrzyma w nagrodę 1000 zł oraz tablet graficzny o wartości 1500 zł.
 

Tarnobrzeski "Rolnik" najlepszy w Polsce

11 kwietnia podczas Targów  „Dom Ogród i Ty” w Kielcach odbył się 8 finał Ogólnopolskich Zawodów Architektury Krajobrazu.  Wśród 10 finalistów z całego kraju znalazła się reprezentacja naszej szkoły. W zmaganiach finałowych wzięła udział dziewięcioosobowa drużyna w składzie: Patrycja Zygmunt, Małgorzata Żądło, Justyna Furman, Marlena Kulig, Paulina Sądel, Wioletta Roguz, Klaudia Juma, Adrian Paź, Michał Kołodziej pod opieką pani Justyny Wójcik.

Nasza drużyna zakwalifikowała się do finału wykonując w pierwszym etapie konkursu  projekt przystanku autobusowego.
Ostatni etap konkursu składał się z 4 części. Pierwsze zadanie polegało na wykonaniu koncepcji zagospodarowania ogrodu przydomowego w tym zadaniu brało udział 5 osób. Drugie zadanie polegało na rozwiązaniu testu wiedzy składającego się z części teoretycznej oraz praktycznej w tym zadaniu brały udział 2 osoby. W trzecim zadaniu dwójka naszych reprezentantów musiała zmierzyć się z zagadnieniami dotyczącymi geodezji. Zadanie czwarte polegało na wykonaniu rysunku z natury, wykonywała je jedna osoba. Po trwającej 4 godziny rywalizacji wyłoniono laureatów konkursu. Nasza drużyna okazała się najlepsza i zajęła pierwsze miejsce. Uczniowie otrzymali pamiątkowy puchar i dyplom z rąk organizatorów.

Podczas targów nasi uczniowie mieli również czas aby pozwiedzać  wystawy branżowe.
Reprezentantom naszej szkoły gratulujemy!

 

UKS Delfin startował w miedzynarodowych zawodach w Stalowej Woli

11-12 kwietnia 2015 roku w Stalowej Woli odbyły się Międzynarodowe zawody pływackie. W zawodach uczestniczyło 19 klubów między innymi  ze Słowacji, Ukrainy, Czech i Polski 200 zawodników i zawodniczek. Bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy UKS Delfin Tarnobrzeg. Podopieczni Angeliki Michalik i Krzysztofa Dydo zdobyli łącznie 17 medali.( 9 złotych, 4 srebrne, 4 brązowe)
 

Miejsca na podium zajęli:
 

Błażejczak Zuzanna
I miejsce – 100 motylkowym – 1:29,15         medal złoty
I miejsce – 200 dowolnym - 2:59,52             medal złoty
I miejsce -100 dowolnym – 1:20,61              medal złoty
I miejsce -200 motylkowym – 3:22,17           medal złoty

 Skwara Kamila
I miejsce-50 dowolnym-0:34,19                    medal złoty
II miejsce – 200 grzbietowym -3:22,55         medal srebrny
III miejsce 100 grzbietowym -1:34,91            medal brązowy

 Meksuła Marta
I miejsce -100 zmiennym- 1:23,97                 medal złoty
I miejsce – 100 grzbietowym -1:21,98          medal złoty
I miejsce – 200 motylkowym -3:31,89           medal złoty

 Zawół Paulina
II miejsce – 200 grzbietowym -2:58,32         medal srebrny

Tymuła Szymon
II miejsce – 100 zmiennym-1:22,25              medal srebrny
III miejsce – 50 dowolnym -0:31,51              medal brązowy

 Brodowski Krzysztof
I miejsce – 100 grzbietowym – 1:07,83        medal złoty
II miejsce 200 grzbietowym -2:27,63            medal srebrny

 Zych Mikołaj
III miejsce – 50 motylkowym -0:42,13           medal brązowy

 Wiatrowska Weronika
III miejsce – 50 motylkowym -0:40,64          medal brązowy

 W zawodach wzięli udział  również Rębisz Agnieszka i Tymuła Piotr zajmując
IV i V miejsca w swoich konkurencjach.
Zdjęcie:od lewej(Tymuła Szymon, Tymuła Piotr, Błażejczak Zuzanna, Brodowski Krzysztof, Skwara Kamila, Wiatrowska Weronika, Zawół Paulina, Zych Mikołąj, Rębisz Agnieszka, Meksuła Marta).
GRATULACJE.
 

Ruszają zapisy na IV Maraton Vitarade Jezioro Tarnobrzeskie

Ruszają zapisy na IV Maraton VITARADE Jezioro Tarnobrzeskie!
Już 6 czerwca wybiegamy po raz czwarty na liczącą 42 kilometry 195 metrów trasę maratońską z atestem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, wiodącą wokół Jeziora Tarnobrzeskiego. Dla sympatyków krótszych dystansów przygotowaliśmy również 1 okrążenie wokół Jeziora równe 1/4 maratonu

Międzywojewódzkie ćwiczenia w Tarnobrzegu

Na terenie Zakładów Chemicznych „Siarkopol” oraz na Jeziorze Tarnobrzeskim w dniach 14-15 kwietnia odbywają się miedzywojewódzkie ćwiczenia ratownicze „EDEN 2015”. Mają za zadanie sprawdzenie jak współdziałają jednostki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z innymi podmiotami w razie zagrożenia z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Ale także na wypadek wystąpienia katastrofalnych zjawisk atmosferycznych wymagających realizacji specjalistycznego ratownictwa chemiczno–ekologicznego, poszukiwawczo-ratowniczego, wodnego oraz wysokościowego.

W ćwiczeniach weźmie udział ponad 100 strażaków ze specjalistycznych grup ratowniczych z województw: podkarpackiego, mazowieckiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.

 
Poniżej prezentujemy ogólny scenariusz ćwiczeń:

 W porze nocnej do Dyżurnego Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Rzeszowie oraz Dyżurnego Stanowiska Kierowania Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie wpływa informacja z IMGW o pogarszających się warunkach pogodowych i możliwości wystąpienia na terenie województwa podkarpackiego przez okres kilku najbliższych dni silnych i porywistych wiatrów wraz z obfitymi opadami deszczu (ilość opadów przekraczająca 300mm/m2 w ciągu 8 godzin).

W wyniku silnych wiatrów i wyładowań atmosferycznych dochodzi do wybuchu instalacji gazowej a w konsekwencji do uszkodzenia i zawalenia się części konstrukcji
w kompleksie budynków przemysłowych na terenie Zakładów Chemicznych „Siarkopol”
Sp. z o.o. w Tarnobrzegu. Kilka osób wskutek odniesionych obrażeń ponosi śmierć, kilkunastu poszkodowanych pozostaje uwięzionych pod gruzami i wymaga natychmiastowej ewakuacji oraz udzielenia pomocy medycznej. Z uwagi na awarię sieci teleinformatycznej informacja o zdarzeniu z opóźnieniem dociera do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Do Dyżurnego Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie wpływa informacja od Dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
o prawdopodobnym przeprowadzeniu przez nieznanych sprawców na terenie Zakładów Chemicznych „Siarkopol” Sp. z o.o. w Tarnobrzegu działań sabotażowych z użyciem materiałów wybuchowych z czynnikiem promieniotwórczym (informacja pochodząca
z działań operacyjnych służb policji).

Powyższa informacja zostaje przekazana do Stanowiska Kierowania Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z poleceniem podjęcia działań przygotowawczych na ewentualny rozwój wydarzeń. Na wniosek Komendanta Wojewódzkiego PSP dokonana zostaje analiza zagrożeń oraz przygotowany plan postępowania.

W związku z powyższą informacją oraz z zaistniałą sytuacją pogodową i zdarzeniem na terenie Zakładów Chemicznych „Siarkopol” w Tarnobrzegu na szczeblu Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie podjęte zostają następujące działania:

1)      przekazanie informacji do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP
w Tarnobrzegu z jednoczesnym poleceniem rozpoznania sytuacji na terenie zakładu  
w ścisłym współdziałaniu z jednostkami Policji oraz wskazanie rekomendacji na utworzenie sztabu i bazy operacji;

2)      przekazanie informacji do KCKRiOL;

3)      działania przygotowawcze do powołania sztabu akcji ratowniczej, którego zadaniem będzie koordynacja ewentualnych działań ratowniczych w bezpośredniej lokalizacji Zakładu „Siarkopol”;

4)      postawienie w stan gotowości do natychmiastowego wyjazdu specjalistycznych grup ratowniczych z terenu woj. podkarpackiego;

5)      wystąpienie z prośbą do KCKRiOL o zadysponowanie dodatkowych sił i środków wchodzących w skład COO, niezbędnych do podjęcia ewentualnych działań ratowniczych (wykaz w załączeniu).
 

Prezydent udzielił … ślubu

- Stres był prawie taki sam, jakbym to ja stał po drugiej stronie… Ale poszło gładko – żartuje Prezydent Grzegorz Kiełb. - Młodej parze życzę samych radosnych dni, pełnych miłości i szacunku – dodaje Prezydent Kiełb, który nie po raz pierwszy miał okazję  udzielić ślubu cywilnego. Ale po raz pierwszy udzielił go jako Prezydent Miasta.

Szczęśliwi małżonkowie to Dominika Puzio i Wojciech Kusy. Ślub odbył się w minioną sobotę w sali sejmowej Zamku Dzikowskiego.

Prezydent Kiełb, jak przyznał po ceremonii, nie po raz pierwszy udzielał ślubu cywilnego. Wcześniej miał już ku temu okazję będąc zastępcą naczelnika Urzędu Stanu Cywilnego.

Młodej parze gratulujemy i życzymy wszystkiego dobrego na nowej, wspólnej drodze życia.

Fot. Wacław Pintal