Obaliliśmy kłamstwa w sprawie parku. Jedno po drugim

Na dzisiejszej konferencji prasowej w Urzędzie Miasta Tarnobrzega odnieśliśmy się do wszystkich rzekomych nieprawidłowości w sprawie Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego. Obalając kłamstwo po kłamstwie, niedorzeczność po niedorzeczności, manipulację po manipulacji – przedstawionych w wywiadzie telewizyjnym Sławomira Kosakowskiego w Telewizji  Lokalnej Tarnobrzeg i w tekstach „dziennikarza niezależnego” Marcina Piaska, zamieszczonego  na różnych portalach. Cała konferencja będzie wkrótce dostępna w serwisie www.nadwisla24.ploraz na stronie internetowej Miejskiej Telewizji Tarnobrzeg www.mtvt.tarnobrzeg.pl.

- Skrupulatnie rozliczyliśmy się z dwudziestoma kilkoma podwykonawcami pracującymi na budowie parku. Jedynie w przypadku trzech  przypadkach toczyły się spory pomiędzy podwykonawcami a wykonawcą generalnym Firmą Polbud  o naliczenie kar umownych.  Dlatego zamiast zapłacić jednej, czy drugiej stronie sporne kwoty przekazaliśmy do depozytów sądowych. Bo tylko sądy są władne rozstrzygnąć te spory, weryfikować zasadność kar umownych i zawyrokować do kogo trafią pieniądze. Takie działanie nakazała nam ustawa o zamówieniach publicznych, wyraziły na to zgodę sądy, a przepisy prawne traktują wpłatę na depozyty sądowe jak rozliczenie się z podwykonawcą. Z tych powodów inwestycja unijna, jaką jest park, została rozliczona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która nie wniosła żadnych zastrzeżeń. Dlatego rozgłaszanie informacji, że grozi nam zwrot dotacji unijnej, albo dodatkowa kontrola, to pospolite kłamstwo. Manipulacja, która służy jedynie brudnej grze wyborczej – mówi wiceprezydent Tarnobrzega Łukasz Dybus.

- W dwóch analogicznych sprawach dotyczących tego, do   kogo trafią sumy złożone w depozytach sądowych zapadały  przeciwstawne wyroki. Sąd Okręgowy w Katowicach nie uwzględnił pozwu podwykonawcy, uznając, że Polbud prawidłowo naliczył kary umowne. Natomiast Sąd Okręgowy w Białymstoku uznał, że firma Grand należąca do pana Kosakowskiego dostanie kwotę z depozytu łącznie z odsetkami. Nie zgadzamy się z tym wyrokiem, który jest niezgodny z orzecznictwem Sądu Najwyższego, odwołaliśmy się od niego w przekonaniu, że sąd wyższej instancji go zmieni.  Dodam jeszcze, że informacje pana Kosakowskiego, że jako pełnomocnik UM opóźniałem odebranie korespondencji sądowej  to piramidalne kłamstwa, z którymi trudno polemizować, bo korespondencja sądowa przyszła na adres urzędu i została automatycznie odebrana w kancelarii  UM – mówi mec. Jerzy Pałacki, pełnomocnik UM.

- Pan Kosakowski, autor  kłamliwych „rewelacji’  rzekomych nieprawidłowościach przy rozliczeniach z podwykonawcami - „zapomniał” poinformować dziennikarzy o najważniejszej sprawie. Mianowicie,  że jako podwykonawca podpisał z generalnym wykonawcą niekorzystną umowę, na mocy której płacił wysokie kary umowne za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu prac. W przeciwieństwie do kar za „zwłokę” – karę za „opóźnienie” płaci się bez względu, czy niewykonanie w terminie było przez podwykonawcę zawinione, czy nie.  Firma pana Kosakowskiego spóźniła się o 59 dni, za co generalny wykonawca naliczył jej 400 tys. zł kar  – tłumaczy Jacek Lisowski z Firmy Grontmij-Polska – inwestora zastępczego przy budowie parku.

- Nie mieliśmy żadnego wpływu na treść umowy, jaką podpisał  pan Kosakowski, który – zamiast oskarżać urząd miasta w wyimaginowanej aferze – powinien mieć pretensje wyłącznie do siebie. Wiedział przecież,  co podpisuje – dodaje Anna Budziło, naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa UM.

- Żaden z urzędników UM w Tarnobrzegu nigdy nie był uwikłany w żadną aferę korupcyjną, ani  w przypadku budowy Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego, ani w żadnym innym.  To wymysł jednego człowieka, który kłamie, a jego kłamstwa rozpowszechnia   pseudodziennikarz – w rzeczywistości kandydat do Rady Miasta z opozycyjnego  komitetu wyborczego. Ów dziennikarz nie zadał sobie nawet trudu, aby wysłuchać opinii drugiej strony, czyli miasta – komentuje Prezydent Tarnobrzega Norbert Mastalerz.

Jednocześnie informujemy, że Prezydent  Tarnobrzega zapowiedział, że nie pozwoli  szargać dobrego swoich współpracowników przez pana Kosakowskiego oraz wspomnianego pseudodziennikarza – w rzeczywistości kandydata na radnego -  Marcina Piaska. 

- Mam głębokie przekonanie, że  obaj – kłamiąc i manipulując informacjami o rzekomym udziale urzędników w procederze korupcyjnym - naruszyli ich dobre imię – dodaje Prezydent.

Reakcją na naruszenie dóbr osobistych będzie złożenie  przeciwko panom Kosakowskiemu i Piaskowi pozwów o naruszenie dóbr osobistych. Nastąpi to w najbliższych dniach.

Natomiast właścicieli portali internetowych, którzy opublikowali kłamliwy, jednostronny tekst Marcina Piaska, wezwaliśmy, aby w ciągu 24- godzin usunęli go z witryn.  W przeciwnym razie, pozwiemy także ich  redaktorów  naczelnych  i wydawców, bo zgodnie z prawem – ponoszą oni  z autorem inkryminowanej treści - solidarną odpowiedzialność za publikowane treści, które  naruszają  dobra osobiste urzędników UM.

- Polska nie jest republiką bananową, lecz demokratycznym państwem prawa, gdzie obowiązuje odpowiedzialność za słowo, gdzie nie można bezkarnie kłamać – mówi Prezydent Tarnobrzega.

Pasowanie pierwszaków w "Dziewiątce"

W ubiegły poniedziałek w Szkole Podstawowej nr 9 odbyło się pasowanie pierwszoklasistów. W obecności pocztu sztandarowego wszyscy uczniowie klas I złożyli ślubowanie, po nim nastąpił akt pasowania, którego dokonała Dyrektor szkoły.

Punktualnie o godzinie 17: 00 w dużej sali gimnastycznej zgromadziło się 96 pierwszoklasistów, którym towarzyszyli ich najbliżsi – rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, a także Dyrektor Ewa Lipińska – Mikrut i wychowawcy klas. O ogromnej wadze wydarzenia świadczyła również obecność gości specjalnych – Prezydenta Tarnobrzega p. Norberta Mastalerza, Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu – p. Anny Czaplińskiej, Przewodniczącej Rady Rodziców oraz  Proboszcza parafii pw. Miłosierdzia Bożego ks. Jana Zająca.

Jedną z najbardziej doniosłych chwil w życiu małego człowieka jest moment, w którym z mocno bijącym sercem staje przed panią lub panem Dyrektorem szkoły, w której niedawno rozpoczął naukę i słyszy z ich ust znamienne słowa: „Pasuję cię na ucznia…”.

- Samo pasowanie na ucznia, na pierwszoklasistę zostaje w pamięci na całe życie. Dziś popołudniu uczniowie przybyli w odświętnych strojach w towarzystwie swoich bliskich do szkoły, by stać się pełnoprawnymi członkami uczniowskiej braci. Życzę im powodzenia oraz pobierania jak najwięcej wiedzy i nauki – mówił Prezydent Miasta Norbert Mastalerz  

Część artystyczną uroczystości, której scenariusz przygotowały wychowawczynie klas, poprowadziła p. M. Toś. Dzielnie pomagały jej dwie wróżki (w rolę dobrej wcieliła się p. Aneta Surowiec, a złej – p. Ewa Garboś – Kołek).

Uroczystość pasowania zakończyła się w salach słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.
 

Co? Gdzie? Kiedy?

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu

WYSTAWY

29.10.2014 – 28.11.2014
„Gliniane cuda i cudeńka” - wystawa prac Danuty i Jana Chmielowiec z Tarnobrzega.
Wystawa czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 17.00

Galeria OKNO
03.11. 2014 – 27.11.2014
„Złota polska jesień w obiektywie Czesława Korczaka”

04.11.2014(wtorek)

• Filia nr 1 (os. Serbinów), godz. 13.00 - „Bajeczki Jedyneczki” – spotkanie dla grupy pięciolatków z Przedszkola nr 7 poprowadzą Teresa Rawska i Alina Szczepanik, pracownicy Oddziału dla dzieci
• Filia nr 4 (os. Mokrzyszów), godz. 14.30 - „Cztery pory roku – jesienna szaruga” –spotkanie czytelnicze dla dzieci poprowadzi Beata Grabska, kierownik filii

05.11.2014 (środa)

• Filia nr 5 (os. Wielowieś), godz. 16.00 - „Spotkania małych artystów ” - zajęcia
 plastyczne dla dzieci poprowadzi Sylwia Bornos, kierownik filii

06.11.2014 (czwartek)

• Filia nr 4 (os. Mokrzyszów ), godz. 8.00 - „Rety ! Jak ja się nudzę...”spotkanie z uczniami kl. IV poprowadzi pedagog Małgorzata Chabel
• Filia nr 7 (os. Dzików), godz. 15.00 - „Konkurs czterech pytań”- poprowadzi Marlena Średzińska, kierownik filii

07.11.2014( piątek)

• Biblioteka Główna, godz. 18.00 - Spotkanie z Zofią  Mazur – Kryszczyńską,
autorką powieści  „Pusty futerał” i „Siostra mojej matki”
• Filia nr 1 (os. Serbinów), godz. 10.30 - „Bajeczki Jedyneczki” – spotkanie dla wychowanków Przedszkola Katolickiego poprowadzi Teresa Rawska, pracownik Oddziału dla dzieci
• Filia nr 1 (os. Serbinów), godz. 11.00 - „Bajka z lektorem” - spotkanie poprowadzą Iwona Ziemba i Maria Świerszcz, pracownicy Oddziału muzyczno – fonograficznego
• Filia nr 5 (os. Wielowieś), godz. 16.00 - „W barwach jesieni” - zajęcia literacko- plastyczne dla dzieci poprowadzi Sylwia Bornos, kierownik filii

Spotkanie autorskie z Panią Zofią Mazur-Kryszczyńską

III Międzyprzedszkolny Konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II

W poniedziałek 27 października w Przedszkolu Nr 13 im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu, odbyła się III edycja konkursu o Janie Pawle II. Do konkursu zaproszenie otrzymały wszystkie tarnobrzeskie przedszkola – po jednym przedstawicielu z grupy pięciolatków lub sześciolatków. Celem konkursu, było przybliżenie dzieciom osoby świętego  Jan Paweł II  oraz wartości jakie On głosił. Konkurs składał się z 4 etapów:

1 etap – konkurs wiedzy o Janie Pawle II.
2 etap – ocena przez uczestników, opisanej scenki rodzajowej oraz jej interpretacja.
3 etap – prezentacja wiersza lub piosenki związanej z osobą Jana Pawła II.
4 etap – ozdabianie ramki z wizerunkiem  Jana Pawła II.

Do konkursu zgłosiło się 13 dzieci z tarnobrzeskich przedszkoli, które oceniała niezależna Komisja w składzie:
Przewodniczący – ojciec Andrzej Bielat z Klasztoru o. o. Dominikanów,
Sekretarz – Małgorzata Rokoszewska – Ćwiękała – przewodnicząca Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola nr 13 w Tarnobrzegu,
Członek – Elżbieta Turbak – Inspektor z Wydziału Edukacji,
Członek- siostra Elżbieta Kęska.

Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się ogromną wiedzą, umiejętnością oceny sytuacji rodzajowych oraz wielka kreatywnością:  plastyczną oraz wokalno – interpretatorską. Po zakończeniu wszystkich etapów konkursu, niezależna Komisja Konkursowa po zsumowaniu wszystkich punktów, za poszczególne konkurencje, ogłosiła werdykt.

Lista zwycięzców przedstawia się następująco:
I miejsce –  Michalina Tworek z Przedszkola nr 3.
II miejsce – Anna Zych z Przedszkola Katolickiego.
III miejsce – Oliwier Więckowski z Przedszkola nr 9.

Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia, a byli to: Cezary Truniarz z Przedszkola nr 13, Julia Pankiewicz z Przedszkola nr 2, Wiktoria Dziadura z Przedszkola nr 7, Filip Płachecki z Przedszkola nr 8, Hanna Czarnecka z Przedszkola nr 4, Mateusz Masak z Przedszkola nr 6, Jan Bednarz z Przedszkola nr 12, Szymon Fróhlich z Przedszkola nr 1,Natalia Jugo z Przedszkola nr 15 oraz Andrzej Grabka z przedszkola nr 18.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Organizatorkami konkursu były nauczycielki z Przedszkola nr 13 w Tarnobrzegu: Bożena Giera, Elżbieta Furtak i Anna Piątek.

Wszystkim uczestnikom konkursu – dziękując za przybycie – gratulujemy ogromnej wiedzy i zaangażowania podczas poszczególnych etapów konkursu.

Serdecznie dziękujemy – Prezydentowi Miasta Tarnobrzega , Panu Norbertowi Mastalerzowi, za współfinansowanie nagród do konkursu.
Podziękowanie kierujemy również  do Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola nr 13 oraz pozostałych sponsorów. 

Bieg im. Stanisława Piętaka

W związku z obchodami ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega Norberta Mastalerza roku 2014 Rokiem Stanisława Piętaka, w dniu 29 października 2014r. w Szkole Podstawowej nr 8 w Tarnobrzegu odbył się Bieg im. St. Piętaka. Zawodnicy wystartowali z miejsca, w którym urodził się poeta i prozaik. Następnie biegli ulicą jego imienia. Metę wyznaczono przed szkołą, która jest swoistym pomnikiem poety, wybudowaną prze mieszkańców osiedla Wielowieś. W zawodach wzięli udział uczniowie z tarnobrzeskich szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 11 i Katolicka Szkoła Podstawowa. Zawodnicy byli podzieleni na kategorie ze względu na wiek i płeć. Wszyscy zawodnicy biegli na dystansie 200m. Bieg przebiegał w miłej i pełnej emocji atmosferze. Wszyscy uczestnicy otrzymali kubek gorącej herbaty, słodki upominek i owoce. Laureatami w zawodach zostali:

Kategoria I
Dziewczęta klasy II:
I miejsce – Julia Justyna SP9
II miejsce – Zuzanna Błaszkiewicz SP9
III miejsce – Aleksandra Kurda SP8

Kategoria II
Chłopcy klasy II:
I miejsce – Jakub Szkutnik SP8
II miejsce – Jan Bundz Katolicka Szkoła Podstawowa
III miejsce – Bartosz Batorski SP11

Kategoria III
Dziewczęta klasy III:
I miejsce – Wioleta Kozieja SP8
II miejsce – Julia Gronek SP8
III miejsce – Julia Macias SP9

Kategoria IV
Chłopcy klasy III:
I miejsce – Karol Lis SP8
II miejsce – Michał Sondej SP9
III miejsce – Maksymilian Chorzępa Katolicka Szkoła Podstawowa

Kategoria V
Dziewczęta klasy IV:
I miejsce – Magdalena Gomułka SP11
II miejsce Anna Gil SP4
III miejsce – Emilia Motyka SP4

Kategoria VI
Chłopcy klasy IV:
I miejsce – Jakub Gołek SP9
II miejsce – Piotr Motyka SP11
III miejsce – Kamil Duda SP8

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas podsumowania Roku Stanisława Piętka w Szkole Podstawowej nr 8 w Tarnobrzegu w dniu 25.11.2014r.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za pomoc w przeprowadzeniu Biegu Komendzie Miejskiej Policji w Tarnobrzegu, OKS Wielowieś i OSP Wielowieś.
Sponsorami zawodów byli: Sklep SPAR - Krzysztof Nowak oraz p. Jan Lach

"Pasowanie w Ósemce"

Dzień 29.10.2014 r. był ważnym dniem dla najmłodszych  uczniów naszej szkoły, którzy złożyli uroczyste ślubowanie i zostali przyjęci w poczet uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Tarnobrzegu.

Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Małgorzata Mierzwa. Powitała przybyłych gości, rodziców i uczniów. Wierszem powitali pierwszoklasistów uczniowie kl. VI.  Następnie odbyło się pasowanie na uczniów. Uczniowie klasy I przedstawili występ artystyczny, który bardzo się podobał i był długo oklaskiwany. Uroczystość przebiegała w miłej atmosferze . Wszystkie dzieci na pamiątkę otrzymały dyplomy i upominki.

Po części oficjalnej uczniowie zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Pucharowa rywalizacja nad Jeziorem Tarnobrzeskim

W minioną sobotę nad Jeziorem Tarnobrzeskim odbył się ostatni cykl regat o Puchar Jeziora Tarnobrzeskiego pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega oraz Pierwsze Jesienne Mistrzostwa Tarnobrzega w Klasie Optimist i Laser.

W sobotę rozegrano trzy biegi w Pucharze JT oraz dwa biegi w klasie Optimist. Pierwszy historyczny Puchar Jeziora Tarnobrzeskiego wygrał FORBET TEAM ze sternikiem Bartłomiejem Lipczyńskim, drugie miejsce zajął Zbigniew Dryzner, zaś ostatnie miejsce na podium zajął EDEN TEAM ze sterniczką Mają Domańską.

Całej imprezie towarzyszyła ceremonia nadania Jacht Klubowi Kotwica proporca ufundowanego przez Prezydenta Miasta Norberta Mastalerza. Po ceremonii odbyło się wręczanie pucharów, upominków i nagród.

W Pierwszych Jesiennych Mistrzostwach Tarnobrzega w Klasie Optimist w kategorii dziewcząt wygrała Lilly May Niezabitowska, drugie miejsce zajęła Aleksandra Bobula, a trzecia była Basia Malarz. Tuż za podium uplasowała się Magdalena Śnieżek.

W kategorii chłopców wygrał Maciej Grabski, zaś drugi był Andrzej Sabat.

Rekordowa liczba medali IKS Jezioro Tarnobrzeg

Kolejne zawody i kolejny sukces. Rekordową liczbę dziewięciu medali (4 złote i 5 brązowych) przywożą z Wielkopolski tenisiści stołowi IKS Jezioro Tarnobrzeg. 
 
25-26 października na obiektach Nowej Hali Sportowej Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Pleszewie rozegrane zostały Indywidualne Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym. Łącznie 140 zawodniczek i zawodników wzięło udział w tych zawodach walcząc o medale w singlu, deblu i mikście, wśród nich dwie zawodniczki i ośmiu zawodników IKS Jezioro Tarnobrzeg pod opiekom trenera Jacka Lachora. 
 
W sobotę pierwszego dnia zawodów Maciej Nalepka w klasie 4 (wózki) zdobywa tytuł Mistrza Polski a Krzysztof Żyłka brązowy medal w tej samej klasie startowej.
 
Dawid Sowa w klasie startowej 9 wywalczył brązowy medal (pierwszy jego medal w tak prestiżowej imprezie) i był o krok by zaleźć się w finale, lecz przegrał 2: 3 z Dariuszem Ściganym ze Startu Katowice. Kolejny medal koloru brązowego tego dnia w singlu w klasie 1-5 (wózki) wywalczyła Emilia Kotarska.
 
W niedzielę drugiego dnia zawodów już o godzinie 9 rano Karolina Pęk rozpoczęła walkę o złoty medal w finale w klasie 9-10 z Małgosią Jankowską IKS AWF Warszawa. 
Zwycięstwo 3: 0 i tytuł Mistrza Polski to kolejny sukces Karoliny. Kolejny tytuł Mistrza Polski w swojej karierze w klasie 4-5 zdobywa również para deblowa (wózki) Maciej Nalepka/ Krzysztof Żyłka. 
 
W grach mieszanych (mikście) wywalczamy aż trzy medale. Dwa brązowe, para Janusz Chamot/Emilia Kotarska w klasie 1-3 (wózki), (pierwszy medal Janusza w tak prestiżowej imprezie) i para Paweł Mazuryk/Karolina Pęk w klasie 6-10. Paweł i Karolina byli o krok by zaleźć się w finale, lecz przegrali 2: 3 z parą Małgorzata Jankowska/Mariusz Olczak i nie obronili Mistrza Polski z 2013 roku. Natomiast złoty medal i tytuł Mistrza Polski wywalczyła trzecia para w grze mieszanej w klasie 1-5 (wózki) Krzysztof Żyłka IKS Jezioro Tarnobrzeg i Małgorzata Sosnowska IKS AWF Warszawa.
 
Wysokie miejsca 5-8 w tych zawodach zajęli w grze indywidualnej Paweł Mazuryk w klasie 8 i Mariusz Matejek w klasie 9 oraz pary deblowe Matejek/Delekta i Mazuryk/Sowa.
 
Świetny występ, świetna gra i kolejne medale zdobyte przez zawodniczki i zawodników IKS Jezioro Tarnobrzeg, które są doskonałą promocją Tarnobrzega, województwa, sponsorów na arenie ogólnopolskiej. Kolejny raz nie zawodzimy i próbujemy zainteresować naszymi sukcesami sponsorów,  firmy, bo możemy być dla nich wiarygodnym, doskonałym elementem promocji w kraju. Dziewięć lat startów i 218 medali, które przywieźliśmy z zawodów międzynarodowych i krajowych. 5-7 grudnia udajemy się do Drzonkowa by walczyć o tytuł Drużynowego Mistrza Polski 2014, prosimy kibiców trzymajcie kciuki.

Szanuj zdrowie – ratuj życie

17 października 2014r. odbyło się spotkanie uczniów klas II-VI z edukatorem Centrum Profilaktyki i Edukacji „PROFED” z Krakowa. Instruktor Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej p. Michał Potępa zapoznał zebranych z programem o charakterze profilaktycznym „Szanuj zdrowie – ratuj życie” oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 
 
Uczniowie brali udział w pokazie oraz ćwiczeniach praktycznych z wykorzystaniem podstawowego sprzętu medycznego. Wielokrotnie została pokazana technika układania osoby poszkodowanej w tzw. pozycji bezpiecznej. Ratownik uczył zebranych, jak postępować w przypadku zakrztuszenia, prawidłowej reakcji, gdy jesteśmy świadkami ataku epilepsji. Przypomniał także, jak istotne dla ratowania życia jest zapinanie pasów bezpieczeństwa w trakcie podróży samochodem. Uczniowie zapoznali się również z obowiązującymi procedurami  i wytycznymi w zakresie udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach.
 
Druga część spotkania była przeznaczona dla uczniów klas IV-VI. Ratownik zachęcał młodzież do zdrowego odżywiania. Prezentował wyniki doświadczeń przeprowadzonych na fast foodach. Udowadniał uczniom, że chipsy i rogaliki, które nigdy nie czerstwieją, zawierają mnóstwo konserwantów i nie warto ich jeść. Uczniowie dowiedzieli się także, jak funkcjonuje organizm młodego człowieka po spożyciu napojów izotonicznych i energetycznych oraz napojów alkoholowych. Edukator zachęcał do prowadzenia zdrowego trybu życia, szanowania zdrowia własnego oraz rówieśników.
 
Niecodzienne spotkanie zainteresowało zarówno uczniów, jak i nauczycieli zebranych na sali gimnastycznej. Wszyscy wykazali zaangażowanie i aktywną postawę. Mimo, że zajęcia trwały 120 minut, nikt nie narzekał.
 
Nasi uczniowie otrzymali szansę udziału w programie profilaktycznym „Szanuj zdrowie – ratuj życie” dzięki funduszom pozyskanym z Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Prezydencie Miasta Tarnobrzega. 
 
info - Justyna Sitek

Bezpłatne szkolenia dla osób bezrobotnych w wieku 18-25 lat

Pasowanie w „Czwórce”

Miniony czwartek był ważnym dniem dla 113 pierwszaków ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Tarnobrzegu. Maluchy złożyły uroczyste ślubowanie i oficjalnie dołączyły do społeczności szkoły. Zanim jednak to się stało, zgromadzeni goście obejrzeli program artystyczny w wykonaniu najmłodszych.
 
- To ważny dzień dla ucznia, nauczyciela oraz dla dyrektora.  To wydarzenie jest ważne dla całej szkoły. Nowy rocznik wchodzi,  przed nami 6 lat pracy. Dziś podczas uroczystości pasowania dzieci miały okazje wykazać się wiedzą, a przez te dwa miesiące szkoły zdążyły już nawiązać nowe znajomości. – mówiła dyrektor Anna Burda.
 
Najważniejszym momentem uroczystości było ślubowanie na sztandar, a następnie pasowanie każdego z uczniów przez dyrektora szkoły Annę Burda. W tej ważnej chwili towarzyszyli dzieciom ich rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, a także zaproszeni goście.
 
- 35 lat temu, podobnie jak te dzieciaki składałem ślubowanie w Szkole Podstawowej nr 4 i stąd też znam hymn tej szkoły. Serdecznie gratuluję pierwszakom i życzę abyście korzystali z każdej szkolnej okazji, aby po latach mieć tyle wspomnień co wasi rodzice, którzy wam dzisiaj tu towarzyszą  – mówił Prezydent Miasta Norbert Mastalerz.

Informacja o sporządzeniu spisu wyborców

I N F O R M A C J A
 
PREZYDENTA  MIASTA  TARNOBRZEGA
 
O SPORZĄDZENIU SPISU WYBORCÓW ORAZ O MIEJSCU I CZASIE JEGO UDOSTĘPNIENIA
 
 
Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) Prezydent Miasta Tarnobrzega zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla przeprowadzenia  wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wyznaczonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 
Udostępnienie spisu wyborców odbywać się będzie w Urzędzie Miasta Tarnobrzega w dniach od 27 października 2014 r. do dnia 7 listopada 2014 r. w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godz. od 7 30 – 15 30  oraz we wtorek w godz. 7 30  do godz. 16 30 .
 
Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy (§ 16 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców – Dz. U. Nr 158, poz. 942 zm. Dz. U. 2014, poz. 931).

Uroczyste otwarcie nowego obiektu OSP Sobów

W minioną niedziele na tarnobrzeskim osiedlu Sobów miała miejsce uroczystość otwarcia i poświecenia nowo wybudowanego garażu przy budynku OSP Sobów oraz kapliczki Św. Floriana - patrona strażaków.
 
Obchody rozpoczęła Msza Święta, po której nastąpił przemarsz pod remizę, gdzie odbyło się oficjalne przywitanie zaproszonych gości oraz pododdziałów Ochotniczych Straży Pożarnych, któremu towarzyszyło uroczyste podniesienie flagi państwowej. Następnie poświęcono nowe obiekty oraz przecięto symboliczną wstęgę. Podczas uroczystości również swój proporzec otrzymała z rąk Prezydenta Miasta Tarnobrzega Norberta Mastalerza Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy OSP Sobów. Pamiątkowymi medalami odznaczono także wyróżniających się strażaków ochotników.
 
- Dziś uroczyście oddajemy do użytku rozbudowaną remizę Ochotniczej Straży Pożarnej na Osiedlu Sobów, a konkretnie dobudowany do istniejącej infrastruktury garaż, w którym swoje miejsce znalazł wóz lekki marki Peugeot, kupiony podczas mijającej kadencji, jak również łódź do patrolowania Jeziora Tarnobrzeskiego wraz z przyczepką. Ten sprzęt w dotychczasowej remizie już się nie mieścił. Były pewne problemy związane z jego przechowywaniem i dlatego przed rokiem zadeklarowałem Zarządowi Miejskiemu OSP w Tarnobrzegu, jak również miejscowej jednostce osiedlowej, że w roku 2014 zrealizujemy to przedsięwzięcie. Stąd też dzisiaj wielka uroczystość członków OSP Osiedla Sobów oddania do użytku garażu wraz z kapliczką Św. Floriana, patrona wszystkich strażaków – mówił podczas uroczystości Prezydent Miasta Tarnobrzega Norbert Mastalerz.
 
- Zmieniło się bardzo wiele. Zaczynając od roku 2010, kiedy to strażnica nasza była dla niektórych osób nawet domem, do obecnych czasów, kiedy nasza jednostka OSP, jak i pozostałe jednostki z terenu miasta, otrzymały bardzo dużo sprzętu. Do Sobowa trafił ciężki samochód ratowniczo gaśniczy, trafiła pompa dużej wydajności, łódź motorowa, jak również lekki samochód pożarniczy marki Peugeot. Niestety pomieszczenia do przechowywania sprzętu, którymi dysponowaliśmy okazały się zbyt małe i wspólnie w władzami miasta zdecydowaliśmy się dobudować dwa boksy garażowe, żeby cały ten bardzo drogi sprzęt, cenny i potrzebny jak pokazały już działania ratownicze, był przechowywany w dobrych warunkach - mówił Komendant Miejski OSP Tarnobrzeg Wojciech Zioło.
 
Budowę dwóch boksów garażowych o łącznej powierzchni ponad 110 m kwadr.  wykonał Zakład Działalności Gospodarczej „Siarka” za kwotę niecałych 150 tys. zł.

Bodymors rozpoczął kolejny sezon

W niedzielne południe – 26 października przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, udanie kolejny sezon morsowania nad Jeziorem Tarnobrzeskim rozpoczął klub Bodymors. Nad brzegiem akwenu zgromadziła się liczna grupa morsów oraz zaciekawiona publiczność.
 
Rozpoczęcie sezonu zgromadziło nad Jeziorem Tarnobrzeskim wielu sympatyków morsowania nie tylko z miejscowego klubu Bodymors, lecz również z całej Polski, wśród których byli m. in. członkowie zaprzyjaźnionego rzeszowskiego klubu Sopelek. Uczestników morsowania, od tegorocznego sezonu, będzie gościć i wspomagać otwarta także w tym roku przystań Marina.
 
- Od dnia dzisiejszego będziemy korzystać z pięknej przystani Marina oraz restauracji Konar. Co niedziele każdy mors będzie mógł otrzymać herbatkę, co jest na pewno dużym plusem oraz skorzystać z szatni – mówił Prezes klubu Bodymors Marcin Gwoździowski.
– Cieszymy się, że Marina nas tutaj przyjęła i nie musimy już działać w spartańskich warunkach, tak jak zaczynaliśmy parę lat temu – dodał Wiceprezes klubu Bodymors Piotr Śledziona.
 
Do morsowania uczestników intensywnie rozgrzewały ćwiczenia prowadzone przez instruktorki klubu Fitneska, z których korzystali również licznie przybyli widzowie. Oficjalnego otwarcia sezonu dokonał także Prezydent Tarnobrzega Norbert Mastalerz.
 
- Bardzo się cieszę, że morsowanie w Tarnobrzegu nabiera dużych kształtów. Wielka zasługa w tym pana Marcina i jego przyjaciół, że z roku na rok ma miejsce już kolejny sezon morsowania i propagowania tego naszego pięknego i wyjątkowego cudu ekologii, jakim jest Jezioro Tarnobrzeskie. Pozdrawiam także zaprzyjaźnione kluby z Lublina, Rzeszowa, Krakowa, Mielca i życzę wielkiej satysfakcji, żeby zawsze pogoda dopisywała i podziwiam żelazny hart ducha oraz pracę nad własnym ciałem - mówił Prezydent Mastalerz.

LO im. M. Kopernika W Tarnobrzegu laureatem konkursu ,, Moje miejsce zamieszkania w procesie zmian”

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu zostali laureatami organizowanego przez Zarząd Stowarzyszenia Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju ,,EKOS” konkursu pt. ,, Moje miejsce zamieszkania w procesie zmian.”
 
Praca cechowała się dużą pomysłowością, wysokim poziomem składu prezentacji finalnej, za czym stoi ogromne zaangażowanie uczestników. Uczniowie wyróżnieni byli przede wszystkim za wnikliwą analizę zmian na przykładzie Jeziora Tarnobrzeskiego opartą na kryteriach zrównoważoności.
 
W nagrodę pojadą na międzynarodowy projekt z udziałem młodzieży z Niemiec, który odbędzie się w listopadzie w Ośrodku Ekologicznym Spohns Haus w Gersheim.

Co? Gdzie? Kiedy?

WYSTAWY
 
29.10.2014 – 28.11.2014
 
„Gliniane cuda i cudeńka” -  wystawa prac Danuty i Jana Chmielowiec z Tarnobrzega.
Wystawa czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 17.00
 
Galeria OKNO
01.10 2014 – 31.10.2014
„Grafika Marii Pelc ” 
 
 
27.10.2014 (poniedziałek)
 
Filia nr 1 (os. Serbinów), godz. 16.00 - Spotkanie członków Dyskusyjnego Klubu Książki poprowadzi  Monika Sadkowska, kierownik filii
 
 
28.10.2014 (wtorek)
 
Biblioteka Główna, godz. 18.00  otwarcie wystawy prac Danuty i Jana Chmielowiec  „Gliniane cuda i cudeńka” 
 
Filia nr 1 (os. Serbinów), godz. 10.00 - „Ratunku emocje! – czyli jak sobie z nimi 
radzić” - spotkanie dla grupy „0” ze Szkoły Podstawowej nr 10  poprowadzi psycholog Bożena Kozieł
 
29.10.2014 (środa)
 
Filia nr 5 (os. Wielowieś), godz. 16.00 - „Spotkania małych artystów ” - zajęcia 
plastyczne dla dzieci poprowadzi Sylwia Bornos, kierownik filii
 
 
30.10.2014 (czwartek)
 
Biblioteka Główna, Oddział dla dzieci,godz.15.30 - „Zaczarowana zagroda” 
- spotkanie z cyklu „Godzina z lekturą czyli wspólne czytanie lektur szkolnych”
 poprowadzi Katarzyna Opioła
Filia nr 7 ( os. Dzików), godz. 15.00  - „Konkurs czterech pytań”- poprowadzi Marlena Średzińska,  kierownik filii
 
31.10.2014( piątek)
 
Filia nr 1 (os. Serbinów), godz. 10.30 - „Bajeczki Jedyneczki” – spotkanie dla wychowanków Przedszkola Katolickiego  poprowadzi Teresa Rawska, pracownik Oddziału dla dzieci
 
Filia nr 1 (os. Serbinów), godz. 11.00 - „Bajka z lektorem” - spotkanie poprowadzą Iwona Ziemba i Maria Świerszcz, pracownicy Oddziału muzyczno – fonograficznego
 
Filia nr 5 (os. Wielowieś), godz. 16.00 - „W barwach jesieni” - zajęcia literacko- plastyczne dla dzieci poprowadzi Sylwia Bornos, kierownik filii

Gliniane cuda i cudeńka

Program Kina "Wisła"

KINO WISŁA Tarnobrzeskiego Domu Kultury zaprasza na filmy:
 
MARY`S LAND. ZIEMIA MARYI
reż. Juan Manuel Cotelo, Hiszpania, 2013, dokumentalny, dramat, religijny, czas: 116 min.
"Mary's Land. Ziemia Maryi" to nie tylko kino religijne, film drogi, komedia czy film dokumentalny. To opowieść, która łączy te gatunki i wykracza daleko poza ograniczenia tradycyjnych schematów. Twórcy filmu wyruszyli w podróż po całym świecie, aby spotkać się z ludźmi, którzy twierdzą, że doświadczyli bezpośredniego kontaktu z Maryją. Ten film to podróż po świecie, w którym to, co często traktuje się jako religijny, abstrakcyjny schemat, przyjmuje formę żywej, odczuwalnej, wręcz namacalnej obecności.
24 - 25.X. 2014 r., godz. 17.30
26.X.2014 r., godz. 16.30
29.X.2014 r., godz. 17.15
cena biletu – 14 zł, ulg. – 12 zł
 
 ZANIM ZASNĘ
reż. Rowan Joffé, Wielka Brytania, 2014, dramat, thiller, czas: 92 min.
Christine codziennie budzi się, nie pamiętając, kim jest, i nie potrafiąc przypomnieć sobie żadnych faktów z przeszłości. Będąca efektem wypadku sprzed lat amnezja sprawia, że jest uzależniona od otaczającego ją troską męża. W celu uporządkowania rzeczywistości prowadzi pamiętnik, w którym opisuje otaczający ją świat. Gdy jej zapiski zaczynają coraz bardziej odbiegać od tego, co słyszy od współmałżonka, postanawia za wszelką cenę odkryć prawdę.
24 - 25.X. 2014 r., godz. 20.00
26.X.2014 r., godz. 19.00
29.X.2014 r., godz. 19.30
cena biletu – 14 zł, ulg. – 12 zł
 
BELLA I SEBASTIAN
reż. Nicolas Vanier, Francja, 2013, dramat, czas: 104 min.
Ośmioletni Sebastian mieszka z dziadkiem w niewielkiej wiosce we francuskiej części Alp. Od pewnego czasu spokój tutejszych mieszkańców burzy wieść o grasującym w okolicy tajemniczym dzikim zwierzęciu. Pewnego dnia podczas spaceru po górach Sebastian spotyka na swojej drodze bezpańskiego owczarka. Udaje mu się zdobyć zaufanie zwierzęcia. Jest szczęśliwy, że znalazł przyjaciela. Wkrótce jednak okazuje się, że w psie, któremu chłopiec dał na imię Bella, dorośli widzą niebezpieczne zwierzę dziesiątkujące stada owiec. 
7, 9, 10, 11 i 12.XI.2014 r., godz. 16.00 i 17.45
cena biletu – 14 zł, ulg. – 12 zł
 
SŁUŻBY SPECJALNE
reż. Patryk Vega, Polska, 2014, sensacyjny, czas: 115 min.
 Gdy dochodzi do likwidacji elitarnych Wojskowych Służb Informacyjnych, politycy orientują się, że pozbawiono Polskę oczu i uszu. Zostaje stworzona nowa, tajna jednostka do zadań specjalnych. Trafiają do niej m.in. niepokorna, wyrzucona z ABW podporucznik (Olga Bołądź) , kapitan, który wrócił z misji w Afganistanie (Wojciech Zieliński) oraz były pułkownik SB (Janusz Chabior). Pracując nad aferami z pierwszych stron gazet będą musieli zmierzyć się
z demonami przeszłości. Pewnego dnia odkryją, że tak naprawdę nie wiedzą dla kogo pracują.
7, 9, 10,11 i 12.XI.2014 r., godz. 19.30
cena biletu – 14 zł, ulg. – 12 zł
 
FURIA
 reż. David Ayer, Chiny, USA, Wielka Brytania, 2014, dramat wojenny, czas: 134 min.
Pod koniec II wojny światowej, w kwietniu 1945 roku, wojska alianckie przygotowują swój ostateczny atak na europejskim teatrze wojny. Zahartowana w boju załoga czołgu Sherman pod dowództwem sierżanta Wardaddy'ego (Brad Pitt) znajduje się na tyłach wroga. Żołnierze podejmują heroiczną decyzję przeforsowania linii ognia i wkroczenia do serca nazistowskich Niemiec. Wardaddy i jego ludzie muszą stanąć do walki z liczniejszymi oddziałami wroga. 14 - 15.XI.2014 r., godz. 20.10
16.XI.2014 r., godz. 18.00
17 - 18.XI.2014 r., godz. 20.00
19.XI.2014 r., godz. 19.00
cena biletu – 14 zł, ulg. – 12 zł
 
SIEDMIU KRASNOLUDKÓW RATUJE ŚPIĄCĄ KRÓLEWNĘ
reż. Boris Aljinovic, Harald Siepermann, Niemcy, 2014, baśń animowana, czas: 87 min.
Krasnoludek Bobo przypadkowo wywołuje wielkie zamieszanie w Zamku Fantabularasa. Przez jego niezdarność księżniczka Róża wraz z całym dworem pada ofiarą klątwy złej wiedźmy i zapada w 100-letni sen. Zły czar zdjąć może tylko pocałunek prawdziwej miłości. Problem w tym, że ukochany księżniczki – poczciwy kuchcik – trafił do niewoli strasznego smoka. Krasnoludki, chcąc naprawić błąd Bobo, sprowadzić chłopca do zamku i pokonać klątwę, wyruszają z misją ratunkową. Czeka ich nie lada wyzwanie, bo legowisko smoka znajduje się nieopodal siedziby złej czarownicy Dellamorty, tej samej, która rzuciła czar na Różę i bardzo nie lubi nieproszonych gości.
14 - 16.XI.2014 r., godz. 16.15
17 - 18.XI.2014 r., godz. 18.15
19.XI.2014 r., godz. 17.15
cena biletu – 14 zł, ulg. – 12 zł
 
BOGOWIE 
ZŁOTE LWY, Grand-Prix 36. Festiwalu Filmowego w Gdyni. W roli prof. Religi - Tomasz Kot
 reż. Łukasz Palkowski, Polska, 2014, biograficzny, dramat, czas: 121 min. 
Opowieść o buntowniku, który rzucił wyzwanie naturze, władzy i własnym ograniczeniom. To film o pierwszym udanym polskim przeszczepie serca dokonanym przez prof. Religę w Zabrzu. Dramat nieudanych operacji, walka o każde uderzenie serca, wielkie ambicje i bolesne porażki, samotność geniusza, który stanął sam przeciwko swoim mentorom i rozpoczął rewolucję w polskiej medycynie. Jaką cenę musiał zapłacić za sukces?
14 - 15.XI. 2014 r., godz. 18.00 
21.XI. 2014 r., godz. 17.00 i 19.30
cena biletu – 14 zł, ulg. – 12 zł
 
Zapowiedzi:
od 28.XI.2014 r. – WIELKA SZÓSTKA
od 12.XII.2014 r. – IGRZYSKA ŚMIERCI: KOSOGŁOS, część I
od 12.XII.2014 r. – OBYWATEL
od 26.XII.2014 r. – HOBBIT: BITWA PIĘCIU ARMII
 
 
Kino „WISŁA” TDK zastrzega sobie możliwość zmiany repertuaru.
 
INFORMACJE I SPRZEDAŻ BILETÓW: TDK - Dział Organizacji Imprez, tel. 15 822 21 10, w. 32

Drugi etap remontu ulicy por. J. Sarny

Firma Skanska S.A. za kwotę blisko pół miliona złotych wykona drugi etap przebudowy ulicy por. Józefa Sarny na osiedlu Wielopole.
 
- Od kilku lat mieszkańcy i właściciele firm działających przy ulicy porucznika Sarny dopominali się remontu tej drogi. W 2011 roku wykonano pierwszy etap inwestycji, który polegał na przebudowie ul. Por. J. Sarny  na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Rusinowskiego. Wartość tamtej inwestycji wyniosła wówczas 1 029 272 zł. Teraz rozpoczynamy drugi etap - mówi Norbert Mastalerz, Prezydent Tarnobrzega.
 
Na inwestycję składa się zakres rzeczowy  zgodnie  z projektem  wykonawczym, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obejmujący przebudowę ulicy  w zakresie: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego w jezdni, podbudowy, nawierzchnie jezdni, elementy ulic, przebudowa wodociągu, roboty elektryczne, humusowanie powierzchni.
 
Inwestycja powinna być gotowa do połowy listopada 2014 roku. Koszt przebudowy to  472 820,61 zł