„Energetyczny tornister” dla pierwszoklasistów

Trzydziestu pierwszoklasistów, którzy 1 września rozpoczną swoją szkolną przygodę odebrało dziś w tarnobrzeskim magistracie „energetyczne tornistry” ufundowane przez firmę PGE Dystrybucja S.A.
 
Radości było co niemiara. Na dziewczynki czekały różowe, a na chłopców niebiesko – czarne plecaczki. Przyszli pierwszoklasiści nie marnowali czasu, tylko od razu przystąpili do sprawdzenia zawartości plecaków. A tornistry wypełnione były po brzegi niezbędnymi pomocami szkolnymi, wśród których nie brakowało zeszytów, kredek, farb, piórnika, bibuły, bloków rysunkowych i innych przyborów.
 
W rozdawaniu plecaków udział wzięli między innymi przedstawiciele władz miejskich na czele z Prezydentem Grzegorzem Kiełbem oraz Wiceprezydentem Józefem Motyką. Nie zabrakło także przedstawicieli darczyńców, czyli firmy PGE Dystrybucja S.A., którą reprezentował m. in. Ryszard Masłyk, dyrektor Regionu Energetycznego w Mielcu. Licznie także stawili się najmłodsi uczestnicy wraz ze swoimi rodzicami. 
 
- Akcja „Energetyczny tornister” jest organizowana przez spółkę PGE Dystrybucja S.A., która obejmuje swoim zasięgiem tereny od Białegostoku poprzez Lublin, Zamość, Rzeszów, Skarżysko Kamienną, aż po Łódź. Łącznie przygotowano w tej akcji 2400 takich plecaków. Z tego dla oddziału Rzeszów jest przeznaczonych tych tornistrów 200 sztuk, z tego 30 sztuk trafiło do Tarnobrzega. Tornistry są wyposażone w materiały piśmienne, co pomoże rodzicom lepiej pogodzić domowe budżety. Wszystkim dzieciom życzę dużo energii na nowy rok szkolny – mówił Ryszard Masłyk, Dyrektor Regionu Energetycznego w Mielcu.
 
- PGE nie tylko wspiera nas jeżeli chodzi tylko i wyłącznie o tą akcję. Zawsze, gdy prosimy o pomoc, czy to są Dni Tarnobrzega, czy jakieś inne imprezy, które organizujemy PGE mocno się włącza w nie i za to jeszcze raz dziękujemy. Jest to bardzo cenna akcja, dlatego, że niestety ta edukacja z roku na rok, jeżeli chodzi o wydatki rodziców, jest coraz droższa. Dlatego w imieniu najmłodszych i rodziców bardzo dziękuje za te prezenty. A najmłodszym życzę samych szóstek w szkole i pięknych, niezapomnianych chwil – mówił Prezydent Grzegorz Kiełb.
 
Za „energetyczne tornistry” sponsorowi dziękowała także Dyrektor MOPR w Tarnobrzegu - Elżbieta Miernik-Krukurka.
 
 
Michał Mazur
Wydział PSK
 
 

Przerwa w dostawie energii cieplnej

Komendant główny w Sobowie

Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz, gościł w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobowie.
 
Generał Leśniakiewicz zwiedził jednostkę w Tarnobrzegu i spotkał się z pracującymi w niej strażakami. Wielokrotnie chwalił druhów za dbałość o sprzęt i bardzo dobre wyposażenie tarnobrzeskiej jednostki, funkcjonującej w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. Wizyta w Sobowie była jedną z wielu, jakie komendant główny realizował 26 sierpnia (środa) w powiecie tarnobrzeskim. 
 
- Mamy się czym chwalić. Nasze jednostki są na ogół w bardzo dobrym stanie, dobrze wyposażone, bo też co roku duże finanse z budżetu miasta idą na doposażenie OSP - mówił Prezydent Tarnobrzega Grzegorz Kiełb: - Tylko w tym roku 235 tys. pochłonie modernizacja budynku OSP w Sielcu, a ponad 60 tys. nasz wkład w kupno busa ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dzików. Jednak trzeba przyznać, że wielu zadań nie udałoby się zrealizować bez pomocy komendy głównej PSP, od której w ciągu ostatnich 3 lat otrzymaliśmy grube tysiące złotych.
 
Są i potrzeby, wśród których wymieniane jest kupno łodzi ratowniczej. Tu komendant główny zadeklarował wsparcie tego zadania.
 

Sukces zajeć karate - Lato w Mieście

Organizowane przez Urząd Miasta Tarnobrzega a realizowane przez Tarnobrzeski Klub Kyokushin Karate wakacyjne zajęcia z karate to strzał w dziesiątkę. Dzieciaki zadowolone, ponieważ zajęcia nauki podstaw karate przeplatane były zabawą, grami i poczęstunkiem.
 
Rodzice którzy przyprowadzali i odbierali swoje pociechy z unaniem wypowiadali się o dyscypilnie na zajeciach wyrażając chęć kontynuacji w czasie roku szkolnego.
 
Starsi na swoich zajęciach mieli  podstawy  boksu i  techniczne przygotowanie do ćwiczeń kettlami.
 
Zaawansowani karatecy w Środowiskowym Domu Samopomocy zaprezentowali walory karate oraz zastosowanie w samoobrnie. Tarnobrzeskie Lato w Mieście z karate to społeczna praca instruktorów Tarnobrzeskiego Klubu Kyokushin Karate Kiper Ryszard, Witkowski Krzysztof, Kiper Dawid i Motyka Ewelina którym pomagali Cybulski Sylwester i Cybulski Michał, Watras Michał, Harnik Michał i Rejczyk Martyna.
 
Zakupiony sprzęt do realizacji zadania / rękawice i kettle /  posłużą do dalszych ćwiczeń w klubie.
 
Podziękowania ze sportowym pozdrowieniem Osu
 

Zgłoś projekt do Budżetu Obywatelskiego

Do 13 września br. można zgłaszać projekty do Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego.

Głosowanie na zakwalifikowane projekty rozpocznie się 6 października.

Szczegóły znajdują się w regulaminie dostępnym poniżej.

Banner

Plenerowe kino w Parku Dzikowskim

Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły w Tarnobrzegu wraz z firmą Event Studio Tarnobrzeg zapraszają na rodzinne kino letnie, czyli wspólne oglądanie filmów na dużym ekranie, ale … w plenerze. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydenta Miasta Tarnobrzega.
 
W piątek, od godziny 19 na tarasie dolnym w Parku Dzikowskim spotkają się miłośnicy rodzinnego kina. Podczas projekcji nie zabraknie czegoś dla najmłodszych, nieco starszych, a także już całkiem starszych kinomaniaków. Wyświetlone zostaną trzy filmy - oskarowy film animowany o słynnej, zagubionej rybce, Był sobie las oraz Trzystu. 
 
Na kinomaniaków czekać będzie także coś dla ciała, czyli grill, popcorn, wata cukrowa oraz napoje. 
 
Wstęp oczywiście wolny. Zachęcamy do zabrania ze sobą poduszek, karimat, materacy czy koców do rozłożenia na trawie, ale i  do przykrycia się, bowiem wieczory bywają już chłodne.
 
Zapraszamy!
 
 
 

Zajęcia karate dla dzieci, młodzieży i dorosłych

 

Można zgłaszać straty spowodowane suszą

Informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie strat w gospodarstwie rolnym z powodu suszy oraz załączamy wzór wniosku do wypełnienia.

Merkuriusz Tarnobrzeski 2015

Książka za cegiełkę

Pożegnanie wakacji z MBP

Ty nasz kochany Machowie

Wernisaż wystawy rzeźb

O masterplanach i obietnicach

Stanisław Huskowski, sekretarz stanu z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, odpowiadający m. in. za zarządzanie kryzysowe, gościł w Tarnobrzegu.
 
Reprezentant ministerstwa przyjechał do Tarnobrzega, by podyskutować o lokalnych potrzebach i wypracować konkretne rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców. Poseł Pluta wyjaśniał: - Kilkadziesiąt milionów, które przypłynęły do Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego na usuwanie skutków powodzi, to duże fundusze, które pozwoliły naprawić to, co powódź tu zniszczyła. Spotkanie ma charakter roboczy, chcemy popracować i pouzgadniać konkrety, by może jeszcze w tym roku coś zrobić. 
 
Minister Huskowski tłumaczył, że jego ministerstwo zajmuje się m. in. sprawami zabezpieczenia przeciwpowodziowego, jak też usuwaniem klęsk żywiołowych. - Pieniądze, które rząd ma w rezerwie, ponad miliard każdego roku, ministerstwo administracji i cyfryzacji dzieli na poszczególne samorządy. W ramach dawnego programu zabezpieczenia przeciwpowodziowego w dorzeczu górnej Wisły, realizujemy m. in. zadanie „Trześniówka” III etap, a koszt całościowy prac to ok. 20 mln zł. W roku 2016 zaczyna się kolejny program, trwający do r. 2021, w którym na działanie przeciwpowodziowe w obszarze Wisły i Odry będzie przeznaczona kwota 1,2 miliarda euro, czyli ok. 5 mld zł. Projekty wstępne zakładają, że na przebudowę i podwyższenie wałów Wisły zostanie przeznaczona suma 23 mln euro, na budowę zbiorników retencyjnych i polderów na dopływach tej rzeki - 40 mln euro. Mamy już projekty na poldery, więc musimy podyskutować czy zaplanowane są one w odpowiednich miejscach, nie stanowiąc uciążliwości dla mieszkańców, samorządowców czy przedsiębiorców.
 
Wiceprezydent Józef Motyka dziękował za „już” i domagał się obietnic o „jeszcze”: - Nasze miasto jest położone u zbiegu dwóch dużych rzek: Wisły i Sanu. Powoduje to, że efekty fal kulminacyjnych dają się nam najbardziej we znaki. Niezrozumiałe jest dla nas na przykład, że po stronie świętokrzyskich gmin wykonano modernizacje wałów, a po naszej stronie - nie. To niespójne, mieszkańcy są zaniepokojeni , pamiętając o poważnym zagrożeniu jakie było choćby w 2014 r., o 2010 r. nie wspominając. Muszę zauważyć, że niektórymi  poczynaniami w temacie zabezpieczania przeciwpowodziowego niekoniecznie kieruje logika, bo jak inaczej rozumieć te odnowione i podniesione wały tylko z jednej strony? A zalanie naszego miasta i Jeziora Tarnobrzeskiego stworzyłoby nieodwracalne przez długie, długie lata szkody. Tu minister  Huskowski odparł: - Bez logiki, to bardzo delikatnie powiedziane. To całkowity absurd, że wały są tylko z jednej strony podniesione. Wynika to z unijnych obostrzeń: dwa lata temu Unia Europejska zarzuciła Polsce, że źle realizuje dyrektywę wodną i władczo zakazała jakichkolwiek nowych inwestycji na rzekach, do czasu wykonania tzw. masterplanów: planów ze wszystkimi inwestycjami, zbadanymi pod kątem środowiskowym.
 
W toku dalszych rozmów podjęto też temat strat z tytułu zalanej podczas powodzi w 2010 r. oczyszczalni ścieków, o czym szczegółowo mówił prezes Tarnobrzeskich Wodociągów, Antoni Sikoń.  Minister referował inwestycje „polderowe”. Wiceprezydent Motyka apelował, by w aspekcie zadań przeciwpowodziowych nie obciążać dodatkowo finansów poszczególnych samorządów i pytał, czy planowane są prace dotyczące regulacji dna rzeki Wisły, umożliwiające żeglugę między sąsiednimi miastami bądź też usuwania zadrzewień.  Na to i inne, szczegółowe pytania, minister nie znał odpowiedzi, odsyłając do prezesa  Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, szefa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministra Ochrony Środowiska. 
 
Joanna Lewicka
Wydział PSK
 

Piknik Żeglarski Osób Niepełnosprawnych

W dniu 18 sierpnia 2015r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu organizował II edycję Pikniku Żeglarskiego wraz z II Przeglądem Piosenki Żeglarskiej Osób Niepełnosprawnych.
 
Spotkanie przebiegało pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega Pana Grzegorza Kiełba. Celem inicjatywy jest integracja środowiska osób niepełnosprawnych, w tym także integracja ze społecznością lokalną, wymiana doświadczeń, ale także promocja twórczości, umiejętności osób niepełnosprawnych, nauka nowych umiejętności  – śpiew, prezentacja sceniczna, umiejętności kulinarnych, świadomej aktywności ruchowej, podstaw umiejętności żeglarskich. Współtworzącym imprezę był Jacht Klub Kotwica w Tarnobrzegu. Na spotkaniu organizatorzy gościli około 170 osób. Wśród zaproszonych gości byli reprezentanci Środowiskowych Domów Samopomocy ze Stalowej Woli, Bojanowa, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego, Niska, Dębicy, Warsztatów Terapii Zajęciowej przy PSOUU oraz Parafii MBNP w Tarnobrzegu, seniorów z DDP i DPS w Tarnobrzegu.
 
Spotkanie rozpoczęło się prezentacjami artystycznymi zaproszonych placówek. W repertuarze występujących znalazły się piosenki i ballady żeglarskie. Po części artystycznej odbyły się  żeglarskie konkursy i zabawy sprawnościowe. Tradycją spotkania stał się pokaz umiejętności kulinarnych uczestników spotkania. Każda placówka autorsko przygotowała kosz owoców (egzotycznych lub rodzimych) z których wspólnie przygotowano sałatkę owocową. Organizatorzy przygotowali dla uczestników spotkania liczne niespodzianki, w tym występ krakowskiego teatru z przedstawieniem „Śpiewograj – u cioci Balbinki”, pokaz wschodnich sztuk walki, związany głównie z kulturą samurajów przygotowany przez tarnobrzeską grupę Katana. Najważniejszą atrakcją na którą czekali wszyscy uczestnicy spotkania było żeglowanie po Jeziorze Tarnobrzeskim. Podczas rejsów okazało się, iż wielu niepełnosprawnych żeglarzy wykazało się dużym zaangażowaniem i zapałem w nauce nowych umiejętności. Spotkanie stało się okazją do promocji naszego miasta a przede wszystkim piękna terenów rekreacyjnych Jeziora Tarnobrzeskiego. Kierujący placówkami zadeklarowali już kolejne wizyty uczestników zajęć zaproszonych placówek, by korzystać z wypoczynku nad Jeziorem. 
 
 
 
 
 

Letnia Czytelnia

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu wychodząc naprzeciw mieszkańcom miasta, w okresie wakacyjnym uruchomiła Letnią Czytelnię przed budynkiem biblioteki.
 
Korzystający mogą „pod chmurką” wśród szumiących drzew poczytać codzienną prasę, kolorowe magazyny oraz interesującą lekturę.
 
Zapraszamy do korzystania!
 
 
 

Karawaning ponownie nad Jeziorem Tarnobrzeskim

Po raz drugi nad Jeziorem Tarnobrzeskim odbędzie się spotkanie wszystkich sympatyków karawaningu i aktywnego spędzania wolnego czasu.
 
Karawany wraz z całymi rodzinami zawitają nad Jezioro Tarnobrzeskie w czwartkowe popołudnie (20 sierpnia) i pozostaną tam praktycznie do końca niedzieli 23 sierpnia. Na chwilę obecną spodziewane są 24 załogi z terenu całej Polski, ale ta liczba może jeszcze wzrosnąć.
 
Oficjalne otwarcie całej imprezy zaplanowane jest na godzinę 19.00 w piątek. Początkowi całego wydarzenia towarzyszyć będzie integracyjne ognisko oraz imprezy taneczne.
 
 

Pulp Fiction

Poszukiwany opiekun psa

W dniu 17 sierpnia 2015r. SM w Tarnobrzegu odłowiła z ulicy Mickiewicza obok posesji 97 Oś. „Miechocin” bezdomnego psa, który został przewieziony do lek. wet. Dominika Sałaty.

Pies maści biało-czarnej wiek około 1,5 roku  jest w  dobrej  kondycji zdrowotnej. Zwierzak jest bardzo spokojny i towarzyski, tęskni i czeka na swojego właściciela.

Jeżeli znajdzie się osoba, która zapewni mu szczęśliwy dom należy skontaktować się ze SM – tel.986 lub z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa tel. 15/822-65-70 wew 219 w innym przypadku pies zostanie przekazany do Tarnobrzeskiego Schroniska „Chrońmy Zwierzęta” gdzie będzie oczekiwał na adopcję.