Ulica Jachowicza będzie remontowana

Ponad 750 tys. zł kosztować będzie przebudowa ulicy Jachowicza. Inwestycja będzie współfinansowana w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój w 2015 r.
 
Wojewoda podkarpacki ogłosił wstępną listę rankingową zadań powiatowych i gminnych proponowanych przez samorządy do realizacji w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój w 2015 r.
 
Komisja po ocenie formalno-merytorycznej wniosków do dotacji z budżetu państwa zakwalifikowała 23 zadania powiatowe i 54 zadania gminne. Wśród dróg gminnych znalazł się projekt zgłoszony przez Gminę Tarnobrzeg dotyczący przebudowy ul. Jachowicza.
- Kolejny raz udaje się nam uzyskać dofinansowanie do jednej z naszych inwestycji drogowych. To cieszy, ponieważ dzięki temu pieniądze z budżetu miasta możemy umiejętnie rozdzielić na inne inwestycje. Gdybyśmy musieli różne inwestycje w całości finansować tylko z miejskiej kieszeni, to z pewnością ich liczba spadłaby przynajmniej o połowię – mówi Norbert Mastalerz, Prezydent Tarnobrzega.
 
Zakres planowanej inwestycji będzie obejmował przebudowę ulicy Jachowicza na odcinku  w km 0+000 do km 0+343.
 
Całkowita wartość zadania wynosi 755 450,82 zł, w tym dotacja Wojewody wyniesie 50% tj. 377 725,00 zł.

XXXVII Drama Teatralna

 Tarnobrzeski Dom Kultury 23 listopada 2014 r.  Inauguruje XXXVII Barbórkową Dramę Teatralną pod patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega 
 
Tegoroczny Festiwal Teatru otwiera 
TEATR GUDEJKO W WARSZAWIE 
 
Ze spektaklem Normana  Fostera "OLD LOVE" w  reżyserii: Andrzeja Chichłowskiego i obsadzie aktorskiej: Małgorzata Ostrowska- Królikowska, Artur Barciś, Paweł Domagała, Zuzanna Grabowska.
 
Spektakl "Old Love" to wyśmienita komedia romantyczna. Podejmuje temat miłości, zwłaszcza miłości fizycznej ludzi w "pewnym wieku". Opowieść o związku, który rodzi się między osobami, które niemal przez całe życie przelotnie się spotykają; o determinacji mężczyzny, który stara się zdobyć serce dość opornej ukochanej, o rozbudzeniu, zdawałoby się, dawno zapomnianych emocji. "Old Love" to sztuka stawiająca ważne życiowe pytania, pełna ciepła, optymizmu i humoru.
 
Zapraszamy 23 listopada 2014 r., godz. 17.00 i 19.30 
Tarnobrzeski Dom Kultury 23 listopada 2014 r. inauguruje XXXVII Barbórkową Dramę Teatralną pod patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega.
 
Tegoroczny Festiwal Teatru otwiera 
TEATR GUDEJKO W WARSZAWIE 
 
Ze spektaklem Normana  Fostera "OLD LOVE" w  reżyserii: Andrzeja Chichłowskiego i obsadzie aktorskiej: Małgorzata Ostrowska- Królikowska, Artur Barciś, Paweł Domagała, Zuzanna Grabowska.
 
Spektakl "Old Love" to wyśmienita komedia romantyczna. Podejmuje temat miłości, zwłaszcza miłości fizycznej ludzi w "pewnym wieku". Opowieść o związku, który rodzi się między osobami, które niemal przez całe życie przelotnie się spotykają; o determinacji mężczyzny, który stara się zdobyć serce dość opornej ukochanej, o rozbudzeniu, zdawałoby się, dawno zapomnianych emocji. "Old Love" to sztuka stawiająca ważne życiowe pytania, pełna ciepła, optymizmu i humoru.
 
Zapraszamy 23 listopada 2014 r., godz. 17.00 i 19.30 
 

Doposażenie świetlic szkolnych

Wszystkie szkoły podstawowe  w naszym mieście kończą wydatkowanie środków w wysokości 128 612 zł pozyskanych przez Gminę Tarnobrzeg z 0,4%  rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
 
Kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych. Maksymalna kwota dofinansowania na jedno pomieszczenie świetlicowe wynosi 10 000 zł, w zależności od złożonego przez szkoły zapotrzebowania. Pozyskane środki są wydatkowane na zakup mebli, sprzętu multimedialnego, gier i zabaw edukacyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
 
Świetlice funkcjonują we wszystkich szkołach podstawowych. Prowadzą zorganizowaną działalność w celu racjonalnego wykorzystania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Umożliwiają uczniom uczestniczeniew interesujących ich zajęciach oraz wykonywanie prac domowych, a korzystają z nich zwłaszcza te dzieci, które w czasie wolnym od zajęć szkolnych pozbawione są opieki domowej.
 
Ponadto pozyskano kwotę 10 000 zł (również ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej) na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Środki przeznaczono głównie na zakup pomocy,które zwiększą efektywność  procesów diagnozy i terapii oraz poszerzą możliwości diagnostyczne Poradni.

Dwa złote medale Karoliny Pęk w Tango Cup XII

W Argentynie w Buenos Aires odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Argentyny - Tango Cup XII 2014 osób niepełnosprawnych w tenisie stołowym.
 
W zawodach tych wraz z Reprezentacją Polski uczestniczyła zawodniczka IKS Jezioro Tarnobrzeg Karolina Pęk.
 
Ten międzynarodowy występ to wspaniały sukces i kolejne dwa medale Karoliny i to dwa złote. W turnieju indywidualnym w klasie startowej 6-10 i w turnieju drużynowym wraz z Małgorzatą Jankowską w klasie 8-10.
 
Na koniec sezonu Karolina Pęk wraz z drużyną I IKS Jezioro Tarnobrzeg (w składzie Krzysztof Żyłka, Maciej Nalepka, Karolina Pęk, Paweł Mazuryk i Mariusz Matejek)i II IKS Jezioro Tarnobrzeg (w składzie Janusz Chamot, Emilia Kotarska, Łukasz Delekta, Dawid Sowa) pod opieką trenera Jacka Lachora i prezesa Rajmunda Zięby wystąpią w Drużynowych Mistrzostwa Polski. Zawody te odbędą się 5-7 grudnia w Drzonkowie, na które jedziemy by walczyć o kolejny medal Drużynowych Mistrzostw Polski.

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu

Dzień ten przypada w trzeci czwartek listopada. W tym roku obchodzony był 20 listopada. Gimnazjum nr 2 im. J. Słomki w Tarnobrzegu od lat propaguje zdrowy styl życia i podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej. Uczestniczymy w wielu programach profilaktycznych, projektach i akcjach promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów.
 
Obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu były świetną okazją do przypomnienia o szkodliwości produktów nikotynowych dla zdrowia i życia człowieka, o sposobach wyjścia z nałogu oraz o korzyściach wynikających z niepalenia.  Uczniowie z klasy IIC i IID, realizujący projekt edukacyjny pt.: ,,Mój Kodeks Zdrowia”, aktywnie włączyli się do ogólnopolskiej kampanii walki z uzależnieniem od nikotyny, zgodnie z zaleceniami Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Akcja ta miała zasięg ogólnomiejski.  Akcją objęto także młodzież z innych szkół. W jej ramach przeprowadzono działania edukacyjno-informacyjne w środowisku lokalnym. Uczniowie wraz z opiekunami informowali mieszkańców miasta o ogólnopolskiej akcji zachęcając do rzucenia palenia. Osobom niepalącym przyklejano znaczek symbolizujący ,,zielone płucka”, palacze otrzymywali znaczek w kolorze czarnym.
 
Gimnazjaliści odwiedzili również Urząd Miasta, Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu, gdzie zbierali podpisy do księgi „Klubu Osób Niepalących”. Swój podpis do księgi złożyli włodarze naszego miasta - Pan Norbert Mastalerz i Pan Łukasz Dybus oraz naczelnik Wydziału Edukacji Pani Anna Czaplińska.
 
Również cała społeczność szkolna miała okazję wpisać się do księgi ,,Klubu Osób Niepalących”. Kolejnym punktem całodniowych obchodów Dnia Rzucania Palenia Tytoniu było przedstawienie profilaktyczne, którego ważną częścią byłą prezentacja multimedialna ukazująca skutki nałogu nikotynowego oraz propagująca modę na niepalenie.
 
Tego dnia nasi gimnazjaliści odwiedzili szkołę ponadgimnazjalną Euro- Szkoła Bis w Tarnobrzegu, w której zaprezentowali przygotowany program. Następnego dnia spektakl obejrzeli młodsi uczniowie  ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Miechocinie.
 
Nadmieniamy, że wszystkie wyżej wymienione szkoły uczestniczą w realizacji programu Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.
 
 
 
 
 

Nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje, iż do dnia 30 listopada trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego na okres od stycznia do czerwca 2015 r. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub współzawodnictwie krajowym oraz dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych w grach zespołowych określa regulamin – załącznik nr 1 do Uchwały NR IV/33/2010 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 30 grudnia 2010 r.

Stypendia dla najzdolniejszych

W ubiegłym tygodniu szesnastu spośród najzdolniejszych uczniów tarnobrzeskich szkół ponadgimnazjalnych otrzymało stypendia naukowe od Prezydenta Miasta.
 
W czasie spotkania w tarnobrzeskim magistracie, Prezydent Norbert Mastalerz i Anna Czaplińska - Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu, wręczyli przyznane stypendia. Wśród wyróżnionych uczniów znaleźli się: Eliza Karłowska, Mateusz Kupiec, Bartłomiej Kupiec, Paweł Zych, Jan Zych, Eliza Wójcik, Anna Grdeń, Katarzyna Powierża, Zuzanna Mikus, Izabella Jachymczyk, Julia Bargieł, Adrianna Madej, Adam Pasierb, Jan Adamczyk, Wojciech Kosior oraz Łukasz Dzierzkowski. 
 
- Chciałbym Wam wszystkim serdecznie pogratulować i cieszę się niezmiernie, że w imieniu naszego samorządu mogę Was w ten sposób wyróżnić. Wielu z nas dorosłych, w tym i ja, podziwiam Waszą pracowitość i umiejętność przyswajania wiedzy. Raz jeszcze gratuluję i życzę dalszych sukcesów - mówił podczas spotkania Prezydent Norbert Mastalerz.
 
Stypendium przyznawane jest na jeden semestr i wynosi  200 zł miesięcznie. Może je otrzymać uczeń, który oprócz wzorowego zachowania posiada z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, na koniec roku szkolnego, średnią ocen 5,2 i w dodatku jest laureatem konkursu przedmiotowego ogłoszonego przez kuratora oświaty.
 
- W moim mniemaniu wiedza zaczyna być w cenie. Te dzieciaki naprawdę nie uczą się dla tego stypendium i to jest najpiękniejsze. Robią to dla siebie, dla własnego rozwoju oraz satysfakcji. Jest to coś co sprawia im przyjemność, czyli nauka może stać się przyjemnością – mówiła Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Anna Czaplińska.

Podpisano porozumienie na rzecz poprawy stanu i jakości kształcenia zawodowego młodzieży

W dniu 10 września 2014r. w Urzędzie Miasta Tarnobrzega odbyło się spotkanie podsumowujące projekt systemowy „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.1. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli. 
 
Projekt pod tytułem „Partnerstwo międzynarodowe szkół zawodowych to odpowiedzialność i wspólne dobro” realizowany był przez trzy podmioty odpowiedzialne za kształcenia zawodowe młodzieży: Zespół Szkół im. Ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu, organ prowadzący szkołę oraz zakłady pracy. Podczas spotkania doszło do podpisania trójstronnych porozumień o współpracy na rzecz poprawy stanu i jakości kształcenia zawodowego młodzieży w Zespole Szkół im. Ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu. Z ramienia przedsiębiorców porozumienia podpisało kilku spośród zaproszonych przedstawicieli tarnobrzeskiego rynku pracy. W imieniu organu prowadzącego szkołę porozumienia podpisał Prezydent Miasta Tarnobrzega Norbert Mastalerz. 
 
Zapoczątkowana współpraca dobrze wróży "Górnikowi " i znakomicie wpisuje się w priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej o potrzebie rozwoju szkolnictwa zawodowego w Polsce.
 

Partnerstwo międzynarodowe szkół zawodowych

Kształcenie zawodowe w centrum uwagi - przedstawiciele „Górnika”, Prezydenta Miasta i lokalnych szkoleniowców w Stambule.
 
W dniach 15-20 czerwca 2014 r. realizowany był w ramach programu EFS – POKL , działanie „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej”  projekt zatytułowany „Partnerstwo międzynarodowe szkół zawodowych to odpowiedzialność i wspólne dobro”. Uczestnikami projektu byli  z ramienia instytucji wysyłającej czyli  Zespołu Szkól im. ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu nauczyciele przedmiotów zawodowych i języka angielskiego, przedstawiciel Prezydenta Miasta Tarnobrzega -  pracownik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu w Tarnobrzeskim Magistracie oraz szkoleniowcy z lokalnego rynku pracy,  kształcący młodzież podczas staży  i praktyk zawodowych. Partnerem zagranicznym była jedna z największych szkól zawodowych w Stambule, kształcąca prawie 5 tysięcy uczniów –SISLI TEKNIK ENDUSTI MESLEK LISESI MUDURIUGU.
 
Realizacja projektu pozwoliła porównać systemy kształcenia zawodowego w polskiej i tureckiej szkole w zakresie programów nauczania, organizacji kształcenia praktycznego, systemu egzaminów zawodowych, wykorzystania najnowszych technologii w procesie nauczania. Niezmiernie ważnym elementem wymiany było porównanie zasad finansowania oświaty w obu krajach partnerskich, poznanie roli organów prowadzących w budowaniu  partnerstw  lokalnych na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego w regionie oraz zasady podpisywania porozumień szkoła-przedsiębiorcy w zakresie szkolenia praktycznego w zakładach pracy, doposażenia pracowni i  warsztatów szkolnych. Wszyscy uczestnicy projektu byli pod wrażeniem bogatego wyposażenia warsztatów szkolnych finansowanych przez zakłady reprezentujące największe światowe koncerny motoryzacyjne i elektroniczne w Stambule oraz ośrodków  szkoleniowych przyjmujących  uczniów w zakładach Dogusz i fabryce autobusów firmy Mercedes. Zdobyte doświadczenia pozwolą przenieść przykłady dobrych praktyk na grunt tarnobrzeskiej oświaty.
 
Pobyt w Stambule, blisko 18-to milionowej metropolii, zwanej Nowym Jorkiem Wschodu, pozostawił w uczestnikach projektu niezapomniane wrażenia z kontaktu z odmienną kulturą, religią, obyczajowością i zabytkami najwyższej światowej klasy. Zawarte znajomości skutkować będą dalszą współpracą na różnych płaszczyznach wymiany realizowanej w projekcie. 
 
Koordynator projektu - Teresa Gołębiowska-Piś.
 

Zimowe Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Masters w pływaniu

W dniach 14-16 listopada 2014 roku w Katowicach odbyły się Zimowe Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Masters w pływaniu. Tarnobrzeg reprezentowało 10 zawodników z UKS Delfin Masters Tarnobrzeg. Podopieczni trenera Krzysztofa Dydo zdobyli łącznie  26 medali :23 indywidualnie i 3 w wyścigach sztafetowych ( 8 złotych, 10 srebrnych, 8 brązowych).   Klub UKS Delfin Masters  Tarnobrzeg reprezentowali:  Reneta Osmala, Agata Meksuła, Monika Maciąg, Beata Kaczmarczyk, Sławomir Kowalski, Zbyszek Ramos, Krzysztof Ślęczka, Maciej Płaneta, Artur Szklarz, Andrzej Brożyna.  W ogólnej klasyfikacji kobiet nasza zawodniczka Renata Osmala  zajęła II miejsce, a klub uplasował się na 18 miejscu. 
 
 
Agata Meksuła 
 I miejsce na 50  dow 
 I miejsce na 50 mot 
II miejsce na 100 dow 
II miejsce na 100 zm 
II miejsce na 200 dow 
II miejsce na 400 dow 
 
Renata Osmala
I miejsce na 50 grzb 
I miejsce na 100 klas 
I miejsce na 100 grzb 
I miejsce na 200 grzb 
I miejsce na 50 klas 
I miejsce na 100 zm 
II miejsce na 800 dow
 
Beata Kaczmarczyk                                                                                                                  
II miejsce na 50 grzb 
II miejsce na 100 grzb 
II miejsce na 200 grzb 
III miejsce na 50 dow 
III miejsce na 100 dow 
 
Monika Maciąg
II miejsce na 800 dow 
II miejsce na 200 dow 
III miejsce na 400 dow 
Maciej Płaneta
III miejsce na 1500 dow 

Dobry występ tarnobrzeskich pływaków

Zawodnicy UKS Delfin Tarnobrzeg Dzień Niepodległości świętowali na sportowo. W Mielcu odbyły się zawody pływackie z okazji Dnia Niepodległości (11/11/2014). W zawodach uczestniczyło 16 klubów z Polski południowo-wschodniej (około 200 zawodników i zawodniczek). Dobrze zaprezentowali się zawodnicy UKS Delfin Tarnobrzeg zdobywając 10 medali.
 
Na wyróżnienie zasługuje Konrad Kadrow ( 1 złoty i 3 srebrne medale), Jakub Karolkiewicz (1 złoty, 2 srebrne i 1 brązowy), Konrad Safin ( 1 złoty i 1 srebrny). Ponadto klub reprezentowali: Krzysztof Brodowski, Barbara Woźniak, Paulina Zawół, Klaudia Śliwińska, Marianna Zych.
 
 
Starsi zawodnicy dwa dni wcześniej brali udział w zawodach rangi Ogólnopolskiej GP w Łodzi startując z najlepszymi zawodnikami kraju. W tej konfrontacji bardzo dobre wypadł Konrad Kadrow plasując się na X, XI, XV pozycji a jego kolega klubowy Jakub Karolkiewicz osiągnął zadawalające wyniki.

Zawody w ramach Podkarpackiej Ligi Pływackiej

W dniu 8.11.2014 r. na tarnobrzeskiej pływalni odbyła się Podkarpacka Liga Pływacka Dzieci 10-11 lat. W zawodach uczestniczyło 9 klubów z całego Podkarpacia. Na starcie stanęło 210 zawodniczek i zawodników. Bardzo dobrze zaprezentowała się ekipa z tarnobrzeskiego Delfina działającego przy Szkole Podstawowej Nr 3.
 
Na szczególne wyróżnienie zasługuje Szymon Skulski ( 9-latek) z klasy IV A, który został najlepszym zawodnikiem zawodów wśród 10 latków za dystans 50 metrów stylem dowolnym uzyskując bardzo dobry wynik 0:33,91. Jest to nowy rekord szkoły.
 
Również na pochwałę zasługują:
Skulski Szymon- I m na 50 dow -0:33,91
Skwara Kamila- II m na 50 dow-0:36,44 II m na 100 klas – 1:48,48
Meksuła Marta – III m na 50 grzb – 0:38,86
Sztafeta 4 x 50 zmiennym sztafeta 10 latków zajęła II miejsce ( Zych Mikołaj, Skwara Kamila, Błażejczak Zuzanna, Skulski Szymon).
 
Pozostałe osoby zajęły miejsca punktowane:
Wiatrowska Weronika, Błażejczak Zuzanna, Gładysz Agata, Groszek Jagoda, Zych Łucja, Bobula Aleksandra, Guściora Oliwia, Grębowiec Laura, Jakus Aleksandra, Ślęczka Amelia, Bajer Magdalena, Michałeczko Hanna, Zych Mokołaj, Zbyradowski Kacper, Wdowiak Tomasz, Kotajny Daniel, Płaneta Mateusz, Szklarz Mateusz, Rębisz Agnieszka, Rębisz Agata, Zbyradowska Anita, Niezobitowska Lily May, Knap Dominika, Guściora Maciej, Szewc Michał, Skowron Piotr.
 
Wszystkim zawodnikom serdecznie dziękuję.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bezpłatne badanie z zakresu profilaktyki raka jelita grubego

O Prawach Dziecka – spotkanie z sędzią w Przedszkolu Nr 1 w Tarnobrzegu

O Prawach Dziecka – spotkanie zO Prawach Dziecka – spotkanie z sędzią w Przedszkolu Nr 1 w Tarnobrzegu
W 2014 roku przypada 25 rocznica przyjęcia międzynarodowej Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka, która jest najważniejszym dokumentem międzynarodowym poświęconym prawom i wolnościom dziecka. Konwencja, określana też światową konstytucją praw dziecka, została przyjęta jednomyślnie 20 listopada 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych.
 
Sejm w bieżącym roku ustanowił 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka z inicjatywy rzecznika praw dziecka. Ta symboliczna uchwała ma zachęcać do propagowania praw dzieci i edukacji na ten temat. W związku z tym ważnym wydarzeniem, przed dzień tej rocznicy, w Przedszkolu Nr 1 mieliśmy przyjemność gościć Sędziego Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu pana Ziemowita Czecha. Pan sędzia objaśnił wybrane prawa dziecka, opowiedział o swojej pracy oraz pokazał najmłodszym strój sędziowski. Na koniec spotkania odpowiedział na nurtujące przedszkolaków pytania, a także przeczytał wiersz M. Brykczyńskiego „O Prawach Dziecka”, którym podsumował zdobytą przez dzieci wiedzę.
 
By korzystać ze swoich praw, należy je znać. To szczególnie ważne w przypadku dzieci u których dopiero kształtują się nawyki z jakimi wejdą w dorosłe życie. Istotne jest, by wykształcić w młodym pokoleniu potrzebę poznawania swoich praw, które inni muszą respektować. Nie mniej ważne jest wskazywanie, że prawom towarzyszą obowiązki, które trzeba wypełniać. Tę podstawę budowania świadomego społeczeństwa obywatelskiego chcemy osiągnąć przez edukację prawną już od najmłodszych lat.
 
info - Przedszkole Nr 1 w Tarnobrzegu
 
Dziękuję. Nauczycielka Przedszkola Nr 1 w Tarnobrzegu Agnieszka Grębowiec sędzią w Przedszkolu Nr 1 w Tarnobrzegu
 
W 2014 roku przypada 25 rocznica przyjęcia międzynarodowej Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka, która jest najważniejszym dokumentem międzynarodowym poświęconym prawom i wolnościom dziecka. Konwencja, określana też światową konstytucją praw dziecka, została przyjęta jednomyślnie 20 listopada 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Sejm w bieżącym roku ustanowił 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka z inicjatywy rzecznika praw dziecka. Ta symboliczna uchwała ma zachęcać do propagowania praw dzieci i edukacji na ten temat. W związku z tym ważnym wydarzeniem, przed dzień tej rocznicy, w Przedszkolu Nr 1 mieliśmy przyjemność gościć Sędziego Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu pana Ziemowita Czecha. Pan sędzia objaśnił wybrane prawa dziecka, opowiedział o swojej pracy oraz pokazał najmłodszym strój sędziowski. Na koniec spotkania odpowiedział na nurtujące przedszkolaków pytania, a także przeczytał wiersz M. Brykczyńskiego „O Prawach Dziecka”, którym podsumował zdobytą przez dzieci wiedzę. By korzystać ze swoich praw, należy je znać. To szczególnie ważne w przypadku dzieci u których dopiero kształtują się nawyki z jakimi wejdą w dorosłe życie. Istotne jest, by wykształcić w młodym pokoleniu potrzebę poznawania swoich praw, które inni muszą respektować. Nie mniej ważne jest wskazywanie, że prawom towarzyszą obowiązki, które trzeba wypełniać. Tę podstawę budowania świadomego społeczeństwa obywatelskiego chcemy osiągnąć przez edukację prawną już od najmłodszych lat.
 
 
 
Dziękuję. Nauczycielka Przedszkola Nr 1 w Tarnobrzegu Agnieszka Grębowiec

Pasowanie na pierwszaka i pływaka w SP 3

Dzień 14 listopada 2014 r. na zawsze pozostanie w pamięci dzieci z sześciu klas pierwszych naszej szkoły. Tego dnia, na basenie OSIR-u, pierwszaki zostały przyjęte do braci uczniowskiej. 
 
W tym szczególnym wydarzeniu pierwszoklasistów wspierali rodzice, dziadkowie, a także nauczyciele oraz starsze koleżanki i koledzy. Swoją obecnością zaszczycił nas prezydent miasta Tarnobrzeg p. Norbert Mastalerz , naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Tarnobrzegu Anna Czaplińska, dyrektor OSiR p. Marek Grąz, kierownik pływalni p. Mateusz Bajer oraz p. Andrzej Rupala, wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego w SP3, wielokrotny medalista mistrzostw Europy i świata weteranów w lekkiej atletyce. 
 
W czasie części oficjalnej na tarnobrzeskim basenie pływały trzy łódki klasy Optimist, sterowane przez uczennice naszej szkoły: Aleksandrę Bobulę, Lilly May Niezabitowską i Barbarę Malarz. Swoje umiejętności zaprezentowali przedstawiciele pokoleń pływaków z UKS Delfin, działających przy SP3. Pasowania "magicznym ołówkiem" dokonały dyrektor tarnobrzeskiej "Trójki" p. Anetta Martyniuk i wicedyrektor p. Iwona Śmiałek. To nie był jednak koniec atrakcji. Pierwszaki wykazały się nie lada umiejętnościami, recytowały, pląsały i śpiewały piosenki o sześciu dyscyplinach sportowych: pływaniu, żeglarstwie, koszykówce, siatkówce, piłce nożnej oraz tańcu. 
 
Ten wybór nie był przypadkowy, ponieważ z tymi wszystkimi sportami codziennie zmagają się dzieci uczęszczające do "Trójki". Uczniowie z klas pływackich i pływacko- żeglarskich przepływali szerokość basenu, a uczniowie z klas artystycznych poddani zostali specjalnej próbie, polegającej na wyłowieniu z lodowatej wody muszelek i kamieni. Uczniowie klas sportowych za dotknięciem Neptunowego trójzębu wstąpiły do grona pływaków i żeglarzy. Wszystkim pierwszoklasistom życzymy wielu sukcesów w nauce i samych wspaniałych chwil w szkole !

Obchody Święta Niepodległości w "Dziesiątce"

W piątek 14 listopada 2014 r. w auli Szkoły Podstawowej nr 10 odbył się VII Koncert Pieśni Patriotycznej, zorganizowany dla uczczenia 96 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Jego celem było zaangażowanie w obchody Święta Niepodległości jak największej liczby uczniów i zaproponowanie formy obchodów, która dostarczy uczestnikom radosnych, pełnych emocji przeżyć. Koncert miał na celu poznanie przez dzieci pieśni i piosenek, które powinny być bliskie sercu każdego Polaka, na których wychowały się całe pokolenia polskich patriotów.

W koncercie wzięło udział około 220 wykonawców – uczniów klas II i III. Ponadto koncert obejrzeli i włączyli się do wspólnego śpiewania uczniowie klas pierwszych, dyrekcja szkoły, nauczyciele, licznie zgromadzeni rodzice i dziadkowie uczniów. W czasie koncertu uczniowie wykonali różne pieśni, jedne bardziej, inne mniej znane, jedne współczesne,       a inne sprzed wieku lecz wszystkie łączyło jedno – opowiadały o miłości do ojczyzny lub walce dla niej. Wiele klas przygotowało do prezentowanych pieśni układy taneczno-ruchowe. W trakcie koncertu na ekranie ukazywały się słowa prezentowanych pieśni i piosenek oraz piękne obrazy związane z ich tematyką, co zachęcało do wspólnego śpiewania.

Uroczysta oprawa koncertu, dekoracje, odświętne stroje uczniów, biało-czerwone kotyliony, flagi, szaliki itp. oraz fakt, iż każdy na koncercie był jednocześnie widzem i wykonawcą dostarczył wszystkim wielu emocji i niezapomnianych przeżyć. Świadczyła o tym wspaniała atmosfera na koncercie i reakcja uczniów, którzy włączali się do wspólnego śpiewania, wstawali i wymachiwali flagami. Na zakończenie wszyscy najgłośniej jak potrafili odśpiewali piosenkę „ Kocham Cię, Polsko”. Można więc powiedzieć,   że były to naprawdę udane i radosne obchody Święta Niepodległości - prawdziwa lekcja patriotyzmu.

info - SP 10

Pasowanie na ucznia w SP 6

W piątek 14 listopada br. pierwszoklasiści w Szkole Podstawowej nr 6 stali się pełnoprawnymi uczniami szkoły. Od września zaznajomili się już ze szkołą, poznali swoich rówieśników i starszych kolegów, zawiązali pierwsze przyjaźnie, zatem był to najodpowiedniejszy moment na pasowanie na ucznia.
 
Pierwsze tak ważne wydarzenie w życiu szkolnym sprawiło, iż każde z dzieci było trochę zdenerwowane i przejęte, ale odważnie i zdecydowanie powtarzały słowa uczniowskiej przysięgi w towarzystwie pocztu sztandarowego. Sam moment pasowania, którego dokonała p. Dyrektor W. Kropornicka, był dla nich równie niezwykłym przeżyciem.
 
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Prezydent Miasta p. N. Mastalerz i Naczelnik Wydziału Edukacji w UM p. A.Czaplińska. Dzieciom towarzyszyli również rodzice, dziadkowie oraz rodzeństwo. Pierwszoklasiści zaprezentowali wszystkim swój pierwszy program artystyczny przygotowany przy pomocy wychowawczyni p. K.Lis. Pan Prezydent wręczył każdemu uczniowi kl. I legitymację ogólnopolskiego programu "Mały Mistrz", a rodzice sprezentowali im efektowne stroje sportowe. Rozdanie słodkich upominków i poczęstunek wśród najbliższych były ostatnimi punktami piątkowej uroczystości w szkole.

Prezydent zaprasza na debatę

Sz. P.
Grzegorz Kiełb
Kandydat na Prezydenta Tarnobrzega


Jako urzędujący Prezydent Tarnobrzega zapraszam Pana do wzięcia udziału w debacie wyborczej, która odbędzie się w sobotę, 22 listopada br. o godzinie 18 w sali widowiskowej Tarnobrzeskiego Domu Kultury.

Proponuję następujące zasady. Debata będzie podzielona na trzy bloki tematyczne, dotyczące najważniejszych wyzwań władz miasta w kadencji 2014-2018. Czyli:

1. Inwestycje – Inwestorzy – Nowe Miejsca Pracy
2. Sprawy społeczne
3. Oświata   

Każdy z nas odpowie na sześć (po dwa w każdym bloku tematycznym – na przemian) identycznych, nieznanych mu wcześniej pytań.

Do przygotowania i zadawania pytań zaprosiliśmy tarnobrzeskich dziennikarzy, zajmujących się na co dzień sprawami miasta: Małgorzatę Rokoszewską (Super Nowości), Ewę Wójcik – Lis (Radio Leliwa) i  Rafała Nieckarza (Tygodnik Nadwiślański)

Proponuję również, abyśmy wzajemnie zadali sobie po trzy pytania, a na koniec wypowiedzieli dwuminutowe zachęty do głosowania.

Czas na odpowiedzi na każde z pytań nie może przekroczyć dwóch minut. Nad przebiegiem dyskusji, w tym nad przestrzeganiem limitu  czasu na odpowiedź, czuwać będzie  moderator dyskusji.

Tak, jak Pan sobie życzył debata, którą rozreklamujemy w lokalnych mediach, odbędzie się z udziałem publiczności. Oczywiście, także z udziałem dziennikarzy, w tym lokalnych telewizji, które będą ją mogły w całości nagrać i wyemitować.   

Szanowny Panie, czas porozmawiać o konkretach, o naszych programach, o Tarnobrzegu. Debata jest najlepszą formą do skonfrontowania tego, co chcemy zaproponować tarnobrzeżanom przez najbliższe cztery lata.

Licząc, że podejmie Pan wyzwanie, serdecznie pozdrawiam.


Norbert Mastalerz
Prezydent Miasta Tarnobrzega
 

Naładowani ekologią

Stowarzyszenie EKOSKOP przeprowadziło w Gimnazjum nr 2 warsztaty edukacyjne pt. „Naładowani ekologią” w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami w postaci zużytych baterii i  akumulatorów. Organizatorem warsztatów był Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Kampania ekologiczna objęła 75 wybranych placówek oświatowych z terenu Podkarpacia, wśród których znalazła się Dwójka. W lekcji ekologii uczestniczyły klasy IA, IIA i IIC zyskując niezbędną wiedzę i otrzymując upominki.  

Poprzez ciekawą prezentację i pogawędkę w młodych umysłach zaszczepiono bakcyla dbałości o środowisko. Warto dodać, że w Gimnazjum nr 2 działania ekologiczne są szeroko podejmowane. Od wielu już lat zbierane są baterie, telefony komórkowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz segregowane są odpady. Uczestnicząc w zbiórkach i projektach szkoła zyskuje punkty, które zamienia na nagrody poszerzające bazę dydaktyczną szkoły.