2 października – ta ostatnia niedziela…

To będzie ostatnia okazja, by zagłosować na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego na 2017 rok.

Skoordynowane ćwiczenia służb ratowniczych

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zorganizował wieloczęściową akcję promującą bezpieczeństwo.