Dzień Seniora w Ocicach

Po raz pierwszy w historii osiedla, Stowarzyszenie "Ocice" zorganizowało Dzień Seniora.

Frekwencja przerosła plany zarówno głównodowodzących imprezie członków i członkiń stowarzyszenia, ale też pomagającej przy organizacji uroczystości członków rady osiedlowej. 21 listopada dopisali wszyscy: zarówno mieszkańcy osiedla, jak i zaproszeni goście, wśród których były panie z "Amazonek", podopieczni Domu Dziennego Pobytu, grupa 50+ z sąsiednich Cygan.

Swój debiut tego wieczoru miała grupa śpiewacza "Ocicanki". Prezydent Grzegorz Kiełb życzył zebranym przede wszystkim zdrowia, Barbara Zych - specjalista ds. zdrowia opowiadała, jak dbać o zdrowie i należyte odżywainie się (grupa krwi a odżywianie). Zabawa tego dnia trwała bardzo, bardzo długo.

PSK

Poszukujemy właściciela dla psa

W dniu 16 listopada 2015r. Straż Miejska w Tarnobrzegu otrzymała zgłoszenie, że w okolicy stawów rybnych przy ulicy M.Skłodowskiej zostały porzucone 4 sześciotygodniowe szczeniaki. Obecnie trzy szczeniaki znalazły już nowy dom. Do adopcji pozostała śliczna czrna sunia, która oczekuje  na przyjazny dom. 
 
Kto zdecyduje się przygarnąć szczeniaka prosimy o kontakt z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tarnobrzega tel. 15/822 65 70 wew.219, Strażą Miejską tel. 986. lub z lekarzem weterynarii Dominikiem Sałatą tel.663-582-301.
 
 
 
 

Kiermasz Mikołajkowy

Banner

Mikroinstalacja OZE dla Twojego domu

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje, że w drugiej połowie przyszłego roku, tj. 2016, Gmina Tarnobrzeg planuje złożyć wniosek o dofinansowanie „projektu parasolowego” realizowanego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE (Odnawialne Źródła Energii), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
 
Projekt polegał będzie na dofinansowaniu, ze środków RPO WP na lata 2014-2020, wykonania mikroinstalacji OZE, z których korzystać będą gospodarstwa domowe z terenu Gminy. Energia wytworzona w mikroinstalacji powinna być zużywana na własne potrzeby gospodarstw domowych, a tylko jej niewykorzystana część może być wprowadzona do sieci elektroenergetycznej.
 
Ostatecznymi odbiorcami projektu będą osoby fizyczne, mieszkańcy Gminy Tarnobrzeg, natomiast Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego, pełnić będzie rolę pośrednika i operatora projektu. Maksymalny poziom dofinansowania wykonania mikroinstalacji wynosi 85 %, co znaczy, że wkład własny gospodarstwa domowego wynosił będzie nie mniej niż 15 % wartości zadania. Dofinansowanie przyznawane jest w formie bezzwrotnej dotacji pochodzącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotacja bezzwrotna nie jest formą kredytu.
 
Warunki i zasady przyznawania dotacji zostaną określone przez Instytucję Wdrażającą, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w późniejszym terminie. 
 
W związku z powyższym, wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zapraszamy do złożenia wstępnej deklaracji uczestnictwa. Deklaracja dostępna jest na stronie www.tarnobrzeg.pl oraz w budynku UM Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7. Termin składania deklaracji: 31.03.2016. 
 
Wszelkie informacje oraz składanie deklaracji wstępnych odbywa się w Urzędzie Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7, stanowisko nr 5 – Biuro Obsługi Interesanta, tel. 15 822 65 70 w. 279. 
 
 

Polecamy ...

Kiermasz Mikołajkowy

Wybrano nową Radę Seniorów

25 listopada w tarnobrzeskim magistracie odbyły się wybory do Rady Seniorów. Zgromadzeni uczestnicy spotkania w tajnym głosowaniu wybrali 21 przedstawicieli, którzy będą ich reprezentantami w kadencji 2015 – 2019.

Tarnobrzeska Rada Seniorów będzie pełnić role doradcze oraz konsultacyjne dla władz miejskich w sprawach dotyczących osób starszych.

- My nie ograniczamy się wyłącznie do tego, aby to było tylko takie ciało doradcze. Chcemy też, aby Rada Seniorów, oprócz aktywizowania swojego środowiska, również miała znaczący głos w całym Tarnobrzegu, ponieważ wszyscy pracujemy dla dobra Tarnobrzega. Liczę też na to, że korzystając  ze swojego doświadczenia zawodowego jak i prywatnego, będziemy mieli wielką pociechę z tych osób, które zostały wybrane do Rady Seniorów – mówił Prezydent Tarnobrzega Grzegorz Kiełb.

Osobowy skład rady w kadencji 2015 – 2019 prezentuje się następująco:

HENRYK  WSZOŁA - MOPR

Emerytowany technik mechanik. Jako uczestnik Domu Dziennego Pobytu pracuje zarówno na rzecz obiektu, jak również jego pensjonariuszy wykonując naprawy drobnego sprzętu. Cieszy się wielkim zaufaniem. Niesie pomoc osobom z dysfunkcją wzroku, pełniąc rolę przewodnika w Tarnobrzegu oraz podczas wycieczek i innych wyjazdów. Wszystkie jego działania są zawsze bezinteresowne.

MARIA OKULSKA- MOPR

Emerytowana nauczycielka. Bardzo aktywnie uczestniczy w życiu Domu Dziennego Pobytu w Tarnobrzegu. Prowadzi kronikę, urządziła bibliotekę. Ponadto działa na rzecz Polskiego Związku Niewidomych oraz parafii p/w MBNP w Tarnobrzegu, gdzie przez kilka lat w zespole przygotowywała  szczegółowy program roku, realizowany przez parafię w ramach „Ruchu ku Lepszemu Światu”. Od 1998 r. raz w tygodniu pełni dyżur w parafialnej bibliotece. Osobom starszym pomaga również w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym i innych sprawach życiowych. Wszystkie funkcje sprawowała społecznie, działając z potrzeby serca, bezinteresownie.

ELŻBIETA JAKUBIK - Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Tarnobrzegu

Po przejściu na emeryturę aktywnie włączyła się do pracy z emerytami inicjując różnego rodzaju spotkania towarzyskie, niesienie pomocy osobom samotnym, a szczególnie tym, które nie są w stanie same załatwić swoich spraw. Działa w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, ROD „Związkowiec”, oraz Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów Policyjnych. Jako członek  Rady Seniorów chce przede wszystkim być orędownikiem osób chorych, walcząc o lepszą dostępność do lekarzy, szczególnie do lekarzy specjalistów.

DANUTA POZNAŃSKA - Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Tarnobrzegu

Emerytowana nauczycielka przedszkola. Od 1962 r. aktywnie działa w Związku Nauczycielstwa Polskiego, gdzie organizuje comiesięczne spotkania okolicznościowe, np. z okazji Nowego Roku, Dnia Edukacji, Dnia Seniora, podczas których emerytowani nauczyciele placówek mają okazję do spotkań z dziećmi, młodzieżą oraz czynnymi nauczycielami. Prowadzi społecznie Komisję Socjalną Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, która organizuje tygodniowe wycieczki krajowe i zagraniczne dla swoich podopiecznych. Dla osób starszych z problemami zdrowotnymi organizuje jednodniowe wyjazdy, w czasie których mogą skorzystać z zabiegów leczniczych. Była organizatorem wielu akcji mających na celu uaktywnienie emerytów, np.: gimnastyka korekcyjna, fitness dla pań, obsługa komputera i Internetu. Szczególnie dba i wspiera osoby chore, samotne i potrzebujące opieki. Organizuje dla nich pomoc finansową, rzeczową i koleżeńską. Udział Pani Danuty Poznańskiej w pracach tarnobrzeskiej Radzie Seniorów z pewnością zaowocuje wieloma nowymi pomysłami na rzecz emerytów i rencistów naszego Miasta.

HENRYKA SAMOJEDNA - Polski Związek Działkowców R.O.D. „Wymysłów”

Przez wiele lat pracowała jako pracownik socjalny m.in. na rzecz osób starszych: w MOPR (przez 31 lat), była kierownikiem Domu Dziennego Pobytu w Tarnobrzegu (przez 18 lat). Emerytka, pełni funkcję Sekretarza w Zarządzie R.O.D. „Wymysłów” oraz instruktora ogrodu. Działkowicze chętnie współpracują z Panią Henryką w zakresie upraw, nasadzeń oraz funkcjonowania ogrodu.

ADAM CICHEWICZ - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Tarnobrzegu

Prowadzi pokazy ratownictwa wodnego, kursy samoobrony czy prowadzenie zajęć nornic walking dla mieszkańców 50+ oraz inne. Działa na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych. Osoba otwarta na każdą formę działalności społecznej, aktywna i odpowiedzialna. Jako radny w pracach Rady Seniorów Miasta Tarnobrzega, poprzez integrację, wspieranie i reprezentowanie środowiska osób starszych, chce podejmować działania na rzecz poprawy jakości życia osób starszych. Jest przekonany, że powołana Rada Seniorów Miasta Tarnobrzega przyczyni się do odtwarzania i umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych i będzie to krok w stronę jeszcze bliższej współpracy samorządu i seniorów.

TERESA WRZESIŃSKA - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Tarnobrzegu

Była pracownica PTTK, gdzie organizowała dla pasjonatów turystyki rajdy po pobliskich okolicach, jak i na terenie dawnego województwa rzeszowskiego. Działa w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Tarnobrzegu, w którym zajmuje się między innymi koordynacją comiesięcznych wycieczek krajoznawczych, co sprzyja integracji społeczności senioralnej i jest wyjątkową formą wypoczynku. Pani Teresa organizuje również wizyty do teatrów rzeszowskich, spotkania opłatkowe, ogniska, spotkania z młodzieżą niepełnosprawną.

ALEKSANDRA GOLONKA - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Tarnobrzegu

Pani Aleksandra pracowała jako radca prawny w różnych zakładach pracy, gdzie każdy potrzebujący zawsze otrzymywał od niej poradę i pomoc. Obecnie działając w Związku Emerytów oraz Uniwersytecie Trzeciego Wieku udziela porad prawnych ich członkom. Jest osobą otwartą na ludzi.

MIECZYSŁAW ŻARNOWSKI - Uniwersytet Trzeciego Wieku

Emerytowany nauczyciel, były dyrektor szkoły. Od wielu lat organizuje zajęcia rekreacyjne dla seniorów, a od 2000 r. zajęcia integracyjne- międzypokoleniowe. Od 2012 r. działa zorganizowana przez Pana Żarnowskiego grupa senioralno-młodzieżowa popularyzująca ludową twórczość. W tym roku razem z kolegą zakończył remont zabytkowego jachtu „Kabała II”, aby mógł służyć seniorom i młodzieży, w ramach projektu Uniwersytetu Trzeciego Wieku- „Seniorzy w akcji”

URBANIAK KRYSTYNA - Uniwersytet Trzeciego Wieku

Od wielu lat angażuje się w działalność na rzecz osób starszych. Jest starostą Sekcji Malarskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku i byłą działaczką Związków Zawodowych. Od 15 lat opiekuje się starszymi osobami, organizuje dla nich imprezy typu wycieczki, wczasy dla seniorów.

JANINA SZUL - Uniwersytet Trzeciego Wieku

Emerytowana nauczycielka, była dyrektor szkoły podstawowej, wychowawca młodzieży, społecznik. Od lat współpracuje ze Związkiem Emerytów i Rencistów w Tarnobrzegu, na rzecz oświaty w Uniwersytet Trzeciego Wieku, oraz ze Środowiskowym Domem Samopomocy. Organizuje m.in. przedstawienia jasełkowe z Szopką w Domu Dziennego Pobytu oraz w Szkole Podstawowej. Zajmuje się wolontariatem.

SZKLARZ ELŻBIETA - Uniwersytet Trzeciego Wieku

Jest działaczką Uniwersytetu Trzeciego Wieku, organizatorem imprez kulturalnych dla seniorów. Koordynowała projekt „Seniorzy w Akcji”. Pod jej opieką są dwie potrzebujące pomocy osoby, którymi się zajmuje w ramach wolontariatu.

PIETRYKA ANNA - Uniwersytet Trzeciego Wieku

Prezes Stowarzyszenia Amazonek „Pomocna Dłoń”. Jest wolontariuszem w Domu Opieki Społecznej. Byłym członkiem Komisji Rewizyjnej Uniwersytetu Trzeciego Wieku, gdzie nadal działa aktywnie. Osoba kreatywna i doświadczony społecznik.

HENRYK PARTYKA - Uniwersytet Trzeciego Wieku

Emerytowany nauczyciel, były dyrektor szkoły. Jest Przewodniczącym Szkolnego Komitetu Rodzicielskiego w Szkole Podstawowej nr 2 w Tarnobrzegu. Aktywnie działa w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, gdzie jest Przewodniczącym Sekcji Sportowej oraz Zastępcą Przewodniczącego Komisji Turystycznej. Regularnie organizuje Rajdy i Spartakiady Sportowe dla Seniorów.

ZBIGNIEW MŁODAWSKI - Uniwersytet Trzeciego Wieku

Były dyrektor szpitala, współtwórca i działacz Banku Żywności, założyciel Stowarzyszenia na rzecz Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu.

STANISŁAW MIKRUT - Uniwersytet Trzeciego Wieku

Członek Uniwersytetu Trzeciego Wieku, organizator rajdów, wycieczek oraz koordynator w międzypokoleniowym projekcie żeglarskim, polegającym na wspólnym wyremontowaniu zabytkowego jachtu „Kabała II” razem z młodzieżą. Uczestnik projektów i szkoleń żeglarskich w Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz PWSZ w Tarnobrzegu. Zainicjował i jest koordynatorem projektu „Żeglujące Pokolenia”.

ANNA MAREK - Uniwersytet Trzeciego Wieku

Działa w Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich oraz w Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jest wolontariuszem i chce jeszcze bardziej zaangażować się w pracę na rzecz osób starszych.

WIESŁAW LICHOTA - Uniwersytet Trzeciego Wieku

Były Prezydenta Miasta Tarnobrzega, społecznik, członek Rady Nadzorczej TSM.

EWA GRABOWSKA - Uniwersytet Trzeciego Wieku

Członek Uniwersytetu Trzeciego Wieku, starosta sekcji językowej, członek samorządu słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Chce poświęcić swój wolny czas na rzecz pracy społecznej dla seniorów.

MAŁGORZATA GOSPODARCZYK - Uniwersytet Trzeciego Wieku

Nauczycielka, społecznik, wychowawca młodzieży, wolontariusz. Pracuje w Sekretariacie Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Komisji Kultury, której działalność rozwija poprzez organizację imprez kulturalnych.

MARIA BARAN - Uniwersytet Trzeciego Wieku

Członek Rady Seniorów I kadencji, społecznik, członek zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Od lat pomaga osobom starszym. Działaczka  Polskiego Związku Niewidomych.

 

PSK

Mały Mistrz

W ramach programu "Mały Mistrz" 25 listopada w Szkole Podstawowej nr 4 w Tarnobrzegu odbyły się nietypowe lekcje wychowania fizycznego dla klas pierwszych. Nietypowe, bo poprowadzili je Jakub Zalewski, Eugene Harrisi Zach Robbins – koszykarze KKS Siarka Tarnobrzeg występujący w najwyższej klasie rozgrywkowej TAURON Basket Ligi. 
 
Mistrzowie nie tylko zaprezentowali dzieciom wiele ciekawych ćwiczeń, opowiedzieli o swojej karierze zawodowej, ale także cierpliwe odpowiadali na pytania pierwszoklasistów.
 
Program „Mały Mistrz” realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a jego idą jest propagowanie aktywnej postawy. Formuła "Małego Mistrza" opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką. Uczniowie po opanowaniu kolejnych sprawności i umiejętności ruchowych otrzymują odznakę, którą wklejają do specjalnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł Małego Mistrza. 
 
Na zakończenie „Lekcji z Mistrzem” uczniowie za zaliczenie testów sprawnościowych otrzymali okolicznościowe medale. Dzieci z „czwórki” pożegnały mistrzów gromkimi brawami oraz pamiątkowymi statuetkami.

gospodarka odpadami

W zakładce tej znajdziecie Państwo Plan gospodarki odpadami dla miasta Tarnobrzega sporządzony w 2009 roku oraz sprawozdanie z realizacji Planu.

Dokumenty zapisano w formacie pdf. Aby je otworzyć wystarczy kliknąć na poniższe linki.

Plan gospodarki odpadami

Sprawozdanie PGO 2009-2010 v3 1052011

mapa 1 obiekty gospodarki odpadami

mapa 2  kierunki transportu odpadow

mapa 3 masa odpadow

mapa 4 masa odpadow niebezpiecznych

mapa 5 kierunki przeksztalcen

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego

 

 

Rysunek i karykatura

Dzień Dawcy Szpiku

 

 

Szkolny Dzień Sportu w SP3

Szkolny Dzień Sportu w popularnej „Trójce” był podsumowaniem i uhonorowaniem wielkiego sportowego wyniku. W kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej  po raz pierwszy w województwie podkarpackim wygrała Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu. Od wielu lat szkoła zajmowała czołowe miejsca, ale dopiero teraz  w 51 roku jej istnienia może się szczycić mianem najbardziej usportowionej szkoły w województwie. To zasługa przede wszystkim lekkoatletów, siatkarek, koszykarzy, piłkarzy ręcznych i pływaków.
 
Jest to wielkie osiągniecie dla tarnobrzeskiej „Trójki” jak również sukces dla miasta. Na podsumowanie i prezentację młodych sportowców przybyło wielu zaproszonych gości oraz Przyjaciół szkoły. Uroczystość uświetniły występy uczniów reprezentujących poszczególne dyscypliny sportowe. Cała społeczność szkolna odśpiewała słowa hymnu szkoły autorstwa p. Kazimierza Wiszniowskiego „Tak biec, by pierwszym być. Tak być, by pięknie żyć. Do mistrza równać krok z nim biec przez cały rok.”
 
Bardzo dobry wynik szkoły we współzawodnictwie nie byłby możliwe gdyby nie pełna zaangażowania i poświęcenia praca nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów, dyrekcji szkoły a przede wszystkim praca uczniów. Ich sumienność na zajęciach obowiązkowych, chęć uczestnictwa w zajęciach dodatkowych zaowocowały tak fantastycznym wynikiem.
 
 Monika Niezabitowska
 

Nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego

Prezydent Miasta Tarnobrzeg informuje, iż do dnia 30 listopada trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego na okres od stycznia do czerwca 2016 r.
 
Szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub współzawodnictwie krajowym oraz dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych w grach zespołowych określa regulamin – załącznik nr 1 do Uchwały NR IV/33/2010 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 30 grudnia 2010 r.
 

Dokąd zmierzasz, oświato?

Co czeka tarnobrzeską oświatę w najbliższych latach? – odpowiedź na to pytanie dała debata oświatowa, zorganizowana 16 listopada w Tarnobrzeskim Domu Kultury.


Jedno wiemy na pewno: w tym roku żadna z placówek oświatowych nie zostanie zlikwidowana. – Jak sytuacja będzie wyglądać w latach przyszłych? To już w dużej mierze zależy od rządu, który zapowiada pewne zmiany, a my będziemy się do nich dostosowywać. Chodzi o obowiązek szkolny 6-latków, mniej liczne klasy czy zapowiedzi likwidacji gimnazjów. Czekamy na konkrety – poinformował prezydent Grzegorz Kiełb. – Nie udajemy, że wiemy wszystko, dlatego chcemy się z Państwem spotykać, rozmawiać i konsultować pewne działania.

Wiceprezydent Józef Motyka podkreślał, że są dla władz partnerami, których głos i opinie są bardzo ważne.


Osoby tłumnie przybyłe na debatę (w znakomitej większości dyrektorzy i pracownicy placówek oświatowych) wysłuchały skarbnik gminy Urszuli Rzeszut. Ta poinformowała o stanie finansowym gminy, ze szczególnym uwzględnieniem oświaty, która stanowi 46% wydatków budżetowych. Subwencja oświatowa nie pokrywa wydatków bieżących w stu procentach, dlatego samorząd dokłada co roku ok. 13-14 mln zł. Największą część kosztów stanowią wynagrodzenia. Podsumowując skarbnik podkreśliła, że sytuacja w tarnobrzeskiej oświacie ma szanse się poprawić szybko i bardzo małym nakładem finansowym pod jednym warunkiem: że rodzice zdecydują o posyłaniu swoich pociech nie do jednostek prywatnych, ale do placówek publicznych. – Każde dziecko „prywatne” kosztuję gminę sporo. Musimy zadbać o dobry poziom nauczania, o dobrą jakość infrastruktury, by przekonać rodziców do naszych, gminnych przedszkoli i szkół – mówiła.

Naczelnik wydziału edukacji i zdrowia Jolanta Kociuba zreferowała strategię oświatową miasta. – Chcielibyśmy zrównoważyć budżet w części dotyczącej oświaty, by pod koniec kadencji oświata nam się bilansowała. Nie mówię, że nakłady na nią powinny zmaleć czy wzrosnąć, ale nie chcielibyśmy mieć zobowiązań i wychodzić „na czysto”. Jak to się ma do naszych obietnic przedwyborczych, że nie będziemy oszczędzać na oświacie? Jak oddać dług, nie oszczędzając? Jak znaleźć pieniądze na spłatę długu, a jednocześnie nie obniżać poziomu edukacji, nie likwidować, nie zwalniać? Postanowiliśmy poszukać oszczędności tam, gdzie można je znaleźć i racjonalizować wydatki. Najważniejszą, dotychczasową decyzją jest bon organizacyjny. Pozwala on standaryzować wydatki w szkołach i racjonalizować zatrudnienie na podstawie audytu, robionego w poszczególnych placówkach. Na dzisiaj oszczędność z tego tytułu to 30 tys. 534 zł miesięcznie. A dodajmy, że przerost zatrudnienia jest w naszym mieście problemem od lat. Etatów nie ubywa, mimo spadającej od ok. 15 lat demografii. W ciągu ostatnich 10. lat ubyło nam 25% uczniów, etatów – od 1,5 do 2%.

Kolejne decyzje dotyczyły remontów w szkołach. W związku z likwidacją funduszu remontowego w ostatnich latach w wielu placówkach oświatowych narastały zaniedbania wymagające natychmiastowej interwencji. Przeznaczono dodatkowy milion złotych na najpilniejsze remonty. W wyniku oszczędności poprzetargowych suma ta zmniejszyła się do 853 918 zł. Podobnie ubieganie się o środki zewnętrzne na termomodernizację budynków oświatowych oraz uruchomienie źródeł fotowoltaicznych pozwoli zmniejszyć koszty bieżące związane z utrzymaniem budynków edukacyjnych.


– Nasze działania są dyktowane przez nieubłaganą ekonomię, po drugie: nową perspektywę unijną. Możemy sięgnąć po fundusze zewnętrze, dlatego w chwili obecnej cała energia wielu wydziałów w urzędzie koncentruje się na przygotowaniu projektów, które mogą zaspokoić wiele potrzeb w tej stale niedofinansowanej dziedzinie. Stąd plany dotyczące m.in. Przedszkola nr 7 i 15 oraz Gimnazjum nr 1 i 2. Opracowujemy także strategię dla dalszego rozwoju szkół zawodowych, ponadgimnazjalnych, bo szkolnictwo zawodowe jest priorytetem w programach unijnych – wyjaśniała J. Kociuba.


Te wszystkie elementy, zsumowane, powinny dać konkretne kwoty w ciągu najbliższych lat.
 

PSK

 

Inwestorom naprzeciw

Na październikowej sesji radni uchwalili niższe stawki od środków transportu na rok 2016. To nie koniec zmian, które mają wyjść naprzeciw potrzebom inwestorów, zwłaszcza tych debiutujących na tarnobrzeskim rynku gospodarczym...


Niższe stawki od środków transportu będą obowiązywały od 1 stycznia 2016 r. Wszystkie zostały obniżone, zaś stawki od autobusów spadły niemal o 20 % i są jednymi z najniższych na Podkarpaciu. Tymczasem na listopadowej sesji (26 listopada) radni zajmą się kolejnym pomysłem prezydenta, będącym wyjściem naprzeciw potrzebom nowych inwestorów, ale też sposobem na ściąganie ich do Tarnobrzega: zwolnieniem z podatku od środków transportowych dla nowych inwestorów, którzy na inwestycje początkową będą mieli nakłady nie mniejsze niż 500 tys. zł. Jeżeli radni zaakceptują projekt złożony przez prezydenta „w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną”, nowi inwestorzy będą zwolnieni z płacenia podatku na pierwsze 5 lat funkcjonowania w mieście. Szansę na zwolnienie mają samochody ciężarowe oraz ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, przyczepy i naczepy (7-12 ton) oraz autobusy.

Przypomnijmy, że to nie jedyny krok w kierunku zachęcenia potencjalnych biznesmenów do lokowania w Tarnobrzegu swoich biznesów. Od 23 czerwca 2015 r. obowiązuje uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną. Zwolnieniu na 5 lat podlegają grunty, budynki i budowle związane z inwestycjami o minimalnym nakładzie 500 000 zł, z wyłączeniem działalności handlowej, instytucji finansowych i stacji paliw. Warunki zwolnień są przejrzyste i łatwe do spełnienia, co przekłada się na duże zainteresowanie przedsiębiorców inwestycjami w Tarnobrzegu i w niedługim czasie zaowocuje utworzeniem nowych miejsc pracy.


Obecnie Tarnobrzeg jest jedną z 65 gmin w Polsce i jedną z dwóch w województwie podkarpackim z wprowadzonymi zwolnieniami tego typu. Jednocześnie intensywność pomocy w wysokości od 50% do 70% (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa) kosztów kwalifikowanych jest najwyższą możliwą do uzyskania w Polsce (!) i gwarantuje inwestorom duże oszczędności.
 

PSK

 

Jubileusz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

20 listopada 2015 r. odbyła się uroczystość związana z obchodami święta pracowników służb społecznych. Tegoroczna gala była wyjątkowa z uwagi na jubileusz 25 lat istnienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.
 
Obchody zainaugurował spektakl „Mąż zmarł, ale już mu lepiej” wystawiony 19 listopada przez amatorski Teatr Dramatyczny działający przy TDK prowadzony przez dr Sylwestra Łysiaka. Przedstawienie zgromadziło pełną salę widowiskową Tarnobrzeskiego Domu Kultury.
 
Oficjalna część uroczystości odbyła się 20 listopada w Zamku Dzikowskim, pracownicy MOPR oraz zaproszeni goście wypełnili reprezentacyjną salę Zamku. Wśród gości znaleźli się m.in. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega, Dyrektorzy: PUP, PCPR, SKO, DPS, tarnobrzeskich szkół i przedszkoli, przedstawiciele Rady Miasta, Urzędu Miasta, Sądów, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, instytucji współpracujących blisko z Ośrodkiem, organizacji pozarządowych. Uroczystość uświetnił występ uczniów Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tarnobrzegu pod przewodnictwem Dyrektora Krzysztofa Zwierzyńskiego.
 
Jubileusz zainspirował pracowników Działu Obsługi Administracyjno-Gospodarczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu do stworzenia swoistej ilustracji problemów, z którymi borykają się na co dzień służby społeczne. Powstało kilkanaście zdjęć, które pod wspólną nazwą „Oblicza pomocy społecznej” można było obejrzeć w trakcie uroczystości 20 listopada w Zamku Dzikowskim.
 

Biała Sobota

Wady postawy znajdują się na czele chorób cywilizacyjnych. Niekontrolowane i bagatelizowane, mogą przynieść w przyszłości różne powikłania chorobowe.Jesli dokonamy analiz statystycznych, niestety ok.80% dzieci ma płaskostopie, krzywy kręgosłup i koslawe kolana. Główną przyczyną takiego stanu zdrowia jest przede wszystkim zmiana naszego trybu zycia tj. z aktywnego ruchowo do tzw. sedenteryjnego, czyli siedzącego. Młody organizm reaguje negatywnie w postaci osłabienia siły mięsniowej, obniżenia ogólnej sprawności i wydolności organizmu.
 
Dlatego też Urząd Miasta wraz z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym , organizuje w dniu 28 listopada bezpłatne konsultacje ortopedyczne dla 10-letnich dzieci, których serdecznie zapraszamy wraz z rodzicami w godz. 9-12.
 
Poradnie, w których będą przyjmowli specjaliści, mieszczą się na parterze szpitala od strony wejścia głównego. 
 
Jest to kolejna kampania zdrowotna, kierowana tym razem do grupy, której przyszłość zdrowotna jest w rękach dorosłych, wykorzystajmy to i spotkajmy się w "biała sobotę".
 

Informacja

W związku z wycinką choinki z terenu przedszkola Nr 17 położonego przy ul. E. Orzeszkowej 7 w Tarnobrzegu, informujemy, iż w dniu 27.11.2015 r. w godzinach od 6:30 do 10:00 zostanie zablokowany parking oraz wjazd w ul. Orzeszkową na odcinku prowadzącym do Przedszkola Nr 17.
 
W związku z powyższym uprzejmie proszę o nieparkowanie swoich pojazdów na tym odcinku w powyższym terminie, oraz usunięcie już zaparkowanych pojazdów do godziny 6:00 dnia 27.11.2015.

Dni Otwarte Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Laboratoria  Oddziału  Laboratoryjnego w Tarnobrzegu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie zapraszają mieszkańców Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego oraz wszystkich zainteresowanych na Dni Otwarte Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które odbędą się w dniach  25 – 27 listopada  2015 r. pod hasłem „Zadbaj o zdrowie – wykorzystaj wiedzę”.
 
Podczas Dni Otwartych będzie można uzyskać wiele ciekawych informacji prozdrowotnych do wykorzystania w życiu codziennym, w ramach akcji zaplanowano przebadanie 30 próbek wody ze studni przydomowych. Dla młodzieży przygotowano pokazy badań hałasu od najczęściej używanych słuchawek dousznych oraz promieniowania elektromagnetycznego od  telefonów komórkowych itp. Zostaną także przeprowadzone konkursy oraz zawody sportowe z cennymi nagrodami dla podopiecznych:
 
1. przedszkoli: Festiwal piosenki  ,,ZDRÓWKO’’.
2. szkół podstawowych: „Czytam etykiety - wiem ile cukru jem”
3. gimnazjów: konkurs wiedzy: „Czytam etykiety - wiem ile cukru jem” i rozprawka „Moje zdrowie – mój kapitał” oraz zawody sportowe
4. szkół ponadgimnazjalnych: spot  „Moje zdrowie – mój kapitał”.
  
Pełna informacja oraz program szczegółowy oraz formularze zgłoszeń do konkursów znajduje się na stronie www.wsse.rzeszow.pl
 
Szczegółowy rozkład działań: w załączniku.