Projekt Dziesiątki w elitarnym gronie dobrych praktyk Comeniusa!

W latach 2009-2011 Szkoła Podstawowa nr10 im. Janusza Korczaka w Tarnobrzegu realizowała dwustronny projekt „Kreatywna informatyka, kreatywny nauczyciel, kreatywny uczeń”, w ramach programu Comenius - Uczenie się przez całe życie.
Ze swojego założenia projekt wymagał od partnerów z „Dziesiątki” i ze szkoły czeskiej kreatywności, pracowitości i systematyczności. Zaplanowane działania to np.: stworzenie platformy e- learningowej i komunikowanie się partnerów poprzez tę platformę, umieszczanie na platformie wytworów pracy zaangażowanych nauczycieli i uczniów, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim i uczenie się ojczystego języka partnera, pisanie programów informatycznych w języku programowania Baltie, nauka gry w szachy na platformie, prowadzenie lekcji matematyki z wykorzystaniem programu Geo-gebra  oraz wiele innych przedsięwzięć.
Jak w każdym dwustronnym projekcie odbyła się także wymiana uczniów. Dwudziestu uczniów z „Dziesiątki” wraz z opiekunami przebywało w Czechach, w pięknym mieście Koprivnice, w maju 2010 roku wtedy, gdy nasze miasto przeżywało dramat powodzi.
Kwota przyznana naszej szkole przez Agencję Narodową wynosiła 24 000 euro i w większości została spożytkowana na znakomite narzędzia dydaktyczne - od tablic interaktywnych począwszy, po zestawy dydaktyczne do nauczania matematyki i sprzęt nagłaśniający. Zakupy poczyniliśmy na potrzeby projektu, lecz po jego zakończeniu pozostały w szkole, wzbogacając nasze wyposażenie w pomoce dydaktyczne.
Realizacja tego trudnego projektu była możliwa dzięki zaangażowaniu i dobrej współpracy wielu osób: koordynatora, którym była p. Anna Burda, dyrekcji szkoły, nauczycieli, pracowników, uczniów i ich rodziców. Wysokie walory naszego projektu dostrzegła Agencja Narodowa  programu Comenius w Warszawie i zaliczyła projekt do przykładów „Dobrej Praktyki”. Jest to wielkie i cenne wyróżnienie, ponieważ otrzymują je tylko nieliczne z dużej liczby projektów realizowanych w Polsce  w ramach programu Comenius – Uczenie się przez całe Życie.

Maria Gugała-Chmiel
Dyrektor Szkoły