Władze Miasta

Na podstawie art.28h w związku z art.28g ust.1 pkt.1 oraz ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) Prezes Rady Ministrów Mateusz MORAWIECKI  wyznaczył Pana Kamila KALINKĘ z dniem 8 marca 2018 r. do wykonywania zadań i kompetencji Prezydenta Miasta Tarnobrzega w okresie tymczasowego aresztowania Prezydenta Miasta Tarnobrzega, jednak nie dłużej niż do dnia wygaśnięcia mandatu Prezydenta.
 
p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Kamil Kalinka

ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, pok. 202
tel. 15 822 11 49; 15 822 65 70 wew. 570
fax 15 822 25 04
email: prezydent // um.tarnobrzeg.pl

p.o. Prezydenta Miasta Tarnobrzega przyjmuje interesantów w każdy wtorek.

Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Anna Pekár

ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, pok. 206

Skarbnik Miasta
Urszula Rzeszut

ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, pok. 206
tel. 15 822 65 70 wew. 590
email: skarbnik // um.tarnobrzeg.pl

 

Sekretarz Miasta
Jolanta Majchrzak
ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, pok. 206
15 822 65 70 wew. 526
email: sekretarz // um.tarnobrzeg.pl