Władze Miasta

W związku z uchyleniem przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu II Wydział Karny zastosowanego wobec Prezydenta Miasta Tarnobrzega środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania oraz jednoczesnym zastosowaniem środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych z dniem 18 lipca 2018 roku, na podstawie art. 28 g ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1999 r. o Samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), zadania i kompetencje Prezydenta Miasta Tarnobrzega wykonuje:
 
Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Anna Pekár

ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, pok. 208
tel. 15 81 81 518
fax 15 822 25 04
email: prezydent // um.tarnobrzeg.pl

 
Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Kamil Kalinka

ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, pok. 

 

Skarbnik Miasta
Urszula Rzeszut

ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, pok. 206
tel. 15 822 65 70 wew. 590
email: skarbnik // um.tarnobrzeg.pl


 

Sekretarz Miasta
Jolanta Majchrzak
ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, pok. 208
15 822 65 70 wew. 526
email: sekretarz // um.tarnobrzeg.pl