Władze Miasta

 

Prezydent Miasta Tarnobrzega
Grzegorz Kiełb

ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, pok. 202
tel. 15 822 11 49; 15 822 65 70 wew. 570
fax 15 822 25 04
email: prezydent // um.tarnobrzeg.pl

Prezydent Miasta Tarnobrzega przyjmuje interesantów w każdy wtorek.

 

Skarbnik Miasta
Urszula Rzeszut

ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, pok. 206
tel. 15 822 65 70 wew. 590
email: skarbnik // um.tarnobrzeg.pl

 

Sekretarz Miasta
Przemysław Rękas

ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg, pok. 206
15 822 65 70 wew. 526
email: sekretarz // um.tarnobrzeg.pl