Struktura Urzędu

Wydziały Urzędu Miasta mieszczące się w budynku przy ulicy Kościuszki 32

Gabinet Prezydenta Miasta Tarnobrzega
Sekretariat, tel. 822 65 70 wew. 570
e-mail: prezydent // um.tarnobrzeg.pl


Skarbnik Miasta: Urszula Rzeszut
Sekretariat, tel. 822 65 70 wew. 518


Sekretarz Miasta: Przemysław Rękas
Sekretariat, tel. 822 65 70 wew. 518


Wydział Edukacji, Promocji i Kultury
Zastępca Naczelnika Wydziału: Janusz Chabel
tel. 15 822 65 70 wew. 589
e-mail: j.chabel // um.tarnobrzeg.pl


Wydział Organizacyjny
Naczelnik Wydziału: Agnieszka Bogdańska
tel. 15 822 65 70 wew. 525
e-mail: organizacyjny // um.tarnobrzeg.pl


Wydział Budżetu i Finansów
Naczelnik Wydziału: Aleksandra Pagacz
tel. 15 822 65 70 wew. 555
Z-ca Naczelnika: Elza Chelińska
tel. 15 822 65 70 wew. 581
e-mail: budzetowy // um.tarnobrzeg.pl


Biuro Rady Miasta
P.o. Kierownik Biura Rady Miasta: Wiesław Dobrowolski
tel. 15 822 71 39, 15 822 67 75, wew. 587
fax: 15 822 50 42

email: rada // um.tarnobrzeg.pl

 


Wydziały Urzędu Miasta mieszczące się w budynku przy ulicy Mickiewicza 7


Biuro Obsługi Interesantów
e-mail: um // um.tarnobrzeg.pl; boi // um.tarnobrzeg.pl

Sektor A  Sala 1
Kierownik  Biura Obsługi  Interesantów: Lidia Staszczyk
tel/fax: 15 822 52 81
tel. 15 822 65 70 wew. 242

Sektor A  Sala 2 Stanowisko 1
Urbanistyka, Architektura i Budownictwo; Sprawy Techniczno-Inwestycyjne i Drogownictwa

Iwona Kulczycka
tel. 15 822 65 70 wew. 275

Sektor A  Sala 1 Stanowisko 2
Wydział Geodezji  i Gospodarki  Gruntami – GODGiK

Mirosław  Szewc
tel. 15 822 65 70 wew. 276

Sektor A  Sala 1  Stanowisko 3
Ewidencja  Gruntów i Budynków

Marian Niemiec
tel. 15 822 65 70 wew. 277

Sektor A  Sala 1 Stanowisko 4
Gospodarka  Nieruchomościami

Elżbieta Grodzka
tel. 15 822 65 70 wew. 278

Sektor A  Sala 1  Stanowisko 5
Edukacja, Zdrowie, Kultura, Środowisko, Fundusze Pomocowe

Monika Ruszowska
tel. 15 822 65 70 wew. 279

Sektor A  Sala 1  Stanowisko 6-7
Podatki  i Opłaty Lokalne

Marta Zagórska-Pawelec, Mateusz Pastuszak
tel. 15 822 65 70 wew. 270

Sektor A  Sala 2  Stanowisko 1
Wydział  Komunikacji  Rejestracja  pojazdów

Janina Jugo, Elżbieta Wolska
tel. 15 822 65 70 wew. 271

Sektor A  Sala 2  Stanowisko 2
Wydział Komunikacji  Rejestracja pojazdów

Małgorzata Krajewska, Marzena Wójtowicz
tel. 15 822 65 70 wew. 280

Sektor A  Sala 2  Stanowisko 3
Wydz. Komunikacji prawa jazdy

tel. 15 822 65 70 wew. 237

Sektor A  Sala 3  Stanowisko 1
tel. 822 65 70 wew. 296

Sektor A  Sala 3  Stanowisko 2
Ewidencja  działalności gospodarczej, zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Anna Wołoszyn
tel. 15 822 65 70 wew. 282

Sektor A  Sala 3 Stanowisko 3
Miejski Rzecznik Konsumentów

Robert Kwiatkowski
tel. 15 822 65 70 wew. 516
przyjmuje interesantów w każdy wtorek, środę i piątek w godz. od 7.30 do 15.30

Sektor B  Sala 1  Stanowisko 1, 2
Wydział Spraw Obywatelskich, Dowody Osobiste

Anna Skubida, Maria Słonina
tel. 15 822 65 70 wew. 281

Sektor B  Sala 1  Stanowisko 3
Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczej

Jerzy Panek,  Magdalena Korczak
tel. 15 822 65 70 wew. 230

Sektor B  Sala 2
Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Ludności

Danuta Krutysza, Magdalena Szaro
tel. 15 822 65 70 wew. 243


KASA
tel. 15 822 65 70 wew. 201


Informacja  Kancelaria
tel. 15 822 65 70 wew. 200


Wydział Edukacji, Promocji i Kultury
Naczelnik Wydziału: Jolanta Kociuba
tel. 15 822 65 70 wew. 213
e-mail: edukacja // um.tarnobrzeg.pl


Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Naczelnik Wydziału: Piotr Pawlik
tel. 15 822 65 70 wew. 231
e-mail: komunalny // um.tarnobrzeg.pl


Wydział Środowiska i Rolnictwa
Naczelnik Wydziału: Paulina Długoń
tel. 15 822 65 70 wew. 223
e-mail: srodowisko // um.tarnobrzeg.pl


Wydział Techniczno - Inwestycyjny i Drogownictwa
Naczelnik Wydziału: Małgorzata Matyka
tel. 15 822 65 70 wew. 262
e-mail: techniczny // um.tarnobrzeg.pl


Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Naczelnik Wydziału: Anna Feręs-Niezgoda
tel. 15 822 65 70 wew. 253


Wydział Komunikacji
Naczelnik Wydziału: Adam Napieracz
tel. 15 822 65 70 wew. 238
e-mail: komunikacja // um.tarnobrzeg.pl


Wydział Spraw Obywatelskich
Naczelnik Wydziału: Danuta Papiernik
tel. 15 822 65 70 wew. 233
e-mail: obywatelski // um.tarnobrzeg.pl


Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Naczelnik Wydziału: Marek Bukała
tel. 15 822 65 70 wew. 519
e-mail: obywatelski // um.tarnobrzeg.pl


Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik: Krystyna Rycombel
tel. 15 822 65 70 wew. 274
z-ca Kierownika: Adam Siek
Z-ca Kierownika: Mariusz Dadia
tel. 15 822 65 70 wew. 272, 273
e-mail: usc // um.tarnobrzeg.pl


Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Naczelnik Wydziału: Elżbieta Bochyńska
tel. 15 822 65 70 wew. 240
Z-ca Naczelnika, Geodeta Powiatowy: Wiesław Możdżeń
tel. 15 822 65 70 wew. 210
Z-ca Naczelnika: Stanisław Czuchara
tel. 15 822 65 70 wew. 210
e-mail: geodezja // um.tarnobrzeg.pl


Wydział Rozwoju Miasta i Programów Pomocowych
Naczelnik Wydziału: Joanna Kozub
tel. 15 822 65 70 wew. 236
e-mail: fundusze // um.tarnobrzeg.pl

 


Budynek przy ul. Kościuszki 30
Biuro Informatyki

Kierownik Biura Informatyki: Marta Kamysz-Turbak
tel. 15 822 65 70 wew. 515
e-mail: m.kamysz-turbak@um.tarnobrzeg.pl

 


Budynek przy ul. Mickiewicza 7a

Straż Miejska
Komendant: Piotr Sawa
tel. 15 822 65 70 wew. 294.
tel. alarmowy: 986
e-mail: straz // um.tarnobrzeg.pl

 


Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny przy ul. Warszawskiej 227b

Centrum Obsługi Inwestora
Kierownik Centrum Obsługi Inwestora: Anita Zachariasz
tel. 15 848 18 10 wew. 295
e-mail: coi // um.tarnobrzeg.pl


Lista teleadresowa Urzędu Miasta Tarnobrzega

SEKRETARIATY

ul. Kościuszki 32

p.202

(15)822-11-49

Grzegorz Kiełb - Prezydent Miasta - Sekretariat

fax: (15)822-25-04;
(15) 8181 570

p.208

(15) 8181 590

Urszula Rzeszut - Skarbnik Miasta

(15) 8181 526

Przemysław Rękas - Sekretarz Miasta

(15) 8181 518

Sekretariat

 

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW

Nr pok.

Nr telefonu

Komórka organizacyjna / stanowisko

ul. Mickiewicza 7

Sektor A Sala 1

tel/fax:
(15) 822-52-81

Lidia Staszczyk - Kierownik Biura Obsługi Interesantów

(15) 8181 242

Sektor A Sala 1 St. 1

(15) 8181 275

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

Sektor A Sala 1 St. 2

(15) 8181 276

Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Sektor A Sala 1 St. 3

(15) 8181 277

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami - Ewidencja gruntów i budynków

Sektor A Sala 1 St. 4

(15) 8181 278

Gospodarka nieruchomościami

Sektor A Sala 1 St. 5

(15) 8181 279

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wydział Edukacji, Promocji i Kultury,  Wydział Środowiska i Rolnictwa, Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych

Sektor A Sala 1 St. 6 - 7

(15) 8181 270

Wydział Budżetu i Finansów - Podatki i opłaty lokalne

Sektor A Sala 2 St. 1

(15) 8181 271

Wydział Komunikacji – Rejestracja pojazdów

Sektor A Sala 2 St. 2

(15) 8181 280

Sektor A Sala 2 St. 3

(15) 8181 237

Wydział Komunikacji – Prawa jazdy

Sektor A Sala 3 St. 2

(15) 8181 282

Wydział Spraw Obywatelskich - Ewidencja działalności gospodarczej, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Sektor A Sala 3 St. 3

(15) 8181 516

Miejski Rzecznik Konsumentów

Sektor B Sala 1 St. 1 2

(15) 8181 281

Wydział Spraw Obywatelskich - Dowody osobiste

Sektor B Sala 1 St. 3

(15)8181 230

Wydział Spraw Obywatelskich - Ewidencja działalności gospodarczej

Sektor B Sala 2

(15) 8181 243

Wydział Spraw Obywatelskich - Ewidencja Ludności

Kasa

(15) 8181 201

Kasa

Informacja Kancelaria

(15) 8181 200

Informacja Kancelaria

 

BIURO RADY MIASTA

Nr pok.

Nr telefonu

Stanowisko / prowadzone sprawy

ul. Kościuszki 32

p. 107, 108/parter

(15) 8181 566
(15) 822-67-75

tel/fax:
(15) 822-50-42

Wiesław Dobrowolski - p.o. Kierownik Biura Rady Miasta

(15) 8181 587 (15) 822-71-39

Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi Rady Miasta, Komisji Rady i jednostek pomocniczych

 

BIURO INFORMATYKI

Nr pok.

Nr telefonu

Komórka organizacyjna / stanowisko

ul. Kościuszki 30

ul. Kościuszki 30

(15) 8181 515

Marta Kamysz-Turbak - Kierownik Biura Informatyki

(15) 8181 569

Biuro Informatyki

 

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nr pok.

Nr telefonu

Komórka organizacyjna / stanowisko

ul. Mickiewicza 7

Sektor B Sala 6

fax: (15) 822-13-04
(15) 8181 568

Zamówienia Publiczne

 

BIURO KONTROLI

Nr pok.

Nr telefonu

Komórka organizacyjna / stanowisko

ul. Mickiewicza 7

44

(15) 8181 285

Tomasz Bobrowski - Kierownik Biura Kontroli

43

(15) 8181 286

Biuro Kontroli

45

(15) 8181 287

 

CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA

Nr pok.

Nr telefonu

Komórka organizacyjna / stanowisko

ul. Al. Warszawska 227B

Tarnobrzeski Park Przemysłowo Technologiczny

(15) 848-18-00
(15) 8181 295

Anita Zachariasz - Kierownik Centrum Obsługi Inwestora

602-248-280
(15) 848-18-01
(15) 8181 299
(15) 848-18-10
(15) 8181 298

Centrum Obsługi Inwestora

 

MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW

Nr pok.

Nr telefonu

Komórka organizacyjna / stanowisko

ul. Mickiewicza 7

Sektor A Sala 3 St. 5

(15) 8181 516

Robert Kwiatkowski - Miejski Rzecznik Konsumentów

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Nr pok.

Nr telefonu

Komórka organizacyjna / stanowisko

ul. Kościuszki 32

207/I p

(15) 8181 525

Agnieszka Bogdańska - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

203/I p

(15) 8181 575

Stanowisko ds. Organizacyjnych, współpracy z Prezydentem, Radą Miasta, administracją zespoloną oraz innymi urzędami i instytucjami

(15) 8181 573

Stanowisko ds. zaopatrzenia, zarządu majątkiem ruchomym, ewidencji wyposażenia

204/I p

(15) 8181 595

Stanowisko ds. bieżących napraw, konserwacji sprzętu, administrowania budynkami i lokalami biurowymi

Stanowisko ds. transportu i obsługi teleinformatycznej

(15) 8181 596

Stanowisko ds. zaopatrzenia, zarządu majątkiem ruchomym, ewidencji wyposażenia

101/parter

(15) 8181 576

Stanowisko ds. skarg i wniosków

105/parter

(15) 8181 585

Stanowisko ds. kadrowych i polityki zatrudnienia

 

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

Nr pok.

Nr telefonu

Komórka organizacyjna / stanowisko

ul. Kościuszki 32

104/parter

(15) 8181 555

Aleksandra Pagacz - Naczelnik Wydział Budżetu i Finansów

104b/parter

(15) 8181 581

Sprawozdawczość budżetowa, Ewidencja księgowa dochodów i wydatków budżetu miasta

104a/parter

(15) 8181 582

Płace

103/parter

(15) 8181 571

Dotacje dla placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta

Budżet miasta i jego zmiany

102a/parter

(15) 8181 577

Obsługa rachunków bankowych, Ewidencja księgowa projektów unijnych, Ewidencja księgowa opłat geodezyjno - kartograficznych

102/parter

(15) 8181 578

Ewidencja księgowa organu

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

101a/parter

(15) 8181 574

Rozliczenia w zakresie VAT, Ewidencja księgowa opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu, dzierżaw, czynszów za lokale socjalne i komunalne, zajęcia pasa drogowego

(15) 8181579

Rozliczanie środków unijnych

Windykacja należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych

ul. Mickiewicza 7

14/I p

(15) 8181 261

Podatek od środków transportowych

Ewidencja księgowa i windykacja w zakresie mandatów karnych.
Rozliczanie opłaty targowej

15/I p

(15) 8181 247

Wymiar podatku od nieruchomości, wymiar podatku rolnego, leśnego poniżej 1 ha                           

16/I p

(15) 8181 232

(15) 8181 291

Księgowość podatkowa oraz windykacja w zakresie podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego.
Rozliczanie inkasentów

17/I p

(15) 8181 248

Wymiar podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego dla osób posiadających gospodarstwa rolne

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Nr pok.

Nr telefonu

Komórka organizacyjna / stanowisko

ul. Mickiewicza 7

9/I p

(15) 8181 233

Danuta Papiernik - Naczelnik Wydz. Spraw Obywatelskich

23/I p

(15) 8181 244

Stanowisko do spraw ewidencji ludności

(15) 8181 220

12/I p

(15) 8181 234

Stanowisko do spraw dowodów osobistych

11/I p

(15) 8181 292

Stanowisko do spraw ewidencji ludności

Sektor A Sala 3 St. 2

(15) 8181 282

Stanowisko do spraw ewidencji działalności gospodarczej i wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Sektor B Sala 1 St. 1 2

(15) 8181 281

Stanowisko do spraw dowodów osobistych

Sektor B Sala 1 St. 3

(15) 8181 230

Stanowisko do spraw ewidencji działalności gospodarczej i wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

Sektor B Sala 2

(15) 8181 243

Stanowisko do spraw ewidencji ludności

 

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Nr pok.

Nr telefonu

Komórka organizacyjna / stanowisko

ul. Kościuszki 30

ul. Kościuszki 30

(15) 8181 519

Marek Bukała - Naczelnik Wydz. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

(15) 822-20-72

Stanowisko ds. obronnych i ochrony przeciwpożarowej

(15) 8181 520

Stanowisko ds. organizacyjnych, technicznych i zaopatrzenia

 

WYDZIAŁ EDUKACJI, PROMOCJI I KULTURY

Nr pok.

Nr telefonu

Komórka organizacyjna / stanowisko

ul. Mickiewicza 7

50/III p

(15) 8181 213

Jolanta Kociuba - Naczelnik Wydz. Edukacji i Zdrowia

59/III p

(15) 8181 214

Stanowisko ds. placówek oświatowych

58/III p

(15) 8181 207

Stanowisko ds. ochrony zdrowia

57/III p

(15) 8181 203

Stanowisko ds. placówek oświatowych

55/III p

(15) 8181 202

Stanowisko ds. placówek oświatowych

ul. Kościuszki 32

205/I p

(15) 8181 589

Janusz Chabel - Zastępca Naczelnika Wydz. Edukacji, Promocji i Kultury

100/parter

(15) 8181 593

Stanowisko ds. kultury i sportu

(15) 8181 517

Stanowisko ds. kultury i sportu

Stanowisko ds. informacji, promocji, turystyki i współpracy zagranicznej Miasta

(15) 8181 592

Stanowisko ds. kultury i sportu

Stanowisko ds. informacji, promocji, turystyki i współpracy zagranicznej Miasta

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Nr pok.

Nr telefonu

Komórka organizacyjna / stanowisko

ul. Mickiewicza 7

Mickiewicza 7a

(15) 8181 231

Piotr Pawlik - Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

19/ I p

(15) 8181 226

stanowisko ds. lokalowych - wnioski lokale mieszkalne i socjalne, wspólnoty mieszkaniowe

stanowisko ds. lokalowych - wnioski lokale socjalne,

stanowisko ds. lokalowych - wnioski lokale mieszkalne,

56/ III p

(15) 8181 211

stanowisko ds. lokalowych - lokale użytkowe, wspólnoty lokali użytkowych

stanowisko ds. lokalowych - lokale socjalne eksmisje

60/ III p

(15) 8181 263

stanowisko ds. komunalnych - cmentarze, pozwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy

stanowisko ds. komunalnych - czystość ulic i akcja zima

10/I p

(15) 8181 225

stanowisko ds. obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  Opłaty i deklaracje za gospodarowanie odpadami

stanowisko ds. obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  Opłaty i deklaracje za gospodarowanie odpadami

 

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Nr pok.

Nr telefonu

Komórka organizacyjna / stanowisko

ul. Mickiewicza 7

21/I p

(15) 8181 223

Paulina Długoń - Naczelnik Wydz. Środowiska i Rolnictwa

20/ I p

(15) 8181 219

Stanowisko ds. Zieleni, ochrony przyrody i leśnictwa

Stanowisko ds. Ochrony zwierząt i rolnictwa

18/ I p

(15) 8181 224

Stanowisko ds. Ochrony środowiska, geologii i gospodarki wodnej

Stanowisko ds. Ochrony środowiska, melioracji i rolnictwa

8/ I p

(15) 8181 246

Stanowisko ds. Ochrony środowiska - gospodarka odpadami, hałas

Stanowisko ds. Ochrony środowiska - ochrona powietrza, decyzje środowiskowe

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Nr pok.

Nr telefonu

Komórka organizacyjna / stanowisko

ul Mickiewicza 7

26/I p

(15) 8181 238

Adam Napieracz - Naczelnik Wydz. Komunikacji

25/I p

(15) 8181 239

Rejestracja pojazdów

24/I p

(15) 8181 241

Prawa jazdy

12a/I p

(15) 8181 209

Transport drogowy, stacje kontroli pojazdów i ośrodki szkolenia kierowców.

Sektor A Sala 2 St. 1

(15) 8181 271

Rejestracja pojazdów

Sektor A Sala 2 St. 2

(15) 8181 280

Sektor A Sala 2 St. 3

(15) 8181 237

Prawa jazdy

 

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI

Nr pok.

Nr telefonu

Komórka organizacyjna / stanowisko

ul. Mickiewicza 7

40/II p

(15) 8181 240

Elżbieta Bochyńska - Naczelnik Wydz. Geodezji i Gospodarki Gruntami

34/II p

(15) 8181 210

Stanisław Czuchara - Zastępca Naczelnika Wydz. Geodezji i Gospodarki Gruntami

Wiesław Możdżeń - Kierownik GODGiK - Geodeta Powiatowy

28/II p

(15) 8181 205

Stanowisko ds. dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - przygotowywanie dokumentacji w ramach zgłoszonych prac geodezyjnych, udostępnianie i włączanie dokumentów do zasobu GODGiK, wystawianie dokumentów obliczenia opłat

27/II p

(15) 8181 204

Stanowisko ds. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - przyjmowanie i ewidencjonowanie projektów sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzanie narad koordynacyjnych, naliczanie opłat związanych z koordynacją usytuowania projektów sieci uzbrojenia terenu.

Stanowisko ds. dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - Zastępca Kierownika GODGiK

33a/II p

(15) 8181 297

Stanowisko ds. map numerycznych - aktualizacja operatu ewidencyjnego w części kartograficznej

Stanowisko ds. katastru nieruchomości - wprowadzanie zmian do ewidencji gruntów i budynków, prowadzenie rejestru cen nieruchomości, prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

33/II p

(15) 8181 206

Stanowisko ds. map numerycznych - aktualizacja operatu ewidencyjnego w części kartograficznej / Stanowisko ds. dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Stanowisko ds. katastru nieruchomości - wprowadzanie zmian do ewidencji gruntów i budynków, prowadzenie rejestru cen nieruchomości, prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

37/II p

(15) 8181 235

Stanowisko ds. obsługi geodezyjnej - prowadzenie spraw związanych z podziałami i rozgraniczeniami nieruchomości, prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości, komunalizacja mienia Skarbu Państwa, regulacja stanów prawnych nieruchomości.

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu i Skarbu Państwa - prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, najmem, dzierżawą użyczeniem, ustanowieniem trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, naliczanie i aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem nieruchomości, zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, odszkodowań, prowadzenie spraw związanych z zezwoleniem na czasowe zajęcie nieruchomości, przeprowadzaniem ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, zaliczanie wartości nieruchomości pozostawionych za granicą na poczet opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży nieruchomości.

(15) 8181 221

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu i Skarbu Państwa - prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, najmem, dzierżawą użyczeniem, prowadzenie spraw związanych z ustalaniem i naliczaniem opłat adiacenckich, zezwolenia na czasowe zajęcia nieruchomości, prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem służebności gruntowych i służebności przesyłu dla poszczególnych właścicieli urządzeń usytuowanych na nieruchomościach.

38/II p

(15) 8181 222

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność gminy - prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości darowizny i zamiany gruntów stanowiących własność gminy, prowadzenie spraw dotyczących przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, prowadzenie spraw związanych z wnoszeniem nieruchomości jako aporty do spółek, prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą lokali komunalnych,

Stanowisko ds.. gospodarki ziemią i ochrony gruntów rolnych - prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów rolnych i leśnych z produkcji, prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, dzierżawą, najmem, użyczeniem gruntów stanowiących własność gminy położonych na terenie osiedli rolniczych.

39/II p

(15) 8181 218

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność gminy - prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, dzierżawą, najmem, użyczeniem, zamianą gruntów stanowiących własność gminy.

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność gminy - prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów, naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy.

 

WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Nr pok.

Nr telefonu

Komórka organizacyjna / stanowisko

ul. Mickiewicza 7

47/III p

(15)8181 253

Anna Feręs-Niezgoda - Naczelnik Wydz. Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

48/III p

(15) 8181 254

Stanowisko ds. warunków zabudowy i pozwoleń na budowę-decyzje o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

46/III p

(15) 8181 212

Stanowisko ds. warunków zabudowy i pozwoleń na budowę - pozwolenia na budowę, zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Stanowisko ds. warunków zabudowy i pozwoleń na budowę - opieka nad zabytkami , zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, dzienniki budowy 

49/III p

(15) 8181 255

Stanowisko ds. planowania przestrzennego- zaświadczenia i opinie o przeznaczeniu terenów w planach zagospodarowania przestrzennego, postanowienia dot. podziałów działek , zaświadczenia o samodzielności lokali.

Stanowisko ds. planowania przestrzennego- procedury miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunkó zagospodarowania przestrzennego, opinie dotyczące przeznaczenia terenów .

 

WYDZIAŁ TECHNICZNO –  INWESTYCYJNY I DROGOWNICTWA

Nr pok.

Nr telefonu

Komórka organizacyjna / stanowisko

ul. Mickiewicza 7

31/II p

(15) 8181 262

Małgorzata Matyka - Naczelnik Wydz. Techniczno – Inwestycyjnego i Drogownictwa

30/II p

(15) 8181 259

Stanowisko ds. realizacji inwestycji i remontów zasobów komunalnych

(15) 8181 251

29/II p

(15) 8181 258

Inspektor nadzoru inwestorskiego branża budowlana

Inspektor nadzoru inwestorskiego branża sanitarna

(15) 8181 289

Inspektor nadzoru inwestorskiego branża elektryczna

32a/II p

(15) 8181 260

Sprawy związane z zajęciem pasa drogowego i lokalizacją urządzeń infrastruktury technicznej, przejazdy ponadnormatywne, wykorzystanie dróg w sposób szczególny - imprezy

Ewidencja dróg, zjazdy, reklamy

Inspektor nadzoru inwestorskiego branża drogowa, bieżące utrzymanie

32/II p

(15) 8181 293

Inspektor nadzoru inwestorskiego branża drogowa, inżynieria ruchu

51/III p

(15) 8181 227

Stanowisko ds. realizacji inwestycji i remontów zasobów komunalnych

 

WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA I FUNDUSZY POMOCOWYCH

Nr pok.

Nr telefonu

Komórka organizacyjna / stanowisko

ul. Mickiewicza 7

42/III p

(15) 8181 236

Joanna Kozub - Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych

41/III p

(15) 8181 266

Stanowisko ds. rozwoju miasta i funduszy pomocowych

53/III p

(15) 8181 265

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Nr pok.

Nr telefonu

Komórka organizacyjna / stanowisko

ul. Mickiewicza 7

Sektor B Sala 3

(15) 8181 274

Krystyna Rycombel - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Sektor B Sala 4

(15) 8181 272

USC Sporządzanie Aktów urodzeń / wydawanie zaświadczeń

Sektor B Sala 5

(15) 8181 273

USC Sporządzanie Aktów (zgonów, małżeństw) / wydawanie zaświadczeń

Pliki do pobrania

pdf
Pobierz plik:
struktura_organizacyjna_7_04_2017.pdf
Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Tarnobrzega
pdf
Pobierz plik:
regulamin_organizacyjny_01_10_2017.pdf
Ujednolicony tekst regulaminu organizacyjnego - stan na 01.10.2017 r.