Struktura Urzędu


Komórki organizacyjne Urzędu Miasta mieszczące się w budynku przy ulicy Kościuszki 32
Prezydent Miasta Tarnobrzega: Dariusz Bożek
Sekretariat, tel. 15 81 81 570
e-mail: prezydent // um.tarnobrzeg.pl

Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega: Mirosław Pluta
Sekretariat, tel. 15 81 81 570
e-mail: prezydent // um.tarnobrzeg.pl

Skarbnik Miasta: Urszula Rzeszut
Sekretariat, tel. 15 81 81 518

Sekretarz Miasta: Jolanta Majchrzak
Sekretariat, tel. 15 81 81 518


Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Mediami
Kierownik Biura (rzecznik prasowy) - Wojciech Lis
tel. 15 81 81 545
e-mail: w.lis // um.tarnobrzeg.pl


Wydział Organizacji i partycypacji społecznej 
Naczelnik Wydziału: Robert Chrząstek
tel. 15 81 81 525
e-mail: r.chrzastek // um.tarnobrzeg.pl


Wydział Budżetu i Finansów
Naczelnik Wydziału: Aleksandra Pagacz
tel. 15 81 81 555
Z-ca Naczelnika: Krzysztof Walczyk
tel. 15 81 81 581
e-mail: budzetowy // um.tarnobrzeg.pl


Biuro Rady Miasta
Kierownik Biura Rady Miasta: Sylwia Witczak
tel. 15 81 81 566, 15 81 81 587
fax: 15 822 50 42
email: rada // um.tarnobrzeg.pl


Biuro Kadr i Polityki Zatrudnienia
Kierownik Biura: Agnieszka Kopeć
tel. 15 81 81 584

 


Komórki organizacyjne Urzędu Miasta mieszczące się w budynku przy ulicy Mickiewicza 7


 

Biuro Obsługi Interesantów
e-mail: um // um.tarnobrzeg.pl; boi // um.tarnobrzeg.pl


Miejski Rzecznik Konsumentów
Robert Kwiatkowski
tel. 15 81 81 516 wew. 516
przyjmuje interesantów w każdy wtorek, środę i piątek w godz. od 7.30 do 15.30


Sektor A  Sala 1
Biuro Obsługi  Interesantów
Kierownik Biura: Monika Ruszowska
tel/fax: 15 822 52 81
tel. 15 822 65 70 wew. 242

Sektor A  Sala 2 Stanowisko 1
Urbanistyka, Architektura i Budownictwo; Sprawy Techniczno-Inwestycyjne i Drogownictwa

Iwona Kulczycka
tel. 15 822 65 70 wew. 275

Sektor A  Sala 1 Stanowisko 2
Wydział Geodezji  i Gospodarki  Gruntami – GODGiK

Elżbieta Grodzka
tel. 15 822 65 70 wew. 276

Sektor A  Sala 1  Stanowisko 3
Ewidencja  Gruntów i Budynków

Marian Niemiec
tel. 15 822 65 70 wew. 277

Sektor A  Sala 1 Stanowisko 4
Gospodarka  Nieruchomościami

Katarzyna Furtak
tel. 15 822 65 70 wew. 278

Sektor A  Sala 1  Stanowisko 5
Edukacja, Zdrowie, Kultura, Środowisko, Fundusze Pomocowe

Magdalena Wilk
tel. 15 822 65 70 wew. 279

Sektor A  Sala 1  Stanowisko 6-7
Podatki  i Opłaty Lokalne

Mateusz Pastuszak
tel. 15 822 65 70 wew. 270

Sektor A  Sala 2  Stanowisko 1
Wydział  Komunikacji,  Rejestracja  pojazdów

Janina Jugo, Elżbieta Wolska
tel. 15 822 65 70 wew. 271

Sektor A  Sala 2  Stanowisko 2
Wydział Komunikacji, Rejestracja pojazdów

Małgorzata Krajewska, Marzena Wójtowicz
tel. 15 822 65 70 wew. 280

Sektor A  Sala 2  Stanowisko 3
Wydział Komunikacji, prawa jazdy

tel. 15 822 65 70 wew. 237

Sektor A  Sala 3  Stanowisko 1
tel. 822 65 70 wew. 296

Sektor A  Sala 3  Stanowisko 2
Ewidencja działalności gospodarczej, zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Anna Wołoszyn
tel. 15 822 65 70 wew. 282

Sektor B  Sala 1  Stanowisko 1, 2
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Dowody Osobiste

Anna Skubida, Maria Słonina
tel. 15 822 65 70 wew. 281

Sektor B  Sala 1  Stanowisko 3
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Ewidencja Działalności Gospodarczej

Jerzy Panek
tel. 15 822 65 70 wew. 230

Sektor B  Sala 2
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Ewidencja Ludności

Magdalena Szaro
tel. 15 822 65 70 wew. 243


KASA
tel. 15 822 65 70 wew. 201


Informacja  Kancelaria
tel. 15 822 65 70 wew. 200


Wydział Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury 
Naczelnik Wydziału: Tomasz Krawczuk
tel. 15 822 65 70 wew. 213
e-mail: edukacja // um.tarnobrzeg.pl


Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska
Naczelnik Wydziału: Piotr Pawlik (biuro przy ul. Kościuszki 7a)
tel. 15 822 65 70 wew. 231
e-mail: komunalny // um.tarnobrzeg.pl


Wydział Techniczno - Inwestycyjny i Drogownictwa
Naczelnik Wydziału: Barbara Trzeciak
tel. 15 822 65 70 wew. 262
e-mail: techniczny // um.tarnobrzeg.pl


Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Naczelnik Wydziału: Anna Feręs-Niezgoda
tel. 15 822 65 70 wew. 253


Wydział Komunikacji
Naczelnik Wydziału: Adam Napieracz
tel. 15 822 65 70 wew. 238
e-mail: komunikacja // um.tarnobrzeg.pl


Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Naczelnik Wydziału: Danuta Papiernik
tel. 15 822 65 70 wew. 233
Z-ca Naczelnika: Przemysław Rawski (biuro w budynku przy ul. Kościuszki 30)
tel. 15 822 65 70 wew.
e-mail: obywatelski // um.tarnobrzeg.pl


Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik: Krystyna Rycombel
tel. 15 822 65 70 wew. 274
z-ca Kierownika: Adam Siek
Z-ca Kierownika: Mariusz Dadia
tel. 15 822 65 70 wew. 272, 273
e-mail: usc // um.tarnobrzeg.pl


Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Naczelnik Wydziału: Stanisław Czuchara
tel. 15 822 65 70 wew. 240
Z-ca Naczelnika, Geodeta Powiatowy: Wiesław Możdżeń
tel. 15 822 65 70 wew. 210
e-mail: geodezja // um.tarnobrzeg.pl


Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych
Naczelnik Wydziału: Joanna Kozub
tel. 15 822 65 70 wew. 236
e-mail: fundusze // um.tarnobrzeg.pl

 


Budynek przy ul. Kościuszki 30


 

Biuro Informatyki
Kierownik Biura Informatyki: Marta Kamysz-Turbak
tel. 15 822 65 70 wew. 515
e-mail: m.kamysz-turbak@um.tarnobrzeg.pl


Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Z-ca Naczelnika: Przemysław Rawski
tel. 15 822 65 70
e-mail: obywatelski // um.tarnobrzeg.pl


Biuro Inspektorów Ochrony Danych
Borowiec Błażej, Przemysław Rękas
tel. 15 81 81 510


Audytor Wewnętrzny: Urszula Wesolińska
tel. 15 81 81 567


Samorządowego Centrum Usług Wspólnych
Dyrektor: Mazurek Małgorzata
tel. 15 847 94 01


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
tel. 15 822 68 64

 


Budynek przy ul. Mickiewicza 7a


 

Straż Miejska
Komendant: Robert Kędziora
tel. 15 822 65 70 wew. 294.
tel. alarmowy: 986
e-mail: straz // um.tarnobrzeg.pl


Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska
Naczelnik Wydziału: Piotr Pawlik (biuro)
tel. 15 822 65 70 wew. 231
e-mail: komunalny // um.tarnobrzeg.pl

 


Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny przy ul. Warszawskiej 227b


 

Centrum Obsługi Inwestora
Kierownik Centrum Obsługi Inwestora: Anita Stelmach
tel. 15 848 18 10 wew. 295
e-mail: coi // um.tarnobrzeg.pl

 

Pliki do pobrania

pdf
Pobierz plik:
zalacznik_regulamin_organizacyjny_um.pdf
Załącznik do zarządzenie 86/2019 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tarnobrzega
pdf
Pobierz plik:
schemat_organizacyjny_um.pdf
Schemat organizacyjny Urzędu Miast Tarnobrzega
pdf
Pobierz plik:
zarzadzenie_86_2019.pdf
Zarządzenie Nr 86/2019 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tarnobrzega
pdf
Pobierz plik:
zarzadzenie_117_2019.pdf
Zarządzenie Nr 117/2019 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tarnobrzega
pdf
Pobierz plik:
zarzadznie_198_2019.pdf
Zarządzenie Nr 198/2019 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tarnobrzega
pdf
Pobierz plik:
schemat_organizacyjny_um_z_24_maja_2019.pdf
Schemat organizacyjny Urzędu Miast Tarnobrzega z dnia 24 maja 2019 roku
pdf
Pobierz plik:
zarzadzenie_202_2019.pdf
Zarządzenie Nr 202/2019 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tarnobrzega