Struktura Urzędu


Komórki organizacyjne Urzędu Miasta mieszczące się w budynku przy ulicy Kościuszki 32
Prezydent Miasta Tarnobrzega: Dariusz Bożek
Sekretariat, tel. 15 81 81 570
e-mail: prezydent // um.tarnobrzeg.pl

Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega: Mirosław Pluta
Sekretariat, tel. 15 81 81 570
e-mail: prezydent // um.tarnobrzeg.pl

Skarbnik Miasta: Urszula Rzeszut
Sekretariat, tel. 15 81 81 518

Sekretarz Miasta: Jolanta Majchrzak
Sekretariat, tel. 15 81 81 518


Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Mediami
Kierownik Biura (rzecznik prasowy) - Wojciech Lis
tel. 15 81 81 545
e-mail: w.lis // um.tarnobrzeg.pl


Wydział Organizacji i partycypacji społecznej 
Naczelnik Wydziału: Robert Chrząstek
tel. 15 81 81 525
e-mail: r.chrzastek // um.tarnobrzeg.pl


Wydział Budżetu i Finansów
Naczelnik Wydziału: Aleksandra Pagacz
tel. 15 81 81 555
Z-ca Naczelnika: Krzysztof Walczyk
tel. 15 81 81 571
e-mail: budzetowy // um.tarnobrzeg.pl


Biuro Rady Miasta
Kierownik Biura Rady Miasta: Sylwia Witczak
tel. 15 81 81 566, 15 81 81 587
fax: 15 822 50 42
email: rada // um.tarnobrzeg.pl


Biuro Kadr i Polityki Zatrudnienia
Kierownik Biura: Agnieszka Kopeć
tel. 15 81 81 584

 


Komórki organizacyjne Urzędu Miasta mieszczące się w budynku przy ulicy Mickiewicza 7


 

Biuro Obsługi Interesantów
e-mail: um // um.tarnobrzeg.pl


Miejski Rzecznik Konsumentów
Robert Kwiatkowski
tel. 15 81 81 516
przyjmuje interesantów w każdy wtorek, środę i piątek w godz. od 7.30 do 15.30


Sektor A  Sala 1
Biuro Obsługi  Interesantów
Kierownik Biura: Monika Ruszowska
tel/fax: 15 822 52 81
tel. 15 81 81 242

Sektor A  Sala 2 Stanowisko 1
Urbanistyka, Architektura i Budownictwo; Sprawy Techniczno-Inwestycyjne i Drogownictwa

tel. 15 81 81 275

Sektor A  Sala 1 Stanowisko 2
Wydział Geodezji  i Gospodarki  Gruntami – GODGiK

tel. 15 81 81 276

Sektor A  Sala 1  Stanowisko 3
Ewidencja  Gruntów i Budynków

tel. 15 81 81 277

Sektor A  Sala 1 Stanowisko 4
Gospodarka  Nieruchomościami

tel. 15 81 81 278

Sektor A  Sala 1  Stanowisko 5
Edukacja, Zdrowie, Kultura, Środowisko, Fundusze Pomocowe

tel. 15 81 81 279

Sektor A  Sala 1  Stanowisko 6-7
Podatki  i Opłaty Lokalne

tel. 15 81 81 270

Sektor A  Sala 2  Stanowisko 1
Wydział  Komunikacji,  Rejestracja  pojazdów

tel. 15 81 81 271

Sektor A  Sala 2  Stanowisko 2
Wydział Komunikacji, Rejestracja pojazdów

tel. 15 81 81 280

Sektor A  Sala 2  Stanowisko 3
Wydział Komunikacji, prawa jazdy

tel. 15 81 81 237

Sektor A  Sala 3  Stanowisko 1
tel. 15 81 81 296

Sektor A  Sala 3  Stanowisko 2
Ewidencja działalności gospodarczej, zezwolenie na sprzedaż alkoholu

tel. 15 81 81 282

Sektor B  Sala 1  Stanowisko 1, 2
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Dowody Osobiste

tel. 15 81 81 281

Sektor B  Sala 1  Stanowisko 3
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Ewidencja Działalności Gospodarczej

tel. 15 81 81 230

Sektor B  Sala 2
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Ewidencja Ludności

tel. 15 81 81 243


KASA
tel. 15 81 81 201


Informacja  Kancelaria
tel. 15 81 81 200


Wydział Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury 
Naczelnik Wydziału: Tomasz Krawczuk
tel. 15 81 81 213
e-mail: edukacja // um.tarnobrzeg.pl


Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska
Naczelnik Wydziału: Piotr Pawlik
tel. 15 81 81 231
Z-ca Naczelnika: Jolanta Hyla
tel.: 15 81 81 246
e-mail: komunalny // um.tarnobrzeg.pl


Wydział Techniczno - Inwestycyjny i Drogownictwa
Naczelnik Wydziału: Barbara Trzeciak
tel. 15 81 81 262
Z-ca Naczelnika: Magdalena Walkiewicz
tel.: 15 81 81 293
e-mail: techniczny // um.tarnobrzeg.pl


Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Naczelnik Wydziału: Anna Feręs-Niezgoda
tel. 15 81 81 253


Wydział Komunikacji
Naczelnik Wydziału: Adam Napieracz
tel. 15 81 81 238
e-mail: komunikacja // um.tarnobrzeg.pl


Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
P.o. Naczelnika Wydziału: Piotr Kanios
tel. 15 81 81 233
Z-ca Naczelnika: Przemysław Rawski (biuro w budynku przy ul. Kościuszki 30)
tel. 15 81 81 520
e-mail: obywatelski // um.tarnobrzeg.pl


Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik: Krystyna Rycombel
tel. 15 81 81 274
z-ca Kierownika: Adam Siek
Z-ca Kierownika: Mariusz Dadia
tel. 15 81 81 272; 15 81 81 273
e-mail: usc // um.tarnobrzeg.pl


Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Naczelnik Wydziału, Geodeta Powiatowy: Stanisław Czuchara
tel. 15 81 81 240
Z-ca Naczelnika: Małgorzata Jasłowska
tel. 15 81 81 210
e-mail: geodezja // um.tarnobrzeg.pl


Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych
Naczelnik Wydziału: Joanna Kozub
tel. 15 81 81 236
e-mail: fundusze // um.tarnobrzeg.pl


Wydział Podatków
Naczelnik Wydziału: Mateusz Bąk
tel. 15 81 81 267
e-mail: podatki // um.tarnobrzeg.pl

 


Budynek przy ul. Kościuszki 30


 

Biuro Informatyki
Kierownik Biura Informatyki: Marta Kamysz-Turbak
tel. 15 81 81 515
e-mail: m.kamysz-turbak@um.tarnobrzeg.pl


Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Z-ca Naczelnika: Przemysław Rawski
tel. 15 822 65 70
e-mail: obywatelski // um.tarnobrzeg.pl


Biuro Inspektorów Ochrony Danych
Borowiec Błażej, Przemysław Rękas
tel. 15 81 81 510


Biuro Audytu Wewnętrznego i Analiz
Kierownik Biura: Urszula Wesolińska
tel. 15 81 81 567
e-mail: u.wesolinska // um.tarnobrzeg.pl


Samorządowego Centrum Usług Wspólnych
Dyrektor: Mazurek Małgorzata
tel. 15 847 94 01


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
tel. 15 822 68 64

 


Budynek przy ul. Mickiewicza 7a


 

Straż Miejska
Komendant: Robert Kędziora
tel. 15 81 81 294
tel. alarmowy: 986
e-mail: straz // um.tarnobrzeg.pl


 

Pliki do pobrania

pdf
Pobierz plik:
zalacznik_regulamin_organizacyjny_um.pdf
Załącznik do zarządzenie 86/2019 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tarnobrzega
pdf
Pobierz plik:
schemat_organizacyjny_um.pdf
Schemat organizacyjny Urzędu Miast Tarnobrzega
pdf
Pobierz plik:
zarzadzenie_86_2019.pdf
Zarządzenie Nr 86/2019 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tarnobrzega
pdf
Pobierz plik:
zarzadzenie_117_2019.pdf
Zarządzenie Nr 117/2019 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tarnobrzega
pdf
Pobierz plik:
zarzadznie_198_2019.pdf
Zarządzenie Nr 198/2019 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tarnobrzega
pdf
Pobierz plik:
schemat_organizacyjny_um_z_24_maja_2019.pdf
Schemat organizacyjny Urzędu Miast Tarnobrzega z dnia 24 maja 2019 roku
pdf
Pobierz plik:
zarzadzenie_202_2019.pdf
Zarządzenie Nr 202/2019 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tarnobrzega