Struktura Urzędu

Wydziały Urzędu Miasta mieszczące się w budynku przy ulicy Kościuszki 32

Prezydent Miasta Tarnobrzega: Dariusz Bożek
Sekretariat, tel. 15 822 65 70 wew. 570
e-mail: prezydent // um.tarnobrzeg.pl


 

Zastępca Prezydenta Miasta Tarnobrzega: Mirosław Pluta
Sekretariat, tel. 15 822 65 70 wew. 570
e-mail: prezydent // um.tarnobrzeg.pl


 

Skarbnik Miasta: Urszula Rzeszut
Sekretariat, tel. 822 65 70 wew. 518


Sekretarz Miasta: Jolanta Majchrzak
Sekretariat, tel. 822 65 70 wew. 518


Wydział Promocji, Sportu i Kultury
Naczelnik Wydziału: Janusz Chabel
tel. 15 822 65 70 wew. 589
e-mail: j.chabel // um.tarnobrzeg.pl
Z-ca Naczelnika: Maciej Matyka
tel. 15 81 81 583
e-mail: mmatyka // um.tarnobrzeg.pl


Wydział Organizacyjny
Naczelnik Wydziału: Agnieszka Bogdańska
tel. 15 822 65 70 wew. 525
e-mail: organizacyjny // um.tarnobrzeg.pl


Wydział Budżetu i Finansów
Naczelnik Wydziału: Aleksandra Pagacz
tel. 15 822 65 70 wew. 555
Z-ca Naczelnika: Elza Chelińska
tel. 15 822 65 70 wew. 581
e-mail: budzetowy // um.tarnobrzeg.pl


Biuro Rady Miasta
Kierownik Biura Rady Miasta: Sylwia Witczak
tel. 15 822 71 39, 15 822 67 75, wew. 587
fax: 15 822 50 42

email: rada // um.tarnobrzeg.pl

 


 

Wydziały Urzędu Miasta mieszczące się w budynku przy ulicy Mickiewicza 7


Biuro Obsługi Interesantów
e-mail: um // um.tarnobrzeg.pl; boi // um.tarnobrzeg.pl

Miejski Rzecznik Konsumentów
Robert Kwiatkowski
tel. 15 81 81 516 wew. 516
przyjmuje interesantów w każdy wtorek, środę i piątek w godz. od 7.30 do 15.30

Sektor A  Sala 1
Kierownik  Biura Obsługi  Interesantów: Lidia Staszczyk
tel/fax: 15 822 52 81
tel. 15 822 65 70 wew. 242

Sektor A  Sala 2 Stanowisko 1
Urbanistyka, Architektura i Budownictwo; Sprawy Techniczno-Inwestycyjne i Drogownictwa

Iwona Kulczycka
tel. 15 822 65 70 wew. 275

Sektor A  Sala 1 Stanowisko 2
Wydział Geodezji  i Gospodarki  Gruntami – GODGiK

Elżbieta Grodzka
tel. 15 822 65 70 wew. 276

Sektor A  Sala 1  Stanowisko 3
Ewidencja  Gruntów i Budynków

Marian Niemiec
tel. 15 822 65 70 wew. 277

Sektor A  Sala 1 Stanowisko 4
Gospodarka  Nieruchomościami

Katarzyna Furtak
tel. 15 822 65 70 wew. 278

Sektor A  Sala 1  Stanowisko 5
Edukacja, Zdrowie, Kultura, Środowisko, Fundusze Pomocowe

Monika Ruszowska
tel. 15 822 65 70 wew. 279

Sektor A  Sala 1  Stanowisko 6-7
Podatki  i Opłaty Lokalne

Marta Wolak, Mateusz Pastuszak
tel. 15 822 65 70 wew. 270

Sektor A  Sala 2  Stanowisko 1
Wydział  Komunikacji  Rejestracja  pojazdów

Janina Jugo, Elżbieta Wolska
tel. 15 822 65 70 wew. 271

Sektor A  Sala 2  Stanowisko 2
Wydział Komunikacji  Rejestracja pojazdów

Małgorzata Krajewska, Marzena Wójtowicz
tel. 15 822 65 70 wew. 280

Sektor A  Sala 2  Stanowisko 3
Wydz. Komunikacji prawa jazdy

tel. 15 822 65 70 wew. 237

Sektor A  Sala 3  Stanowisko 1
tel. 822 65 70 wew. 296

Sektor A  Sala 3  Stanowisko 2
Ewidencja  działalności gospodarczej, zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Anna Wołoszyn
tel. 15 822 65 70 wew. 282

Sektor B  Sala 1  Stanowisko 1, 2
Wydział Spraw Obywatelskich, Dowody Osobiste

Anna Skubida, Maria Słonina
tel. 15 822 65 70 wew. 281

Sektor B  Sala 1  Stanowisko 3
Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczej

Jerzy Panek,  Magdalena Korczak
tel. 15 822 65 70 wew. 230

Sektor B  Sala 2
Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Ludności

Magdalena Szaro
tel. 15 822 65 70 wew. 243


KASA
tel. 15 822 65 70 wew. 201


Informacja  Kancelaria
tel. 15 822 65 70 wew. 200


Wydział Edukacji i Zdrowia
Naczelnik Wydziału: Tomasz Krawczuk
tel. 15 822 65 70 wew. 213
e-mail: edukacja // um.tarnobrzeg.pl


Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Naczelnik Wydziału: Piotr Pawlik
tel. 15 822 65 70 wew. 231
e-mail: komunalny // um.tarnobrzeg.pl


Wydział Środowiska i Rolnictwa
Naczelnik Wydziału: Paulina Długoń
tel. 15 822 65 70 wew. 223
e-mail: srodowisko // um.tarnobrzeg.pl


Wydział Techniczno - Inwestycyjny i Drogownictwa
P.o. Naczelnik Wydziału: Małgorzata Matyka
tel. 15 822 65 70 wew. 262
e-mail: techniczny // um.tarnobrzeg.pl


Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Naczelnik Wydziału: Anna Feręs-Niezgoda
tel. 15 822 65 70 wew. 253


Wydział Komunikacji
Naczelnik Wydziału: Adam Napieracz
tel. 15 822 65 70 wew. 238
e-mail: komunikacja // um.tarnobrzeg.pl


Wydział Spraw Obywatelskich
Naczelnik Wydziału: Danuta Papiernik
tel. 15 822 65 70 wew. 233
Z-ca Naczelnika: Wiesław Dobrowolski
tel. 15 822 65 70 wew. 256
e-mail: obywatelski // um.tarnobrzeg.pl


Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Naczelnik Wydziału: Marek Bukała
tel. 15 822 65 70 wew. 519
Z-ca Naczelnika: Przemysław Rękas
tel. 15 822 65 70 wew. 520


Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik: Krystyna Rycombel
tel. 15 822 65 70 wew. 274
z-ca Kierownika: Adam Siek
Z-ca Kierownika: Mariusz Dadia
tel. 15 822 65 70 wew. 272, 273
e-mail: usc // um.tarnobrzeg.pl


Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Naczelnik Wydziału: Stanisław Czuchara
tel. 15 822 65 70 wew. 240
Z-ca Naczelnika, Geodeta Powiatowy: Wiesław Możdżeń
tel. 15 822 65 70 wew. 210
e-mail: geodezja // um.tarnobrzeg.pl


Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych
Naczelnik Wydziału: Joanna Kozub
tel. 15 822 65 70 wew. 236
e-mail: fundusze // um.tarnobrzeg.pl

 


Budynek przy ul. Kościuszki 30
Biuro Informatyki

Kierownik Biura Informatyki: Marta Kamysz-Turbak
tel. 15 822 65 70 wew. 515
e-mail: m.kamysz-turbak@um.tarnobrzeg.pl

 


Budynek przy ul. Mickiewicza 7a

Straż Miejska
Komendant: Piotr Sawa
tel. 15 822 65 70 wew. 294.
tel. alarmowy: 986
e-mail: straz // um.tarnobrzeg.pl

 


Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny przy ul. Warszawskiej 227b

Centrum Obsługi Inwestora
Kierownik Centrum Obsługi Inwestora: Anita Zachariasz
tel. 15 848 18 10 wew. 295
e-mail: coi // um.tarnobrzeg.pl