Rada Miasta

Rada Miasta Tarnobrzega VIII kadencji 2018-2023

 

Biuro Rady Miasta Tarnobrzega
39-400 Tarnobrzeg
ul. Kościuszki 32

tel. 15 822 71 39,
tel. 15 822 65 70 wew. 587
 fax. 15 822 50 42
e-mail: rada // um.tarnobrzeg.pl

Bogusław Potański - przewodniczący Rady Miasta (b.potanski@um.tarnobrzeg.pl)
Bożena Kapuściak - wiceprzewodnicząca Rady Miasta (b.kapusciak@um.tarnobrzeg.pl)
Waldemar Szwedo wiceprzewodniczący Rady Miasta (w.szwedo@um.tarnobrzeg.pl)
Andrzej Biernat (a.biernat@um.tarnobrzeg.pl)
Marian Cąpała (m.capala@um.tarnobrzeg.pl)
Teresa Gołębiowska-Piś (t.golebiowska-pis@um.tarnobrzeg.pl)
Kamil Kalinka (k.kalinka@um.tarnobrzeg.pl)
Grzegorz Kiełb (g.kielb@um.tarnobrzeg.pl)
Artur Kiper (a.kiper@um.tarnobrzeg.pl)
Monika Łagowska-Cebula (m.lagowska-cebula@um.tarnobrzeg.pl
Alfred Martyniak (a.martyniak@um.tarnobrzeg.pl)
Cezary Mikrut (c.mikrut@um.tarnobrzeg.pl)
Łukasz Nowak (l.nowak@um.tarnobrzeg.pl)
Leszek Ogorzałek (l.ogorzalek@um.tarnobrzeg.pl)
Anna Pekár (a.pekar@um.tarnobrzeg.pl)
Adam Rębisz (a.rebisz@um.tarnobrzeg.pl)
Waldemar Stępak (w.stepak@um.tarnobrzeg.pl)
Damian Szwagierczak (d.szwagierczak@um.tarnobrzeg.pl)
Włodzimierz Trybuła (w.trybula@um.tarnobrzeg.pl)
Marian Zioło (m.ziolo@um.tarnobrzeg.pl)