Mural poświęcony "Zaporze"

Mural „Zapory” oficjalnie odsłonięty

Uroczystości związane z odsłonięciem muralu Hieronima Dekutowskiego „Zapory” odbyły się dziś 17 września w 78. rocznicę sowieckiej napaści na Polskę. Rozpoczęła je msza święta w klasztorze ojców dominikanów. Następnie uczestnicy przemaszerowali na plac Antoniego Surowieckiego. Tam, przed pomnikiem Dekutowskiego, przedstawiciele władz miasta z prezydentem Tarnobrzega Grzegorzem Kiełbem, kombatanci, zaproszeni goście oraz członkowie rodziny „Zapory” oddali hołd bohaterowi i złożyli okolicznościowe wiązanki.

Oficjalne odsłonięcie malowidła zgromadziło wielu gości, których przywitał prezes Fundacji imienia Hieronima Dekutowskiego „Zapory” Stanisław Frąszczak. Wśród zaproszonych na uroczystość nie zabrakło żołnierzy majora „Zapory” - pułkownika Mariana Pawełczaka „Morwy” oraz majorów Zbigniewa Matysiaka „Kowboja”, Mariana Chmielewskiego „Pomidora”, Mirona Borejszy „Błyska”, Jerzego Krupy „Burza” i Jana Jabłońca „Fiata”.

Gośćmi wydarzenia byli również przedstawicie samorządu, radni, żołnierze II Brygady Terytorialnej z Lublina im. Hieronima Dekutowskiego „Zapory” mjr Dariusz Rączkowski, kap. Jolanta Zając, dyrektor oddziału IPN w Lublinie Marcin Krzysztofik, przedstawiciel oddziału IPN w Rzeszowie Marian Krzysztofiński, kombatanci, członkowie tarnobrzeskich organizacji - Jednostki Strzeleckiej 2002 im. OP AK "Jędrusie", hufca Związku Harcerstwa Polskiego, młodzież szkolna, przedstawiciele grupy rekonstrukcyjnej im. Pierwszego Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej NSZ przy Związku Żołnierzy NSZ z Lublina i mieszkańcy Tarnobrzega.

Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Wojewoda Podkarpacki skierowali listy do organizatorów i uczestników, które zostały odczytane podczas uroczystości.

Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega dr Tadeusz Zych przypomniał zebranym życiorys żołnierza wyklętego, a o historycznym wydarzeniu, które zostało uwiecznione na muralu wspominał pułkownik Marian Pawełczak „Morwa”.

Uroczystego odsłonięcia malowidła, poprzez symboliczne przecięcie wstęgi, dokonali wspólnie, siostrzenica „Zapory” Krystyna Frąszczak z mężem Stanisławem, prezydent Tarnobrzega Grzegorz Kiełb oraz podkomendny „Zapory” pułkownik Marian Pawełczak pseudonim „Morwa”.

- Dzisiejsze spotkanie ma charakter szczególny, gdyż sposób okazania hołdu jest nietypowy. Mural, który właśnie został oficjalnie odsłonięty jest pierwszą tego typu artystyczną inicjatywą na terenie naszego miasta.

- Jest znakiem naszych czasów i mam nadzieję, że będzie cennym źródłem w nauczaniu historii. Historii naszej „małej Ojczyzny”.

- To wydarzenie artystyczne, ale też pomnik dla tych, którzy całym swoim życiem walczyli o niepodległość Ojczyzny. – powiedział prezydent Grzegorz Kiełb.

Prezydent, w swym wystąpieniu, podziękował żołnierzom za trud, który podejmowali walcząc o niepodległą Polskę. Słowa podziękowania skierował również do inicjatorów przedsięwzięcia oraz do wszystkich, którzy je wspierali na każdym etapie powstawania.

Data wydarzenia została tak zaplanowana, aby uczcić wydarzenia sprzed lat. To właśnie 17 września 1943 roku „Zapora” został zrzucony jako cichociemny, natomiast  16 września 1947 roku rozpoczął się jego proces.

Po zakończeniu uroczystości kolumna uczestników prowadzona przez Miejską Orkiestrę Dętą udała się na teren Zespołu Szkół im. ks. St. Staszica. Tam organizatorzy zaprosili wszystkich na „żołnierską grochówkę”.