Formularz zgłoszenia imprezy

Zapraszamy do pobrania i wypełnienia formularza zgłoszenia imprezy z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Formularz prosimy dostarczyć do Urzędu Miasta Tranobrzega do zastępcy naczelnika Wydziału Edukacji Promocji i Kultury - pokój nr 205 budynku przy ul. Kościuszki 32 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: j.chabel@um.tarnobrzeg.pl.