Patron 2018 roku

Rok mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora"

24 września 2018 roku obchodzić będziemy 100 lecie urodzin Hieronima Dekutowskiego. To dobry moment, aby przypomnieć i przybliżyć tarnobrzeżanom sylwetkę tego znamienitego człowieka.

Mjr Hieronim Kazimierz Dekutowski ps. „Zapora” urodził się w tarnobrzeskim Dzikowie. Oficer Armii Krajowej, „cichociemy”, „żołnierz wyklęty”. Wzór do naśladowania dla nas wszystkich. Osoba o ogromnym patriotyzmie i sile walki. Wzbudzał zaufanie wśród podwładnych, których darzył ojcowską miłością. Wykazywał się dużą kulturą osobistą oraz chęcią poznania i wsparcia każdego ze swoich żołnierzy. Miał również niezwykłą zdolność motywowania, zarówno samego siebie, jak i członków oddziału partyzanckiego, którym dowodził.

Mjr Hieronim Dekutowski ps. „Zapora”, to autorytet, przypominający o tym, czym jest męstwo i poświęcenie, zarówno dla Ojczyzny, jak i dla innych ludzi. Wartości, w które mocno wierzył, sprawiły, że umieranie dla Polski, choć ciężkie, było honorem. Jego życie uczy nas, że zawsze, niezależnie od okoliczności, należy walczyć o swoje ideały. Uczy oddania dla innych. Bycia dumnym z tego kim się jest.

Mamy szczególny obowiązek kultywowania pamięci o mjr Hieronimie Dekutowskim. Jedna z ulic w naszym mieście nosi jego imię. Przy pl. Surowieckiego znajduje się również popiersie „Zapory”. W 2017 roku odsłonięty został również mural przedstawiający postać „naszego”, tarnobrzeskiego, bohaterskiego żołnierza. Uważam, że ustanowienie roku 2018 – Rokiem Hieronima Dekutowskiego będzie godnym uhonorowaniem tak wybitnej osoby i tak znaczącej dla naszego miasta. Jego biografia stanowi żywą lekcję historii dla tarnobrzeskiej młodzieży. Stanowi jednocześnie wzorzec patriotyzmu i niezłomności w dążeniu do celu, co jest bez wszech miar godne naśladowania.

Samorząd Gminy Tarnobrzeg pragnie uczcić jubileusz setnej rocznicy urodzin Hieronima Dekutowskiego, chcąc aby obchody tego wydarzenia miał szczególny charakter. W związku z tym planuje się ustanowienie w roku 2018 – rokiem Hieronima Dekutowskiego oraz organizację szeregu imprez kulturalno-promocyjnych na terenie gminy, które ujęte zostaną w szczegółowym kalendarzu imprez miejskich.

Mając powyższe na uwadze Rada Miasta Tarnobrzega postanowiła rok 2018 ustanowić Rokiem Hieronima Dekutowskiego.