Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Alfreda Freyera
z oddziałami
Gimnazjum Nr 1
im. Stanisława Jachowicza

ul. Kochanowskiego 1

823-35-11
823-30-87

Mirosław Holuk
Dyrektor SP3 

sp3@oswiata.tarnobrzeg.pl
sekretariatsp3@op.pl

ul. Jachowicza 4

823-32-12
822-75-35

Jolanta Mudzik
Wicedyrektor SP3
ds. Gimnazjum nr 1

gim1@oswiata.tarnobrzeg.pl
gim1tbg@op.pl

Szkoła Podstawowa Nr 4
im. Mikołaja Kopernika
z oddziałami
Gimnazjum Nr 2

im. Jana Słomki

ul. Wyspiańskiego 10

822-74-41

822-52-37

Anna Burda
Dyrektor SP4

sp4@oswiata.tarnobrzeg.pl
sp4tbg@wp.pl

 

ul. Kopernika 18

823-38-55

Grzegorz Kokoszka
Wicedyrektor SP4

ds. Gimnazjum nr 2

gim2@oswiata.tarnobrzeg.pl
dwojkatbg@poczta.onet.pl

Szkoła Podstawowa Nr 6

ul. Mickiewicza 86
Miechocin

822-72-79

Wilhelmina
Kropornicka

sp6@oswiata.tarnobrzeg.pl
sp6tbg@poczta.onet.pl

Szkoła Podstawowa Nr 7
im. gen. Leopolda Okulickiego

ul. Sienkiewicza 215
Mokrzyszów

823-35-29

Krystyna Ordon

sp7@oswiata.tarnobrzeg.pl
sp7.tarnobrzeg@gazeta.pl

Szkoła Podstawowa Nr 8
im. Stanisława Piętaka

ul. Piętaka 53

822-05-93

Małgorzata Mierzwa

sp8 // oswiata.tarnobrzeg.pl

Szkoła Podstawowa Nr 9
im. Jana Pawła II

ul. Wiejska 4

823-75-85

823-51-33

Ewa Lipińska-Mikrut

sp9@oswiata.tarnobrzeg.pl
sp9tarnobrzeg@wp.pl

 

Szkoła Podstawowa Nr 10
im. Janusza Korczaka
z oddziałami
Gimnazjum Nr 3

im. por. Józefa Sarny

ul. M. Dąbrowskiej 10

822-58-89

Paweł Paradowski
Dyrektor SP10

sp10 // oswiata.tarnobrzeg.pl
sp10tbg@gmail.com

ul. Dekutowskiego 17

822-37-36

Bogusława Jasińska
Wicedyrektor SP10

ds. Gimnazjum nr 3

gim3@oswiata.tarnobrzeg.pl
zs3tbg@poczta.wp.pl

Szkoła Podstawowa Nr 11
im. Wincentego Buczka

ul. Olszowa 1

822-06-03

Robert Kłoda

sp11@oswiata.tarnobrzeg.pl
szpod11@poczta.onet.pl