Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Alfreda Freyera
Ul. Kochanowskiego 1
39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 823-35-11
15 823-30-87
e-mail: sp3@oswiata.tarnobrzeg.pl
sekretariatsp3@op.pl

dyrektor: Mirosław Holuk

 


Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika
Ul. Wyspiańskiego 10
39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822-74-41
15 822-52-37
e-mail: sp4@oswiata.tarnobrzeg.pl
sp4tbg@wp.pl

dyrektor: Anna Burda

 


Zespół Szkół nr 6
Ul. Mickiewicza 86
39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822-72-79
e-mail: sp6@oswiata.tarnobrzeg.pl
sp6tbg@poczta.onet.pl

dyrektor: Wilhelmina Kropornicka

 


Szkoła Podstawowa nr 7 im. gen. Leopolda Okulickiego
Ul. Sienkiewicza 215
39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 823-35-29
e-mail: sp7@oswiata.tarnobrzeg.pl
sp7.tarnobrzeg@gazeta.pl

dyrektor: Teresa Jajko

 


Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Piętaka
Ul. Piętaka 53
39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822-05-93
e-mail: sp8 // oswiata.tarnobrzeg.pl
dyrektor: Małgorzata Mierzwa

 


Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II
Ul. Wiejska 4
39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 823-75-85
15 823-51-33
e-mail: sp9@oswiata.tarnobrzeg.pl
sp9tarnobrzeg@wp.pl

dyrektor: Ewa Lipińska-Mikrut

 


Szkoła Podstawowa nr 10 im. Janusza Korczaka
39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822-58-89
e-mail: sp10@oswiata.tarnobrzeg.pl
sp10tbg@gmail.com

dyrektor: Paweł Paradowski

 


Szkoła Podstawowa nr 11 im. Wincentego Buczka
Ul. Olszowa 1
39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822-06-03
e-mail: sp11@oswiata.tarnobrzeg.pl
szpod11@poczta.onet.pl

dyrektor: Robert Kłoda