Nieruchomości - przetargi

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 5004/10 położonej w Tarnobrzegu przy ulicy Władysława Sikorskiego, stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg  z przeznaczeniem pod zabudowę handlowo – usługową,

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ulicy Szafirowej i Szmaragdowej, obręb Mokrzyszów, stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek ozn. nr ewid. 1331/4 i 1333/4, położonej w Tarnobrzegu przy ul. Kalinowej, obręb Sobów, stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Pliki do pobrania