Nieruchomości - przetargi

TSSE - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg

Tsse - pierwszego przetargu ustny  nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg objętych księgą wieczystą  Nr TB1T/00030628/8 położonych w Tarnobrzegu obręb Zakrzów, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi  komercyjne i obiekty produkcyjne.

Pliki do pobrania

Ul. Jasminowa - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ozn. nr ewid. 799/5 o pow

Jasminowa - pierwszego przetargu ustny  nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości ozn. nr ewid. 799/5 o pow. 0,1466 ha objętej księgą wieczystą nr TB1T/00075566/2 wraz z udziałem 1/3 części  w drodze  wewnętrznej  nr  ewid. 799/1 o pow. 0,0655 ha. położonej w Tarnobrzegu przy ul. Jaśminowej stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Pliki do pobrania

Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości o nr ewid. 5004/10 położonej w Tarnobrzegu

Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości

Prezydent Miasta Tarnobrzega działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) odwołuje  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul. Władysława Sikorskiego, oznaczonej jako działka ewid. nr 5004/10 o pow. 0,0755 ha, obj. KW TB1T/00043738/6 ogłoszony na dzień 21 października 2020 r. na godzinę 1100.

Przyczyną odwołania przetargu jest ochrona interesów nabywcy z uwagi na to że wydana decyzja o warunkach zabudowy dla działki o nr ewid. 5004/3  obr. 12,  po podziale ozn. nr  ewid. 5004/10, 5004/8, 5004/9 przy ul. W. Sikorskiego obejmowała większy obszar inwestycji niż działka przeznaczona do sprzedaży.

Osoby, które wpłaciły wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu o przetargu otrzymają zwrot kwoty w ciągu 3 dni roboczych na konto, z którego została dokonana wpłata.

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu dostępne jest pod adresem: www.tarnobrzeg.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.tarnobrzeg.eobip.pl  oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń znajdującej się przed budynkiem Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7  w Tarnobrzegu.

Zmiana miejsca przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości ogłoszonego na dzień 19.10.2020 r.

  Tarnobrzeg, dnia 15 października 2020 r.

GG – VI. 6840.6.2020

 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH w TARNOBRZEGU

przy ul. SZAFIROWEJ I SZMARAGDOWEJ

- ZMIANA MIEJSCA

 

Prezydent Miasta Tarnobrzega, biorąc pod uwagę aktualny stan epidemiologiczny w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom przetargu informuje, że przetarg na sprzedaż nieruchomości objętych księgą wieczystą nr TB1T/00067920/3 położonych w Tarnobrzegu przy ul. Szafirowej i  Szmaragdowej, obręb Mokrzyszów stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne odbędzie się w dniu 19 października 2020 r. o godz. 10 00  w sali widowiskowej TARNOBRZESKIEGO DOMU KULTURY ul. Słowackiego 2 w Tarnobrzegu.

Ze względu na sytuacje epidemiczną podczas przetargu obowiązywać będą zasady reżimu sanitarnego. Przed wejściem na salę należy zdezynfekować dłonie, zasłonić usta i nos oraz zachować odległość co najmniej 1,5 m między sobą (nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących).

 

 

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg położonych w Tarnobrzegu przy Al. Warszawskiej, przeznaczonych pod zabudowę handlowo – usługową.

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości położonej  w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza  obręb Mokrzyszów,  stanowiącej  własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonej pod zabudowę usługowo - wielofunkcyjną.

 

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 5004/10 położonej w Tarnobrzegu przy ulicy Władysława Sikorskiego, stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg  z przeznaczeniem pod zabudowę handlowo – usługową,

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ulicy Szafirowej i Szmaragdowej, obręb Mokrzyszów, stanowiących własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek ozn. nr ewid. 1331/4 i 1333/4, położonej w Tarnobrzegu przy ul. Kalinowej, obręb Sobów, stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Pliki do pobrania