Dotacje

W menu po lewej stronie dostępne są wszelkie informacje o ogłaszanych otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych, ofert składanych przez organizacje pozarządowe z własnej inicjatywy.

W menu "Formularze" po pobrania przygotowane zostały wzory ofert, aktualizacji ofert, umów oraz sprawozdań z realizacji zadania publicznego.

Dostępne są takze informacje o konkursach dotacyjnych organizowanych przez zewnętrzne podmioty.