Ewidencja fundacji

 

L.p.

Nazwa Fundacji

Adres

1.

Fundacja im. Hieronima Dekutowskiego  - Zapory

ul. Sadomierksa 9B
39-400 Tarnobrzeg

2.

Fundacja Ofiarom Wojny Na Ukrainie

ul. Stanisława Moniuszki 6B/3
39-400 Tarnobrzeg

3.

Fundacja „Pomagam – Wspieram”

ul. Profesora Tarnowskiego 28/24
39-400 Tarnobrzeg

4.

Fundacja „Opieka dla Malucha”

ul. Kopernika 21/31
39-400 Tarnobrzeg

5.

Fundacja „Masz Prawo”

ul. Wyspiańskiego 4/82
39-400 Tarnobrzeg

6.

Fundacja „Generation Next”

ul. Orzeszkowej 5/42
39-400 Tarnobrzeg

7.

Fundacja Na Rzecz Ratowania Bezdomnych Zwierząt „Happy Garden”

ul. Wyspiańskiego 18/26
39-400 Tarnobrzeg

8.

Fundacja „Liga Biblijna w Polsce”

ul. Warszawska 352
39-400 Tarnobrzeg

9.

Fundacja „Galicyjska”

ul. Piłsudskiego 4/20
39-400 Tarnobrzeg

10.

Fundacja „Ciepło i Serce”

ul. Konstytucji 3 Maja
39-400 Tarnobrzeg

11.

Fundacja Inicjatyw Europejskich w Likwidacji

ul. Truskawkowa 34A
39-400 Tarnobrzeg