Strefa NGO

Informacje o dotacjach i otwartych konkursach ofert na 2019 rok

Informacje o ogłaszanych otwartych konkursach ofert oraz rozstrzygnieciach konkursów na realizację zadań publicznych w 2019 roku znajdują się w menu "Dotacje/Konkursy ofert" po lewej stronie - link.


 

Rozpoczął się konkursu dla NGO pn. Działaj Lokalnie X 2018

Kolejny nabór do Programu Działaj Lokalnie w powiecie tarnobrzeskim i stalowowolskim!

Ogłaszamy, że X edycja Programu Działaj Lokalnie 2018 przed nami! Zapraszamy już dziś do zapoznania się z Regulaminem oraz zapamiętaniem istotnych dat, którymi są:
- nabór wniosków – 20.04.2018-20.05.2018
- spotkania informacyjne dot. konkursu 07-15 maja – szczegółowy harmonogram zostanie wkrótce opublikowany
- czas realizacji projektów – 04.06.2018-31.12.2018

 „Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (więcej o programie: www.dzialajlokalnie.pl)  realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (więcej o realizatorze: www.filantropia.org.pl). Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. W 2018 r. uruchamiamy tez ścieżkę tematyczną pn. „Niepodległa”. Na projekty  nawiązujące do Dnia Niepodległości Fundacja planuje przeznaczyć środki w łącznej wysokości 10.000,00 PLN.

Lokalnym partnerem Programu jest „Ośrodek Działaj Lokalnie” działający przy Fundacji Fundusz Lokalny SMK. Ośrodek funkcjonuje już od 7 lat w ramach własnego programu Fundacji „Lokalne Inicjatywy”. Ośrodek jest głównym filarem tego programu, bowiem oferuje całoroczne wsparcie dla lokalnych organizacji społecznych i grup nieformalnych, które inicjują społecznościowe i animacyjne działania w małych wspólnotach i społecznościach.

Tradycyjnie w ramach Ośrodka Działaj Lokalnie zorganizowane zostaną dwa szkolenia, po jednym w każdym z powiatów. Dodatkowo, w gminach współfinansujących Fundację w ramach „Ośrodka Działaj Lokalnie” zostaną zorganizowane szkolenia i doradztwo.

Konsultowanie wniosków możliwe  jest jedynie przed ostatecznym złożeniem wniosku. Prośba o doradztwo w zakresie procedur i wniosku należy wysyłać na adres mailowy: funadcjasmk@gmail.com.

Gminy objęte konkursem: Gorzyce, Zaleszany, Zaklików, Radomyśl nad Sanem, Pysznica, Bojanów, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Tarnobrzeg.

Kto może złożyć wniosek:

1. Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. fundacje, stowarzyszenia);
2. Grupy nieformalne (GN), w których imieniu wniosek złoży wytypowana przez GN lokalna organizacja pozarządowa;
3. Grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL (po uzyskaniu wcześniejszej zgody Ośrodka Działaj Lokalnie).

Maksymalna kwota dofinansowania: dotacje będą przyznawane w maks. kwocie 6 000 zł.

Okres realizacji projektów: projekty będą mogły trwać minimalnie 3 miesiące a maksymalnie 6 miesięcy i będą mogły być realizowane pomiędzy 4 czerwca 2018 r.  a 31 grudnia 2018 r.

Wnioski składać należy za pomocą generatora on-line znajdującego się na stronie: http://system.dzialajlokalnie.pl/

Tradycyjne, poza programem grantowym dla beneficjentów DL proponujemy udział w konkursach i inicjatywach Fundacji:

  1. Konkurs "Opowiedz..." – ogólnopolski konkurs Działaj Lokalnie,
  2. Konkurs "Wolontariusz 2018" – lokalny konkurs Fundacji SMK,
  3. Konkurs "Lokalne inicjatywy 2018” – lokalny konkurs Fundacji SMK.

Ponadto, organizacje wdrażające projekty „DL” objęte będą wsparciem doradczym np. w zakresie przygotowania procedur RODO, doradztwa projektowego, pomocą prawna, etc.

W ramach Ośrodka Działaj Lokalnie wspieramy i integrujemy lokalnych liderów między innymi przez wyjazd studyjny. Co roku jesteśmy w innym miejscu, w 2016 r. padło na Stryszawę. Jak było? Zobaczcie sami: https://youtu.be/kQafWKbE0yU a w 2017 r. byliśmy w Kazimierzu nad Wisłą http://fundacjasmk.pl/lodka-na-szkolenie-dzialaj-lokalnie/

Przykłady inicjatyw realizowanych w ubiegłych latach do zobaczenia i zainspirowania się pod linkiem: http://fundacjasmk.pl/lokalne-inicjatywy/program-dzialaj-lokalnie/projekty/

Regulamin i niezbędne dokumenty znajdują się w zakładce: http://fundacjasmk.pl/lokalne-inicjatywy/program-dzialaj-lokalnie/dokumenty/


 

Bezpłatne szkolenie Mobilnych Doradców dla NGO

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych, które odbędzie się 21 lutego o godz. 17.00 w Inkubatorze ROWES przy ul. 1 Maja 4A w Tarnobrzegu - pokój 507 (V piętro - budynek starostwa).
W programie szkolenia:
- źródła pozyskiwania funduszy, sprzętu komputerowego i oprogramowania dla organizacji
-  promocja działalności i sieciowanie działań organizacji
- pozyskiwanie wolontariuszy, partnerów i środowiska dla realizacji celów działania organizacji
- przestawienie oferty Inkubatora ROEWS dla stowarzyszeń i grup nieformalnych
- przedstawienie projektu "Sektor 3.0" i zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Szkolenie dla NGO w sprawie pozyskiwania środków w programie "Niepodległa"

Prezydent miasta zaprasza organizacje pozarządowe do włączenia się w świętowanie oraz na szkolenie w zakresie przygotowania dobrego wniosku na realizację pomysłu w ramach programu „Niepodległa”.

Jak przygotować dobry wniosek do programu "Niepodległa"? Jeśli masz pomysł na wydarzenie związane ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę i szukasz środków na jego realizację – weź udział w spotkaniu informacyjnym o programie „Niepodległa”. Spotkanie i szkolenie odbędzie się w poniedziałek, tj. 19 lutego w Rzeszowie. Dla zainteresowanych organizacji prezydent miasta zapewnia transport na miejsce szkolenia i z powrotem. W poniedziałek o godz. 9.30 z pl. Surowieckiego odjedzie bus z ośmioma miejscami. Zgłoszenie wyjazdu oraz szczegóły ustalać należy pod numerem telefonu: 504 228 024.

Podczas czterogodzinnego szkolenia dowiedzieć się będzie można o zasadach wnioskowania o dotacje w programie. Otrzyma się również garść inspiracji o lokalnych i ogólnopolskich projektach dotyczących niepodległości oraz dowiedzieć się jak efektywnie zaplanować i przeprowadzić projekt.

Szczegółowe informacje:

19 lutego 2018 - Teatr Maska w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 13.

PLAN SPOTKANIA

11:00 -­ 12:30 Webinarium: „Zasady składania wniosków w programie „Niepodległa” prowadzą - Agnieszka Gajc i Aleksandra Tatarczuk
12:30 - 13:10 „Dobre praktyki – inspiracje, podpowiedzi i pomysły” ­ prowadzi - Ilona Dusza-Kowalska
13:10­ - 13:30 Przerwa
13:30 - 15:00 „Zarządzenie projektem – jak efektywnie zaplanować i przeprowadzić projekt” prowadzi - Artur Kawa

Zachęcamy do przygotowania pytań, które będzie można zadać prowadzącym webinarium.
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa mailowo na adres: akawa // estrada.rzeszow.pl
Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny!


 

Urząd Marszałkowski ogłosił konkursy dla NGO's z zakresu kultury

Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie uprzejmie informuje, że konkursy ofert w dziedzinie kultury na rok 2018 zostały już ogłoszone.

Konkurs ofert pn. „Niepodległa: wczoraj dzisiaj jutro”. Konkurs ogłoszony jest z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Celem konkursu jest wprowadzenie do przestrzeni publicznej inicjatyw, które nie tylko upamiętniają odzyskiwanie przez Polskę niepodległości, ale także wychodzą naprzeciw potrzebie obecnej i przyszłej interpretacji tego faktu w kontekście jego znaczenia dla tworzenia wspólnoty obywatelskiej i pielęgnowania tożsamości narodowej przy użyciu współczesnych środków wyrazu artystycznego. Przedmiotem zadania jest dowolna forma wypowiedzi kulturalnej, poświęcona kultywowaniu tradycji niepodległościowych, wspomnieniu istotnych wydarzeń historycznych, jak również podkreśleniu znaczenia niepodległości w kontekście przyszłości Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs ofert pn. „Wydarzenia kulturalne”. Zadania konkursowe to realizacja przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych, które muszą mieć charakter międzynarodowy, ogólnopolski lub wojewódzki, promujących aktywność kulturalną o istotnych wartościach dla promocji kultury województwa, m.in.: festiwale, plenery, wystawy, konferencje, warsztaty, tworzących markę kulturalną województwa.

Konkurs ofert pn. „Wydawnictwa”. Celem konkursu jest dokumentowanie działalności społeczno-kulturalnej organizacji funkcjonujących w sferze kultury, jak również promowanie dokonań twórców i artystów oraz ich twórczości przy wykorzystaniu istniejących narzędzi promocji, ale także poszukiwanie nowych sposobów promowania. Dofinansowane będą zadania dotyczące wydania wcześniej niepublikowanych, niskonakładowych wydawnictw z zakresu m.in. literatury pięknej, nowatorskich opracowań albumowych dokumentujących historię i kulturę regionu, czasopism cyklicznych z zakresu historii i kultury regionu.

Zadania konkursowe mogą być zrealizowane w partnerstwie publiczno-społecznym np. z państwowymi lub samorządowymi instytucjami kultury, szkołami publicznymi.

Informacje w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej Urzędu w zakładce Kultura – Mecenat  kulturalny http://kultura.wrotapodkarpackie.pl/index.php/mecenat-kulturalny/mecenat  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/otwarte-konkursy-ofert/mecenat-kulturalny/3865-konkursy-ofert-2018.


 

 

Konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza konsultacje dotyczące projektu Programu współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, uwag lub propozycji zmian do projektu Programu od organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających swoją siedzibę na terenie Miasta Tarnobrzega lub działających na rzecz Miasta Tarnobrzega i jego mieszkańców.

Wyrażane opinie, uwagi lub propozycje zmian dotyczące projektu Programu powinny  wskazywać element projektu Programu, którego dotyczą, wraz z uzasadnieniem. Konsultacje trwają od 24 października 2017 r. do 16 listopada 2017 roku. Opinie wyrażane poza tym terminem nie będą brane pod uwagę.

Konsultacje przeprowadza się w formie:

1. Pisemnie w trakcie zebrania plenarnego z przedstawicielami zainteresowanych organizacji, które odbędzie się 7 listopada 2017 roku o godzinie 16.30 w sali 201 Urzędu Miasta Tarnobrzega, przy ul. Kościuszki 32.

2. Pisemnie w Urzędzie Miasta Tarnobrzega w Wydziale Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, pokój nr 100.

3. Pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres email: r.chrzastek@um.tarnobrzeg.pl lub poczty tradycyjnej przesłanej na adres: Wydział Edukacji, Promocji i Kultury, Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg lub złożonej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 w Tarnobrzegu.

Projekt Programu współpracy zamieszczony został na stronie internetowej Miasta Tarnobrzega www.tarnobrzeg.pl w zakładce „Strefa NGO/Program współpracy”, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biurze Obsługi Interesantów – Sektor A, sala 1, stanowisko nr 5 w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39–400 Tarnobrzeg.

Wyniki konsultacji zamieszczone będą w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzega, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

Oferta Fundacji Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II w trybie art. 19a

Oferta Fundacji Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II na zadanie pn.: „Archipelag Skarbów”.

Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 24 października 2017 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z Fundacją Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania. Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferta Stowarzyszenia ESTEKA w trybie art. 19a

Oferta Stowarzyszenia ESTEKA w Tarnobrzegu na zadanie „Wsparcie organizacji obchodów 11 Listopada”.

Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 20 października 2017 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, ze Stowarzyszeniem ESTEKA zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania. Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferta Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w trybie art. 19a

Oferta Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża na zadanie „Obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa zakończone organizacją uroczystości dla zasłużonych i Honorowych Krwiodawców oraz jubileuszu 10-lecia Młodzieżowego Klubu HDK działającego przy ZSP nr 3 w Tarnobrzegu”.

Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 19 października 2017 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z Podkarpackim Oddziałem Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania. Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Dotacje z Regionalnego Konkursu Grantowego

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2017" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Termin składania wniosków: 25 października 2017 r., do godziny 12.00. Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem będzie rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2018 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2018 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów), miejskie i gminne domy kultury, powiatowe, miejskie i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Adresatami (beneficjentami) projektów powinna być młodzież w wieku od 13 do 19 lat  (uczniowie klas siódmych szkół podstawowych, uczniowie szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Zalecana liczebność grupy projektowej to 12-20 osób.

Uwaga! Młodzież z klas siódmych szkół podstawowych może stanowić max. 50% uczestników projektu. Termin składania wniosków upływa 25 października 2017 roku, o godzinie 12.00.

Zasady konkursu, kryteria oceny merytorycznej, wzór formularza wniosku do obejrzenia oraz link do formularza wniosku w systemie elektronicznym na stronie rownacszanse.pl. 

 

Oferta Integracyjnego Klubu Sportowego w trybie art. 19a

Oferta Integracyjnego Klubu Sportowego w Tarnobrzegu na zadanie pn. „XI Turniej Słowian w Tenisie Stołowym na Wózkach – Tarnobrzeg 2017”.

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie przez Integracyjny Klub Sportowy w Tarnobrzegu na zadanie „XI Turniej Słowian w Tenisie Stołowym na Wózkach – Tarnobrzeg 2017”.

Jeśli w terminie do dnia 27 lipca 2017 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z Integracyjnym Klubem Sportowym w Tarnobrzegu  zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania. Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.


Oferta Oddziału Miejskiego PTTK „Siarkopol” w Tarnobrzegu w trybie art. 19a

Oferta Uniwersytetu Oddziału Miejskiego PTTK „Siarkopol” w Tarnobrzegu na zadanie pn.: „Wspieranie działań i inicjatyw turystycznych promujących gminę jako ośrodek turystyczny”.

Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 20 lipca 2017 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z Oddziałem Miejskim PTTK „Siarkopol” w Tarnobrzegu zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania. Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.


Oferta Uniwersytetu Trzeciego Wieku w trybie art. 19a

Oferta Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu na zadanie „Konferencja Popularno-Naukowa skierowana do środowiska seniorów, opracowanie i wydanie okolicznościowego biuletynu UTW”.

Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 30 czerwca 2017 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania. Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferta oraz formularz zgłaszania uwag dostepny tutaj.


Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu Ochrony zdrowia (NGO)...

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz zapobiegania patologiom.
Konkurs dotyczył obszarów: Organizacja i dofinansowanie wypoczynku letniego w postaci obozów i kolonii oraz Lato w mieście.

Tabele z wynikami konkursu tutaj.


 

Oferta Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu w trybie art. 19a

Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 1 czerwca 2017 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania. Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferta i formularz uwag do pobrania tutaj.


 

Wyniki konkursu ofert z zakresu Ekologii...

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Wyniki dostępne tutaj.


 

Oferta Stowarzyszenia Amazonek „Pomocna Dłoń” na zadanie pn. „Profilaktyka krokiem do zdrowia”

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie przez Stowarzyszenie Amazonek „Pomocna Dłoń” na zadanie „Profilaktyka krokiem do zdrowia”. Szczegóły dostępne tutaj.


 

Nabór kandydatów do komisji oceniającej projekty z zakresu Ochrony zdrowia

Ogłoszenie o naborze kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrony zdrowia oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Ogłoszenie tutaj.


 

Ocena formalna ofert w konkursie z zakresu Ekologii...

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Tabelę z wynikami można pobrać tutaj.


 

Ogłoszenie o konkursie ofert z zakresu Ochrony zdrowia oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym

Ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku dotyczy zadań z zakresu Ochrony zdrowia oraz zapobiegania zjawiskom patologicznym:

a) Lato w mieście,
b) Organizacja i dofinansowanie wypoczynku letniego w postaci obozów i kolonii organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe.

Składane oferty zadań z tego zakresu dotyczyć powinny przeciwdziałania i zapobiegania zjawiskom patologicznym poprzez organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.05.2017 r. do godz. 15.30. Więcej inormacji tutaj.


 

 

Oferta Tarnobrzeskiego Klubu Kyokushin Karate w trybie art. 19a

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie przez Tarnobrzeskiego Klubu Kyokushin Karate na zadanie „Przedszkolak karateka”.

Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 22 marca 2017 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z Tarnobrzeskim Klubem Kyokushin Karate zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania. Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferte oraz formularz mozna pobrać tutaj.


 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu Ekologii

Gmina Tarnobrzeg reprezentowana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega ogłasza dnia 15 marca 2017 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Na realizacje powyższych zadań zaplanowane zostało 10 000,00 zł. Oferty można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.04.2017 r.

Więcej o konkursie tutaj.


 

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej w zakresie Ekologii

Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Nabór trwa rwa od 15.03.2017 r. do 31.03.2017 r.

Więcej o naborze tutaj.


 

Oferta Siarki Tarnobrzeg SA w trybie art. 19a

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie przez Siarki Tarnobrzeg na zadanie „II Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej API CUP w Zakopanem”.

Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 15 marca 2017 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z Siarką Tarnobrzeg SA zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania. Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferte oraz formularz mozna pobrać tutaj.


 

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu kultury

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Kultury, określonych w Programie współpracy Miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Tabelę z rozstrzygnięciem konkursu mozna pobrać tutaj.