Komunikaty

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Delfin” w trybie art. 19a

11 sierpnia 2017 (piątek)

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Delfin” w Tarnobrzegu na zadanie „I Długodystansowe Zawody Pływackie na Jeziorze Tarnobrzeskim im. Józefa Salika”.

Jeśli w terminie 7 dni, tj. do dnia 18 sierpnia 2017 r., nie zostaną zgłoszone uwagi, z Uczniowskim Klubem Sportowym „Delfin” zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania. Ewentualne uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7,
39-400 Tarnobrzeg. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Powrót na listę aktualności