Kalendarz

Zapraszamy organizacje pozarządowe na spotkanie z prezydentem miasta

12 grudnia 2018 (Środa) 18:00 - 00:00
Miejsce: TDK, sala kameralna
Organizator: UM
Kontakt: tel. 15 81 81 517
Udział: Bezpłatny

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie z prezydentem miasta Dariuszem Bożkiem. Spotkanie odbędzie się 12 grudnia, o godz. 18.00., w sali kameralnej Tarnobrzeskiego Domu Kultury, przy ul. Słowackiego 2. Tematem przewodnim spotkania będzie kwestia współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.

Podstawowym dokumentem, który określa cele, zasady, formę oraz ocenę współpracy organów samorządowych Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi jest corocznie aktualizowany i uchwalany przez Radę Miasta Tarnobrzega program współpracy na 2019 rok. Celem programu jest m.in. efektywne wykonywanie zadań publicznych Miasta poprzez włączenie w ich realizację organizacji pozarządowych, wspieranie wolontariatu oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspakajanie potrzeb społecznych. Podczas spotkania będzie można porozmawiać z prezydentem o szczegółach programu i kierunkach współpracy w 2019 roku i kolejnych latach.

Powrót na listę wydarzeń