Kalendarz

Najbliższe wydarzenia

 • 23 listopada 2018 (piątek)

  Miejski Konkurs Plastyczny imienia Doktor Olgi Blanki Lilien - "Wielki lekarz małych ludzi"

  Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, firma Pilot, Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu zapraszają do udziału w pierwszej edycji Miejskiego Konkursu Plastycznego imienia Doktor Olgi Blanki Lilien - "Wielki lekarz małych ludzi". Pierwsza edycja miejskiego konkursu plastycznego odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega. Konkurs adresowany jest do przedszkoli i szkół podstawowych.  Celem konkursu jest poznanie i popularyzacja postaci tarnobrzeskiego lekarza pediatry – doktor Olgi Blanki Lilien, pobudzanie wyobraźni dziecka, inspirowanie do poszukiwania nowych technik plastycznych, zachęcanie do kreatywnego i twórczego sposobu przedstawienia tematu, promocja zdrowia. Adresatami konkursu są dzieci i młodzież, pacjenci Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, dzieci przedszkolne oraz uczniowie szkół podstawowych. Konkurs odbywa się w czterech kategoriach wiekowych: I. Dzieci przedszkolne – grupa sześciolatków, II. Uczniowie klas I – III, III. Uczniowie klas IV – VI, IV. Uczniowie klas VII – VIII. Tematyka prac powinna dotyczyć edukacji zdrowotnej, promowania zdrowego trybu życia, ukazując przy tym  pracowników służby zdrowia (sylwetki lekarzy pracujących z dziećmi). Regulamin konkursu: Format prac: A3 (w grupach przedszkolnych dopuszczalne A4). Technika prac: dowolna, forma płaska – z wyłączeniem materiałów sypkich, nietrwałych. Uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy prace wykonane indywidualnie i samodzielnie. Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie metryczką wg wzoru nr 1 oraz oświadczeniem z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikację danych osobowych wg poniższego wzoru, ponieważ organizator przewiduje publikację wyników i nadesłanych prac na stronie internetowej oraz wykorzystanie wizerunków autorów prac i ich opiekunów do celów promocyjnych konkursu. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w czterech kategoriach wiekowych. Termin składania prac: do 31 stycznia 2019 r. Prace należy składać w siedzibie: Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu ul. Wyspiańskiego 2A. Powołane przez organizatora Jury dokona oceny prac oraz wyłoni laureatów – przyzna nagrody i wyróżnienia. Jury będzie brało pod uwagę oryginalność i estetykę prac, twórczy sposób przedstawienia tematu. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Urzędu Miasta Tarnobrzega, Biblioteki Pedagogicznej oraz w mediach, które konkurs objęły patronatem. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie bądź pocztą elektroniczną o wynikach konkursu i miejscu oraz terminie jego podsumowania. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo późniejszego ich wykorzystania zgodnie z uznaniem. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na wykorzystanie prac. Wystawa pokonkursowa odbędzie się w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu w lutym i marcu. Wernisaz  wystawy pokonkursowej zaplanowany został na 7 lutego 2019 roku. Nagrody nieodebrane w dniu wernisażu będzie można odebrać w siedzibie biblioteki do 8 marca 2019 roku. Wzory oświadczeń na stronie: https://tarnobrzeg.pbw.org.pl/tarnobrzeg,124/wielki-lekarz-malych-ludzi-miejski-konkurs-plastyczny-imienia-doktor-olgi-blanki-lilien,10717
 • 12 stycznia 2019 (sobota)

  Turniej piłkarski Siarka CUP 2019

  Zapraszamy na cały cykl piłkarskich turniejów halowych pod nazwą "Siarka Cup 2019" pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Tarnobrzega. Turnieje te mają już kilkuletnią tradycję, odbywają się każdego roku w okresie zimowym i letnim. Tegoroczna zimowa edycja rozpoczyna się już w sobotę 12 stycznia zmaganiami młodych piłkarzy z roczników 2004 i 2005. O rozmachu całego przedsięwzięcia świadczy fakt, że przez dwa tygodnie stycznia, we wszystkich turniejach weźmie udział 60 drużyn i około tysiąca dzieciaków! Zapraszamy do hali ZSP nr 1.
 • 17 stycznia 2019 (czwartek)

  Wręczenie nagród najlepszym czytelnikom roku 2018 oraz spotkanie z Wojciechem Bonowiczem - autorem i czytelnikiem

  Po raz kolejny nagrodzeni zostaną najaktywniejsi czytelnicy Biblioteki. Nagrody przyznane zostały czytelnikom w trzech grupach wiekowych, w których znajdują się czytelnicy od najmłodszych do dorosłych. Laureaci konkursu \"Czytelnik roku 2018\" będą mieli okazję porozmawiać z Wojciechem Bonowiczem, który również czyta ale też pisze dla innych.