Kalendarz

Najbliższe wydarzenia

  • 15 lutego 2020 (sobota)

    Wernisaż „I CIĄGLE WIDZĘ ICH GROBY…”

    Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega zaprasza na wernisaż wystawy „I CIĄGLE WIDZĘ ICH GROBY…” Cmentarz Żydowski w Łodzi w litografiach Witolda Warzywody Sobota, 15 lutego, godz. 16.00, Zamek Tarnowskich w Dzikowie ul. Sandomierska 27 Wystawa czynna do końca marca. Witold Warzywoda urodzony w 1956 roku w Łowiczu. W latach 1976-1981 studiował w PWSSP (obecnie ASP im. Władysława Strzemińskiego) w Łodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa. Dyplom w zakresie grafiki warsztatowej uzyskał w Pracowni Technik Litograficznych prof. Jerzego Grabowskiego, aneks w Pracowni Technik Drzeworytniczych prof. Andrzeja Bartczaka oraz w Pracowni Rysunku prof. Leszka Rózgi. Profesor nadzwyczajny łódzkiej ASP, od 2004 roku pełni funkcję kierownika Pracowni Technik Litograficznych macierzystej uczelni. Specjalizuje się w druku płaskim, od lat zajmuje się głównie litografią barwną. Jest autorem, redaktorem i wydawcą licznych publikacji artystycznych i literackich. Od 20 lat jest kuratorem Galerii Amcor w Łodzi. Prezentował prace na 41 wystawach indywidualnych i uczestniczył w ponad 200 wystawach zbiorowych i konkursach graficznych w kraju i za granicą, m.in. w: Łodzi, Toruniu, Krakowie, Toronto, Katowicach, Gdańsku, Malborku i Wilnie. Ważniejsze nagrody: Nagroda im. Henryka Grohmana przyznana w 2012 roku w Łodzi, nagroda na I Międzynarodowym Biennale Litografii Krajów Nadbałtyckich w Nidzicy, nagroda za całokształt osiągnięć artystycznych przyznana przez Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencję Rektorów Wyższych Uczelni Łodzi. Artysta otrzymał także 8 nagród Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.Jego prace znajdują się w zbiorach: Muzeum Historii Miasta Łodzi, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi, Biblioteki im. J. Piłsudskiego w Łodzi, Muzeum Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Łodzi, Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, Stołecznym i Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych w Warszawie, Biurach Wystaw Artystycznych w Łodzi, Toruniu, Radomiu, Białej Podlaskiej, Piotrkowie Trybunalskim, Kielcach, Cul-des-Sarts w Couvin, Muzeum Exlibrisu w Malborku, a także w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. Ważniejsze cykle graficzne: Kalendarz (1980-83), Bałucki Rynek (1982),Kamienie (1985-86), Portrety (1987), Rozmyślanie o jesieni (1991-94), Upadłe Anioły (1993-98), Obiekty, Cytaty z Biblii (2003-2005). Prezentowany na wystawie cykl graficzny zatytułowanyCmentarz Żydowski w Łodzi powstał w latach 1982-86. Ta największa obszarowo, licząca 42 ha nekropolia żydowska w Polsce powstała w 1892 roku. W momencie założenia był największym cmentarzem żydowskim w Europie. Na cmentarzu pochowanych jest około 230 tysięcy osób, w tym 45 tysięcy zmarłych i zamordowanych w okresie okupacji niemieckiej. Dominują tu nagrobki w kształcie macewy, choć kwatery znajdujące się przy głównej alei to grobowce rodzinne. Wśród nich najbardziej monumentalny grobowiec-mauzoleum Izraela Poznańskiego. Spotkać tu można także grobowce innych łódzkich przemysłowcówKatsenbergów, Kohnów, Prussaków,Rosenblattów czy Silbersteinów. Tytuł tarnobrzeskiej wystawy, zaczerpnięty został z wiersza Stanisława Wyspiańskiego i nawiązuje do słynnej wystawy z kwietnia 1996 roku „I ciągle widzę ich twarze…”, w warszawskiej Zachęcie, przygotowanej przez Fundację Shalom.