Kalendarz

Najbliższe wydarzenia

  • 12 stycznia 2020 (niedziela)

    Bieg WOŚP - Policz się z cukrzycą

    Bieg WOŚP pn. "Policz się z cukrzycą" start - Plac B. Głowackiego w Tarnobrzegu o godz. 13.30 Regulamin  6. Tarnobrzeskiego Biegu „Policz się z cukrzycą” organizowanego w ramach 28. finału WOŚP Cel Wyrażenie solidarności z chorymi na cukrzycę, Propagowanie akcji „Policz się z cukrzycą” – programu autorskiego Fundacji WOŚP, a także Programu Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą, Popularyzacja wiedzy na temat cukrzycy, Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, Upowszechnianie biegania jako prostej i ogólnodostępnej formy uprawiania sportu, Integracja środowiska lokalnego, Zbiórka pieniędzy w ramach 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Organizator Organizatorem biegu jest Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Tarnobrzeg. Siedziba Sztabu: ul. Jachowicza 13, 39-400 Tarnobrzeg, Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu. Termin i miejsce Bieg odbędzie się 12.01.2020 r. (niedziela), godz. 13:30, Plac Bartosza Głowackiego, Tarnobrzeg. Opis trasy Start – Plac Bartosza Głowackiego. Bieg ul. Mickiewicza prosto aż do ronda z ul. Szpitalną. Na rondzie w lewo w ul. Szpitalną, minięcie Szpitala po lewej stronie i bieg do świateł (skrzyżowanie z ul. Sikorskiego). Na skrzyżowaniu w prawo w ul. Sikorskiego – po prawej minięcie stacji benzynowej Orlen, dobiegnięcie do skrzyżowania z ul. Mickiewicza. Skręt w prawo (po lewej dworzec PKS), dobiegnięcie do ronda i skręt w ul. Niepodległości, następnie bieg do skrzyżowania z ul. 1-go Maja, skręt w prawo (po lewej Tapima). Dobiegnięcie do skrzyżowania z ul. Waryńskiego i skręt w lewo. Dalej ul. Waryńskiego prosto aż do ul. Sokolej, potem w lewo w dół aż do przystani promowej. Następnie w prawo na wał, bieg po wale. Skręt w prawo w dół (po lewej miasteczko rowerowe). Po zbiegu skręt w lewo (po lewej miasteczko rowerowe), dalej prosto aż do ogródków działkowych. Przed ogródkami w prawo i prosto do pierwszego mostku. Za mostkiem w prawo (po prawej Orlik) i prosto do drugiego mostku. Za mostkiem prosto (po lewej korty tenisowe) aż do ronda ul. Jachowicza. Na rondzie w lewo i cały czas prosto (po lewej Szkoła Podstawowa nr 1) aż do skrzyżowania z ul. Kościuszki. Następnie w lewo w ul. Kościuszki (po lewej Klasztor O. O. Dominikanów), później w prawo na Plac Bartosza Głowackiego (po prawej – dawny Kaprys). Koniec na mecie na tarnobrzeskim Rynku. Dystans – ok. 5 km. Harmonogram: 12:00 – Otwarcie biura Biegu na Placu Bartosza Głowackiego 12:00 – 13:15 – Rejestracja uczestników Biegu, wydawanie pakietów startowych. 13:15 – 13:25 – Rozgrzewka uczestników 13:30 – Start Biegu 14:30 – 15:00 – Koniec biegu i rozdanie nagród na Placu Bartosza Głowackiego Kategorie wiekowe Bieg bez ograniczeń wiekowych oraz bez podziału na kategorie wiekowe. Warunki uczestnictwa Do udziału w imprezie mogą zgłaszać się osoby bez ograniczeń wiekowych. W przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo będzie wymagana zgoda opiekuna prawnego na udział w biegu. Pobranie numeru startowego będzie równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia i rejestracja Zapisy elektroniczne od 15 grudnia 2019 r. do 10 stycznia 2020 r. do godziny 23:59 przez platformę udostępnioną przez Sztab WOŚP Tarnobrzeg. W dniu startu od godziny 12:00-13:15 w biurze zawodów znajdującym się na Placu Bartosza Głowackiego. Opłata startowa w wysokości 10 zł (płatna do puszki WOŚP lub kartą płatniczą przekazana w dniu Biegu) – w całości przeznaczona na 28. Finał WOŚP. Nagrody Medale oraz dyplomy dla wszystkich zawodników Biegu. Nagrody rzeczowe przekazane zostaną w zależności od pozyskanych sponsorów Biegu. Postanowienia końcowe We wszystkich spornych kwestiach będzie decydował organizator Biegu. Każdy Uczestnik Biegu „Policz się z cukrzycą” będzie zobowiązany do pisemnego potwierdzenia faktu zapoznania się z treścią Regulaminu Biegu „Policz się z cukrzycą” podczas dokonywania rejestracji internetowej bądź poprzez złożenie podpisu na Formularzu Rejestracyjnym. Wszyscy Uczestnicy biorący udział w biegu „Policz się z cukrzycą” są zobowiązani do założenia na czas biegu numeru startowego, otrzymanego przy rejestracji. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania i odmowy dopuszczenia do udziału w Imprezie każdego Uczestnika, który nie będzie posiadał numeru startowego. Bieg „Policz się z cukrzycą” odbędzie się bez względu na pogodę w obrębie podanej trasy biegu. Bieg zabezpieczony jest przez Organizatora w zakresie pomocy medycznej oraz odpowiednimi służbami porządkowymi. Każdy uczestnik Biegu zobowiązany jest do słuchania poleceń służb porządkowych. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie imprezy, które mogą zostać podane do publicznej wiadomości bezpośrednio w dniu imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do Biegu osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Kontakt do koordynatora VI Biegu „Policz się z cukrzycą” Michał Harnik 535 101 101 | michal@harnik.pl