Kalendarz

Najbliższe wydarzenia

 • 28 października 2018 (niedziela)

  Wystawa "Tarnobrzeskie drogi do Niepodległej"

  Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega zaprasza na otwarcie wystawy pt. Tarnobrzeskie drogi do Niepodległej 1918–1920, przygotowanej z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wernisaż wystawy odbędzie się w niedzielę, 28 października 2018 r., o godz. 17.00 w Muzeum-Zamku Tarnowskich w Dzikowie, Tarnobrzeg, ul. Sandomierska 27 Wernisażowi towarzyszyć będzie promocja bezpłatnego katalogu wystawy. Ekspozycja będzie dostępna bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych od 28 października do końca grudnia 2018 roku. Serdecznie zapraszamy ! Dofinansowano z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA NA LATA 2017-2022 w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa”.
 • 5 listopada 2018 (poniedziałek)

  Otwarcie wystawy „Niepokorna, Niepodległa..."

  W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka zaprasza, 5 listopada o godz. 18.00, na otwarcie wystawy „Niepokorna, Niepodległa…” oraz wykład prof. dr. hab. Janusza Ciska "Współpracownicy Józefa Piłsudskiego. Próba oceny". Kanwę ekspozycji stanowi literatura dotycząca wydarzeń z lat 1772 – 1918. Opracowania tematyczne, słowniki, wspomnienia to tylko niektóre z gatunków zawierających treści związane z tematem.  To literacka wędrówka od pierwszego rozbioru Polski przez Powstanie Kościuszkowskie, bitwę pod Somosierrą,  po dzień 11 listopada 1918 r. To też,  przypomnienie Tarnobrzeżan, których heroiczne czyny  podczas wielkich zrywów narodowościowych i walk pod obcymi sztandarami, zapisane zostały na kartach historii. Całość ekspozycji uzupełniają reprodukcje obrazów  ze scenami batalistycznymi oraz repliki broni białej i palnej. Przy realizacji wystawy wykorzystano księgozbiór Biblioteki oraz archiwalne numery Tygodnika Nadwiślańskiego. Wystawa będzie czynna do 28.12.2018 r. od poniedziałku do piątku w godz 10-17.
 • 23 listopada 2018 (piątek)

  Miejski Konkurs Plastyczny imienia Doktor Olgi Blanki Lilien - "Wielki lekarz małych ludzi"

  Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, firma Pilot, Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu zapraszają do udziału w pierwszej edycji Miejskiego Konkursu Plastycznego imienia Doktor Olgi Blanki Lilien - "Wielki lekarz małych ludzi". Pierwsza edycja miejskiego konkursu plastycznego odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega. Konkurs adresowany jest do przedszkoli i szkół podstawowych.  Celem konkursu jest poznanie i popularyzacja postaci tarnobrzeskiego lekarza pediatry – doktor Olgi Blanki Lilien, pobudzanie wyobraźni dziecka, inspirowanie do poszukiwania nowych technik plastycznych, zachęcanie do kreatywnego i twórczego sposobu przedstawienia tematu, promocja zdrowia. Adresatami konkursu są dzieci i młodzież, pacjenci Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, dzieci przedszkolne oraz uczniowie szkół podstawowych. Konkurs odbywa się w czterech kategoriach wiekowych: I. Dzieci przedszkolne – grupa sześciolatków, II. Uczniowie klas I – III, III. Uczniowie klas IV – VI, IV. Uczniowie klas VII – VIII. Tematyka prac powinna dotyczyć edukacji zdrowotnej, promowania zdrowego trybu życia, ukazując przy tym  pracowników służby zdrowia (sylwetki lekarzy pracujących z dziećmi). Regulamin konkursu: Format prac: A3 (w grupach przedszkolnych dopuszczalne A4). Technika prac: dowolna, forma płaska – z wyłączeniem materiałów sypkich, nietrwałych. Uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy prace wykonane indywidualnie i samodzielnie. Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie metryczką wg wzoru nr 1 oraz oświadczeniem z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikację danych osobowych wg poniższego wzoru, ponieważ organizator przewiduje publikację wyników i nadesłanych prac na stronie internetowej oraz wykorzystanie wizerunków autorów prac i ich opiekunów do celów promocyjnych konkursu. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w czterech kategoriach wiekowych. Termin składania prac: do 31 stycznia 2019 r. Prace należy składać w siedzibie: Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu ul. Wyspiańskiego 2A. Powołane przez organizatora Jury dokona oceny prac oraz wyłoni laureatów – przyzna nagrody i wyróżnienia. Jury będzie brało pod uwagę oryginalność i estetykę prac, twórczy sposób przedstawienia tematu. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Urzędu Miasta Tarnobrzega, Biblioteki Pedagogicznej oraz w mediach, które konkurs objęły patronatem. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie bądź pocztą elektroniczną o wynikach konkursu i miejscu oraz terminie jego podsumowania. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo późniejszego ich wykorzystania zgodnie z uznaniem. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na wykorzystanie prac. Wystawa pokonkursowa odbędzie się w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu w lutym i marcu. Wernisaz  wystawy pokonkursowej zaplanowany został na 7 lutego 2019 roku. Nagrody nieodebrane w dniu wernisażu będzie można odebrać w siedzibie biblioteki do 8 marca 2019 roku. Wzory oświadczeń na stronie: https://tarnobrzeg.pbw.org.pl/tarnobrzeg,124/wielki-lekarz-malych-ludzi-miejski-konkurs-plastyczny-imienia-doktor-olgi-blanki-lilien,10717
 • 24 listopada 2018 (sobota)

  Wystawa Interaktywa - Witamy w Nanoświecie

  Wystawa "Witamy w Nanoświecie" jest ekspozycją interaktywną zorganizowaną w ramach projektu 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej o akronimie IRRESISTIBLE, przez Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, we współpracy z Zakładem Dydaktyki Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz młodzieży z całej Polski. Wystawa przybliża zagadnienia związane z nanotechnologiami i odkrywa świat atomów i cząsteczek oraz wiedzę o nowych technologiach i badaniach naukowych, które można zdobyć dzięki zabawie na interaktywnych stanowiskach wykonanych przez młodzież uczestniczącą w programie międzynarodowym Irresistible. Wystawa zachęca do zrozumienia roli nauki we współczesnym życiu, promuje odpowiedzialne badania naukowe i pozwala pojąć świat wokół nas.