Kalendarz

Najbliższe wydarzenia

  • 6 września 2020 (niedziela)

    IV Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Miasta Tarnobrzega

     „ IV Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Miasta Tarnobrzega” Tarnobrzeg, 6 września  2020 r.   REGULAMIN   I.               ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE Organizatorzy:  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu Tarnobrzeski Klub Szachowy     Patronat honorowy: Prezydent Miasta Tarnobrzega Cel turnieju: §    promocja Miasta  Tarnobrzega §    popularyzacja szachów §    nawiązanie kontaktów sportowych Termin i miejsce rozgrywek: Turniej rozegrany zostanie  w dniu 6.09.2020 r.,  w Hali Widowiskowo Sportowej MOSiR w Tarnobrzegu, Al. Niepodległości 2   Odprawa techniczna  odbędzie się w dniu 6.09 2020 r, o godz. 930,  - początek I rundy godz. 10 00 System gry: szwajcarski kontrolowany na dystansie 9 rund, tempo gry 15 minut na zawodnika w czterech grupach: §    grupa A – seniorzy §    grupa B – juniorzy ur. w latach 2002 - 2007 §    grupa C – juniorzy ur. w roku 2008 – 2012 §    grupa D – juniorzy ur. w 2013 roku i młodsi. Warunki uczestnictwa: W turnieju mogą wziąć udział zawodniczki i zawodnicy, którzy prześlą zgłoszenia na adres podany w  komunikacie do dnia 05.09.2020 r, oraz wpłacą wpisowe przed odprawą techniczną w wysokości; - grupa A – 40 zł. - grupa B – 30 zł - grupa C – 25 zł - grupa D  - 5  zł Zwolnieni z opłat: -  zawodnicy z tytułami mistrzów międzynarodowych oraz arcymistrzów -   zawodnicy z  Tarnobrzega Wpłaty: Wpisowe należy wpłacać przelewem na konto: Tarnobrzeski Klub Szachowy nr konta: Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu 38 94 34 0002 2001 1000 3008 0001  lub w dniu zawodów /gotówka/ przed odprawą techniczną.   II.             NAGRODY: Grupa A  Nagroda za I miejsce       1.000,00 zł oraz  okolicznościowy          emblemat Nagroda za II miejsce         600,00 zł Nagroda za III miejsce      400,00 zł Nagroda za IV miejsce      350,00 zł Nagroda za V miejsce       300,00 zł  Nagroda za VI miejsce     250,00 zł          Nagroda za VII miejsce    200,00 zł  Nagroda za VIII miejsce  150,00 zł   Nagroda za IX miejsce     100,00 zł  Nagroda za X miejsce       100,00 zł      Grupa B Nagroda za I miejsce, 500,00 zł + okolicznościowy emblemat Za zajęcie II do X miejsca – nagrody rzeczowe o łącznej wartości: 1500,00 zł Grupa C Nagroda za I miejsce, 300,00 zł + okolicznościowy emblemat Za zajęcie II do X miejsca – nagrody rzeczowe o łącznej wartości: 700,00 zł Grupa D Nagroda za I miejsce nagroda rzeczowa + okolicznościowy emblemat Za zajęcie I do X miejsca – łączna pula nagród rzeczowych : 500,00 zł. Nagrody rzeczowe otrzymają również :              najstarszy i najmłodszy uczestnik              kobieta z najlepszym rezultatem              trzech najlepszych  zawodników w grupie seniorów o rankingu do 1800 punktów włącznie              najlepszy zawodnik z Tarnobrzeskiego Klubu Szachowego w grupach A, B, C i D              najlepsza  zawodniczka z Tarnobrzega.    W trakcie wręczania nagród wśród obecnych, odbędzie się loteria fantowa i zostanie rozlosowana dodatkowa nagroda.    III.  SĘDZIOWANIE: Sędzią głównym będzie Pan Marian Bysiewicz (FIDE Arbiter)    IV.ZGŁOSZENIA : Zgłoszenia należy kierować do Pana Mariana Bysiewicza na adres: e- mail: mbysiewicz@poczta.onet.pl tel. kontaktowy: 607-736-734 lub na formularzu zgłoszeniowym na stronie Chess Arbiter Pro    V. INFORMACJE DLA PRZYJEZDNYCH: Parking dla zawodników /nieodpłatny/- znajduje przy Hali Widowiskowo Sportowej oraz przy Stadionie Sportowym, Al. Niepodległości 2    VI. UWAGI KOŃCOWE: §    turniej „A” zgłoszony jest do klasyfikacji FIDE w turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego z 2009 r. z późniejszymi  uzupełnieniami §    o udziale w turnieju będzie decydowała kolejność zgłoszeń, §    zawodnicy zobowiązani są posiadać własny zegar i komplet szachów turniejowych, §    zawodnik zgłoszony, a nieobecny na odprawie technicznej może być dopuszczony     do turnieju wyłącznie od II rundy, §    organizatorzy zapewniają uczestnikom przekąskę w przerwie rozgrywek,    §     ostateczna interpretacja niniejszego Komunikatu (w tym również połączenie grup     ale  bez wpływu na podział nagród) należy do Organizatora.   VII. KLAUZULA INFORMACYJNA.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)                 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że 1. Administratorem danych osobowych zawodników jest MOSiR w Tarnobrzegu. 2. Dane osobowe zawodników przetwarzane będą w celu uczestnictwa w turnieju. 3. Podanie przez zawodnika danych osobowych jest dobrowolne. 4. Zawodnik posiada  prawo do: a) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania;   b) usunięcia danych osobowych; c) ograniczenia przetwarzania;    d) wniesienia sprzeciwu;     e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania  (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy zawodnik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących zawodnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.    Jednocześnie informujemy, że akceptując ten Komunikat organizacyjny, zawodnik wyraża zgodę na   przetwarzanie Danych Osobowych, w tym na wykorzystanie wizerunku  w celu  promocji szachów w Tarnobrzegu.
  • 19 września 2020 (sobota)

    SATYRBLUES

    Satyrblues to festiwal cykliczny, odbywający się od 2000 roku w Tarnobrzegu, integrujący środowiska twórcze poprzez sztukę szeroko rozumianą, szanujący odrębność kulturową i wyznaniową, a jego nazwa własna jest gościnnym mianownikiem dla wszystkich szlachetnych gatunków artystycznych.