Inwestycje drogowe

Mapa obrazująca przebieg obwodnicy Tarnobrzega

Plan wykorzystany w Studium Wykonalności dla projektu obwodnicy Miasta Tarnobrzega.

Piąty wariant przebiegu obwodnicy

W  wyniku konsultacji społecznych powstał piąty wariant przebiegu obwodnicy miasta. Najnowszy plan jest preferowany do dalszych prac projektowych, związanych z  opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy miasta Tarnobrzega. Wariant nr 5 jest połączeniem wariantów nr 3 i 4 i uwzględnia uwagi oraz opinie mieszkańców miasta, zgłoszone w ramach konsultacji społecznych do wcześniej zaproponowanych wersji przebiegu obwodnicy. O nowej propozycji drogi obwodowej dla miasta mówi prezydent Tarnobrzega Grzegorz Kiełb: – Wariant ten przewiduje lokalizację początkowego odcinka obwodnicy oraz miejsce jej włączenia w  ul. Sikorskiego, zgodnie z wersją nr 3. Dalej droga biegnie częściowo przez tereny zabudowy jednorodzinnej i ogrodów działkowych, krzyżuje się z  ul. Gruntową oraz ul. Orła i  kieruje na południe, poprzez tereny rolne, omijając duży kompleks ogrodów działkowych. Dalszy przebieg drogi nawiązuje do trasy zaproponowanej w wariancie nr 4, tj. poprzez tereny wzdłuż ul. 12 Października na zachód, następnie przez ogrody działkowe zlokalizowane w okolicy garaży na Kamionce i dalej kieruje się na północ wzdłuż torów kolejowych. Włączenie końcowego odcinka obwodnicy przewiduje się na rondzie zlokalizowanym w  ul. Warszawskiej, w  okolicy Parku Przemysłowo-Technologicznego.