2018

Wyniki głosowania na projekty w ramach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego

W wyniku konsultacji społecznych, dotyczących części budżetu Miasta Tarnobrzega na 2018 rok, zwanej Tarnobrzeskim Budżetem Obywatelskim, mieszkańcy Tarnobrzega wybrali projekt ogólnomiejski oraz projekty osiedlowe. Które zostaną wprowadzone do projektu budżetu miasta na kolejny rok. Na projekty ogólnomiejskie i osiedlowe głosowało ponad cztery tysiące mieszkańców. Szczególne emocje towarzyszyły małym mieszkańcom, którzy po raz pierwszy mogli wziąć udział w procesie współdecydowania mieście. Była to dla nich niezwykle cenna lekcja obywatelskości. 

Wśród projektów ogólnomiejskich zwycięskim okazał się projekt rozbudowy parkingu przy cmentarzu komunalnym w osiedlu Sobów. Otrzymał największa liczbę głosów. Zagłosowało na niego 1027 mieszkańców Tarnobrzega. Zadanie przewiduje budowę nowych miejsc parkingowych wraz z oświetleniem oraz wykonanie nowego wyjazdu z parkingu, a także przebudowę wjazdu wraz z przystankiem komunikacji miejskiej przy cmentarzu. Szacowany koszt projektu wyniósł 400 tys. zł.

W każdym z 16 osiedli miejskich również będą realizowane projekty wybrane przez mieszkańców. W sumie osiedla wzbogacą się o 18 inwestycji, ponieważ w osiedlu Sielec i Ocice zrealizowane zostaną po dwa projekty.

Poniżej zamieszczamy tabele z wynikami głosowania (wytłuszczona czcionką oznaczono zwycięskie projekty). 


Projekty ogólnomiejskie


L.p.

Tytuł projektu

Ilość oddanych głosów

1.

Rozbudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Sobowie.

1027

2.

Przedszkole dla zwierząt- wykonanie budynku dla zwierząt młodych, wykonanie i remont instalacji, dokończenie ogrodzenia schroniska.

889

3.

Droga dojazdowa do cmentarza parafialnego.

848

4.

Tarnobrzeski AIRSCREEN- czyli kino plenerowe dla tarnobrzeżan.

686

5.

Przyrodniczo- edukacyjne zagospodarowanie kompleksu leśnego Kamionka ,,Poznaj swój las".

438

6.

Park im. Młodzieżowego Ruchu Oporu.

191

7.

Dom wędrowca z salą warsztatową.

169

8.

Rozbudowa Stanicy ZHP w miejscowości Olchowiec.

97

 


Projekty osiedlowe


Tytuł projektu

Ilość oddanych głosów

DZIKÓW

II etap - dokończenie zadania ,,Utworzenie ciągu pieszo-rowerowego od Parku Dzikowskiego do Osiedla Dzików".

137

II etap zagospodarowania terenu boiska przed budynkiem administracji TSM- budowa zadaszonej sceny i nasadzenia.

54

MIECHOCIN

Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż wewnętrznej drogi dojazdowej do nowego cmentarza parafialnego w Tarnobrzegu- Miechocinie  ozn. nr ewid. 164.

26

Zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej położonego w Tarnobrzegu- Osiedlu Miechocin w rozwidleniu dróg gminnych- ulic: 12 Października, J. Długosza, i St. Orła zakresem obejmującego budowę napowietrznej siłowni, ciągu pieszego i urządzonej zieleni parkowej  (Etap II).

163

MOKRZYSZÓW

Budowa siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem piłkochwytów na boisku.

64

Remont Domu Ludowego na Osiedlu Mokrzyszów.

82

Rodzinny park rekreacyjny ,,Przy stadionie'' z nową siłownią i altaną.

98

NAGNAJÓW

Chodnik przy ul. Wisłostrada na Osiedlu Nagnajów.

 

40

OCICE

Bramka do piłki nożnej tulejowana - 7,32 x 2,44 szt. 2.

59

Plac zabaw z podłożem trawiastym
z elementami do ćwiczeń na świeżym powietrzu.

108

PIASTÓW

Remont ulicy Łokietka Etap II.

84

PODŁĘŻE

Budowa kanalizacji deszczowej ul. Ziołowa- Etap II- w zakresie budowa drogi od skrzyżowania z ul. Sadową w obrębie działek nr 267 i nr 285 na odcinku 400 m.

88

PRZYWIŚLE

Remont alejki- chodnik od instalacji Natura 2000 do ul. Waryńskiego.

186

SERBINÓW

Budowa placu zabaw na terenie osiedla Serbinów- ul. Kwiatkowskiego (działka 3613/1).

106

Budowa placu zabaw na terenie osiedla Serbinów- ul. Sienkiewicza (działka 1385/24).

65

,,Jeśli o naukę i zabawę chodzi- skorzystają wszyscy starsi oraz młodzi"- modernizacja placu zabaw oraz otoczenia wokół Przedszkola nr 12 w Tarnobrzegu.

312

Monitoring na osiedlu Serbinów.

219

SIARKOWIEC

Budowa nowego placu zabaw przy ulicy Kopernika (na wysokości bloków nr 4 i 6 przy ulicy Kopernika).

169

Remont chodników przy ul. Św. Barbary na odcinku od skrzyżowania z ulicą Gruntową
do skrzyżowania z ul. Sikorskiego.

225

SIELEC

Budowa siłowni zewnętrznej.

63

Budynek domu osiedlowego.

43

SOBÓW

Oświetlenie ulic: Starowiejskiej, Dąbie i ks. Adama Burdy.

127

Sobów- Osiedle Marzeń.

621

STARE MIASTO

Budowa placu zabaw na Placu Górnika.

83

WIELOPOLE

II etap budowy parkingu dla samochodów osobowych i dostawczych przy ul. Tracza.

181

Park Street Workout połączony z mini siłownią dla seniorów.

75

Remont nawierzchni drogi wraz z instalacją oświetlenia ulicznego przy ulicy Wyspiańskiego.

58

WIELOWIEŚ

Aktywny park rozrywki w Wielowsi ,,Stawik" cd.

566

ZAKRZÓW

Budowa altany parkowej jako część kompleksu sportowa - rekreacyjnego ,,Dębowa Polana" na działce przy ulicy Wędkarskiej o nr 475/20.

209

Zasady głosowania w Tarnobrzeskim Budżecie Obywatelskim

Podczas tegorocznego głosowania w ramach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok nie ma zastosowania kryterium wieku. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Tarnobrzega.

Warunkiem wzięcia udział w głosowaniu przez pełnoletniego mieszkańca Tarnobrzega jest okazanie Osiedlowej Komisji Wyborczej dokumentu potwierdzającego tożsamość i podpisanie oświadczenia o treści:

„Oświadczam, że:

 1. Jestem mieszkańcem/mieszkanką Tarnobrzega, a wszystkie podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu weryfikacji uprawnień do udział w głosowaniu w ramach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok”

Warunkiem wzięcia udziału w głosowaniu małoletnich mieszkańców Tarnobrzega jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego i okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość rodzica/opiekuna prawnego. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę podpisując w lokalu, w którym odbywa się głosowanie oświadczenia o treści:

„Oświadczam, że:

 1. Jestem rodzicem/opiekunem prawnym małoletniego/niej, a wszystkie podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
 2. Małoletni/a jest mieszkańcem/mieszkanką Tarnobrzega.
 3. Wyrażam zgodę na jej/jego udział w głosowaniu w ramach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok oraz na przetwarzanie jej/jego oraz moich danych osobowych w celu weryfikacji uprawnień do udziału w głosowaniu w ramach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok”

Jednocześnie informujemy:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Prezydent Miasta Tarnobrzega
  z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji uprawnień do udział
  w głosowaniu w ramach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.
 • Mam prawo do dostępu do treści moich danych oraz ich poprawienia.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości głosowania.

Plakaty informacyjne Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego

W załaczniku znajduja się plakaty informacyjne Tarnobrezskiego Budżetu Obywatelskiego:

- plakat zapraszający do udziału w konultacjach i głosowaniu,

- plakaty z lista projektów dla poszczególnych osiedli Tarnobrzega,

- plakat dla prowadzenia kampanii wyborczej.

Pliki do pobrania

jpg
Pobierz plik:
tbo_zaproszenie.jpg
Plakat zapraszający do udziału w TBO
jpg
Pobierz plik:
tbo_dzikow.jpg
Plakat - lista projektów - Dzików
jpg
Pobierz plik:
tbo_miechocin.jpg
Plakat - lista projektów - Miechocin
jpg
Pobierz plik:
tbo_mokrzyszow.jpg
Plakat - lista projektów - Mokrzyszów
jpg
Pobierz plik:
tbo_nagnajow.jpg
Plakat - lista projektów - Nagnajów
jpg
Pobierz plik:
tbo_serbinow.jpg
Plakat - lista projektów - Serbinów
jpg
Pobierz plik:
tbo_przywisle.jpg
Plakat - lista projektów - Przywiśle
jpg
Pobierz plik:
tbo_podleze.jpg
Plakat - lista projektów - Podłęże
jpg
Pobierz plik:
tbo_piastow.jpg
Plakat - lista projektów - Piastów
jpg
Pobierz plik:
tbo_ocice.jpg
Plakat - lista projektów - Ocice
jpg
Pobierz plik:
tbo_siarkowiec.jpg
Plakat - lista projektów - Siarkowiec
jpg
Pobierz plik:
tbo_sielec.jpg
Plakat - lista projektów - Sielec
jpg
Pobierz plik:
tbo_sobow.jpg
Plakat - lista projektów - Sobów
jpg
Pobierz plik:
tbo_stare_miasto.jpg
Plakat - lista projektów - Stare Miasto
jpg
Pobierz plik:
tbo_wielopole.jpg
Plakat - lista projektów - Wielopole
jpg
Pobierz plik:
tbo_zakrzow.jpg
Plakat - lista projektów - Zakrzów
jpg
Pobierz plik:
tbo_wielowies.jpg
Plakat - lista projektów - Wielowieś
jpg
Pobierz plik:
tbo_kapania.jpg
Plakat - kampania promocyjna projektu (wzór do wypełnienia)

Wyniki weryfikacji projektów złożonych do Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego

Komisja Główna ogłosiła 15 września wyniki weryfikacji projektów ogólnomiejskich oraz osiedlowych zgłoszonych przez mieszkańców Tarnobrzega do Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

Projekty zaopiniowane pozytywnie zostaną poddane głosowaniu, które odbędzie się 1 i 8 października 2017 r. w godzinach 8.00-14.00. Głosować można tylko raz, w lokalu wyborczym na osiedlu, w którym się mieszka. Lokale wyborcze otwarte będą w każdym z 16 osiedli Tarnobrzega. Głosować będziemy oddając głos na wybrany jeden projekt ogólnomiejski i jeden osiedlowy, dotyczący osiedla, w którym się głosuje.

Projekty, które otrzymają największą liczbę głosów , aż do wyczerpania puli zaplanowanych środków, zostaną wprowadzone do realizacji ze środków budżetu miasta Tarnobrzega na 2018 rok. Dla projektów ogólnomiejskich pula przyznanych środków wynosi 400 tys. zł, a dla projektów osiedlowych 100 tys. zł na każde osiedle.


Lokalizacja lokali wyborczych na osiedlach Tarnobrzega:

Dzików - Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Wiejska 4
Miechocin - Dom Osiedlowy ul. Krzywa 2
Mokrzyszów - Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Sienkiewicza 215
Nagnajów - Dom Osiedlowy ul. Nadwiślańska 16
Ocice - Ochotnicza Straż Pożarna ul. Ocicka 89
Piastów - Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Wiejska 4
Podłęże - Dom Osiedlowy, ul. Dzikowska
Przywiśle - Przedszkole Nr 6, ul. 1 Maja 14
Serbinów - Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Dąbrowskiej 10
Siarkowiec - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 "Budowlanka", ul. Św. Barbary 1B
Sielec - Dom Ludowy ul. Sielecka 29
Sobów - Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Olszowa 1
Stare Miasto - Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Szeroka 13
Wielopole - Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Wyspiańskiego 10
Wielowieś - Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Piętaka 53
Zakrzów - Dom Strażaka ul. Spokojna 9


Lista projektów Budżetu Obywatelskiego na rok 2018
Projekty Ogólnomiejskie – zaopiniowane pozytywnie

Nr.

Tytuł projektu obywatelskiego

Miejsce realizacji projektu

Opis projektu (na podstawie formularza zgłoszeniowego)

Przewidywany koszt projektu

1.

Dom wędrowca z salą warsztatową.

Tarnobrzeg, ul. Wiślana

Zadanie przewiduje budowę domu wędrowca z sala warsztatową w której odbywać sie będą warsztaty i spotkania dla mieszkańców. Projekt zakłada zagospodarowanie poddasza na pokoje sypialniane.

400 000,00 zł

2.

Droga dojazdowa do cmentarza parafialnego.

Tarnobrzeg, Osiedle Wielowieś

Zadanie przewiduje wykonanie nowej drogi dojazdowej do cmentarza parafialnego.

 

400 000,00 zł

 

3.

Przedszkole dla zwierząt- wykonanie budynku dla zwierząt młodych, wykonanie i remont instalacji, dokończenie ogrodzenia schroniska.

Tarnobrzeg, Osiedle Nagnajów

Zadanie przewiduje wykonanie przedszkola dla zwierząt mające na celu pomoc chorym i okaleczonym zwierzętom.

400 000,00 zł

4.

Tarnobrzeski AIRSCREEN- czyli kino plenerowe dla tarnobrzeżan.

Tarnobrzeg, tereny nad Jeziorem Tarnobrzeskim oraz Parku Dzikowskiego

Zadanie przewiduje budowę kina plenerowego dla mieszkańców Tarnobrzega. Dodatkowo zakup krzeseł, leżaków, lampionów.

200 000,00 zł

5.

Park im. Młodzieżowego Ruchu Oporu.

Tarnobrzeg, Osiedle Serbinów

Zadanie przewiduje stworzenie Parku im. Młodzieżowego Ruchu Oporu na terenie między ul. Zwierzyniecką a Sienkiewicza mające na celu nadania temu terenowi funkcji historycznej.

400 000,00 zł

6.

Rozbudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Sobowie.

Tarnobrzeg, Osiedle Sobów

Zadanie przewiduje budowę nowych miejsc parkingowych wraz z oświetleniem, wykonanie nowego wyjazdu z parkingu, przebudowę wjazdu wraz z przystankiem komunikacji miejskiej przy cmentarzu komunalnym.

400 000,00 zł

7.

Rozbudowa Stanicy ZHP w miejscowości Olchowiec.

Olchowiec, Gmina Czarna

Zadanie przewiduje rozbudowę stanicy ZHP- zakup pawilonu letniskowego, modernizację rozdzielni elektrycznej, oraz wykonanie zewnętrznych sanitariatów.

400 000,00 zł

8.

Przyrodniczo- edukacyjne zagospodarowanie kompleksu leśnego Kamionka ,,Poznaj swój las".

Tarnobrzeg, Osiedle Miechocin

Zadanie przewiduje zagospodarowanie Kompleksu leśnego Kamionka- utwardzenie ciągów komunikacyjnych, budowę nowego zbiornika wodnego, odmulenie istniejącego zbiornika, opracowanie i wykonanie ścieżki przyrodniczej.

400 000,00 zł

 


Lista projektów Budżetu Obywatelskiego na rok 2018
Projekty Osiedlowe – zaopiniowane pozytywnie

Nr.

Tytuł projektu obywatelskiego

Miejsce realizacji projektu

Opis projektu (na podstawie formularza zgłoszeniowego)

Przewidywany koszt projektu

1

Park Street Workout połączony z mini siłownią dla seniorów.

Tarnobrzeg, Osiedle Wielopole

Zadanie przewiduje budowę Parku Street Workout oraz mini siłowni dla osób starszych. To wspaniały zamiennik siłowni pozwalający na różnorodność ćwiczeń.

100 000,00 zł

2

Remont nawierzchni drogi wraz z instalacją oświetlenia ulicznego przy ulicy Wyspiańskiego.

Tarnobrzeg, Osiedle Wielopole

Zadanie przewiduje remont nawierzchni drogi wraz z instalacja oświetlenia ulicznego.

100 000,00 zł

3.

Remont Domu Ludowego na Osiedlu Mokrzyszów.

Tarnobrzeg, Osiedle Mokrzyszów

Zadanie przewiduje remont osiedlowego Domu Ludowego.  Budynek służyć będzie mieszkańcom do celów kulturalno-sportowo-wypoczynkowych.

100 000,00 zł

4.

Rodzinny park rekreacyjny ,,Przy stadionie'' z nową siłownią i altaną.

Tarnobrzeg, Osiedle Mokrzyszów

Zadanie przewiduje budowę siłowni plenerowej, z sześcioma urządzeniami oraz altany z grillem. Całość ma stanowić kompleks rekreacyjno-sportowy dla młodych

 i starszych mieszkańców osiedla.

100 000,00 zł

5.

Aktywny park rozrywki w Wielowsi ,,Stawik" CD.

Tarnobrzeg, Osiedle Wielowieś

Zadanie przewiduje dalszy ciąg realizacji projektu ,,Stawki"- oświetlenie obiektu, wykonanie miejsca na ognisko, zamontowanie ławek oraz wykonanie ,,toru przeszkód" dla dzieci i młodzieży.

100 000,00 zł

6.

Chodnik przy ul. Wisłostrada na Osiedlu Nagnajów.

Tarnobrzeg, Osiedle Nagnajów

Zadanie przewiduje remont chodnika na ul. Wisłostrada.

100 000,00 zł

7.

Remont ulicy Łokietka Etap II

Tarnobrzeg, Osiedle Piastów

Zadanie przewiduje remont ulicy Łokietka wraz z chodnikami.

100 000,00 zł

8.

Remont alejki- chodnik od instalacji Natura 2000 do ul. Waryńskiego.

Tarnobrzeg, Osiedle Przywiśle

Zadanie przewiduje remont alejki z zachowaniem istniejącego oświetlenia oraz ławek parkowych.

100 000,00 zł

9.

Budowa kanalizacji deszczowej ul. Ziołowa- Etap II- w zakresie budowa drogi od skrzyżowania z ul. Sadową w obrębie działek nr 267 i nr 285 na odcinku 400 m.

Tarnobrzeg, Osiedle Podłęże

Zadanie przewiduje remont drogi ulicy Ziołowej.

100 000,00 zł

10.

Budowa siłowni zewnętrznej.

Tarnobrzeg, Osiedle Sielec

Zadanie przewiduje budowę siłowni zewnętrznej.

50 000,00 zł

11.

Budynek domu osiedlowego.

Tarnobrzeg, Osiedle Sielec

Zadanie przewiduje docieplenie ścian, wymiany ogrodzenia budynku domu osiedlowego.

50 000,00 zł

12.

II etap- dokończenie zadania ,,Utworzenie ciągu pieszo-rowerowego od Parku Dzikowskiego do Osiedla Dzików".

Tarnobrzeg, Osiedle Dzików

Zadanie przewiduje wykonanie II etapu rewitalizacji drogi gruntowej, utworzenia ciągu pieszo- rowerowego od Muzeum Przemysłu Siarkowego do Parku Dzikowskiego.

100 000,00 zł

13.

II etap budowy parkingu dla samochodów osobowych i dostawczych przy ul. Tracza.

Tarnobrzeg, Osiedle Wielopole

Zadanie przewiduje wykonanie II etapu budowy parkingu dla samochodów osobowych i dostawczych na ulicy Tracza.

100 000,00 zł

14.

Budowa placu zabaw na placu górnika.

Tarnobrzeg, Osiedle Stare Miasto

Zadanie przewiduje budowę placu zabaw na Placu Górnika.

100 000,00 zł

15.

Budowa placu zabaw na terenie osiedla Serbinów- ul. Kwiatkowskiego (działka 3613/1).

Tarnobrzeg, Osiedle Serbinów

Zadanie przewiduje budowę placu zabaw na terenie Osiedla Serbinów- ulica Kwiatkowskiego.

100 000,00 zł

16.

Budowa placu zabaw na terenie osiedla Serbinów- ul. Sienkiewicza (działka 1385/24).

Tarnobrzeg, Osiedle Serbinów

Zadanie przewiduje budowę placu zabaw na terenie Osiedla Serbinów- ulica Sienkiewicza.

100 000,00 zł

17.

Monitoring na osiedlu Serbinów

Tarnobrzeg, Osiedle Serbinów

Zadanie przewiduje instalacje monitoringu na terenie Osiedla Serbinów.

100 000,00 zł

18.

Bramka do piłki nożnej tulejowana- 7,32 x 2,44 szt. 2.

Tarnobrzeg, Osiedle Ocice

Zadanie przewiduje wykonanie dwóch sztuk bramek do piłki nożnej tulejowanych o wymiarach 7,32 x 2,44.

10 000,00 zł

19.

Plac zabaw z podłożem trawiastym z elementami do ćwiczeń na świeżym powietrzu.

Tarnobrzeg, Osiedle Ocice

Zadanie przewiduje budowę placu zabaw z podłożem trawiastym z elementami do ćwiczeń dla rodziców i dzieci na ulicy Błonie.

90 000,00 zł

20.

Oświetlenie ulic: Starowiejskiej, Dąbie i ks. Adama Burdy.

Tarnobrzeg, Osiedle Sobów

Zadanie przewiduje wykonanie oświetlenia ulic: Starowiejskiej, Dąbie oraz ks. Adama Burdy.

100 000,00 zł

21.

Sobów- Osiedle Marzeń.

Tarnobrzeg, Osiedle Sobów

Zadanie przewiduje dalszą rozbudowę Parku Olszynka w celu podniesienia atrakcyjności osiedla.

100 000,00 zł

22.

,,Jeśli o naukę i zabawę chodzi- skorzystają wszyscy starsi oraz młodzi"- modernizacja placu zabaw oraz otoczenia wokół Przedszkola nr 12 w Tarnobrzegu.

Tarnobrzeg, Osiedle Serbinów

Zadanie przewiduje modernizację placu zabaw oraz otoczenia wokół Przedszkola nr 12 w Tarnobrzegu.

100 000,00 zł

23.

Budowa nowego placu zabaw przy ulicy Kopernika (na wysokości bloków nr 4 i 6 przy ulicy Kopernika).

Tarnobrzeg, Osiedle Siarkowiec

Zadanie przewiduje budowę nowego placu zabaw przy ulicy Kopernika na wysokości bloków nr 4 i 6.

100 000,00 zł

24.

Remont chodników przy ul. Św. Barbary na odcinku od skrzyżowania z ulicą Gruntową do skrzyżowania z ul. Sikorskiego.

Tarnobrzeg, Osiedle Siarkowiec

Zadanie przewiduje remont chodników przy ulicy Św. Barbary oraz dostosowanie ich do utworzenia brakującego odcinka trasy pieszo- rowerowej.

100 000,00 zł

25.

Budowa siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem piłkochwytów na boisku.

Tarnobrzeg, Osiedle Mokrzyszów

Zadanie przewiduje budowę siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem piłkochwytów na boisku. Projekt ma na celu zapewnienie mieszkańcom spędzenia wolnego czasu oraz poprawy sprawności fizycznej.

100 000,00 zł

26.

Budowa altany parkowej jako część kompleksu sportowo-rekreacyjnego ,,Dębowa Polana" na działce przy ulicy Wędkarskiej o nr 475/20

Tarnobrzeg, Osiedle Zakrzów

Zadanie przewiduje budowę altany parkowej przeznaczonej na plenerowe okolicznościowe spotkania dla mieszkańców osiedla.

100 000,00 zł

27.

II etap zagospodarowania terenu boiska przed budynkiem administracji TSM- budowa zadaszonej sceny i nasadzenia.

Tarnobrzeg, Osiedle Dzików

Zadanie przewiduje II etap zagospodarowania terenu boiska  przed budynkiem TSM- budowa zadaszonej sceny oraz nasadzenia zieleni.

100 000,00 zł

28.

Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż wewnętrznej drogi dojazdowej do nowego cmentarza parafialnego w Tarnobrzegu- Miechocinie  ozn. nr ewid. 164.

Tarnobrzeg, Osiedle Miechocin

Zadanie przewiduje budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż wewnętrznej drogi dojazdowej od nowego cmentarza parafialnego w Tarnobrzegu.

100 000,00 zł

29.

Zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej położonego w Tarnobrzegu- Osiedlu Miechocin w rozwidleniu dróg gminnych- ulic; 12 Października, J. Długosza, i St. Orła zakresem obejmującego budowę napowietrznej siłowni, ciągu pieszego i urządzonej zieleni parkowej  (Etap II).

Tarnobrzeg, Osiedle Miechocin

Zadanie przewiduje zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej na Osiedlu Miechocin w rozwidleniu dróg gminnych - ulic; 12 Października, J. Długosza i St. Orła- zakresem obejmującym: budowę napowietrznej siłowni, wykonanie ciągu dla pieszych, wykonanie urządzonej stylizowanej zieleni parkowej.

100 000,00 zł

Tarnobrzeski Budżet Obywatelski 2018

 

Pliki do pobrania

doc
Pobierz plik:
formularz_zgloszenia_lista_p.doc
Formularz zgłoszenia projektu oraz lista poparcia projektu
pdf
Pobierz plik:
regulamin.pdf
Regulamin przeprowadzenia Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok
jpg
Pobierz plik:
bo.jpg
Plakat harmonogram konsultacji
png
Pobierz plik:
tbo.png
Logotyp TBO 2018
docx
Pobierz plik:
zarzadzenie_nr_219_2017_nowa_wersja_komisja_glowna.docx
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Weryfikacyjnej
docx
Pobierz plik:
zarzadzenie_nr_220_2017_nowa_wersja_komisja_skrutacyjna.docx
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
docx
Pobierz plik:
zarzadzenie_nr___2017_nowa_wersja_lokale_do_glosowania.docx
Zarządzenie w sprawie ustalenia lokali wyborczych