Honorowi Obywatele

Honorowy Obywatel Miasta Tarnobrzega – tytuł ustanowiony 27 marca 2008 r. przez Radę Miasta Tarnobrzega. Tytuł przyznaje Rada Miasta na wniosek Kapituły.

  •  2017 - Andrzej Jakubowicz - tenisista stołowy KS SIarka Tarnobrzeg, wielokrotny mistrz Polski, medalista Mistrzostw Europy i Świata, zwycięzca Ligi Mistrzów.
  • 2016 - Janina Sagatowski - polityk, prawniczka, wicewojewoda tarnobrzeski (1990–1991), wojewoda tarnobrzeski (1991–1994).
  • 2014 - Kazimierz Bogacz - ps. Bławat, uczestnik wojny obronnej 1939 roku, w latach 1943-1944 dowódca oddziału partyzanckiego w Budzie Stalowskiej.
  • 2013 - Katarzyna Pawłowska - geolog, wraz z mężem Stanisławem dokonali odkrycia siarki w rejonie Tarnobrzeg.
  • 2012 - Cezary Kucharski - piłkarz KS Siarka Tarnobrzeg, wielokrotny reprezentant Polski, Poseł na Sejm.
  • 2011 - Zbigniew Nęcek - trener i prezes Klubu Tenisa Stołowego „Zamek” Tarnobrzeg.
  • 2010 - Adam Wójcik-Łużycki - dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega, prezes Towarzystwa Przyjaciół Tarnobrzega, redaktor naczelny kwartalnika Dzikovia.
  • 2010 - Lech Kaczyński - 12 maja 2009 r. jako urzędujący Prezydent RP odwiedził Tarnobrzeg. Zginął tragicznie 10 kwietnia 2010 r.
  • 2009 - Tadeusz Nowak – ówczesny dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu.
  • 2008 - Edward Frankowski - biskup pomocniczy sandomierski, inicjator powstania parafii św. Barbary.