2021

Weryfikacja projektów złożonych w ramach budżetu obywatelskiego miasta Tarnobrzega na 2021 rok

W ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok mieszkańcy złożyli 42 projekty, w tym 36 w kategorii projektów małych i 6 w kategorii projektów dużych. Przy czym w trakcie weryfikacji wnioskodawcy wycofali 2 projekty (jeden duży i jeden mały). Dziewięć kolejnych projektów zostało zweryfikowanych negatywnie ze względów formalnych.

Informujemy, że w przypadku projektów, które otrzymały negatywną ocenę w procesie weryfikacji, istnieje możliwość odwołania się wnioskodawców do Komisji Głównej Rady Miasta Tarnobrzega. Odwołanie można składać za pośrednictwem prezydenta miasta w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników weryfikacji projektów, tj. do 18 września 2020 r.

Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań ogłoszona zostanie lista projektów, na które będą głosować mieszkańcy. Głosowanie odbędize zgodnie z harmonogramem

Lista z wynikami weryfikacji znajduje się w załączniku.

Ustalenie harmonogramu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2021 rok oraz ustalenia kwoty przeznaczonej

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza start kolejnej edycji budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega, tym razem na 2021 rok. W dalszym ciągu obowiązują te same zasady, które stosowane były w roku ubiegłym. Zmienia się kwota przeznaczona na realizację projektów. Wynika ona z przeliczenia wydatków budżetowych na 2018 rok. Pula środków do wykorzystana wynosi 1.595.381,22 zł, z której realizowane będą:

 • projekty duże, na które przeznacza się 1.495.381,22 zł;
 • projekty małe, na które przeznacza się 100.000,00 zł.

Harmonogram przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2021 rok:

 • od 25 maja 2020 r. do 10 lipca 2020 r.- zgłaszanie projektów,
 • od 14 lipca 2020 r. do 4 września 2020 r.- weryfikacja zgłoszonych projektów,
 • do 11 września 2020 r. - ogłoszenie listy projektów zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie,
 • do 30 września 2020 r. - rozpatrzenie odwołań od negatywnej weryfikacji projektów przez Komisję Główną Rady Miasta Tarnobrzega,
 • do 30 września 2020 r. - ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania i projektów
 • odrzuconych,
 • do 30 września 2020 r. - powołanie przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega Komisji Wyborczych oraz określenie siedzib lokali, w których mieszkańcy oddawać będą głosy na projekty dopuszczone do głosowania,
 • do 30 września 2020 r. - powołanie przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega Komisji Skrutacyjnej,
 • od 12 października 2020 r. do 18 października 2020 r. - głosowanie na projekty dopuszczone do głosowania,
 • do 21 października 2020 r.- ogłoszenie projektów, które uzyskały największą liczbę głosów w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2020 rok.

Tryb i zasady przeprowadzania budżetu obywatelskiego miasta Tarnobrzega

Tryb i zasady przeprowadzania budżetu obywatelskiego miasta Tarnobrzega określa w drodze uchwały Rada Miasta Tarnobrzega.