2020

Harmonogram oraz ustalenie kwoty przeznaczonej na realizację budżetu obywatelskiego na 2020 rok

Harmonogram przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2020 rok, którego tryb i zasady określa Uchwała Nr XI/110/2019 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega:

 • od 4 lipca 2019 r. do 2 sierpnia 2019 r.- zgłaszanie projektów,
 • od 3 sierpnia 2019 r. do 6 września 2019 r.- weryfikacja zgłoszonych projektów,
 • do 9 września 2019 r. - ogłoszenie listy projektów zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie,
 • od 9 września 2019 r. do 20 września 2019 r. - rozpatrzenie odwołań od negatywnej weryfikacji projektów przez Komisję Główną Rady Miasta Tarnobrzega,
 • do 23 września 2019 r. - powołanie przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega Komisji Wyborczej ustalenie czasu pracy Komisji Wyborczej oraz siedziby lokalu wyborczego,
 • do 23 września 2019 r. - ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania i odrzuconych,
 • od 30 września 2019 r. do 5 października 2019 r. - głosowanie w wyznaczonym lokalu wyborczym na projekty dopuszczone do głosowania,
 • od 7 października 2019 r. do 10 października 2019 r.- przeliczenie głosów przez Komisję Skrutacyjną powołaną przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega,
 • do 11 października 2019 r.- ogłoszenie projektów, które uzyskały największą liczbę głosów w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2020 rok.

Projekty do budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2020 r. należy zgłaszać na odpowiednim formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1.

Do formularza zgłoszenia projektu należy dołączyć listę mieszkańców Miasta Tarnobrzega udzielających poparcia składanemu projektowi, której wzór stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego zarządzenia.

Na realizację budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega w 2020 roku przeznacza się środki finansowe w wysokości 1.511.394,20 zł , co stanowi 0,55% wydatków Miasta Tarnobrzega zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Tarnobrzega za 2018 rok, przy czym:

 • na realizacje "projektów dużych" przeznacza się kwotę 1.411.394,20 zł;
 • na realizacje "projektów małych" przeznacza się kwotę 100 000,00 zł, a zgłaszany projekt w tej kategorii nie mogą przekraczać 10.ooo,00 zł.

Uchwała Rady Miasta Tarnobrzega w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega

W załączniku zamieszczona została uchwała, która określa tryb i zasady realizacji Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego.