Aktualności

Znamy nazwiska "Ośmiu Wspaniałych Tarnobrzega"

13 marca 2017 (poniedziałek)

Tradycją już stało się, że co roku miasto Tarnobrzeg uczestniczy w ogólnopolskim konkursie pn. „Ośmiu Wspaniałych”. W tym roku odbywa się jego XXIII edycja. Głównym celem konkursu jest promowanie młodzieży, która bezinteresownie pomaga innym, młodych społeczników, którzy nie potrafią przejść obojętnie obok czyjegoś smutku, niedomagania, czy trudności. Dzięki temu pokazywane są szerszej społeczności i nagradzane osoby czyniące dobro w życiu społecznym. Podkreślana jest także waga młodzieżowego wolontariatu.

Koncepcja Konkursu polega na tym, że każde miasto uczestniczące w projekcie dokonuje wyboru, a następnie przedstawia całej Polsce swoją wspaniałą młodzież, która bezinteresownie pomaga innym. Konkurs kreuje młodych społeczników.

W piątek 10 marca odbyło się posiedzenie miejskiej kapituły wyłaniającej „Ośmiu Wspaniałych Tarnobrzega”. W składzie komisji, której przewodniczył prezydent miasta Grzegorz Kiełb znalazły się m.in. Jolanta Kociuba - naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji
i Kultury, Kamil Kalinka - przewodniczący Rady Miasta Tarnobrzega, o. Wojciech Krok, radne Anna Pekar i Halina Mudrecka oraz Adrianna Błaszkiewicz - przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta.

Po dyskusji i głosowaniu wybrano Ośmiu Wspaniałych Tarnobrzega, którymi zostali:

Filip Baran – Gimnazjum nr 3,
Emil Cymer – Gimnazjum nr 3,
Jagoda Drozd – Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika,
Wiktoria Janeczko  - Katolickie Liceum Ogólnokształcące,
Aleksandra Kuroczko – Gimnazjum nr 1,
Gabriela Puzio – ZSP nr 3,
Grzegorz Sitek – Zespół Szkół im. S. Staszica,
Martyna Zimnicka – Publiczne Katolickie Gimnazjum.

Do udziału w eliminacjach ogólnopolskich konkursu „Ośmiu Wspaniałych” spośród tarnobrzeskich laureatów została wybrana Jagoda Drozd.

W maju, podczas uroczystej Sesji Rady Miasta Tarnobrzega, nastąpi oficjalne zaprezentowanie laureatów lokalnej edycji konkursu i wręczenie okolicznościowych nagród.

Ogólnopolski finał XXIII Ogólnopolskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” odbędzie się 17-19 czerwca w Gdańsku, podczas którego nastąpi oficjalne zaprezentowanie ośmiu laureatów konkursu ogólnopolskiego (wyłonionych spośród wytypowanych kandydatów edycji lokalnych).

Wszystkim gratulujemy, a tarnobrzeskiej reprezentantce życzymy powodzenia w finale konkursu.

Tagi:

Urząd
Powrót na listę aktualności