Aktualności

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu

9 lutego 2021 (wtorek)

Zarządzeniem nr 48/2021 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 5 lutego 2021 r. wprowadza się zmiany w funkcjonowaniu Urzędu.

Od 9 lutego otwarty dla Interesantów nadal będzie tylko budynek przy ul. Mickiewicza 7. Przestaje jednak obowiązywać system koordynacji wejść i poruszania się po budynku Urzędu. Wciąż obowiązuje reżim sanitarny oraz przebywanie w budynku jednego Interesanta na jedno otwarte stanowisko obsługi.

Zaleca się jednak kontakt za pomocą platformy e-PUAP, poczty elektronicznej lub tradycyjnej oraz kontakt telefoniczny. Sugeruje się również dokonywanie płatności przelewem, jeśli jest taka możliwość.

Dla interesantów otwarte jest jedynie wejście główne budynku Urzędu gdzie dosttępne są:

  •  Biuro Obsługi Interesantów,
  •  Kasa,
  •  Kancelaria Ogólna,
  •  Miejski Rzecznik Konsumentów,
  •  Urząd Stanu Cywilnego,
  •  Ewidencja ludności oraz dowody osobiste,
  •  Ewidencja działalności gospodarczej,
  •  Komunikacja.

 

Powrót na listę aktualności