Aktualności

Zgłoś zanieczyszczenia powierzchni ziemi

28 czerwca 2018 (czwartek)

Prezydent miasta dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, może zgłosić ten fakt prezydentowi. W załączniku zamieszczamy wzór zgłoszenia.

Powrót na listę aktualności