Aktualności

Ze względu na upały Urząd Miasta Tarnobrzega pracuje o godzinę krócej

31 lipca 2018 (wtorek)

Ze względu na utrzymujące się upały i prognozy, które przewidują dalszy wzrost temperatury powietrza, skróceniu ulega czasu pracy Urzędu Miasta Tarnobrzega w okresie od 31 lipca 2018 r. do 17 sierpnia 2018 r. o jedną godzinę dziennie, do 14.30. Krótszy dzień pracy obowiązywał będzie w dni, w których temperatura przekroczy 30°C.

Decyzję o skróceniu czasu pracy w danym dniu roboczym podejmuje Sekretarz Miasta Tarnobrzega, po dokonaniu rozeznania aktualnych warunków atmosferycznych. Jednocześnie zobowiązuję się pracowników do pełnienia dyżurów w godzinach pracy Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Tarnobrzega, zapewniających sprawną bieżącą obsługę.

Powrót na listę aktualności