Aktualności

Zawieszenie naboru do szkół i przedszkoli

16 marca 2020 (poniedziałek)

Zarządzenie Prezydenta Miasta Tarnobrzega o zawieszeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych oraz przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tarnobrzeg.
 

Powrót na listę aktualności