Aktualności

Zawiadomienie o XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Tarnobrzega

11 wrzesnia 2017 (poniedziałek)

Zawiadamiamy Mieszkańców Miasta Tarnobrzega, że w dniu 14 września 2017 r. /czwartek/ o godz. 11:00 w sali nr 201 Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32, odbędzie się XLVI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tarnobrzega,

2) udzielenia pomocy finansowej Gminie Kęsowo w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy,

3) zmian w budżecie na 2017 rok,

4) zmian w budżecie na 2017 rok.

4. Sprawy bieżące.

5. Zamknięcie sesji.

Info: Przewodniczący Rady Miasta - Dariusz Bożek

Powrót na listę aktualności