Aktualności

Zawiadamiamy o wyborze partnera w projekcie

28 sierpnia 2018 (wtorek)

Gmina Tarnobrzeg informuje o wynikach otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego konkursu naboru wniosków o dofinansowanie projektu dedykowanego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego dla Osi Priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna – Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.

Do realizacji projektu wybrano Parafię Rzymsko-Katolicką pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Chmielowie.

Powrót na listę aktualności