Aktualności

Zawiadamiamy o nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Tarnobrzega

8 stycznia 2018 (poniedziałek)

Zawiadamiamy mieszkańców miasta Tarnobrzega, że na dzień 12 stycznia 2018 r. na godzinę 13:00 została zwołana LI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega w sali 201 Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32.

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

1) określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.

4. Sprawy bieżące.

5. Zamknięcie sesji.

 

 

                                                                            Przewodniczący Rady Miasta

 

                                                                                       /-/  Dariusz Bożek

 

Powrót na listę aktualności