Aktualności

Zapraszamy seniorów do udziału w projekcie

24 października 2018 (Środa)

Gmina Tarnobrzeg przystąpiła do projektu pn. „Podkarpacki E- Senior” realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., w partnerstwie z Fundacją na rzecz Rozwiązywania Problemów Społecznych SOCIETATIS w ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Rekrutacja uczestników do II edycji Programu tj. na terminy szkoleń:
07.01.2019 – 15.04.2019 (w każdy poniedziałek) - grupa 10 osób
02.01.2019 – 10.04.2019 (w każdą środę) – grupa 10 osób
odbędzie się w dniach od 19 do 23 listopada 2018 roku w godzinach 8:00 – 12:00 w Urzędzie Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 (Biuro Obsługi Interesantów – stanowisko oznaczone tabliczką „Projekt „Podkarpacki E-Senior”).

Więcej informacji o projekcie pod linkiem: http://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/podkarpacki-e-senior

Celem projektu jest nabycie i utrwalenie kompetencji cyfrowych przez 1600 osób, w tym osób niepełnosprawnych w wieku 65+ z wybranych 73 gmin województwa podkarpackiego, dzięki działaniom szkoleniowym i animacyjnym w okresie lipiec 2018r. – luty 2021r.

Zakres szkoleń

W ramach projektu Seniorzy w wieku 65+ przejdą cykl 15 czterogodzinnych spotkań z zakresu obsługi laptopa, tabletu i smartphona w tematyce:

  • zdrowia (m.in. wykorzystanie sprzętu elektronicznego w celu zdobycia wiedzy o zdrowym odżywianiu się, porad zdrowotnych dla seniorów)
  • relacji społecznych (m.in. wykorzystanie sprzętu elektronicznego w kontaktach z rodziną i znajomymi)
  • odpoczynku i hobby (m.in. wykorzystanie sprzętu elektronicznego w celu uzyskania wiedzy o lokalnie organizowanych wydarzeniach klubów seniora, pielgrzymkach, koncertach)
  • finansów (m.in. wykorzystanie sprzętu elektronicznego do zakładania konta bankowego, zakupy on line)
  • spraw codziennych (m.in. wykorzystanie sprzętu elektronicznego w celu zaplanowania podróży, zakupu biletów).

Po zakończeniu cyklu szkoleń uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji z trenerem, a w okresie do 3 miesięcy od ukończonych szkoleń zostaną przeprowadzone 3 czterogodzinne animacje, które utrwalą zdobyte umiejętności.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny, a uczestnicy będą mieć zapewnione materiały szkoleniowe, catering, oraz opiekę animatora.

Z terenu gminy Tarnobrzeg przeszkolonych zostanie 50 osób spełniających następujące kryteria rekrutacji:

  • jest zameldowana i mieszka na obszarze gminy Tarnobrzeg,
  • ukończyła 65 rok życia,
  • nie posiada podstawowej wiedzy o technologiach cyfrowych bądź posiada wiedzę minimalną w tym zakresie

Szkolenia odbywać się będą w Urzędzie Miasta Tarnobrzega przy ulicy Kościuszki 32 (godziny zostaną ustalone w późniejszym terminie), w 10-cio osobowych grupach.

 

Powrót na listę aktualności