Aktualności

Zapraszamy na spotkanie z organizacjami pozarządowymi

14 marca 2019 (czwartek)

W imieniu Prezydenta Miasta Tarnobrzega serdecznie zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Tarnobrzega na spotkanie, które odbędzie się 25 marca 2019 roku (poniedziałek), o godz. 17.30 w Sali kameralnej Tarnobrzeskiego Domu Kultury przy ul. Słowackiego 2.

Od 1 marca 2019 roku weszły w życie nowe wzory formularzy służących do starania się o dotacje celową na realizacje zadań publicznych z zakresu działań pożytku publicznego. Zmieniaj a one filozofię współpracy finansowej miasta z organizacjami pozarządowymi. Po drugie zbliża się również termin organizacji Dni Tarnobrzega, podczas których funkcjonowała „Strefa NGO”. Realizacja tego przedsięwzięcia podczas święta miasta zawsze była znakomitą okazją do promocji działań stowarzyszeń realizujących swoje cele na terenie Tarnobrzega. W związku z powyższym warto spotkać się i porozmawiać o możliwościach wsparcia oferowanego przez miasto stowarzyszeniom. W spotkaniu udział weźmie również prezydent miasta Dariusz Bożek.

Program spotkania:

- omówienie funkcjonowania „Strefy NGO” podczas Dni Tarnobrzega;

- przedstawienie nowych procedur konkursowych na dotacje celowe ze środków gminy Tarnobrzeg;

- przedstawienie nowych formularzy ofert, sprawozdań i wzorów umów na realizację zadań własnych gminy Tarnobrzeg z zakresu działań pożytku publicznego;

- bieżące problemy i propozycje organizacji.

Powrót na listę aktualności