Aktualności

Zapraszamy na spotkanie informacyjne nt. programu "Czyste Powietrze".

8 października 2018 (poniedziałek)

Dnia 9 października 2018 roku o godzinie 18:00 w Sali Kameralnej Tarnobrzeskiego Domu Kultury ul. Juliusza Słowackiego 2 odbędzie się spotkanie informacyjne nt. programu "Czyste Powietrze". Program ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Przedmiotowy Program polega na dofinansowaniu termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz wymianie źródła ciepła - dotacja do 90% kosztów kwalifikowanych. Intensywność dofinansowania uzależniona jest od dochodu na członka gospodarstwa domowego.

Powrót na listę aktualności