Aktualności

Zapraszamy do udziału w Miejskim Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży im. dr Olgi Lilien

23 listopada 2018 (piątek)

„Wielki lekarz małych ludzi” - konkurs im. Doktor Olgi Blanki Lilien

W historii Tarnobrzega, a przede wszystkim w historii ludzkich serc zapisani są ludzie. Z biegiem czasu pamięć o nich nieco zaciera się, ale nie ginie, bo ich życiorysy i to co pozostawili po sobie mobilizuje, by tę pamięć urzeczywistniać i rozpraszać dalej. To pierwsza myśl, która przyczyniła się do powołania konkursu im. Doktor Olgi Lilien, dedykowanego nie komu innemu jak dzieciom, które leczyła na tarnobrzeskiej ziemi wyjątkowa pani doktor…

Kim była?

Olga Blanka Lilien za życia legenda, jeden z najsłynniejszych i najskromniejszych lekarzy. Urodzona we Lwowie w 1903 roku w rodzinie lekarskiej. Ojciec Norbert był pediatrą, autorytetem jej najbliższym. Ukończyła studia medyczne - na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, gdzie kadrę tworzyli wykładowcy europejscy. Była szczęściarą, jeśli chodzi o ludzi w jej życiu…

Po dyplomie przyszedł czas na praktyki - Wiedeń, Stany Zjednoczone, Berlin, Szwajcaria. To, a także otwarty umysł, umysł humanisty, sprawił, że Olga stała się lekarzem chłonącym nowinki ówczesnej medycyny. Początkowo pracowała we Lwowie w gimnazjum, ale stabilne życie zasymilowanej rodziny żydowskiej Lilienów przerwane zostało śmiercią mamy Olgi, a następnie wydarzeniami historycznymi - opanowaniem Lwowa przez wojska sowieckie we wrześniu 1939 roku. Wtedy rodzina naszej bohaterki nazwana „pasożytniczą warstwą burżujów” została zesłana na prowincję Lwowa, gdzie Lilien leczyła wiejskie dzieci. Czerwony totalitaryzm rodzinę tę, jak i inne żydowskie familie, kierował na eksterminację. W getcie zginęła siostra Olgi, a kiedy we Lwowie zmarł w czasie wojny jej ojciec, lekarka podjęła decyzję, która zaważyła na całym jej życiu. Dzięki pomocy polskich przyjaciół przedarła się do Generalnej Gubernii - do rodziny Szymańskich w Sandomierzu. Potem musiała się ukrywać w Mokrzyszowie w Szkole Rolniczej, gdzie była pomocą kuchenną, doglądała obrządku w stajniach. To właśnie mieszkańcy Mokrzyszowa ocalili jej okupowane istnienie. Ogromna wola życia i siła ludzi uratowały Olgę, która w czasie ukrywania się w Mokrzyszowie trzykrotnie stawała w obliczu śmierci. Przyczynę stanowiło jej żydowskie pochodzenie. „Dwa tysiące ludzi znało moje imię, pochodzenie i nie wydało…” Wygrała ludzka solidarność oraz postawa braterska społeczności Mokrzyszowa - „Sprawiedliwych wśród narodów świata”, którym to, a w zasadzie wszystkim tarnobrzeżanom, swoją posługę lekarską dedykowała Lilien.

W kobiecie moc

To ta kobieta, po 1944 roku, wraz z dr Starostką i Wołoszyńskim organizowała opiekę lekarską w mieście. Lilien stała się matką tarnobrzeskiej, powojennej pediatrii, tworząc Oddział opieki nad matką z dzieckiem. Wprowadziła również szczepienia. Była lekarzem niezwykle cenionym, znała kilka języków obcych, miała propozycję pracy w europejskich oraz amerykańskich szpitalach. Wybrała jednak wędrowanie (na piechotę) po rodzinach, wioskach, zaczynając swój dzień o godzinie piątej rano. Ostatnie lata pracy Olgi upłynęły w tarnobrzeskim Liceum Ogólnokształcącym, w „Koperniku”. Doskonale wpisała się w to miejsce również ze względu na horyzonty myślowe i charakter. Czytała bardzo dużo, także w obcych językach, była ciekawa świata, doskonaliła swą niedoskonałość. Leczyła i uczyła o świecie, opowiadając o podróżach do Włoch, Peru, Stanów Zjednoczonych. Do końca swoich dni działała dobrem, a jej życie życie nakierowana było na człowieka i dla człowieka.

Dlaczego konkurs?

Tego biogramu nie mogliśmy pominąć, bo jest on swoistą odpowiedzią na to, dlaczego, skąd i w jakim celu ten konkurs. Przyświeca mu jeszcze jedna myśl - tarnobrzeski szpital oraz poradnie miały i mają nadal szczęście do pediatrów. Lekarzy tych najważniejszych, bo od wielkich, małych ludzi. W tej pierwszej edycji konkursu, zapraszamy do malowania -  tematyka prac powinna dotyczyć postaci i zawodu wykonywanego przez doktor Olgę  Blankę  Lilien. Słowem autorzy znajdują w swym otoczeniu lekarza im najbliższego i uwieczniają go na rysunku. Konkurs ma jednak formułę otwartą. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Tarnobrzega. Współorganizatorzy to firma Pilot i Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu. W załaczniku dołączamy również regulamin konkursu.

Co? Gdzie? Kiedy?

Konkurs skierowany do dzieci i młodzieży (przedszkole, szkoła podstawowa) z oddziału pediatrycznego, a także z tarnobrzeskich szkół i przedszkoli. Prace w formacie A3, technika dowolna, składać można w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu. Czas trwania konkursu listopad - grudzień 2018 rok. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu. Oprawione prace trafią następnie na Oddział Pediatryczny Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich w Tarnobrzegu, gdzie ozdobią jego wnętrze.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 530 753 236 lub mailowy mstojowska@gmail.com

Wzory oświadczeń na stronie:
https://tarnobrzeg.pbw.org.pl/tarnobrzeg,124/wielki-lekarz-malych-ludzi-miejski-konkurs-plastyczny-imienia-doktor-olgi-blanki-lilien,10717

Regulamin konkursu:

https://tarnobrzeg.pbw.org.pl/storage/Tarnobrzeg/Konkursy/Dr_Lilien/Reg_kon_lilien.pdf

Powrót na listę aktualności