Aktualności

Zakończył się remont skrzyżowania Mickiewicza - Wisłostrada - Sikorskiego

27 listopada 2018 (wtorek)

26 listopada dokonano odbioru inwestycji na jednym z najbardziej uczęszczanych skrzyżowań w mieście, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 871. Zakres zadania obejmował m.in. wymianę nawierzchni oraz zabezpieczenie sieci podziemnych. Inwestycja podniosła bezpieczeństwo i komfort jazdy użytkowników.

a)  branża drogowa obejmowała roboty przygotowawcze: frezowanie nawierzchni asfaltowej, rozebranie podbudowy betonowej, wykonanie koryta,

b)  branża sanitarna - montaż kratek ściekowych z przykanalikami, regulacja pionowa studzienek rewizyjnych,

c)  branża elektryczna - odtworzenie pętli indukcyjnych niezbędnych do prawidłowej pracy sygnalizacji świetlnej.

Nawierzchnia SMA przyjęta jako warstwa ścieralna na skrzyżowaniu, jest to mieszanka mineralno asfaltowa o dużej zawartości grysów, zawierająca stabilizator mastyksu i wykazującą odporność na koleinowanie, działanie czynników atmosferycznych. Jako warstwę wiążącą przyjęto AC WMS, czyli beton asfaltowy o wysokim module sztywności przeciw koleinowaniu nawierzchni.

Koszt zadania:  2 890 372,72 zł.

Dofinansowanie: Rezerwa Subwencji Ogólnej z Ministerstwa Rozwoju i Finansów: 749 500,00 zł.

Wykonawca: PBI  Infrastruktura  S.A.

Powrót na listę aktualności