Aktualności

Zaczynamy konsultacje w sprawie rowerowych potrzeb w Tarnobrzegu

14 listopada 2017 (wtorek)

W imieniu Prezydenta Miasta Tarnobrzega zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe i przedsiębiorców do udziału w konsultacjach dotyczących infrastruktury rowerowej w Tarnobrzegu. Konsultacje odbędą się 23 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 16.30 w Sali nr 201 budynku Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 32 w Tarnobrzegu. Spotkanie konsultacyjne służyć ma zidentyfikowaniu potrzeb rowerowych w mieście. Osoby zainteresowane tematem zapraszamy do wyrażenia swoich ocen, opinii i propozycji dotyczących stanu i kierunków rozwoju infrastruktury rowerowej w Tarnobrzegu.

W trakcie spotkania zbierane będą wszelkie oceny, uwagi i sygnały dotyczące m.in.:

1) istniejącej infrastruktury w mieście;

2) budowy niezbędnych elementów infrastruktury rowerowej, takich jak:

a) nowe trasy i szlaki rowerowe w mieście;

b) miejsca parkingów rowerowych i rozmieszczenia stojaków rowerowych;

c) budowy miejsc obsługi rowerów (MOR);

3) sposobów i tryb konsultacji społecznych w zakresie tworzonych rozwiązań rowerowych;

4) standardów technicznych infrastruktury rowerowej oraz bezpieczeństwa ruchu, służących podniesieniu jej jakości.

Powrót na listę aktualności