Aktualności

Zaczynamy akcję odkomarzania

4 czerwca 2018 (poniedziałek)

Akcja odkomarzania na terenie Miasta Tarnobrzega prowadzona będzie w dniach 6 – 8 czerwca,  w godzinach 18:00 – 22:00. Na terenie miasta Tarnobrzega przeprowadzone zostaną zabiegi zwalczania larw komarów, dorosłych postaci komarów i kleszczy w rejonach:

1. Ogrodów działkowych,  
2. Jeziora Tarnobrzeskiego,
3. Skarpy Wiślnej,
4. Lasku Bulońskiego,
5. Parku Dzikowskiego,
6. Stawów rybnych.

Do oprysków zostaną  użyte preparaty dopuszczone  do obrotu decyzją Ministra Zdrowia (wydanej na podstawie ustawy o produktach biobójczych oraz dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) i ujęte w Rejestrze Produktów Biobójczych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Informuję również o szkodliwości przebywania w rozpylonej chmurze preparatów biobójczych oraz karencji dla owoców około 7 dni.

Termin przeprowadzenia zabiegów uzależniony jest od panujących warunków atmosferycznych i może ulec zmianie.

Powrót na listę aktualności