Aktualności

Z powodu upałów pracownicy Urzędu, oprócz Biura Obsługi Interesantów, pracować będą jedną godzinę krócej

10 czerwca 2019 (poniedziałek)

Z powodu wzmożonych upałów, w okresie od 10 do 14 czerwca 2019 r,  o jedna godzinę został skrócony czas pracy w Urzędzie Miasta Tarnobrzega, z wyłączeniem Biura Obsługi Interesantów, które w sposób niezakłócony obsługuje Mieszkańców w 8-godzinnym systemie pracy.

Skrócony czas pracy wprowadzony został Zarządzeniem nr 219/2019 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 10 czerwca 2019 r.. Zasady znajdują zastosowanie jedynie w dniach, w których temperatura powietrza przekraczać będzie 30 st. Celsjusza.

Art. 207 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U.  2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) nakłada na pracodawcę odpowiedzialność za należyty stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, a paragraf 15 ust 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) nakazuje zapewnić odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach pracy. Z uwagi na fakt, że pomieszczenia biurowe Urzędu Miasta Tarnobrzega nie są wyposażone w urządzenia regulujące temperaturę pomieszczenia występuje potrzeba ograniczenia uciążliwości  związanej z wielogodzinnym wykonywaniem pracy w temperaturze powyżej 30 stopni Celsjusza.

Powrót na listę aktualności