Aktualności

XXXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega

8 stycznia 2021 (piątek)

Zawiadamiam mieszkańców miasta Tarnobrzega, że na dzień 13 stycznia 2021 r. (środa) na godzinę 9:30 została zwołana XXXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega.
Sesja odbędzie się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu przy Al. Niepodległośći 2.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Prezydenta z prac pomiędzy sesjami.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega:

• odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega,
• głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tarnobrzega.

2) uchwała budżetowa Miasta Tarnobrzega na 2021 rok:

• przedstawienie projektu budżetu,
• odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
• odczytanie opinii poszczególnych stałych Komisji Rady Miasta,
• dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
• głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

6. Sprawy bieżące.
7. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
9. Oświadczenia radnych.
10. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady Miasta

/-/ Bogusław Potański

 

Powrót na listę aktualności