Aktualności

XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Miasta

13 października 2020 (wtorek)

Zawiadamiam mieszkańców miasta Tarnobrzega, że na dzień 16 października 2020 r. (piątek) na godzinę 12:00 została zwołana XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega.
Sesja odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

   1) emisji obligacji serii A20, B20, C20, D20, E20, F20 oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

   2) emisji obligacji serii G20 oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

   3) zmian w budżecie na 2020 rok,

   4)zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.

4. Sprawy bieżące.
5. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miasta

/-/ Bogusław Potański

 

Powrót na listę aktualności