Aktualności

XV sesja Rady Seniorów Miasta Tarnobrzega

12 czerwca 2018 (wtorek)

Zawiadamiamy mieszkańców Miasta Tarnobrzega, że na dzień 12 czerwca 2018 r. na godzinę 14:00 została zwołana XV sesja Rady Seniorów Miasta Tarnobrzega w sali 201 Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32 w Tarnobrzegu.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Działalność Młodzieżowej Rady Miasta Tarnobrzega na rzecz seniorów.
  5. Organizacja „Senioriady 2018”.
  6. Dyskusja.
  7. Informacja Przewodniczącego Rady Seniorów Miasta Tarnobrzega o działaniach podjętych między sesjami.
  8. Sprawy różne i wolne wnioski.
  9. Zamknięcie sesji.

Info: Przewodniczący Rady Seniorów Miasta Tarnobrzega - Wiesław Lichota

Powrót na listę aktualności