Aktualności

XLI zwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega

22 lutego 2021 (poniedziałek)

Zawiadamiam mieszkańców miasta Tarnobrzega, że na dzień 24 lutego 2021 r. (środa) na godzinę 13:00 została zwołana XLI sesja Rady Miasta Tarnobrzega.
Sesja odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
5. Walka z COVID-19. Wydatki, podjęte działania związane z pandemią.

6. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

    1. zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
        na terenie miasta Tarnobrzega za rok 2021,
    2. rozpatrzenia petycji,
    3. rozpatrzenia petycji,
    4. rozpatrzenia petycji,
    5. rozpatrzenia petycji,
    6. zmian w budżecie na 2021 rok,
    7. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.                                                           

  7. Sprawy bieżące.
  8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
  9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10. Oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie sesji.
 

Przewodniczący Rady Miasta

/-/ Bogusław Potański

Powrót na listę aktualności