Aktualności

XIV sesja Rady Seniorów Miasta Tarnobrzega

12 kwietnia 2018 (czwartek)

Zawiadamiamy mieszkańców Miasta Tarnobrzega, że na dzień 18 kwietnia 2018 r. na godzinę 11:00 została zwołana XIV sesja Rady Seniorów Miasta Tarnobrzega w stołówce Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Sympozjum nt. „Rozwoju Centrum Onkologii w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”. Temat ten przybliży pracownik naukowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Rzeszowie –  dr n. med. Pan Jan Gawełko.
  5. Opieka medyczna mieszkańców Tarnobrzega ze szczególnym uwzględnieniem problematyki seniorów – debata.
  6. Informacja Przewodniczącego Rady Seniorów Miasta Tarnobrzega o działaniach podjętych między sesjami.
  7. Dyskusja.
  8. Sprawy różne i wolne wnioski.
  9. Zamknięcie sesji.

Info: Przewodniczący Rady Seniorów Miasta Tarnobrzega - Wiesław Lichota

Powrót na listę aktualności